Zpět

Nekřesťanské hodnoty

Text 18.12.20237 min Přehrát

O adventu jsme v pokušení věřit, že to s křesťanským dědictvím po předcích není v Evropě beznadějné a že ještě existují křesťanské hodnoty, ke kterým by se Evropa, jako společenství národů kdysi vyznávajících víru v Ježíše Krista, mohla přiklonit. Tento adventní optimismus ovšem bohužel bude důsledkem všudypřítomných koled, nákupního shonu, pobízeného agresivním vánočním marketingem. Motiv dítěte v jeslích v sekularizované společnosti postrádá prvek transcendence, ze zázraku zrození Spasitele se stává dekorace, a nezřídka rovnou kýč.

Na první pohled má starý kontinent za křesťanství moderní náhradu v podobě evropských hodnot. Jsou vyjmenované v Lisabonské smlouvě z roku 2007, kde se konstatuje, že Unie je založena na hodnotách úcty k lidské důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, právního státu a dodržování lidských práv. Když ovšem líbivé proklamace konfrontujeme s realitou, výsledkem jsou rozpaky. Deklarovaná úcta k lidské důstojnosti postrádá konkrétní závazek pomoci miliónům Evropanů, kteří žijí v lidsky nedůstojných podmínkách.

Svoboda jednotlivce je zcela iluzorní vzhledem k byrokratickým regulacím, prostupujícím všechny oblasti života.

Demokracie, jako evropská hodnota, má pramálo společného s původní definicí tohoto slova, tedy se společností, která se řídí vůlí většiny. Demokracií se dnes v Evropě míní liberální demokracie, zastupitelská, kdy většině vládnou menšiny a v praxi nevolené mocenské elity. EU je nedemokratický projekt, který nelze demokraticky reformovat.

Pokud jde o rovnost v „levičácky kapitalistické“ společnosti, která, i když spíše jen naoko, spojuje pokrok s nerovností, stimulující soutěž, se jedná o protimluv, navíc provázený klasickým „všichni jsou si rovni, ale někteří jsou rovnější“. Dnešní Evropa nezaručuje rovnost v přístupu k dobře placené práci, v přístupu ke vzdělání či lékařské péči, a Evropané žijící na evropské periférii si nejsou rovni s Evropany z původního Západu.

Iluzorní je i představa rovnosti před zákonem. Vedle měření dvojím metrem je zde praxe politicky motivovaného odvracení zraku, a nově se v politických procesech trestají nepovolené názory. Právní stát je pak ze všeho nejvíc bruselským bičem na vlády, které se pokusí zohlednit národní zájem, na úkor povinné liberální demokracie. Spíše než hodnota je právní stát institut obyčejné šikany.

Dodržování lidských práv se pak v Evropě zvrhlo na preferování extrémních menšinových zájmů na úkor většiny. Lidským právem je dnes kdejaká deviace, zatímco lidská práva deklarovaná v Chartě OSN Evropa ignoruje. Přístup Bruselu, ale i národních vlád k lidským právům, je čirým pokrytectvím.

Zmíněná Lisabonská smlouva mezi evropské hodnoty nezahrnula křesťanskou tradici. Politici si zjevně nechtěli pohněvat muslimy v situaci, kdy se v Evropě zavírají kostely a přibývají mešity. Že se EU rozhodla pro hodnoty nekřesťanské, je ovšem patrné především z toho, že v Lisabonské smlouvě není řeč o spravedlnosti, solidaritě, milosrdenství, soucitu, ani nemluvě o mravnosti a morálce.

I kdyby ovšem v Evropě ožila poptávka po křesťanských hodnotách, motivovaná například potřebou vymezit se proti probíhající islamizaci, ukázalo by se, že problém sekularizované společnosti bezvěrců Bible neřeší. Následovat Krista znamená přijmout skutečnost, že jeho království není z tohoto světa. Křesťanství je apolitické, křesťan dává císařovi, co je císařovo, protože jeho priority jsou duchovní. Handrkovat se o časné benefity, když je člověk prach, a v prach se obrátí, je pro věřícího malicherné.

Filozof Václav Bělohradský se domnívá, že se nám u některých hesel, jako jsou často skloňované křesťanské hodnoty, někde vytratil význam, že se tyto hodnoty vyprázdnily. Připisuje to tomu, že v éře globalizace a konzumistické devastace nemá společnost jiné, než ekonomické hodnoty. Takový dojem ovšem může být i důsledkem ideologicky vypjatého sekularizmu levicově liberální společenské elity, který vykazuje křesťanství z veřejné sféry do sféry soukromé.

Jenomže ptáme-li se při pohledu na rozklíženou, upadající Evropu, čím a kým se obnovuje řád, odpověď zní, že vždy tím základním, nejobyčejnějším a lidmi nejobyčejnějšími, prostými. A jsou to vždy domýšlivé elity, které vylepšováním přirozeného řádu způsobují jeho destrukci. Skutečné křesťanství, takové, které obstojí jako hodnota formující a tmelící společnost, je neokázalé a osobní. Vždy se naplňovalo ve službě potřebným, bližním, ve kterých věřící spatřují Krista. Je mimo chápaní manažerů, politiků a různých aktivistů, že jsou to nenápadní a často neviditelní služebníci, kteří si nenárokují zásluhy, jsouce dělníky, jejichž práci řídí shora „šéf“, se kterými Evropa odjakživa stojí a padá. Protože i když to tak nevypadá, to dítě v jeslích je skutečné.

Všechny příspěvky s Ivan Hoffman

Diskuze:

 1. Musíme se připravit na neodvratnou jadernou válku s Ruskem . Podle paní Černochové a náčelníka generálního štábu České armády. Až válka skončí budou veškeré diskuse zbytečné.Nemá smysl se o něco snažit ,všichni zemřeme.Živí budou závidět mrtvým.

 2. Dobrý, ale neřekl bych že bezchybný… Kdyby to myslel (a mohl myslet…) zcela upřímně, musel by do těch dekadentních elit zahrnout i veškerou elitu církevní, tedy křesťanskou…! Soudruh křesťan Halík budiž mně důkazem pravdivosti. Jestliže totiž uznáme, že EU je nereformovatelná, že i demokracie v současném pojetí je nereformovatelná, pak je nezbytné dodat, že etalonem nereformovatelnosti je a navždy bude křesťanská církev, coby světovládná mocenská organizace a představitelka jednoho z mnohých -ismů, totiž katolicismu… Tato organizace má navíc ještě jeden velký „bonus“. Díky hierarchickému zákonu padajícího hovna je totiž její elitou v podstatě úplně každý, počínaje papežem a konče posledním vesnickým farářem. Ať chtějí nebo ne, všichni jsou článci řetězu a všichni se podílejí na církevním hladu po majetku a na upřednostňování materiálních „hodnot“ nad vším ostatním. Všichni do jednoho kážou vodu a pijí ne víno, ale rovnou whisky, koňak a šampáňo…! 🙁
  A teď mě můžou upálit…

  1. Elitou nemůže být každý, to odporuje smyslu toho slova.

   Církev se samozřejmě reformuje, změny jsou nepřetržité. Nový zákon se drasticky liší od Starého. Od počátků, kdy byli pronásledováni, přes získání moci, prodej odpustků a jeho pozdější zákaz, křížové výpravy a upalování kacířů, po vzdání se politické moci, až po dnešek, kdy jsou církve které oddávají homosexuály.

 3. Myslím, že pan Hoffman nemá pravdu, když odklon od křesťanských tradic v EU přičítá tomu, že, politici si zjevně nechtěli pohněvat muslimy. Muslimové nemají v EU politický vliv, ve státech EU bylo prosazeno množství zákonů, namířených proti muslimům, hlavně jejich ženám. Myslím, že ve skutečnosti jsou to ateisté, kteří odstraňují vliv náboženství na společnost a obratně využili nechuti společnosti vůči změnám, které množství přistěhovalců nevyhnutelně přineslo a tak dokázali prosadit zákony, zakazující na některých místech veškeré náboženské symboly a sekularizaci společnosti. Nebýt muslimů, tak by pravděpodobně neprošly. K omezování svobody jsou vždy zneužiti ti nejslabší a nejméně oblíbení, do kterých si každý rád kopne. Opožděně zjistí, že si kopli i do vlastní svobody.
  Vím, že se u nás objevovaly štvavé články o tom, jak se muslimové na Západě snaží zakázat slavení Vánoc, nebo odstranit sochy svatých, ale když jsem se koukal v místním tisku, tak ty události se sice staly, ale šlo o akce ateistů, s kterými muslimové neměly nic společného.
  Spravedlnost, solidarita, milosrdenství, soucit, ani nemluvě o mravnosti a morálce jsou hodnoty společné jak křesťanům, tak i muslimům, židům, či budhismu, i když poslední dvě se mohou částečně lišit ve výkladu a křesťanství spravedlnost oproti islámu moc neprosazuje.
  Rozděl a panuj je pořád základním prvkem ovládání společnosti. Věřící jsou v EU menšinou, měli by odložit vzájemné spory a začít spolupracovat na společných zájmech.
  Že je to možné, ukázala spolupráce židů s muslimy, když zamezili prosazení zákazu jejich způsobů porážek zvířat.

  1. Pan Hoffman je už zase ve formě. Něco je zkratka, něco třeba někdo vidí jinak, ale jako celek je komentář perfektní. Mohu-li to říci prostonárodně: sedne jak prdel na hrnec. Nejsem věřící, ale spravedlnost, solidaritu, milosrdenství, soucit, a hlavně tu morálku a mravnost (vhodně použité peprnější vyrazy nepovažuji za nemravné) rozhodně uznávám za základ jakehokoliv lidskeho soužití a považuji je za vyšší hodnoty než nějakou demokracii s přívlastkem.

   A všem přeji hezké svatky 🙂

   1. Ano, článek je povedený, co jsem napsal jsou jen malá upřesnění. Jsem rád, že zase začal psát. Čtu jeho víkendové články pravidelně i na Parlamentních listech.

    Příjemné prožití vánočních svátků vám, panu Hoffmanovi i všem čtenářům.

 4. Perfektní zamyšlení! Jen ti opravdoví křesťané by měli myslet odpovědně občansky a nevytěsňovat tento svět ze svého vlivu. To oni stáli na počátku EU, stejně jako kdysi na počátku evropské kultury. Bohužel byly tyto snahy přemoženy dravostí těch, kterým křesťanské hodnoty nic neříkají a v době poslední těmi, kdo proti nim cíleně bojují. Neomarxismus je satanský. A křesťané nemají nic, než víru a naději. V tom je Advent inspirující a Vánoce šancí dotknout se tajemství Boha, který se stal člověkem v Ježíši Kistu.

  1. Myslím, že na počátku evropské kultury stálo starověké Řecko, i když EU to opomenula a přihlásila se ke židovsko-křesťanským kořenům. Ta židovská část kterou umístila EU na první místo bude asi lichva, nic jiného mne nenapadá:D

   1. Lichva, otevrene hranice a sexualni perverze je zidovska cast. Krestanska cast je priblizne to, co bylo se vznikem EU ztraceno.

 5. V Nemecku je trestne stíhaný majiteľ obchodu za to, že v noci urobil osadenie vianočného stromčeka v jasliach v Hamburgu.
  Trestný čin.
  Otazka : Kto je na vine, že oslava Vianoc je v Nemecku trestný čin ??? Určite to neurobil Putin, ani arabi v  Ázii.
  Vedel by pan Hoffman menovať vinníkov ?

 6. „Demokracie, jako evropská hodnota, má pramálo společného s původní definicí tohoto slova, tedy se společností, která se řídí vůlí většiny. “

  – Smutné….
  Pan Hoffman nevidí (nechce, alebo nie je schopný vidieť) , že dnešný marazmus a tyrania je demokraticky zvolený vo voľbách, vďaka debilite väčšiny voličov, resp. ich totálnej ľahostajnosti. Dnešná demokratická voličská väčšina je vykašírovaná v televíznej demagogii, ktorú riadia gauneri politici.

  Pan Hoffamn kritizuje DôSLEDKY , ale sa nevenuje tým PRVOTÝM príčinám, ktoré živia to ZLO na konci.
  Pan Hoffamn vytrháva burinu – ale jej korene necháva rásť.

 7. Jen slepi nevidi, ze tzv pokrokari jsou ve skutecnosti reakcionari budujici novy feudalismus, celkem otevrene usiluji o prohloubeni nerovnosti, o posileni moci kosmopolitni burzoazie a oslabeni pracujicich.

  1. Každe ZLO má príčinu, aj ta príčina má pred sebou svoju príčinu , ……. a tam na začiatku je prvotná príčina – ktorá bude tvoriť ZLO, pokiaľ nebude vytrhnutá. Skúste sa zamyslieť nad ňou.
   Tí tzv pokrokari sú iba burina ktorú vidieť.

    1. Tohle je jasne. Nekdy to tak vypada, ze od Renezance prevzali Z.
     vladu nad Evropou, pozdeji USA.

     Docetla jsem se, ze bolsevicky prevrat v Rusku maji na svedomi take oni. I prispeni k prosazeni anglikanske
     cirkve.

     Kritizovat se dnes da kdokoliv na svete, vytahnout jeho
     ciny a historii (ne vzdy to bylo mozne). Kdyz ale chcete pouzit kriticke mysleni a prednest fakta o Z. hnuti, tak to neni mozne uplatnit. Zakaz uvazovani. Nepristupnost k faktum a jejich reflexi. Jako za vlady krestanstvi.
     Ja nejsem rasista.
     Ctu fakta a hledam priciny. Nestojim na zadne strane, ale
     nemam rada zneuziti moci (ve velkem, .. az tak ze, globalne). At uz je prinasi kterekoliv nabozenstvi nebo ideologie, ktera vykazuje totalitni praktiky. Uplatnuje cenzuru apod.
     Rada poznavam odlisne kultury a preferuji spolupraci, kdyz je zajem na obou stranach.

     Je spousta Zidu, kteri jsou temi nejlepsimi herci (i osobnostmi) na svete, at uz se stanou soucasti kterehokoliv naroda. Jsou to (casto) krasni lide, od krerych se mame co ucit – sebeucta/laska/jak se branit a vyhrat. Jsou sikovni. Sikovnejsi nez kde kdo (vetsina) a jsou velmi, velmi (lisacky) moudri/mazani – coz krestanskym dusickam casto chybi – ale to je nedela (hned) lepsimi lidmi. Vlastne jsou si v mnohem velmi podobni. Zase nemusi vykazovat takove prvky nasili a demagogie jako krestane, kteri tuto slozku maji vice potlacenou, oproti ‚nehodnym“, ale klidnejsim Zidum.

     Mnozi z nich ale dokazou byt velmi necitelni ‚na semitsky zpusob‘ ((az) podvodnici) – (antikrist). A ti to tu ted skrze vlady, obchod, vyvoj, nemovitosti a bakovnictvi zcela a uplne vedou a ovladaji (napr. (nekteri) clenove Sionistu). A min. polovina lidi jim ochotne slouzi (zmijozel prevzal kreslo). A vetsina te druhe pulky nevedome.

     Zase, kdyby to byli krestane (prevzeni kontroly nad svetem skrze nabozenstvi), byli by a jsou narceni z jinych i stejnych, nepravosti. Jako pretvarka, krutost, lstivost (hromadeni majetku), odpustky …

     Moc.
     Moc korumpuje. A absolutni moc korumpuje absolutne.

     1. Zednari stali za unorovou revoluci. Mensevici byli zednari. Karensky byl zednar. Bolsevici nasledne zednarstvi zakazali.

Napsat komentář