Zpět

Nenávist

AUDIO 19.1.20237 min Přehrát

Vážení posluchači Rádia Universum, dovolte mi vás pozdravit v novém roce a vyslat k vám signál, který nesatiricky obsahuje zamyšlení nad sílícím a nebezpečným jevem, a že je možná jedním z nejdůležitějších úkolů dnešního jedince pomyslně se zastavit a pokusit se o nejhlubší uvědomění toho, co se kolem nás děje a jaký to následně způsobuje efekt. Dnešní signál věnuji sociálnímu jevu, který v dobách vymknutých kloubů doby bývá používán jako politický nástroj, a to zejména proto, že je extrémně hořlavý a mimořádně výbušný. Dnes se chci krátce, lehce, avšak zodpovědně zamyslet nad NENÁVISTÍ.

Kde se vzalo a čím je živeno toto sémě zla, že mohutní a začíná ovládat skupiny obyvatel z různých názorových směrů?

Na počátku třetího tisíciletí našeho letopočtu, kdy informované generace národů jsou svědky i účastníky letů do vesmíru, mají pojem o nejpokročilejších vědecko-technických vynálezech, nových myšlenkách ve společenských vědách a zejména v západním světě o pokroku sociálním, který prožívají jeho obyvatelé již několik desetiletí, nastal náhle zvrat kolosálních rozměrů.

Zůstaňme však v naší středoevropsky položené České republice. Pokusme se o lehký náčrt podobenství a představme si jednoduše tři desetiletí po tzv. sametové revoluci jako přestavbu našeho domu na tři etapy; období výsostné svobody projevu a ekonomické anarchie, která však mnohdy neposloužila tvorbě zdravého vlastnictví, ale příležitosti k velké zlodějně, období třpytivé vábničky do pasti budoucí závislosti v podobě korporátního blahobytu a benefitů, a desetiletí přípravy k opětnému návratu do bolševické a fašistické tyranie, spojeného a vylepšeného modelu obého nejen barvami, ale především lichými, nabubřelými, leč vábivými tématy. V posledně jmenovaném období se nyní nacházíme s přechodem do čtvrtého desetiletí od chvíle naší naděje, od roku 1989. Jde o následky ze špatného užívání našeho společného domu, kde nastupují konflikty. Aniž bychom už dnes každý sám za sebe řešil architekturu a spravedlivý domovní řád, tedy i uspořádání obytné a společenské, nechali jsme za otevřené, možná za záměrně nenainstalované dveře nalézt původně pověřené správce, kteří na sebe pozvolna nabalili větší a větší moc, a do našich prostor pozvali návštěvníky všeho druhu, kteří dostávají výhodné nájemní smlouvy a kteří pomáhají změnit náš statut majitele domu ve statut podnájemníka se stále zhoršujícími se smluvními podmínkami. Dnes už si nepřipadáme jako majitelé, ale jako trpění nájemníci, kteří jsou ujišťováni, že se jedná o přirozený demokratický proces, proti jehož pravidlům není radno protestovat, neboť se lehce přeřadíme ze statutu trpěného nájemníka do statutu nájemníka nežádoucího, hodného veřejné sankce. Rozdělení a potlačení přirozené pozice tak vedlo ke vzniku frustrace, vzteku a následného zahoření k nenávisti proti jednotlivcům, skupinám a národnostem, proti nejen těm, kteří obývají náš dům, ale i proti těm, kteří bydlí přes ulici. Nenávist je prudce nakažlivá, nenávist je totiž dvousložkový jev. Potřebuje lež s frustrací na jedné straně, a pocit nebezpečí s velkou propagací obrazu nepřítele na straně druhé. Pak už stačí zápalka v podobě jednoho verbálního konfliktu, třeba i uměle vyvolaného, a z našeho domu se stane bojiště. Nejdříve se rozbíjí nádobí, kope do dveří, pak ale nastoupí demolice osobních věcí, až nakonec vše vyvrcholí násilím na jednotlivci, nebo sousedské skupině obyvatel. Jedno patro bojuje s druhým patrem, myšlení se rozplyne jako pára nad hrncem, zato se přivalí mračna emocí a jakákoliv možnost k mírovému ujednání spolužití je vyvětrána rozbitými okny.

A nyní mi dovolte několik prostých řečnických otázek: „To jsme chtěli? Vychází to z nás, nebo naši slabosti, špatného úsudku, mizerné představy o následcích …? Nevím to, a i kdybych to věděl, nemohu poučovat, mohu se jen ptát a prosit každého z nájemníků našeho domu za zamyšlení nad faktem, že nenávist je nejstrašnější matka všeho zla. Krade rozum a probouzí nutkavou touhu po zvěrstvech. Jestliže máme žít v našem domě v klidu a míru, upřímně, bez zášti, závisti a pomluv, pak bychom neměli zapomínat na to, že není kam utéct. Ani do domu přes ulici, ani na kraj města, ani za hranice země, a už vůbec ne mimo naši planetu. Není kam utéct, je třeba žít v našem domě, když už ne s láskou k druhým, tak aspoň s respektem. To je můj osobní závěr k těmto otázkám. Není na něm nic světoborného, a v žádném případě bych si nedovolil vám jej vnucovat, protože žít, myslet a jednat musíme každý za sebe. Z logiky věci vychází, že chceme-li žít v klidu a radosti, pak to jednoznačně znamená, že bez nenávisti, čímž zůstaneme uchráněni těm nejstrašnějším následkům, jaké dokáže přivodit.

S tímto signálem vás ještě jednou v novém roce 2023 srdečně a s úctou zdraví Michal Gulyáš!

Všechny příspěvky s Michal Gulyáš

Diskuze:

 1. Milý pane Gulyáši,
  díky za úvahu a za myšlení.
  Odkud se bere nenávist?
  Už v Písmu Svatém nebo-li Bibli se můžeme dočíst.
  „Nenávist vyvolává sváry, kdežto láska přikrývá všechna přestoupení.“
  Přísloví 10:12

  Zlo je nedostatek dobra a zlo je důsledek toho, že jsme se odklonili od Boha a Božích zákonů.

  Inspirací nám může být svatý Pavel, který se z pronásledovatele křes%tanů stal hlasatel Božího slova.

  Jen namátkou:
  „Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem. Římanům 12:21“
  „Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Efezským 6:11“
  „Hleďte, aby nikdo neoplácel zlým za zlé, ale vždycky usilujte o dobré mezi sebou a vůči všem. 1. Tesalonickým 5:15“
  „‚Hněváte-li se, nehřešte.‘ Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce
  a nedopřejte místa ďáblu. Efezským 4:26-27“
  „Hleďte, aby nikdo neoplácel zlým za zlé, ale vždycky usilujte o dobré mezi sebou a vůči všem. 1. Tesalonickým 5:15“

  Je to celkem jednoduché. Vidět ve štěstí toho druhého.

  Ruku na srdci pana Guliáši, kdy jste naposledy uvedli nějaký rozhovor či napsali článek o něčem dobrím, pěkném, …

  Žijeme ve zvláštní době. Někdo někde něco prohlásí a už se to bere za bernou minci. I na Vašem rádiu jsem slyšel, že současná vláda je ta nejhorší jako jsme kdy měli. A já se ptám, podle čeho se to poměřuje? Měli jsme tu vlády různé, ale tato je tu rok a 3 měsíce a už je nejhorší, protože …. protože důchodci platí více za jízdné, které měli levnější díky rozhazování předchouí vlády?

  Nechci tady dělat advokáta současné vládě, jen je potřeba vážit slova, která jsou mnohdy tou nejsilnější zbraní.

  I proto by bylo fajn na rádiu Universum se zaměřit na nějaké pěkné věci, které se dějí a nevidět jen to špatné.

  Mimochodem, našeho letopočtu bych nahradil po Kristu,
  jak se běžně používá v křesťanských zemí.
  S pozdravem a úctou Jiří Maliňák

 2. Já bych to jenom vztáhl na všechny bytosti a živočíchy i rostliny, i ty je třeba respektovat a ctít. Přesto že je zabijme kvůli potravy. i své nepřátele je dobré respektovat.

 3. To jistě myslíte, že babičky a dedeckove volí toho zlého Babiše, zatímco naše současná vláda, která zavádí cenzuru a jenom vykonává příkazy někoho jiného, to jsou ti správní bez nenávisti

 4. Pan Guliáš, nielen že ste opísali český dom, ale aj tie iné cez ulicu- slovenský, poľský, maďarský a samozrejme aj iné…
  Je pritom zvláštne, že všetky tieto domy majú jedného povereného správcu na čele so slovútnou Ursulou von Layen.

 5. Dobrá práce, pane Guliáši. Hřebík na hlavičku. Naprostá většina lidí se ráda směje, raduje a přesto proto NIC nedělá. Ba naopak přiživuje nenávist, závist, zlobu.
  Přesně jste to popsal, že se z mnohých stali nájemníci, ne majitelé domů, kteří se musí o dům starat, přenechali veškerou starost na někom jiném a pak se diví, že ten nájem je tak strašně drahý…
  A slovy JD, když se někdo zlobí, zlobí se především na SEBE. Ale samolibost nedovolí mu to přiznat. Proto přesně platí, chcete-li se mít dobře, něco pro to dělejte!!
  Takže příští námět: LENOST (s tím souvisejicí KLID a POHODA, co si tak všichni navzájem rádi přejeme)
  Pane Guliáši, vzhůru do boje!
  ( jak ale dostat Vaše slova mezi babičky, dědečky a rodiče dětí, kteří přeci chtějí pro svá vnoučata a děti to nejlepší… a přesto jdou a volí zlo a rozsévají nenávist)🤔
  Váš pravidelný posluchač a čtenář
  Standa Bílek🍀
  (paní Martino, moc dobrá posila týmu👍)

Napsat komentář