Zpět
Robert Kotzian Díl 2/3

Lidé z politických neziskovek mají utopickou vizi nové, lepší společnosti. Chtějí zničit starý svět a stavět na jeho troskách

Text 8.12.202328 min Přehrát

Pozice nezpochybnitelných pachatelů dobra je jedním z výrazných rysů politických neziskovek, které podle právníka Roberta Kotziana v současnosti prosazují někdy až extrémní politické cíle. Náš host k tomu říká: „Jako byla podle komunistů jejich ideologie výsledkem vědeckého poznání – a co chcete politicky zpochybnit na Ohmově zákoně – tak progresivisté vnímají sami sebe jako zastánce objektivního, nezpochybnitelného dobra.“ A daří se jim, ať už jde o Green Deal, přijímání nelegálních migrantů, nebo problematiku genderu: Všechna tato velká témata se stala zásadními politikami, aniž by prošly ohněm volebního politického boje. A to je druhý významný rys politických neziskovek, že se tváří nepoliticky, a s tímto maskováním pronikají do veřejných institucí, především do školství a veřejné správy.

Martina: Já se ještě vrátím k tomu, jak jste říkal, že se to týká katedry enviromentálních studií, a zmínil jste i nějaké části Akademie věd. Tak jakým způsobem se to dá dokázat, když oni řeknou, to je nepodložené tvrzení, je to lež: „Roberte Kotziane, my vás budeme žalovat.“ Chci slyšet vaši obhajobu, jakým způsobem jste k tomu došel, kde berete indicie a kde je můžete skutečně hmatatelným způsobem dokladovat – když by na to došlo?

Robert Kotzian: Podívejte, jsem si v této debatě vědom, že částečně tahám za kratší konec, protože toto mé členění samozřejmě není politicky neutrální – ani nemůže být. Čili i já v mé knize píšu, že je to kritika z pozice obhájce západní civilizace. Oni budou do nekonečna tvrdit, že jejich bádání – vezmeme-li si do úst třeba tyto akademické části – že to je bádání vědecké. A já budu říkat: „Nikoli, to je bádání politické.“ A to je debata, která se dá vyhrát jenom tehdy, pokud připustíme, že oni se pohybují v politickém poli. Ale oni to nepřipustí, a myslím, že tam, za stávající konfigurace, debata pravděpodobně skončí. Stejně tak jako – a nerad bych přeháněl – nechci tyto útvary přirovnávat k nějakým komunistickým organizacím, – to opravdu myslím, že bych přehnal – ale stejně tak nemělo smysl tuto debatu vést v padesátých letech. Kdybych si odmyslel zatýkání, tak ji nemělo smysl vést, protože přesvědčení tam bylo silné, a vymlouvat se to nedalo. A nemělo to smysl.

Martina: A z toho, o čem jsme mluvili doposud, z toho, co jsem si přečetla, je markantní, že tyto politické neziskovky prosazují své politické cíle. Ale v každém případě to tito lidé nepřiznávají, a vědí, že když půjdou touto cestou, tak mají větší možnosti a dopad, protože kdyby šli normální, politickou, potažmo demokratickou cestou, tak by museli vstoupit do nějaké politické strany, museli by vyhrát volby, a museli by pro to všechno získat mandát.

Robert Kotzian: A já ještě dodám, že by si museli shánět peníze, nemohli by být na školách, nemohli by školit bezpečnostní složky z lidských práv – například mám na mysli bezpečnostní složky, které se účastní práce s migranty – nemohli by dělat celou řadu věcí, o kterých jsme mluvili. Vynašli tedy, že pokud se jim podaří vnutit společnosti, že oni nedělají politiku, ale dobro, jakési hodnoty, objektivně správné, tak toto všechno mají – budou mít peníze, budou se moct za ně zaměstnávat, a budou mít čas na aktivismus. Holt to bude trvat dlouho, ale nebudou se muset obtěžovat s demokracií, ale půjdou pomalu dopředu – pořád.

Martina: Znamená to, že když některá neziskovka moralizuje, tak citově vydírá otázkami, jako: „A to vám není líto těch utopených dětí? A to vám není líto…?“ A tak dále. Vlastně tím apelují na přirozenou lidskost, takže by měl být člověk možná ve střehu nad jejich úmysly.

Robert Kotzian: No určitě. Toto citové vydírání je jedna ze strategií, které tam uvádím, a to co jste zmínila s utopenými dětmi, je přesně tento příklad. Podívejte, třeba v roce 2009 se vydala poměrně velká skupina migrantů na lodích, kteří vypluli z Libye, do Itálie. To byla doba, když ještě evropská pobřežní stráž, respektive italská pobřežní stráž, bránila hranice, to znamená, že tam došlo k tomu, že Italové na jednu z těchto lodí přišli, obrátili ji, a dotáhli zpátky k libyjským břehům, a Libyjci si tyto migranty přebrali zpátky. Ale nějakým mechanismem došlo k tomu, že se zkrátka podařilo tyto migranty přesvědčit, aby podali žalobu na Itálii, a došlo to až k Evropskému soudu pro lidská práva.

Lidská práva se obracejí ve svůj opak, proti dnešní společnosti, ochromují státy ve schopnosti bránit se migraci a znovu ohrožují Židy, kteří se cítí oprávněně v nebezpečí

Martina: To jim tedy asi musel někdo poradit.

Robert Kotzian: Samozřejmě, už při řízení u Evropského soudu pro lidská práva se do hry do značné míry dostávají neziskovky, jako takzvaní – nevím, jestli to vyslovím správně – amici curiae, čili přátelé soudu, jakoby třetí konzultované strany – byly tam, myslím, dokonce tři – a soud skončil závěrem, že Itálie neměla právo takto tuto loď obrátit k libyjským břehům, a vrátit ji zpátky, a ještě se muselo každému z těchto migrantů zaplatit odškodné, nevím, jestli 10 000 euro, nebo takovou nějakou částku. A to bylo zlomové rozhodnutí, které významně oslabilo schopnost Itálie jako právního státu bránit své hranice.

Do té doby bylo možné postupovat tak, že Itálie odtáhla ty lodě zpátky k africkým břehům, ale od doby tohoto případu se praxe začala významně měnit, a došlo to až do dnešní situace, kdy evropské hranice prakticky nikdo nebrání, a pokud dojde ve Středozemním moři k setkání s lodí – ať už se to stane národní pobřežní stráži, nebo Frontexu, čili evropské agentuře, jejímž úkolem je chránit hranice – tak migranty naopak dopravíme zpátky k evropským břehům.

My jsme byli letos na dovolené v Řecku, a tam jsem byl dokonce při takovéto události přímo svědkem, že to takhle dnes chodí. A je to výsledkem systematického žalování politickými neziskovkami u soudu, končívá to často u Evropského soudu pro lidská práva, a takto se mimo parlamentní dění, a mimo demokratické procesy, zásadním způsobem mění praxe z ochrany hranic na pomáhání migraci a pašeráckého byznysu. Ano, trvalo to možná osm, deset let, ale stalo se to. A nikdo s tím nemusel předstoupit před občany ve volbách a říct: „Občané, souhlasíte s tím, že otevřeme hranice?“

Martina: Vy jste býval programátorem, analytikem, takže kdybychom chtěli vytvořit algoritmus, nebo rovnici, tak by mohla vypadat tak, že mám jakési politické a ideologické cíle, a vím, že je politicky a demokraticky neprosadím, a proto jako proměnnou, a pak už konstantu, dosadím boj za lidská práva. Až tak jednoduchá může tato rovnice být?

Robert Kotzian: Dá se takto zcela zjednodušit. Ano, protože lidská práva se takto obracejí proti dnešní společnosti. Po událostech ze 7. října v Izraeli jsem si uvědomil, že se lidská práva zvrhla – částečně – skoro ve svůj opak, protože nejvýznamnější lidskoprávní smlouvy vznikaly po druhé světové válce jako reakce na hrůzy holokaustu. A poté, co se od šedesátých, sedmdesátých let, začala vykládat šířeji a šířeji, tak jsou dneska lidská práva nástrojem pro to, aby se naopak migrace maximalizovala, respektive aby umetala cestu migraci, nebo aby státy byly co nejvíce paralyzovány v jejich schopnosti se jí bránit. Vlastně tatáž lidská práva zprostředkovaně dostávají do Evropy lidi, kteří dnes znovu ohrožují existenci evropské židovské populace. Čili, ačkoli lidskoprávní smlouvy vznikly na jejich ochranu, dnes se zprostředkovaně díky extenzivně vykládaným lidským právům Židé znovu cítí oprávněně ohroženi. A to mně přijde nesmírně smutné a paradoxní.

Politické neziskovky jsou propojeny v síti vztahů s lidmi v úřadech, v soudnictví, podnikání, v akademické sféře, a jednotlivci v médiích. Je to progresivistická hydra.

Martina: Vy jste napsal: „Politické neziskovky jsou progresivistická hydra ohrožující západní hodnoty, naši svobodu. Je to jakási pátá kolona.“ Skutečně si myslíte, že tady působí pátá kolona, která funguje proti své vlastní zemi, proti svým vlastním občanům, proti svým lidem?

Robert Kotzian: Myslím, že je potřeba vnímat toto progresivistické – já jsem to nazval progresivistickou hydrou, přiznám se – protože slovo „progresivistické“ je pro mě pojem popisující ideologické zaměření. Slovo „hydra“ má trošku negativní konotaci, negativní přídech, ale použil jsem to schválně, protože si to v mé knize od počátku přiznávám – a nehraji si na nějakou vědecky neutrální analýzu tohoto problému, jakkoli jsem zamýšlel to takto napsat, protože jsem zjistil, že to prostě není možné – takže proto jsem si dovolil toto slovo s negativní konotací. A nazval jsem tím fenomén, to, čemu politické neziskovky ve svém žargonu říkají „síťování“. To znamená, že ony spolu bohatě spolupracují, jsou různě propojeny, různě napojeny na představitele na různých úřadech, ve veřejné sféře, v soudnictví a v podnikatelském sektoru, v akademické sféře, jsou to jednotlivci v médiích – je to celá tato prapodivná síť, kde tyto vazby mají různý charakter. Tak toto nazývám „progresivistická hydra“.

A abych tedy doložil, že nehovořím jen do větru, tak jsem si tam dovolil dát tři případy: Jeden případ je kdysi u nás známá šátková kauza, kterou se snažím popsat. Samozřejmě jsem vycházel i z jiných zdrojů, které byly u toho, nicméně jsem se snažil to dát do jistých souvislostí. Potom jsem se tam vyjadřoval ke kauze vyšetřování agentury, jejímž účelem je chránit hranice – vyšetřování Evropským parlamentem – ve spolupráci s politickými neziskovkami. A následně ještě vlivu politických neziskovek na Evropský soud pro lidská práva. Snažil jsem se ukázat, že pokud se oni rozhodnou k nějakému, řekněme, frontálnímu útoku určitým směrem, tak najednou spolu dokážou velmi operativně spolupracovat: Něco dělají politické neziskovky, něco dělají spříznění představitelé různých orgánů veřejné správy, někde se toho účastní politici, a když si to pak dáte dohromady, tak vidíte, že je to – nevím, jestli je to vhodné slovo – v podstatě dobře orchestrováno, a jde to jedním směrem.

Například v případě Frontexu je cílem – dlouhodobým cílem politických neziskovek, nebo progresivistické hydry, celého komplexu neziskovek, politiků, představitelů různých úřadů, někdy i soudců – Frontex zcela paralyzovat. Zcela paralyzovat a dostat ho do okamžiku, kdy ne, že hranice chrání, ale chrání ty, kteří připlouvají na lodích. To znamená, že naopak napomáhají procesu nelegální migrace. A je vždycky potřeba konkrétní případ rozebrat do detailů: V knize uvádím tři, ale tady už nejsem schopen reprodukovat, jak jsem to napsal, ale každý si to tam může přečíst.

Martina: Takže by byla chimérická představa myslet si, že jednotlivé politické neziskovky jen tak trucovitě pracují na svém písečku.

Robert Kotzian: To určitě ne.

Martina: Je to velmi propracovaná struktura

Robert Kotzian: Je, samozřejmě. Oni jsou propojeni personálně, kdy třeba jedna osoba je členem více politických neziskovek, jsou propojeny finančně, například tak, že mají společný zdroj financování, právě třeba nadační síť, nebo systém, který vystavěl George Soros, neumím přesně vyslovit jeho jméno.

Martina: Říká se to různě.

Robert Kotzian: Říká se to různě, ano.

Martina: Ale rozumíme si.

Robert Kotzian: Rozumíme si, přesně tak. Takže tato propojení jsou velmi pestrá, mohou to být bývalí členové politických neziskovek, potom na úřadech v různých politických funkcích – je to celá plejáda. Rozumí si, scházejí se, vzájemně se podporují, takže opravdu osamoceně nefungují. Když si chtějí třeba společně sáhnout na nějakou dotaci, tak se třeba spojí v nějakém konsorciu – a to je to propojení zdroji finančních prostředků.

Politické neziskovky umí mobilizovat média, mediální šikanu, frontální útok. A v tom není pro dotčené jednoduché existovat a čelit tomu.

Martina: Takže trucovitá nespolupráce se odehrává spíše na hřišti pravicových neziskovek? Ty spolu neumí tak úplně táhnout.

Robert Kotzian: Myslím, že to je pohříchu bohužel tak. Je to částečně dáno tím, že střet – pokud bychom si celou situaci představili jako střet konzervativních a progresivistických sil, nebo neziskových organizací – tak je to trochu asymetrické, protože ty pravicové mají jenom velmi výjimečně možnost získat nějaký sponzorský dar, nebo jakékoli jiné financování než z vlastních rodinných rozpočtů, protože se to zkrátka nenosí. Můžeme si vzpomenout na nedávná provolání klíčových byznysových hráčů směrem k duhové ideologii. Ale naopak na progresivistické straně je peněz relativně dost. Takže pravicové organizace v podstatě nic moc nenutí k tomu, aby se spojovaly, ale je pravda, že tam nevraživost často je.

Martina: Tak když se zase dostanu o krůček dál, a zopakuji, co už jsme společně pojmenovali: Politické neziskovky mají pravděpodobně nějaké zadání, prosazují své politické cíle, a na rozdíl od politiků je prosazují naprosto mimo kontrolu voličů, nebo možnost lidí do nich vstupovat, protože na jejich cíle se asi žádná referenda nevypisují. Ale pak to nechápu: Lidé si toho opravdu ani nemusí všimnout, mnohdy to nevnímají, mnohdy přijmou zprávu, že konají dobro, a bojují za lidská práva, ale politici přece musí vědět, že se něco odehrává na písečku, který by měl patřit jim, a který by oni – volení zástupci – měli mít pod kontrolou, a přitom jim jdou velmi často na ruku.

Robert Kotzian: Je to tak. Ale řekl bych, že dnes je politiků, kteří by byli ochotni takto kriticky vystoupit, jako šafránu, a spíše stojí na okraji dění. Nevidím tady politickou sílu, která by dnes disponovala nějakou reálnou mocí, která by byla ochotna do takového střetu vstoupit.

Martina: A jak si vysvětlujete třeba i ten fakt, že ultralevicovou propagandu politických neziskovek mnohdy parlamentem protlačují i pravicové strany, včetně těch, které samy sebe označují za konzervativní? A to tedy jednoho zmate.

Robert Kotzian: To jednoho zmate. Ale dneska už bohužel nějaká podstatnější, skutečně pravicová strana, nebo strana, o které by bylo možné říci, že je pravicově orientovaná – to se mi nezdá, že by byla v parlamentu. Pravděpodobně máte na mysli ODS, a já jsem byl 20 let jejím členem, ale musím říci, že jsem z toho, jakým směrem se posouvá, do znační míry zklamán. Takže si myslím, že ani tam bychom nenašli větší počet rozhodných zastánců – neříkám, že tam nikdo takový není – z těch, kteří tam teď mají vliv – kteří by byli ochotni takto vytáhnout na barikády, protože to vyžaduje ohromnou odvahu. Protože jestli něco politické neziskovky umí, tak mobilizovat média a mediální šikanu, frontální útok. A v tom opravdu není jednoduché existovat, a čelit tomu.

Martina: Vzápětí jsem vám chtěla položit otázku: Co si myslíte, že je za souhlasem, nebo za neschopností odporu, nebo vymezení se vůči tomu, že nevolené neziskovky mnohdy rozhodují, nebo aspoň zásadním způsobem ovlivňují? Jestli je tam třeba obava politiků, opravdu strach, beznaděj, pocit zmaru, nebo nějaké prebendy? Ale nabízí se ještě jedna proměnná, a to je přesvědčení. Myslíte si, že už se opravdu stírá rozdíl mezi pravicí, levicí, protože se z toho stal liberální, progresivistický světonázor?

Robert Kotzian: V praktické stránce politiky to tak skutečně je. A myslím, že dominantní je zbabělost těchto lidí, že nechtějí riskovat to, že se ocitnou na okraji, a také to, že si sami mnohdy ani tento problém vůbec nepřipouštějí. Možná si ho nepřipouštějí z téhož důvodu, tedy z důvodu zbabělosti, ale nezdá se jim, že by boj měl smysl, nezdá se jim, že má smysl pro to politicky krvácet, protože nenajdou zastání. A když se někdo odváží, tak potom si na stranické půdě pravděpodobně vyslechne, že to poškozuje stranu jako celek a že je lepší to nechat být, protože to stejně nezměníme, a podobně. Takže tam, myslím, někde bude ležet příčina. A také v tom, že to nevidí tak, jak říkáte vy. Celé se to posunulo progresivistickým směrem, a nikdo neví cestu ven. A ani možná nevědí, co by s tím měli dělat.

Lidé z politických neziskovek vyznávají utopickou vizi nové, lepší společnosti lepšolidí. Pyšní se svým dobrem, jsou naivní a fanatičtí, chtějí zničit starý svět a na jeho troskách postavit nový.

Martina: Teď se tedy nabízí otázka otázek: Vy jste pojmenoval, řekl jste, že v naší společnosti politicky působí specifická struktura, která je neprůhledná, a vůči západní civilizaci nepřátelská. Vůči komu je tedy tato síť loajální?

Robert Kotzian: Loajální je k jakési utopické vizi nové společnosti, lepší společnosti, společnosti lepších lidí – nabízí se tady pejorativní zkratka „lepšolidi“, tedy lepších lidí. A já si myslím, že oni ani přesně a konkrétně nevědí – zkrátka mají pocit, že jdou za lepším světem. Jejich klíčová slova jsou: „Spravedlnost, rovnost, svět, který bude klimaticky spravedlivý, svět, který bude sociálně spravedlivý, svět, kde nebudou existovat hranice národních států, protože ty obtěžují, protože jaké máme právo říkat někomu z Afriky, že nemůže žít tady v Evropě, protože národní stát je přežitek, je to cosi, co je staré harampádí.“ A tam někde, v tomto podivném myšlenkovém prostoru, oni vidí svůj cíl, a tam myslím, že jdou. Jak jsem říkal, motivací jsou: Povrchnost, nebo naivní dobrotivost. Povrchnost – tam si tito lidé otázky ani nekladou. Pak je to potřeba se ohromovat dobrem, pýcha. A tam stačí jakýsi okamžitý efekt z nějakého úkonu. A pak jsou fanatici, kteří skutečně chtějí zničit starý svět, aby – jak říkali staří komunisté – na jeho troskách mohli postavit nový. Je to ideologie. Nic víc v tom není.

Martina: Vy jste mi vysvětlil, proč si myslíte, že se za svá politická práva neberou zvolení politici. Ale proč ne občané? Když vidí, že se v jejich okolí dějí věci, se kterými úplně nesouhlasí, vidí, jakým způsobem jsou ve školách ovlivňovány děti, a zároveň proti tomu nevystupují. Řekněte mi: Kde se vzala tato hypnóza?

Robert Kotzian: To nevím. Nebo takto: Myslím, že rozložení názorů ve veřejnosti je vidět z volebních preferencí, že skutečně dominantní část voličů toto větší zlo, než jsou jiná zla, nevidí. A nevidí ho proto, že působení progresivistické hydry, nebo politických neziskovek, jak jsem říkal, je rozprostřené a pomalé, a nejsou to nějaké náhlé údery, které by veřejnost k něčemu mobilizovaly. A samozřejmě lidé mají své každodenní starosti. Víme, že žijeme v době, která je ekonomicky komplikovaná – nedávný výlet pana premiéra do Německa obnažil to, co lidé samozřejmě každý den vidí – takže lidé mají tyto starosti.

Martina: Myslíte nutellu?

Robert Kotzian: No ano. Myslím.

Martina: To překvapení – zjištění, že je dvojí kvalita potravin.

Robert Kotzian: Teprve po dvou letech ve funkci premiéra. To myslím, že je pozoruhodné. Takže, lidé mají své starosti. Přirozeným stavem člověka je zajímat se o rodinu, o život, užívat si život, a nestarat se o politiku. Ale bohužel se ukazuje – nebo osobně to tak vidím – že to tak dlouho nepůjde, že buď lidé začnou tyto věci více vnímat, a chovat se podle toho voličsky, nebo případně svou osobou podpořit nějakou politickou sílu tím, že vstoupí do nějaké politické strany. Protože jinak to nevyhraje demokracie, ale vyhraje to něco, co se nám teď těžko pojmenovává, protože je to v budoucnosti, ale tušíme, že by to nemuselo být dobré.

Všechny příspěvky s Robert Kotzian

Diskuze:

 1. Hej, chodia ako mačka okolo horúcej kaše.
  Naivita? OK. Nadradenosť? OK. Ale ideológia?
  Aká? Kde sa tvorí? V čom záujme? Tomuto sa rozhovor vyhol a to je hlavné jádro pudla, ako vy Češi hovoríte. Ja viem, aby ste sa vyhli príp súdom.
  A teraz vám napíšem kacírsku myšlienku: čo ak sa medzi tými najväčšími boháčmi, ktorí už nemajú starosť o každodennosť a povenovali sa hlbším myšlienkam, vytvorila skupina ľudí, ktorá by chcela lepšie usporiadať svet? Taká tá zatracovaná svetovláda, kde musíme dúfať, že v nej budú humanisti a je jasné, že budú čeliť mocichtivým bláznom.
  Lebo svetovláda bude časom potrebná a z demokratických volieb určite nevzíde.

 2. Tak že ti připrchlíci „znovu ohrožují existenci evropské židovské populace“, to je až poslední, co by mi trhalo žíly. A mám pocit, že to ani moc nevadí těm, kteří tyto procesy spustili a vedou. Aspoň se ti ohrožení ve větší míře „vrátí“ ke svým soukmenovcům, kde mohou zaplnit prostor po zgenocidovaných plastelíncích.

  Pan Kotzian už není členem ODS? Bod pro něho.

  A jinak – všichni tihle mudrlanti se nikdy nedostanou dál, dokud si, vedle popisu jevové stránky, neodpoví správně na otázku PROČ se to děje. KDO a JAK to řídí?
  Představa, že jde o samotížné síťování dobroserů je naivní a nesmyslná. Jak by asi tak ti dobroseři samovolně získali přístup ke státním financím a do škol k indoktrinaci dětí? Kdyby jim k tomu nepomohli „politici“?
  To takhle agent Pánek zřídil jakože charitativní organizaci Člověk v plísni, která ovšem místo charity dělá subverzi v zájmových oblastech impéria a indoktrinaci domorodých dětí v koloniálních školách. A to všechno jim umožňují jiní agenti v mocenských pozicích. Mediální kamufláž dodávají agenti ve sdělovadlech. Shora to zajišťují a synchronizují agenti v tajných službách. Ti už se postarají, aby se do soukolí nedostávala zrnka písku. A kampak na tajné služby s demokracií? Kdepak, na to máme hradbu zákona o ochraně utajovaných informací, tady zvědavcům a pískálkům na píšťalky pšenka nepokvete. Tajné služby jsou smrt demokracie.

 3. Sice politické neziskovky rád nemám, ale platné právo a rozhodnutí soudu nejsou jejich zodpovědností. Oni toho obratně využívají, ale vinni jsou politici kteří ty zákony schválili a ti, kdo soudce jmenovali. Politici ty špatné zákony také mohou změnit, mohou i reagovat na rozhodnutí soudu a uzákonit, lepší ochranu hranic. Stejně tak je těžké neziskovkám vyčítat, že berou peníze od státu, když stát dává.
  Stejně je to s citovým vydíráním. Je to naprosto běžné. Často to dělají obě strany konfliktu, například Izrael vydírá historkami o znásilněných ženách a zabitých dětech, Palestinci čísly a fotkami zabitých civilistů a dětí a upřímně, je těžké, jim to vyčítat. Izrael potřebuje ospravedlnit, jatka která tam dělá, Palestinci potřebují přebít jatka, která Hamás v Izraeli udělal a také aby světové mínění donutilo Izrael ta jatka v Gaze ukončit a vážně se zabývat myšlenkou na palestinský stát, místo snahy o genocidu Palestinců a rozšíření Izraele v jeho historických hranicích z doby před počátkem našeho letopočtu.
  Robert Kotzian: Vlastně tatáž lidská práva zprostředkovaně dostávají do Evropy lidi, kteří dnes znovu ohrožují existenci evropské židovské populace.
  To co Židé páchají v Palestině a co naprostá většina Židů kteří žijí v zahraničí schvaluje, se samozřejmě projevuje v ojedinělých útocích proti nim. Ale není žádný důkaz, že by byla ohrožena existence Židů v Evropě. To jen Židé citově vydírají ve snaze udělat ze sebe vyšší kastu nadlidí, na kterou není možné útočit, ani ji kritizovat, podobně jako LGBT.
  Spravedlnost, rovnost, svět, svět, který bude sociálně spravedlivý, jsou tradiční cíle, ale u neziskovek je to často pouze pláštík který zakrývá zvýhodňování dříve omezovaných skupin. To se týká i extrémních příkladů jako rovnost paryb a lidí. Některé druhy lidožravých žraloků jsou chráněni, dokonce i v blízkosti těch největších měst. Lidé tak žraloka zabít nesmí, ale žralok žádná taková omezení nemá a může si z vás kousnout. Prý když jdete do vody, jdete vy k němu a tak se musíme řídit jeho pravidly. To není vtip. Jen v takových zaostalých zemích jako Egypt žraloka jednoduše vyloví a zabijí. Na pokrokovém Západě ho sledují a pokud připlave k pláži tak vyženou lidi z vody ven, ale žraloka se ani nesnaží odchytit a převézt někam doprostřed oceánu.

 4. Jde tu o moc. EU si prebira pravomoce ktere nalezi jednotlivym statum Unie.
  Ja si myslim, ze EU se rozpadne, bude-li se jednat rychle.
  Kdyz ne, tak se z byvalych pozemku a statu EU stane Eurostan z ktereho se jiz neodejde a zeme EU by se mohly stat teritorii.
  Pak tam zacne nekonecna obcanska valka s Islamem, ktery ji snadno bude moci vyhrat. Zbytek Evropanu, tedy i Cechu?, Nemci, Francouzi ci Italove a Spanele zdrhnou na Aliasku, do Ciny, Ruska, Texasu nebo na Kanarske Ostrovy ci Mali.
  Polsko a Madarsko se snad stihne odtrhnout. Ale stejne jako my se budou vmackli mezi Islam
  a Rusko. Koho si Cechy zvoli jako pripadneho okupanta? Meli bychom okamzite vystoupit z EU a sprahnout se s Polaky, Britanii a USA (nebo radeji s konkretnimi staty unie jako je Texas :D).
  Musi ale vystoupit vetsina, abychom mohli Evropu, tak jak ji zmame z minulych stoleti, udrzet. Vzit si zpatky zodpovednost nad svym
  osudem jako Polsko!* Pripadne necekat na odchod z EU a jednat nezavisle jako Polaci. Je cas! Za 10 let uz muzeme byt pod hrozbbou okupace Eurostanem, skrze humanitarni prace neziskovek misto pusek.

  Totalitni sila vyuzita woke bolsevismem (marxismem) a spolecenstvim SEF (Zide) vede k nucenemu prijimani noveho obyvatelstva, krere nikdo nechce kvuli nesoumeritelnym kulturnim rozdilum a obavam o bezpecnost!
  Aneb stat nerozhoduje za sebe a o sobe (jeho obyvatele, demokracie, republika), nymrz zcela podleha vuli jedne absolutisticke sily (v minulosti to byl Papez a katolicla cirkev! a absolutisticka francouska monarchie pred revoluci). Dnes jsou to korporace s velitelstvim SEF (Zide). 2 v jednom. A my jsme ten treti stav.

  Pred sto lety, pred nastupem Hitlera se delo to same, kde se o odpoved Evropy zadali Nemci (magori a velkovladci z podstaty). Bohuzel slo (jak jinak?) o extremni pravici (potencialni kriminalnici a lunetici)*, kteri delali (spinavou) praci pro celou Evropu (jeji cast). Avsak se nakonec rychle vsichni (cast) vzpamatovali (Anglie a par dalsich) a zastavili tyto kriminalni lunetiky. Doslo jim ze byt culty neni cool.

  * Napr. dnesni kandidat na prezidenta McGregor v Irsku. Moc o nem nevim, Sauronovo** oko hlida internet. Tedy jeho zbytek. Brzy bude slouzit jen a pouze pro nakupy, prodej vakcin a vasi indentifikaci. Cina.
  **quenijsky „Nenáviděný“ – wiki.

  Evropa celila a odporovala tomu, cemu ted my –
  nadvlada Zidovke obce a liberalismu utrzenemu zas pro jednou ze retezu a nakonec anarchistickemu bolsevismu mladych chytrolinu a moderny. Vse doprovazeno ekonomickym upadkem – no man’s land a nove stoleti.
  Toto stoleti tu mame navic dalsiho pana: Cinu! A Islam, ktery vycitil prilezitost a bez chranenych hranic prejel volne do Evropy, kde mu dali navic dum a najist. Kdo? Evropani? Ne. -!- Kdy ze to padla Evropa? Ja bych rekla asi tak pred sto lety, kdy Amerika vyhrala svou valku za nezavislost a zacala urcovat deni v cele Evrope. Bezbrehy naivni liberalismus. Ok. ale zapomneli si ohlidat (nedbalost prilisna) hranice pred „mirovym“ vpadem zvenci.  Britanii odchod z EU nepomohl. Odrazme okupanta SEF ted, ne pak a az kdyz. To bude pozde (za 10 let). Mit svobodu, demokracii a  samostatne se o sobe rozhodovat a verit si! Verit si je jeste dulezitejsi. Britanie o sobe rozhodovat (vladnout si) umi, ale presto ji totalitne smyslejici korporace s SEF (Zide) infitrovali – vladnou ji; i v USA. + woke.

  Vcera bylo v USA uzakoneno, ze antizionismus se nyni poklada za antisemitismus… … H. Res. 894 – duckduckgo.


  To, co zbylo z Rima, stale bojuje o sve misto pod sluncem. I v USA.
  Vychodni vitr je kruty, pocitej …
  Rimska rise se mozna zas obrodi (preckala stredovek a totalitni absolutistickou nadvladu jedne nabozenake viry).

  Rim je idea, rod, styl, vira („ateisticka“), Homer (nikoliv Homer Simpson, ikdyz! yes), Shakespeare. I Rimske imperium samo. Afrodita.

  Pak ze Zide jsou svihli tim, jak se snazi drzet svou narodnost, udrzet si svuj „Rim“ (Jeruzalem) a drzet si ho. Rozsirovat pripadne. …

  Je to tu proste Darwinova dzungle!(?).

 5. Tato veta vypadá vcelku o ničom, ale je EXTREMNE zásadná :

  “ řekl bych, že dnes je politiků, kteří by byli ochotni takto kriticky vystoupit, jako šafránu, a spíše stojí na okraji dění. Nevidím tady politickou sílu, která by dnes disponovala nějakou reálnou mocí, “

  – tato veta vlastne informuje, že NIET ZÁUJMU O RIEŠENIE MEDZI SAMOTNÝMI ovčanmi. Preto žiadny politik toto nerieši – pretože na toto nezíska voličov !!! Takže vlastne ĽAHOSTAJNOSŤ voličov je primárnou príčinou zla.

  1. Lide si porad jeste neumi vladnout sami. V takoveto krizi jsou spjati pevne u sebe a cekaji; vudce stada se bud vynori, nebo ne. Vsichni ale tajne doufaji. Potrebuji nekoho, kdo jim s tou situaci pomuze. Vyvede je ze soucasne krize.
   Napriklad Hitler. Odvazil se rict to, co si vetsina lidi v Nemecku myslela a slibil stabilitu a obnovu nemecke nacionality a identity (posileni arijske rasy). Mnozi Hitlera milovali, protoze nemeli nic a nikoho lepsiho. Byl jediny ‚na trhu‘. Prislibil stabilitu a prosperitu. A vykazani nezadoucich zivlu (cizinci, kteri sefovali Nemecku (Zide) a anti-liberalisticky program (proti zenam, anarchii a bolsevikum).
   Bohuzel to byl kriminalnik, vyzivajici se ve zlocinu, coz obratne skryval (jako profesorka Umbridge(ova)), nebo to lide take nechteli videt. Nemecko nebylo samo, kdo mel tyto nacionalisticke nazory. Mnohe staty Evropy (ne-li vsechny) se venovali sebe oslavam.
   Boxer (s mnohymi zaznamy) a kandidat na prezidenta Conor McGregor dnes v Irsku je podobny pripad.
   Jine reseni je, ze vsichni lide vyjdou do ulic a napochoduji k vlade. Kdyz odmitne odstoupit, tak… Mame internet a nedokazeme se zorganisovat k pravidelnym demonstracim (pochodum na hrad) a nutit si diskuzi?
   Republika patri nam, lidem. Takova svoboda! Drzme si ji!

  2. Nelze než souhlasit. Politickou scénu primárně určuje právě schopnost (lépe řečeno neschopnost, či dokonce vědomá rezignace) voličů myslet a hlavně předvídat, co bude důsledkem jejich volby. Nelze ovšem pominout cílené ovlivňování „majiteli zeměkoule“, jejichž nástrojem jsou právě ty politické neziskovky. Nejlepe to kdysi vyjádřil jistý americký generál, který při plánování útoku na východ prohlásil: „Československo? S tím nebude problém. Tam stačí 10% lidí podplatit a dalších 10% lidí zavřít“ …..

 6. Únavné čítanie.,. Veľa slov, ale PODSTATA chýba.
  Celá tato téma sa točí okolo stoviek detailov – ktoré ale zakrývajú PODSTATU, príčinu všetkých šialenstiev : Väčšina ovčanov ZDEBILNATELA, a podporuje (priamo, alebo mlčaním) kadejakých gaunerov – politikov, neziskovky, …….
  Ak množstvo ZLA, počet gaunerov, presiahne únosné medze , tak už nemožno očistiť svet malou metličkou a lopatkou.
  ZLO vo svete je obrovské – a  boj proti nemu (ale aj debatu o ňom ! !! ) treba viesť silnejšími metódami.

  1. „Zdebilnievanie“ je dôsledkom návalu informácií, kedy už normálne žijúci človek nevie čo je pravda. Je to preto, že ľudský mozig nie je schopný spracovať také veľké množstvo informácií. K tomu to množstvo poloprávd a vyslovených klamstiev.
   Ľudia blbo volia? Veď politik jedno sľúbi a druhé urobí.

 7. „svět, který bude sociálně spravedlivý“

  Proto je jejich chlebodarci, nejbohatsi lide na svete, urcite neplati.

  1. Knhacke
   BINGO.

   PS. Troufám si odhadnout že pro část politických „neziskovkářů“ jde jenom o dobře placený džob a klidně třeba s vizí „po mně potopa“. Hlavně, že peníze chodí pravidelně na konto.
   Např. napadá mě jeden morálně statečný a uvědomělý už bývalý pornoherec.

Napsat komentář