Zpět

Žereš maso? Nedostaneš!

AUDIO 29.10.20226 min Přehrát

Vážení posluchači Rádia Universum, jistě jste zaznamenali novou aktivitu aktivních aktivistek o tom, aby muži, kteří jedí maso, měli zakázaný sex. Ti totiž svou negativní aktivitou, tzv. toxickou maskulinitou, výrazně přispívají ke znečištění ovzduší – a to o celých 4101 %.

Naše média ovšem nezveřejnila celou pravdu o plánu osvícených aktivistek, jakým způsobem se hodlají vypořádat s tímto nešvarem. Naše rádio získalo celý dokument, v němž je mimo jiné uvedeno, že ženy manželů, požíračů masných výrobků, by měli mužům vyhlásit sexuální stávku, ke které by se měly aktivně připojit také milenky a prostitutky, na jejichž svědomí aktivistky důrazně apelují. Zároveň organizace podala podnět k Evropskému parlamentu, aby upřednostnil projednání zákona o řeznickém pohlavním styku před projednáváním energetické krize, krize na Ukrajině, krize ekonomické a bankovní krize. Aktivistky nekompromisně navrhují humánní vyhubení šimpanzů bonobo, kteří mužům slouží jako inspirace, protože svou agresivitu a frustraci snižují celodenním pohlavním stykem se všemi členy tlupy, a mimo jiné jsou to také všežravci, tedy pojídají i maso a vytváří zvýšenou uhlíkovou stopu. Německá přední aktivistka za práva soulože s přežvýkavci a semenozubou zvěří Hildegarda Weggefegt vyzvala přední ikonickou aktivistku za životní prostředí Grétu, aby schválila používání k pohlavnímu uspokojení žen pouze bioprodukty takového charakteru, jakými jsou banán, okurka, mrkev a další vhodné produkty falického typu. Zároveň vyzvala k hromadnému pálení pornografické literatury, pornografických videokazet a DVD a jde ve své hrdé odvaze tak daleko, že navrhuje nahrazení této překonané „porno-řezničiny“ tématickým přefilmováním se zeleninou a zvířaty, neboť při takovém styku nehrozí oplození, a tedy narození dalšího člověka vytvářejícího uhlíkovou stopu.

Evropský parlament bez váhání tuto pokrokovou iniciativu přijal a pověřil komisi vypracováním směrnice s pracovním názvem „Soulož zelená a bezmasá je náš nový úděl“. Vyskytla se ale komplikace. Chystaná směrnice, zaslaná ke schválení všem důležitým neziskovým organizacím, tvrdě narazila u lidskoprávního spolku LIPRLIŽ, která je zkratkou hnutí pro LIdská PRáva LIdoŽroutům. Její předseda Hanibal Kanibalovič Sežerenko prohlásil: „Zatím nebyl v celé historii zaznamenán jediný případ, kdy by se člověk narodil jako mrkev nebo tykev, i když přiznávám, že inteligencí jsou si v některých případech rovni. Ovšem mrkev je zelenina, a člověka maso. Proto považujeme zákaz sexu po pojídání masa jako signál ke genocidě naší menšiny, což považujeme za flagrantní porušení svých práv. My lidožrouti totiž žereme lidi, aby bylo jasno i aktivistkám.“

Předsedkyně aktivních aktivistek Ute von Erdstab oponovala slovy: „Maso jako maso, když žereš maso – prostě nedostaneš! – A basta.“ Leč její zástupkyně Ilke Blöder Donutová to vidí jinak. Zdůraznila, že kanibalové pojídají LIDSKÉ maso, tedy poráží lidi, a nikoli roztomilá zvířátka. Podle Blöder Donutové je tedy jasné, že jsou de facto nejlepšími spojenci aktivních aktivistek, když zbavují svět úhlavních nepřátel všech aktivistů – tedy lidí. Místopředsedkyně Ilke Blöder Donutová ve svém komuniké doslovně uvedla: „Má láska k lidožroutům roste s každým sežraným člověkem!“

Tímto okamžikem se ovšem aktivní aktivistky rozštěpily na dvě frakce – prolidožroutskou a protilidožroutskou. Jejich spor hrozil vyústit fatálními následky, protože obě znepřátelené skupiny se pod heslem „vystav prsa, posílíš mír“ chystaly na sebe brutálně odhalit veřejně své přednosti. Jejich napětí vystoupalo tak daleko, že lunchmeatem, kečupem, lečem a tatarskou omáčkou znehodnotily v evropských galeriích obrazy nevyčíslitelné hodnoty.

Sebezničující katastrofu odvrátila na poslední chvíli předsedkyně Ute von Erdstab konstruktivním návrhem, aby předsednictvo a širší vedení aktivních aktivistek vydiskutovalo problém na společném summitu s obhájci lidožroutských práv. Lidožroutské organizace, sdružené v LIPRLIŽ, přijaly jejich návrh s nadšením.

Summit se koná již dva týdny a zatím se nepodařilo nikomu získat žádné průběžné informace. Přes přísné informační embargo však exkluzivně, pouze pro Rádio Universum, jeden z nejmenovaných vlivných lidožroutských aktivistů doslova uvedl: „Jsme v polovině. Je to móóóc dobré.“

Za sexuální revoluci vpřed i vzad a s heslem: „Nežer maso a dostaneš“ – se s vámi loučí Michal Gulyáš!

Všechny příspěvky s Michal Gulyáš

Diskuze:

  1. Myšlenka dobrá, ale příšerný text, samá hrubka, to si to nemůžete po sobě přečíst?

Napsat komentář