Zpět

O neopravitelných režimech

Text 15.1.20247 min Přehrát

Nevyhazuji věci, které lze opravit. Vesměs se ale jedná o věci z časů minulých, protože dnes se zpravidla věci vyrábějí tak, aby nešly opravit. Ví se o tom, ale neopravitelné věci kupují generace, kterým to nevadí. Každá analogie kulhá, nicméně i u politických režimů, které začnou haprovat, se řeší dilema, zda je opravovat, anebo vyhodit na smetiště, v daném případě na smetiště dějin.

Je přirozené, že na záchraně systému, který vykazuje významné poruchy a vady, mívají zájem lidé, kteří v dobré víře tento systém prosadili a budovali. Není jim lhostejné, že se systém neopírá o původní hodnoty. Vadí jim, že se politika, myšlená jako společný úkol občanů, redukuje na pouhou technologii moci, na nástroj ovládání většiny privilegovanou menšinou. Tehdy slýcháme úvahy typu „systém je v pořádku, problém je v lidech“. Ze strany mocných jsou problematickými lidmi míněni nevděční občané. Stoupenci reforem, návratu ke kořenům a původním ideálům, viní z devastace dobrého systému lidi, co uzurpovali a zneužili moc.

Když dnes konzervativci vidí, co liberálové provedli s kapitalismem, ze všeho nejvíce trpí útokem na svobodu. Právě od svobody, se kterou jde ruku v ruce osobní odpovědnost, si konzervativní budovatelé kapitalismu slibovali proměnu rovnostářské, centrálně řízené společnosti na společnost otevřenou, dynamickou. Věřili, že k lepším zítřkům společnost povedou podnikaví individualisté, kteří od státu potřebují, pouze aby nepřekážel, nebrzdil a neházel jim klacky pod nohy. Konzervativci říkají, že je třeba vrátit kapitalismu původní étos, odstranit nejrůznější omezení a regulace a vrátit se ke kořenům, tedy k férové svobodné soutěži. Věří, že kapitalizmus lze opravit.

Bylo mi šestnáct, když u nás po návratu ke kořenům volali lidé, kteří na troskách předválečného kapitalismu vybudovali nový pokrokový společenský řád. Trpěli při pohledu na deformace, kterými dobrý systém diskreditovali špatní lidé, kteří politiku degradovali na technologii moci, a tuto moc uzurpovali a zneužili. Na jaře roku 68 věřili, že socializmus lze reformovat, že je škoda ho odložit na smetiště dějin. Pro reformu, spoléhající na svobodu, jejímž synonymem je společenská odpovědnost, byla naprostou většina občanů. Proces, který byl vnímán jako obrodný, byl ovšem násilně přerušen invazí „spřátelených“ armád a následně překvalifikován na kontrarevoluci.

Když se po dvaceti letech otevřelo okno pro reformu socialismu, pro návrat ke kořenům už chyběla generace, která v sobě nesla původní étos budovatelů. I proto v zápase o budoucí směřování státu zvítězili antikomunisté, kteří prohlásili socializmus za nereformovatelný. Reakcí na pokřivený socializmus byly generace, které se nadchli pro Západ. V něm, viděno tenkrát přes zadrátované hranice, byla tráva zelenější. Dnes je reakcí na pokřivený kapitalizmus generace liberálů, která se nadchla pro fikci bezemisního, progresivního virtuálního světa. Jejich ideologie vykazuje na smetiště dějin jak socialismus, tak i kapitalismus s jejich adorací člověka. Člověk je touto novu, progresivní generací vnímán jako ekologický, kulturní, ekonomický i politický problém.

Když se zamýšlíme nad tím, zda opravovat či vyhazovat poškozené politické systémy, vlastně váháme mezi evolucí a revolucí. Kdyby se racionálně zvažovaly náklady a výnosy, oprava by se nabízela jako levnější. Její výsledek by byl předvídatelnější, než revoluční změna. Revoluce vždy zvedá kal ode dna a nakonec se společnost převratem beztak posune pouze z deště pod okap. Rezignovat na opravu socialismu po listopadu 89 byla chyba. Stejně tak by byla chyba rezignovat dnes na opravu kapitalismu, prohlásit současný systém za nereformovatelný a nechat se vést progresivci do globálního nevolnictví.

Režimy se ovšem neudržují, respektive nezanikají na základě racionální úvahy. O jejich legitimitě se rozhoduje dříve, než dozraje poznání, že vlak sjel na vedlejší kolej a hledá se vůle a odvaha zařadit zpátečku. Reformátoři se vždy potýkají s temným dědictvím. Vždy čelí podezření, že návrat ke kořenům bude pouze návratem k dobrým úmyslům, kterými byla dlážděna cesta do pekel. Socialismus se neopravoval kvůli obavě, že v jeho genech je třídní nenávist, násilná kolektivizace, rovnostářství a názorová nesvoboda. Konzervativci, usilující o reformu kapitalismu, se pro změnu potýkají s temným dědictvím privatizace, demontáže a rozkradení státu a návratem sociální nerovnosti. Vždy tu bude podezření, že v genech kapitalismu je mentalita pirátů a vykradačů dostavníků.

Se socialisty a konzervativci to ale není tak špatné, jak by se mohlo zdát. Ve snaze ubránit se liberální hrozbě, onomu progresivnímu pohrdání člověkem, se jeví jako kompatibilní opozice. Kdysi znesvářené ideologie socialistů a kapitalistů sjednocuje víra v člověka. V jeho schopnost solidarity, v jeho individualitu, jedinečnost a svobodomyslnost. Globálnímu odlidštěnému světu oligarchů, opírajících se o progresivní liberály, budou v budoucnu společně čelit lidé, kteří člověka nezatracují. Nakonec socialisté a konzervativci společně přesvědčí veřejnost, že systém, vnucovaný liberálním mainstreamem, je nereformovatelný. Že patří na smetiště dějin. Chvíli to bohužel potrvá. Než pominou lidé, co se ještě budou marně snažit kompromitovaný oligarchický zelený liberalizmus opravit.

Všechny příspěvky s Ivan Hoffman

Diskuze:

 1. Musím konstatovat, že článek se povedl. Proč?
  Protože tak rozsáhlou a zajimavou diskusi jsem zde (tím méně jinde) nečetl. Diky všem, nejen panu Hoffmanovi.

  A abych také něco přidal:
  „Revoluce vždy zvedá kal ode dna“ je pravda. Ale není to celá pravda. Chybí zmínka o tom, co se s tim kalem stane.

  Ten „zvednutý kal“ vytěsní původní sílu, která revolucí chtěla něčeho dosáhnout, a převezme „velení“, a samozřejmě si přivlastni vše, co revoluce přinesla. Kdyz se kal usadí, není už na dně. Jako zázrakem se z něj stanou nové elity, které až do dalši revoluce určují běh společnosti. Dopadli tak Francouzi, dopadli tak komunisti a dopadli jsme tak i my s tím slavným sametem ….

 2. Není cesty zpátky. A opravdu je to o lidech. Nebo spíše o lidu. Různé země řízené na základě stejných ideologií mají různé výsledky. Není možno si nevšimnout, jak moc se naše dnešní demokracie podobá svým zacházením s odpůrci, tehdejšímu socialismu. Proto si nemyslím, že by nás zachránil odchod z EU. Jen by to lidé jako paní Jourová nekazili celé EU, ale jen nám.

  1. Ano, potvrzuje to i jeden původně socialistický vtip. Říkalo se, že socializmus má dvě etapy – první: potíže růstu, druhou: růst potíží.

   Po 34 letech budováni kapitalizmu musím konstatovat, že mezi socializmem a kapitalizmem je jediný rozdíl: socializmus se snažil s těmi potížemi bojovat, kdežto kapitalizmus ty potíže záměrně vyvolává a prohlubuje …..

 3. Pan IVAN HOFFMAN má veľmi krásne, ušľachtilé, príjemne znejúce, vnútorne nekonzistentné, nelogické a nerealizovateľné názory.

  Radosť ich počúvať, pokiaľ máte pritom vypnutý mozog.

 4. To se Vám dnes, pane Hoffmane, krutě nepovedlo. Opravovat reálný socialismus po roce 1989 nebyla chyba, ale nezbytnost a „zaplať Pán Bůh za to!“ (jasně, nebyl to asi Bůh, ale spíš Klaus, Tříska, Dyba, Stránský, Ježek a spol.).
  Komunisty násilím řízený socialismus sovětského typu byl ve všech zemích, které neměly nevyčerpatelné zásoby nerostných surovin, životaschopný. Již v roce 1965 jsme měli v Československu hospodářskou krizi, proti níž měl být přeci tehdejší socialismus – tehdy lidová demokracie – pojistkou. A to i přes násilnou kolektivizaci, „měnovou reformu“ (převod soukromého důchodu na stát) a další ekonomicky sebevražedné kroky. Socialismus je a priori extenzivní, jeho růst je možný pouze a jenom spotřebováváním vnějších zdrojů (v případě socialismu sovětského typu nerostného bohatství SSSR) a může se udržet pouze prostřednictvím všeobecného násilí. Proč? Protože schopnosti máme všichni velmi omezené, zato naše potřeby rostou nade všechny meze.
  Naproti tomu kapitalismus není režim řízený a udržovaný prostřednictvím násilí, ale pouhý princip. Důchod v něm můžete tvořit pouze uspokojováním potřeb druhých, nikoli svých (prodáte-li iPhone sám sobě, nevyděláte nic). To je nejpodstatnější principiální rozdíl. Úloha státu v něm je omezená pouze na kontrolní činnost a na vymezení mezí, protože podle Gaussovy křivky by schopní bohatli téměř do nekonečna a neschopní chudli rovněž téměř do nekonečna. Stát tedy v kapitalismu představuje pouhou pojistku, že bohatnout lze pouze do stanovených mezí a chudnout rovněž.
  Jediné, co tedy lze v kapitalismu řešit, je onen stát a míra jeho intervencí, kterou do principu kapitalismu vnáší. Samotný princip trhu opravit nelze, je mimo lidskou kontrolu.
  Jenomže v EU již makroekonomicky žádný kapitalismus není. EU je čistě socialistický svazek dříve národních států, který ekonomicky nejvíce inklinuje ke klasickému italskému fašismu Benita Mussoliniho* (pokud fašismus vnímáme jako to, co skutečně byl či být měl, tedy umírněnou formu korporátního socialismu s prvky soukromého vlastnictví podřízenými kolektivním cílům; nikoli jako nadávku, jak je dnes běžné). V EU se sice v mikroekonomice jakoby setkáváme s tržním principem, ovšem i ten je centrálně řízen a podřízen kolektivním zájmům (hoteliér volně soutěží na trhu s ostatními hoteliéry přesně do té doby, než EU dotacemi vytvoří z nehoteliéra dotovaného hoteliéra a zlikviduje tím onen princip trhu, neb přenese rozhodování ze zákazníka na řídícího).

  A srovnávat násilím udržovaný režim s principem prostě nelze. Socialismus v jakékoli formě vždy může z výše uvedených důvodů omezených schopností versus neomezených potřeb fungovat pouze prostřednictím násilí. Schopnosti musí násilně z lidí vyždímat, zatímco potřeby musí násilím regulovat. Naopak trh je princip (srovnatený s fyzikálními zákony – ostatně i reálný socialismus byl ubit trhem, soudruzi mu říkali „černý“), v němž násilí můžete použít pouze pro vytvoření umělých, nepřirozených limitů nazývaných obvykle „sociální smír“. Ten je sice umělý, ale výhodný, neboť největší skupina společnosti je tvořena lidmi s průměrnými schopnostmi a tedy i průměrnou mírou bohatství/chudoby, takže by je mohlo napadnout násilím se zmocnit majetku nejbohatších (tedy zplodit nějakou formu socialismu).
  A socialismus je a priori násilnické zlo. Nikdy nikde to nebude jinak. Proto by byl zločin jej opravovat.

  =====================
  Někteří lidé a Wikipedie Bůh víc proč tvrdí, že pro fašismus je typický vypjatý nacionalismus, což je principiální nesmysl. V „Rozjímání o fašismu“ Mussolini jednoznačně uvádí, že „národ není tvůrcem státu, ale naopak stát je tvůrcem národa“. Pokud bychom tedy Mussoliniho „Rozjímání o fašismu“ aplikovali na EU, tak vůdcem je Komise a státem je EU (národem pak Evropané /občanem Evropan), což přesně odpovídá dnešní realitě.

  1. Dnes sa to tu s dobrými názormi vrece roztrhlo. A ta definícia EU a fašizmu, to som už dlho nečítal.

  2. Nejsou to potřeby, kdo roste nad všechny meze, ale nároky a chtíč. Potřeby socialismus osmdesátých let naplňoval lépe, než dnešní demokracie. Socialismus spotřebovával naopak méně vnějších zdrojů než kapitalismus. Je to zřejmé když porovnáte dovoz surovin, energií, zboží a lidí na obyvatele za stejný rok mezi sousedními kapitalistickými a socialistickými zeměmi.
   Kapitalismus potřebuje k svému udržení násilí v mnohem větší míře, než socialismus. Jak sám uvádíte, je to jen hrozba násilí denně připomínaná v krimi rubrikách médií, historkami o těch kdo ho přestali dodržovat, která umožňuje kapitalismus a jeho podstatu, hromadění majetku. To je to, čemu říkáte „sociální smír“.
   Tomu co jste napsal o tvorbě důchodu už vůbec nerozumím. Jak v kapitalismu, tak v socialismu se důchod vytvářel stejně, uspokojováním potřeb druhých. V kapitalismu se o něj dělí vlastník a stát, v socialismu ho dostává stát celý.

   1. Nevím, jak jste přišel na to, že „Potřeby socialismus osmdesátých let naplňoval lépe, než dnešní demokracie…“. v 80. letech v Ostbloku (evropské země socialistického tábora) nebyly byty, auta, pozemky, šťáva, vložky, toaletní papír, pomeranče, banány, počítače, barevné televizory, ledničky s mrazákem, mrazáky, automatické pračky a asi by mě toho napadlo ještě víc. Ve Westbloku (rozvinuté země Evropy/EHS) tyto problémy lidé neznali, tam jste si mohl koupit cokoli, na co jste měl peníze.
    Ostatně osobně nevěřím, že reálný socialismus padl kvůli nějaké Chartě’77 či Havlovým nesmyslným hrám, ale padl proto, že lidé již měli dost všudypřítomného státního teroru, ale hlavně se chtěli materiálně srovnat s tehdejším Westblokem co do kupní síly (která byla ve Westbloku cca 6x vyšší než v ČSSR). Katalogy Neckermanna či Quelle a západní filmy měly na pád reálsocialismu tisíckrát větší vliv než nějací Havlisté.
    Nerostné suroviny byly to jediné, co drželo socialismus sovětského typu nad vodou, což nebyla žádná zásluha marxisticko-leninských zrůdností, ale naopak, to, že SSSR vlastmil obrovskou zásobu surovin bylo pro Ostblok jedinou devizou, která jej ekonomicky držela při životě. Ostatně v ČSSR bez zásob nerostných surovin vydržel reálný socialismus necelých 20 let (1948–1965, kdy nastala ekonomická krize), ale třeba v Maďarsku ještě méně. Ve Westbloku nerostné suroviny neměli, proto je museli dovážet krom jiného ze SSSR, na druhou stranu jich spotřebovávali tolik, kolik zaplatili. Pro SSSR byly tržby za suroviny hlavním a v podstatě téměř jedným devizovým ziskem (vývoz Žigulů a podobné věci počítat nelze, byly to obvykle buď kapitalistické licence nebo přímo kapitalistické fabriky a české sklo či podobné drobnosti byly spíš jen symbolické).
    Dále je zcela iracionální tvrzení „Socialismus spotřebovával naopak méně vnějších zdrojů než kapitalismus“. Spotřeba zdrojů není až tak závislá na společensko-ekonomickém systému, jako spíš na vzácnosti statků, které jsou v kapitalismu vyjádřeny prostřednictvím ceny (v socialismu je jejich cena neznámá, protože ceny vychází z plánu a nikoli ze vzácnosti statků). Spotřeba je tedy v kapitalismu závislá na ceně a protože občané ve Westbloku měli cca 6x vyšší kupní sílu, mohli spotřebovávat více zdrojů. To je logické, ale hovoří to ve prospěch kapitalismu a v neprospěch socialismu (v reálném socialismu byly zdroje regulovány státem stejně jako jejich ceny – vzpomeňte na regulační stupně).
    V otázce násilí jste neopochopil(a), že je řeč o státním/kolektivním násilí, nikoli o kriminalitě obyvatelstva. Kapitalismus potřebuje násilí jen k tomu, aby majetek schopných nerostl k nekonečnu a chudoba chudých taktéž. Proto stát v kapitalismu nastavuje limity prostřednictvím daní, které platí bohatí a které jsou distribuovány prostř. státní sociální politiky chudým. Bohatí tak nemohou bohatnout k nekonečnu a chudí nemohou chudnout k nekonečnu. Dále stát potřebuje násilí na udržení veřejného pořádku a zákonnosti, případně k obraně proti vnějšímu nepříteli. Víc nic.
    Socialistický stát potřebuje násilí ke své vlatní existenci, bez násilí by nemohl existovat, neboť by občané jednak nedali státu k dispozici své hmotné statky (tzv. měnová reforma 1953) a navíc by ani neuplatňovali svoje schopnosti ve prospěch státu (proto musel existovat § 188 tr. zákona – trestný čin příživnictví, kterým pod pohrůžkou násilí nutil socialistický stát lidi pracovat, což v kapitalismu samozřejmě nikdy nikdo nepotřeboval).
    Důchodem pak v ekonomii není myšlen ani starobní, ani jiný důchod v lidovém pojmu (to jsou prostředky státní sociální politiky), ale důchod je součet všech vytvořených hodnot, v tomto případě ve společnosti. Komunisté uváděli HDD (hrubý domácí důchod), což mělo v několika směrech lepší vypovídací schopnost, než dnešní HDP (hrubý domácí produkt), protože HDD nešlo zvýšit zadlužením.
    Ve Vámi myšleném starobním (invalidním, vdovském atd.) důchodu jako prostředku státní sociální politiky je opět princip rozdílný: zatímco ve Westbloku fungoval státní průběžný důchodový systém + ve většině zemí doplněný o soukromé důchodové fondy, v Ostbloku byly starobní důchody vypláceny ze státního rozpočtu na základě plánu.

    1. Psal jsem o Československu v 80. letech, ne o evropských zemích socialistického tábora, i když ve Východním Německu a Maďarsku mi to připadalo podobné jako u nás. Pokud jde o byty, jsou stále nedostatkové, u aut byla na některá čekací doba několik měsíců, ale to byla i loni na některé Škodovky a lidé si častěji kupovali na rozdíl ode dneška, nová, pokud jde o pozemky, záleží na určení a kde, ve městech to byl problém, šťávu a vložky jsem nekupoval, to nevím, ale mošt který jsem rád kupoval se v kapitalismu z prodeje vytratil. O nedostatku toaletního papíru jsem jen jen četl v obchodech jsem ho běžně viděl, pokud si pamatuji vznikl tím, že vyhořela továrna, která ho vyráběla a než se vyřešil dovoz ze zahraničí asi někde vznikl nedostatek, pomeranče, banány, byly nárazově, ovšem byly daleko kvalitnější, dnes toho nedozrálého vyschlého svinstva je všude dost, ale nekupují ho protože není dobré. Rád bych si vystál frontu na kvalitní a levné potraviny které se prodávaly za socíku. Počítače byly jen v Tuzexu, barevné televizory, ledničky s mrazákem běžně byly, ale ne ta největší velikost, mrazáky nevím, nezajímal jsem se, automatické pračky byly běžně. Jistě byl tehdy menší výběr.
     To, že se v zemích západní Evropy tyto věci běžně daly koupit, neznamená, že byly dostupné.
     Ovšem to nejsou potřeby. Základní potřeba je bydlení. Dnes jsou lidé na ulici, tehdá nebyli, to znamená, že tehdy naplňovali potřeby lidí lépe.
     S jídlem je dnes taková bída, že na nafouklé jogurty s prošlou zárukou musíte přinést potvrzení ze sociálky aby vám ho dali v potravinové bance zadarmo.
     Souhlasím, že vaše tvrzení o spotřebě vnějších zdrojů byla o ničem, já jsem jen opravil vaši chybu.
     Daně se platí v procentech, žádný strop tam není, bohatí tak sice nemohou bohatnout do nekonečna, je to omezené počtem lidí na zeměkouli které mohou vykořisťovat, ale velké omezení to zatím není. Pokud jde o chudé, ti chudnou až se octnou na ulici, kde za čas umrznou a ztratí tak i holý život. Tím to skončí, takže o nekonečno se také nejedná. Budiž jim to útěchou:) Jde ovšem o to, že váš argument o nekonečnu je čistá demagogie.
     I kapitalismus se neobešel bez násilí, kdy bral šlechtě a církvi její majetky. Hned po ustanovení naší republiky tatíček Masaryk znárodnil největší pozemky šlechticům a již za Rakousko-Uherska zbavili církev části jejího obrovského majetku. Znárodňovalo se i za prezidenta Beneše.
     Za socíku byla jedna měnová reforma, zato vysokou inflaci, která má stejný efekt zažíváme od sametu již podruhé.
     Právě naopak, my bychom v kapitalismu moc potřebovali donutit pracovat lidi kteří po zrušení zákona o příživnictví a zavedení dávek v nouzi pracovat přestali, i když pracovat mohou, ale nechtějí a jsou na dávkách. Tisíce lidí se živí tím, že se o to snaží. Jsou o tom tisíce článků. Zaobíral se tím Parlament.
     Tak jako vy jsem ani já nepsal jsem o starobním důchodu.
     „Důchod v něm můžete tvořit pouze uspokojováním potřeb druhých, nikoli svých (prodáte-li iPhone sám sobě, nevyděláte nic)“
     V socialismu přece nešlo o uspokojování svých potřeb. Pekař nechodil do práce aby si upekl bochník chleba sám pro sebe. Nikdy nebyla společnost, kdy každý dělal všechno sám.

     1. Bod 1 tedy uzavřeme tím, že sice byl v Ostbloku, na rozdíl od Westbloku, nedostatek spousty produktů, ale Vám to nevadilo. Mně to ale vadilo.
      Že jsou lidi na ulici je jejich svobodná volba, komunisté jim to násilím zakazovali. Bytů a domů přibývá, počet obyvatel neroste a prázdných novostaveb je například tady v Praze hromada, takže žádný nedostatek evidentně není.
      K nějakým prošlým jogurtům se vyjadřovat nebudu, asi umíte číst, tak je nekupujte.
      Socialismus může růst jen extenzivně, zatímco kapitalismu může a roste intenzivně. Na tom jste samozřejmě neopravil žádnou chybu, protože tam žádná není, pouze jste to nepochopil. Už jsem to vysvětlil několikrát, můžete to zkusit znovu, proč tomu tak je. Vy jste pouze převedl zdroje v ekonomickém smyslu na přírodní zdroje a tam jste opět narazil do zdi.
      Daně – opět nepochopení. Pokud by nikdo neplatil žádné daně, schopní by bohatli k nekonečnu a neschopní chudli k nekonečnu. Daně se v kapitalismu platí proto, aby stát dal část majetku schopných neschopným. Jestli je to procentem, fixní částkou nebo astronomicky složitým výpočtem je technikálie, která na principu nic nemění.
      Ano, Beneš podespisoval Gottwaldovi komunistická svinstva a je věc vyšší spravedlnosti, zda se za to smaží v pekle, nebo zda byly důležitější skutky v roce 1938–44.
      Pracovat lidi kapitalismus principiálně nemusí, protože kdo nic nedělá, umře hlady. Opět píšete o programu státní sociální politiky, jehož úkolem je přerozdělování, jako jsem psal několikrát výše.
      Ne, v socialismu neuspokojujete potřeby druhých, v socialismu uspokojujete pouze potřeby svoje prostřednictvím státu. Pekař upekl ve státní pekárně chleba, který byl rovněž státní, a za to dostal nějakou fixní platbu, ať byl chleba dobrý, špatný, ať ho upekl hodně nebo málo. Pak šel na úřad a zažádal o byt, přičemž papírově musel prokázat, že jej potřebuje a pokud mu byl státem přidělen, tak pouze do výše potřeby (tzv. nadbytečné metry). V kapitalismu je chleba pekaře, ten jej prodá a podle kvality a množství prodaného chleba vytvoří zisk, za nějž si koupí byt jaký chce.

     2. To, že tu píšete nesmysly je vaše věc, ale prosím nevkládejte mi je do úst. Pořád jste nepochopil rozdíl mezi potřebou a produktem. Banán není potřeba, ale produkt. To že za socíku nebylo běžně dostupné některé, hlavně západní zboží mi samozřejmě vadilo. Ale jak jsem psal mnoho věcí na vašem seznamu běžně bylo. Stejně tak mi vadí spousta věcí dnes. Ale jsem si vědom, že banán nepatří mezi lidské potřeby, nejsme opice. Stát musí lidem zajistit jejich základní potřeby, jako zdravé jídlo, vy jste na důkaz že to za socíku nedělal dal seznam tehdy nedostatkových produktů. To je stejný nesmysl, jako kdybych si stěžoval, že dnešní stát nenaplňuje moje potřeby, protože nemám celoroční přísun granátových jablek.

      Nevěřím, že by si většina bezdomovců svůj osud dobrovolně vybrala. Několika jsem se i ptal, všichni mi řekli, že mají u města žádost o městský sociální byt. Soudní příkaz k vystěhování nepovažuji za svobodnou volbu.

      Nemá to cenu, již jednou jsem si dal práci a vysvětlil vám, že nabídka bytů na prodej neznamená, že jich není nedostatek.

      Pokud si pamatuji, tak mzdy dělníků se dělily na základní a prémie. Pokud dělník nepracoval dobře, mohl být potrestán snížením, nebo odebráním prémií. Někde dokonce dělník dostával platbu za kus. Pokud pekárna za socialismu upekla málo chleba, dostala málo peněz. Ani v socialismu výrobce nedostával pevné platby, ale dostával zaplaceno za odebrané zboží. Tím, že pekař za socialismu upekl chleba tak prostřednictvím státu uspokojoval potřeby ostatních lidí, zároveň doslal zaplaceno aby mohl uspokojit své potřeby. To se v kapitalismu nijak nezměnilo, i po tom co pekárna přešla do soukromých rukou chléb často dělal pořád ten samý pekař. Jen zisk už nešel celý státu, ale jak jsem napsal výše nyní se o něj dělí majitel a stát. Výrobní podnik, velkoobchod a maloobchod jako prostředník mezi dělníkem a kupujícím je běžný jak v kapitalismu, tak v socialismu.

 5. zase jeden naivni snilek ktery nepochopil vubec nic a plete si pojmy jejichz vyznam nechape, jenom proto ze v USA zacli socanum rikat liberalove to neznamena ze maji nebo usiluji o liberalni usporadani, to neexistuje nikde na svete nejpozdeji od zalozeni Fed banky 1913, jak ekonomicky tak politicky. Beznym nastrojem propagandy marxistickych pomatencu vzdy byly zameny vyznamu pojmu. Soucasna v USA a pripojenych guberniich vladnouci sebranka se prejmenovala na neocons ackoli jejich prevazna vetsina jsou pohrobci z vychodni Evropy do USA privandrovalych rodin zidobolseviku a ackoli to vetsina ekonomickych nedouku nechape, zavedli zalozenim Fed banky system planovane ekonomiky, pro zmenu jinou metodou, totiz manipulaci urokovych sazeb a tim kreditniho trhu, coz se rovnalo sabotazi volneho trhu bez ktereho zadny kapitalismus nemuze existovat a tedy neexistuje, protoze tim se deformace trhu promita do veskerych oblasti ekonomiky. Tim doslo k nastoleni korporatniho fasismu krizeneho marxistickymi slabomyslnosti. Co na tom chce autor reformovat? Je to rezim zalozeny na legalizaci padelani men ktery poleti do komina.Na rozdil od socialistickych rezimu nebyl puvodne kapitalismus nastolen zadnym politickym tajtrlikem ani ideologem, nybrz vznikl postupne interakci milionu ekonomickych subjektu.Udajna revoluce v Rusku 1917 byl ve skutecnosti americkymi a nemeckymi bankeri zaplaceny puc, zaplaceny 26 miliony $ ve zlate, ktere dostali Trockij a Lenin pred navratem do Ruska na jare 1917, kdyz pred odjezdem Trockij a jeho banda dostali na pozemku Rockefellerovy a Rotschildovy Standard Oil v New Jersey skoleni. Marxisticke rezimy samozrejme nekrachly z duvodu spatneho politickeho personalu nybrz jednoduse protoze to je utopie zcela nekompatibilni s podstatou povahy lidskeho materialu ktery je k dispozici.

  1. Fakt múdre slová…..
   Lenže , 99% ovčanov nepochopí, o čom píšete (! a to sme na takom lepšom webe!!!).
   Celý problém s vývojom spoločnosi vidím ja (moja maličkosť) v debilnom- a stále sa zhoršujúcom myslení ovčanov (tzv. ľudí) .
   Ovčania nedokážu (nechcú!) pochopiť, že funčná spoločnosť musí vyhovovať výraznej väčšine ľudí vo všetkých PRINCIPIÁLNYCH právach – nedotknuteľnosť majetku a osobnej integrity každého (aj nevakcínovaného !!!). A tie stovky šialených tzv. „práv“ tejto debilnej doby treba totálne odkopnúť. A toto je dnes OPAČNE !

   1. Nevinil bych občany tak příkře. Všimněte si, že obrovská spousta těch lidí, které obviňujete v podstatě z jisté „neinteligence“ jsou velmi často výbornými profesionály ve svých oborech. Mnozí se živí samostatnou činností, jsou schopni učit se v oboru novým věcem, inovovat a nabízet sofistikovaná řešení svým zákazníkům. A pak jdou, a volí levicové strany, jejich největší starostí je zbavit se jich samotných (Piráti, Zelení, STAN, SocDem, TOP09, ANO, ODS, KDU-ČSL…).
    A když se budete trochu zajímat, čím to je, tak zjistíte, že tito lidé se věnují vlastnímu oboru a nemají čas a potřebu řešit politiku. A tak volí mediální obraz politických stran a hnutí, nikoli samotné strany. A mediální obraz je často něco zcela jiného, než samotná strana. „Nebudeme zvyšovat daně“ je mediální obraz, „konsolidační balíček“ je realita. Přímé protiklady, způsobené mediálním obrazem. Velká část z nich to tady vůbec nebude číst, protože to je „dezinfo“ a slušný člověk to nedělá. Tím pádem se ale nikdy nezamyslí nad oním mediálním obrazem a jeho rozporem s realitou.
    Otázkou by tedy spíš mělo být, jak zajistit, aby mediální obraz odpovídal realitě.

   2. problem neni ani tak v mysleni nybrz v nemysleni protoze v existujicim konzumistanu pro samou honbu za nakupem volovin ktere nepotrebuji a na ktere si jeste musi pujcit proste na mysleni nemaji cas a zaroven diky zkorumpovanym univerzitam (ekonomie, klima, medicina) neni ekonomicky negramotne pouze stado, nybrz i absolventi universit, ktere chrli tisice absolventu s keynesianskou propagandou vymytymi mozky. Ti pak predavaji sve“znalosti“ pologramotnym politickym tajtrlikum.

    1. Jak jsem psal, titíž lidé jsou přitom profíky ve svém oboru, takže myslet evidentně umí. Jinak bychom těžko v HDP na hlavu předstihli Itálii, která se nám v roce 1990 zdála ekonomicky naprosto nedostižná.
     Spíš politiku většina lidí neřeší, protože jim na to obvykle nezbývá čas.
     Osobně silně pochybuji o tom, že drtivá většina obyvatel této země činí „… honbu za nakupem volovin ktere nepotrebuji a na ktere si jeste musi pujcit…“, ale obvykle se spíš od rána do večera dřou, protože potřebují zaplatit hypotéku, energie, jídlo, dopravu, školné… atd. A tím pádem nemají čas řešit politiku, která jim je navíc vzdálená a víra v její ovlivnění je u většiny lidí nízká. A ano, možná si od toho kolotoče rádi odpočinou na dovolené týden v létě a týden v zimě.

     Tipoval bych, že těch, kteří si půjčují na to, co nepotřebují, bude minorita.

     Ano, možná je to konzumistán, ale stále mně ani Doc. Robejšek ani nikdo jiný nějak nedokázal vysvětlit, co je na konzumu a priori tak špatného? Asi jsem natvrdlý, ale mě přijde, že na jednu stranu sice množství hmotných statků nekoreluje s pocitem štěstí, ale na druhou stranu si myslím, že hmotně zajištěný člověk má větší šanci najít pocit štěstí a být zdravý než člověk žijící v trvalém materiálním nedostatku. Nemluvě o tom, že hmotně bohatý člověk si může dovolit být užitečný i bližnímu svému asi víc, než chudák.
     Ale třeba se mýlím.

     1. Tak k tomu je nejdrive treba pochopit funkci kreditniho trhu, ktery je hlavnim pilirem kazde ekonomiky. Existuji dva druhy kreditu, kredit k financovani vyroby produktu, ktery se naslednym prodejem splati a kredit konzumni ktery po zavedeni nekrytych men a jejich vyroby z ridkeho prdu se kumuluje a zustava v systemu az dostaneme gigantickou kreditni bublinu jakou mame dnes. Ne nahodou zavedla bankovni mafie kreditni karty kde se kupuje v podstate na dluh protoze bez rustu dluhu tento system kolabuje. Take to neni tak jak soucasni politicti tajtrlici tvrdi, ze konzum pohani konjunkturu, nybrz ve zdrave ekonomice kryte meny vyroba vede konzum, u soucasneho systemu je navyseni penezniho objemu dalsimi konzumnimi kredity cim dal vic neucinna az to kompletne zkolabuje, k tomu se blizime milovymi kroky. Neni zde prostor pro detaily ale konzum na dluh !! samozrejme skodlivy je, kazdy jednotlivy kredit ktery komercni banka poskytne navysi o stejnou castku celkovy penezni objem, vzniknou tedy nove „penize“, ve skutecnosti dluzni smenky. Nesleduji tyhle parametry v CR ale kdyz obcas jsem v Praze, staci mrknout v obchodaku na narvane kosiky zakazniku plne volovin, uplne stejne jako na Zapade.Faktem je ze konzumni kredity vsude daleko prevysuji investicni kredity a je to predevsim nasledek nekryte meny a manipulace urokovych sazeb tajtrliky centralnich bank ktere jsou vsechno jine, jen ne politicky nezavisle.

  2. Jak v Anglii, tak ve Francii proběhly revoluce, které skoncovaly s vládou šlechty a uvolnily prostor kapitalismu.

  1. Nemusí.
   A preto sa mení – najlepšie najprv na polo-socializmus , potom na polo- fašizmus, a nakoniec na čistý fašizmus. Pretože jedine čistý fašizmus vyhovuje mocným tohto sveta – politikom a globálnymu hyper kapitalistom. (takto je fašizmus aj definovaný, čo dnes málokto vie , pretože tento pojem považujú za nadávku).
   A ovčanom toto vyhovuje, pretože jedine socialisti a fašisti dokážu im sľúbiť sto krat viac, ako im chcú dať. A dokážu im nakoniec toľko vziať.

   1. Zakladatelem a autorem pojmu fašismus byl Benito Mussolini, a tak bychom v souvislosti s pojmem fašismus měli používat jeho definice (což je dost problém, protože se v čase i zásadně měnily a měnila se i jeho vymezení – v roce 1935 byl Adolf Hitler ubohým opovrhovaným „imitatorem“, aby se z něj později stal spojenec a nakonec nepřítel na život a na smrt). A Mussoliniho fašismus byl krom jiného antiliberální, tedy odmítal sílu kapitálu, kterou spoutal státní mocí. Kapitál mohl konat pouze v kolektivní prospěch. Majitelé měli pouze třetinovou rozhodovací a řídící pravomoc, druhá třetina patřila pracujícím a třetí státu (dnes u nás známe něco podobného pod pojmem Tripartita).
    Takže Vámi uvedená definice neodpovídá klasickému italskému fašismu, ale pokud budeme fašismus vnímat jako umírněnou formu socialismu s vůdcovským principem, můžeme samozřejmě do této skupiny zahrnout různé druhy totalitních diktatur.

    1. Fasismus neodmita silu kapitalu, fasismus je odpoved kapitalu na krizi kapitalismu, kdy se kapitalisticka vladnouci trida uchyluje k autoritativnim metodam aby pacifikovala proletariat.

     1. nesmysl, v dobe Mussoliniho uz zadny kapitalismus neexistoval a tedy nemohl byt v krizi, v krizi byli manipulanti trhu a meny a apparatcici planovane ekonomie Fed banky, kterym se jejich vlhke sny zacly hroutit, i v CSR z toho duvodu nechali zavrazdit Aloise Rasina, ktery nekompromisne obhajoval krytou menu. Rasin by mel mit v CR nejvice pomniku, ne Masaryk, ten spoluzavinil vitezstvi bolseviku v Rusku protoze to byl projekt pejzate bankovni mafie a ta Masaryka dlouha leta sponzorovala a vydrzovala ho, proto legiim zakazal pomahat bilym.

     2. Fašismus rozhodně v žádném případě není odpovědí kapitálu na cokoli. To je zcela mimo smysl jeho existence (i když asi tuším, odkud to máte, taky to pamatuji).
      Fašismus je politicko-ekonomický směr, který má být střední cestou mezi marxistickým pojetím socialismu a liberálním kapitalismem.
      Mussolini nejprve adoroval Marxismus-leninismus a SSSR, ale vzhledem ke své inteligenci celkem záhy dospěl k závěru, že kolektivní vlastnictví výrobních prostředků musí skončit tak, jak skutečně v roce 1989 skončilo.
      Omezil však právo majitelů v. p. nakládat se svým majetkem jednak zákony, dále systémem daní a dotací, a především tripartitním dělením moci závislém na dohodě v korporaci.
      Fašismus tedy fungoval „zdola“ (jako i demokracie funguje „zdola“), a proto jej označujeme za umírněnou formu socialismu. Drtivá většina socialistických systémů totiž funguje „shora“ (např. německý národní socialismus), což je zcela zásadní rozdíl v postavení lidí v příslušném kolektivu (byť fašismus i nacismus jsou stejně jako všechny ostatní formy socialismu kolektivistické doktríny – na rozdíl od individualistické demokracie).

    2. da se to definovat i jednoduse, korporatni fasismus je pokud politicti tajtrlici chrapou v jedne posteli s korporacemi. Coz dnes splnuji temer vsechny staty

     1. “ korporatni fasismus je pokud politicti tajtrlici chrapou v jedne posteli s korporacemi. “
      – toto je PODSTATA fašizmu (jeden dáva silu polície, druhý silu peňazí) ….. a tie detailne rozdiely horevyššie uvádzané nie sú podstatné.
      A ta „definice“ , horevyššie, že vraj :
      „Majitelé měli pouze třetinovou rozhodovací a řídící pravomoc, druhá třetina patřila pracujícím a třetí státu“
      -je slabá aj na zasmiatie. Ani v reál socíku neplatila.

     2. Bohužel, korporativismus a obchodní korporace jsou rozdílné pojmy, které mají sice určitou spojitost, nicméně znamenají v podstatě něco jiného.
      Obchodní korporace je právní subjekt podnikající podle Zákona o obchodních korporacích (dříve Obchodní zákoník), zatímco korporativismus je systém vyvažování moci mezi skupinami uspořádanými podle příslušnosti k nějaké profesi (např. syndikát novinářů) nebo postavení (např. majitel vydavatelství) a státu. Dnes se cosi podobného nazývá Tripartita (za Mussoliniho to byla Korporace).

  2. Kapitalismus je pojem z Marxismu a obvykle se jím myslí princip volného trhu. To je ekonomický princip, nikoli státní zřízení. A jako princip je tedy neměnný. Měnit se v kapitalismus mohou parametry státních zásahů do tohoto principu, tedy míra socializace.

   Obecně se pak má za to, že pokud míra socializace, tedy státních zásahů projevujících se přerozdělováním přesáhne 50 % HDP, nehovoříme již o kapitalismu, ale o nějaké formě socialismu.

   1. V silnom štáte visí nad hlavami ľudí Damoklov meč, ktorí posúva tú hranicu 50% hlboko pod 50. Sila – a hrozba – štátnej moci sú silnejšie, ako samotná kurváreň robená štátnou mocou. Viď covidTeror.

    1. Mnohem silnější než jakékoli státní násilí je princip individuální ekonomické svobody, tedy zisku a odpovědnosti. Ne náhodou začali lidé bohatnout v době přechodu od feudalismu ke kapitalismu. A naopak, přechodem od kapitalismu k socialismu zase chudnout.
     Nikdy násilím nedostanete z lidí tolik schopností, kolik v sobě sami najdou, pokud jim to skýtá nějaký (jakýkoli – nemusí být a priori peněžní) zisk.

Napsat komentář