Zpět
Peter Staněk Díl 3/4

Nejsilnější kontrola společnosti je finanční: Zrušení hotovosti a pouze digitální platby

Text 9.7.201941 min Přehrát

Jaký vliv má, a ještě bude mít, technologické revoluce a umělé inteligence na bezpečnostní protokoly, které máme v hlavě a jež jsou produktem statisíců let vývoje? Někteří vědci tvrdí, že budou pod vlivem nejmodernějších technologií zničeny. To by pro nás byla ovšem velmi špatná zpráva.

Ale to není všechno. Objevují se stále důraznější varování, že umělá inteligence nám dá nejen čas a ulehčí spoustu činností, ale na druhou stranu také umožní politikům dokonalou kontrolu nad lidmi. A nejen politikům, protože dnes už podobně destruktivně, jako dříve totalitní státy, začínají do našich životů zasahovat také některé soukromé firmy. Máme se bát umělé inteligence a vyvarovat se jí? Nebo se spolehneme na duchovní obrodu, kterou někteří odborníci předpovídají na základě zkušeností například z přetechnizovaných čínských měst? O tom všem jsme rozmlouvali v předchozí části rozhovoru s profesorem Peterem Staňkem ze Slovenské akademie věd. A v tomto třetím díle v tématu pokračujeme.

 

Martina: Pane profesore, bavili jsme se o systému kontroly občanů v Číně a bodovém systému, který tam byl nově zaveden a který způsobuje, že se lidé musí chovat podle určitého schváleného mustru.

Peter Staněk: Přesně tak.

Martina: A pokud se tak nechovají, tak nezískávají bonusy a jejich život se bude stávat podobně těžší jako u nás, když děti disidenta nemohly jít na školy a podobně. Ke kontrole populace, občanů, jejich dokonalému zmapování všude ve světě slouží technologie. Stojí za tím někdo, něco?

Peter Staněk: Kdybych řekl jo, tak bych byl okamžitě označen za totálního konspirátora, protože pak by se říkalo, kdo jsou ilumináti, kdo jsou ty finanční kruhy, mocenské struktury a tak dále. Já vám na to odpovím nepřímo. Znáte knížku, která se jmenuje Supertřída? Superclass. Napsal ji člověk, který desítky let fungoval jako poradce amerických prezidentů a největších korporací, vojenskoprůmyslového komplexu a zúčastňoval se všech jednání. Není to diskuse o Bilderbergu. Je to definování 6200 lidí, kteří ovládají procesy na planetě. 6200. Představte si, že jste ekonom. Klíčová otázka vašeho pohledu na svět musí znít takhle: Jestliže na planetě máte 8 tisíc stacionárních korporací, které ovládají 90 procent všeho obchodu se zbožím, službami, financemi a vším ostatním – platí ekonomické zákony? Jsou to nadnárodní korporace, nejsou německé, americké, francouzské, japonské, čínské. Jsou nadnárodní. Ovládají všechno.

Martina: A kde bereme jistotu, že je to tak?

Peter Staněk: Tu jistotu máte v krocích, které tyto firmy dělají. Drobná ukázka.

Martina: Prosím o příklad.

Peter Staněk: EU přijala novou směrnici o emisích do roku 2030. Automobilky zaměstnávají 18 milionů lidí přímo, 11 milionů nepřímo. Automobilky zůstávají klidné. Proč, když přiznali, že žádný z dnes vyráběných typů neplní nové formy a nestihnout vyvinout nové? Otázka je jednoduchá, odpověď je ještě prostší. Na čem vydělávají automobilky? Na prodeji hotových vozů? Ne. Na prodeji licencovaných náhradních dílů, které jediné jsou povolené k výměnám. A teď: Budete souběžně vyrábět vozy spalovací a elektromobilní. Budete tedy vyrábět dvě sady náhradních dílů. Příští rok evropský parlament opět na 8 let prodlouží platnost zákona o licencovaných náhradních dílech. Je to náhoda? Anebo budou automobilky vydělávat dvakrát díky změně charakteru produkce, takže jsou klidní? A kromě toho použijí robotiku.

Uvedu vám další ukázku. V jedné nejmenované velké automobilové firmě, která finalizuje produkci, máte čtyři montážní plošiny. Tři jsou klasické. Průměrná zaměstnanost 120 400 lidí, trojsměnný provoz. Pak máte čtvrtou linku. Je tam 991 robotů. Linky a montážní plošiny jsou naváděny technologií GPS s přesností 10 cm. Linky jsou plně robotizovány, ale máte pouze 241 zaměstnanců při třísměnném provozu. Tady máte ukázku průmyslu 4.0. Proč je v této zemi vybudována tato linka? Protože tato země je zemí levné práce a levných nákladů. Až se ve firmě vyladí všechno virtuálním systémem podniku, pak se tato linka přesune do Německa.

A víte, co dělá německá vláda? Uvažuje o tom, co udělá s počtem 1 200 000 lidí, kteří budou uvolněni, protože jejich místa zaniknou v důsledku průmyslu 4.0. Tato místa zaniknou v průběhu několika let. Již teď promýšlejí programy rekvalifikace, umístění, restrukturalizace a tak dále. Jenomže největší problém je, že budete šetřit práci všude, ne jenom v průmyslu. Pak to ale obecně znamená, že společnost musí změnit náhled na spotřebu práce.

Ukážu další příklad. Děti by měly být do šesti let doma. Všechny skutečnosti, které se vyvíjejí od nervových přes synaptické struktury – až po sociální jednání – jsou klíčové. To, co se naučíte v šesti letech, se už nikdy nenaučíte, čili jestliže se žena věnuje dítěti prvních šest let, vychovává budoucnost společnosti. Všechen čas a práce, které dítěti věnuje, bychom měli nesmírně ocenit, protože připravuje budoucnost. Ne ji dát nějakou odrobinku mateřského příspěvku nebo pobytu na mateřské.

Jestliže bude společnost stárnout, jsou staří lidé přítěží, nebo koncentrací zkušeností? Například německá vláda podporuje, aby firmy měly třetinové zastoupení – třetina mladých, třetina střední, třetina staří. Proč třetina starých lidí? Protože jsou geniální při řešení netradičních a neagloritmovatelných situací. Znamená to, že jejich zkušenosti mění cenu. Nebo se tváříme, že již neplatí, že stáří bylo známo nejenom šedinami, ale obrovskými zkušenostmi? Tyto zkušenosti se přenášely mezigeneračně. Dnešní mladí mají pocit, že nepotřebují mezigenerační zkušenosti, protože mají smartphone a net, sociální sítě.

Opět je to přímá vazba na digitální svět a na průmysl 4.0, protože jestliže můžu přijít do malé firmy, která má 3D tisk, umělou inteligenci, nové materiály a sám si vytvořím představu výrobku, nejsem manufakturní pracovník, jsem tvůrce. A teď si představte, že díky těmto technologiím bude váš individuální výrobek levnější, než masová produkce. Čili řešíte i otázku ceny, bude to 10 výrobků, víc nedovolíte. Bude to vaše handmade, vaše tvůrčí poselství. Klíčovou otázku, kterou jste chtěla položit: „Kolik lidí dokáže takto dimenzovat vlastní tvůrčí představu?“ Je to tak?

Největší výzvou pro společnost bude najít smysluplnou činnost pro ty, kteří nedokáží rozvinout vyšší tvůrčí schopnosti, ale ve společnosti je potřebujeme. Můžete mít druhou alternativu. Tyto lidi nepotřebujete; budou eliminováni.

Martina: Už jsme se o tom bavili a víme, že to stamiliony nebudou.

Peter Staněk: Právě proto budeme muset najít, a to bude největší výzva pro společnost, jak najít smysluplnou činnost pro ty, kteří nedokáží rozvinout tyto vyšší tvůrčí schopnosti, ale potřebujeme je ve společnosti jako takové. Můžete mít druhou alternativu. Tyto lidi nepotřebujete; budou eliminováni.

Martina: To je zajímavý terminus technikus. Trošku eufemismus.

Peter Staněk: Trošičku eufemismus.

Martina: Co to znamená „eliminování“?

Peter Staněk: Zeptám se vás takto: Opravdu máte pocit, že při vojenských konfliktech současnosti jde i o boj o suroviny, území, získaní pracovních sil a tak dále? Nebo jde o eliminování protivníka? Eliminování je ve smyslu anihilace, vyhlazení – již ho nepotřebujete, je pro vás pouze hrozbou. Když studujete vojenské technologie a lokalizaci konfliktů a jejich příští charakter, pochopíte, že k největší změně došlo ve vojenských technologiích a v cílech příštích konfliktů.

Martina: K čemu se přikláníte? K eliminaci?

Peter Staněk: Můžeme to nazvat takto: snížíme počet producentů živočišného uhlíku na povrchu země a vrátíme uhlík do jeho pravidelného cyklování.

Martina: Ale s tímto programem se volby nevyhrávají.

Peter Staněk: Jistě a otázka zní: Jsou volby ještě tradičními volbami, při kterých lidé volí na základě informací?

Martina: Na základě informací určitě ne, volíme na základě pocitu, na základě indoktrinace. Pravděpodobně anekdota, že kdyby volby mohly něco změnit, tak by je politici už dávno zrušili, má své jadérko základu.

Peter Staněk: A malá otázka: Jsme nemyslící bytosti? Nepoužíváme mozkové struktury, neuvědomujeme si cenu informací a zkušeností z minulosti, neumíme srovnávat sliby minulosti a realitu dneška?

Martina: Umíme…

Peter Staněk: Neumíme kriticky vyhodnotit všechny tyto zkušenosti a budeme s neomylnou jistotou opět volit nejhorší možné řešení, abychom potvrdili význam slova „volby“? Vůl by zvolil nejhorší řešení.

Banky mají software, který podle informací vaší platební karty – kde, co, kdy, jakým způsobem a v jakém teritoriu platíte, může vytvořit váš psychologický profil se všemi nuancemi

Martina: My to určitě umíme, máme tu schopnost, ale je to pracné. Mnohem lepší je pouze vyslechnout instantní názor, který přijmu za svůj.

Peter Staněk: Endokrinolog by vám řekl: Jo, máte pravdu, je fyziologicky potvrzeno, že myšlení bolí, protože při myšlení spalujete cukr a energii v neurálních systémech, a potom tyto neurální systémy trpí nedostatkem energie a bolí. Čili myšlení opravdu bolí. Ale na druhé straně se opět a stále ptám: Jestliže jsme vrcholem vývoje, jsme momentálně podle našich poznatků nejdokonalejším výtvorem universa, každý z nás je dokonce universem. Dokonce vám řeknu děsivou informaci, nebo možná nesmírně šokující. Na planetě máte 8 miliard lidí. Neexistují dva identičtí jedinci. Znamená to, že příroda zvolila princip heterogenity jako klíčový. Je to pouze kvůli evolučnímu výběru, nebo je to něco jiného, podstatně hlubšího, co za tím stojí?

To znamená další klíčovou otázku: Neznáme sami sebe, své možnosti, potenciál, schopnosti. Všechno, co nás dělá námi samými. Podléháme společenskému tlaku – cool. Takže budete cool, když budete nosit kraťasy. Budete cool, když budete podporovat jisté etnické skupiny. Budete cool, když budete na facebooku, máte 1000 přátel. Opravdu máte 1000 přátel? Nebo máte pouze několik přátel, o které se můžete skutečně opřít v kritické životní situaci, a všechno ostatní je virtuální pozérství? A kdybych vám řekl, že velká část netu je ve skutečnosti stále tvořena pornem a z toho přibližně 20 procent je porno dětské a žádný tok informací pro vaše rozvinutí? Co to pak znamená? Kdybych vám řekl, že dneska mají banky software, na základě kterého podle informací vaší platební karty – kde platíte, co platíte, kdy platíte, jakým způsobem, v jakém teritoriu a tak dále, mohou vytvořit váš, ne finanční, ale psychologický profil se všemi nuancemi?

Martina: Je žádoucí, abych byla dostatečně tupá?

Peter Staněk: Pravděpodobně jo, ale pak tato tupost je v zásadním rozporu se zinteligentněním produkčních systémů včetně inteligentních robotů a umělé inteligence.

Martina: Čímžto jsem ještě více ve vleku, jsem rukojmí, aniž bych si to uvědomovala, protože mám radost z toho, že mám kolem sebe chytré věci?

Peter Staněk: Přesně. A to je to, co ve skutečnosti mínil Kurzweil nebo Hawking, když říkali, že se bojí umělé inteligence. Oni se báli toho, že na jedné straně vytváříte stále inteligentnější věci, ale souběžně s tím vytváříte stále línějšího a dementnějšího člověka. To je klíčová konfrontační linie. A proto se všichni bojí robota, protože si najednou uvědomí: „Kurňa, vždyť on bude mít schopnost analyzovat programy, zvažovat situace, řešit možnosti, bude vlastně inteligentnější než já. A nebude nemocný.“ To je ta skutečná podstata děsivé vize průmyslu 4.0.

Martina: Přesto si myslím, že pokud na to člověk upozorní, jako to třeba teď činíte vy, tak posluchači, kteří náš rozhovor budou poslouchat, si v celku budou myslet, že máme nějaká psychedelika.

Peter Staněk: Ona totiž většina lidí nechce uvažovat v komplexicitě. Víte proč?

Martina: Tuším.

Peter Staněk: Protože s komplexním poznáním informací roste vaše odpovědnost. Již nemůžete tvrdit, že jste se rozhodli zle, protože jste neměli informace. Máte všechny informace.

Klíčovou vědou budoucnosti je neurologie

Martina: A které nemám, ty si mohu zjistit, dohledat, poslouchat, ptát se.

Peter Staněk: Ale pak to znamená, že činím rozhodnutí informován a měl bych být odpovědný za všechna rozhodnutí, která učiním; ve vztahu k rodině, městu, společnosti, planetě, technologii. A právě proto, když se mě zeptáte, které jsou klíčové vědy budoucnosti, tak to není robotika, ani umělá inteligence. Je to neurologie. Neurologie, která nám možná umožní poznat, co znamená vědomí, jak funguje, jak se vytváří myšlenky, jak s nimi pracujeme, jak pracujeme s časem.

A proč platí zvláštní poznatek neurologie, který šokuje všechny ostatní zdravotníky? Mozek informačně řídí náš organismus, ty biliony buněk až do buněčné úrovně. Proč? Proč musí být řízena celá struktura, proč to nemůžete delegovat? Proč to nepředá parasympatickému systému? Proč trvá na plné informační kontrole všech buněk vašeho těla? To znamená jednu zásadní věc: My totiž neznáme neurologickou strukturu mozku, ale známe pouze fyzikální infrastrukturu mozku.

Jestliže někdo řekne, že vám přiloží přilbu, která sleduje elektrický potenciál, který se pohybuje a bude znát vaše myšlenky – tak vůbec nezná vaše myšlenky. Zná pouze elektrický posun potenciálů. Víte, v čem je největší síla umělé inteligence? Ve dvou věcech. Má neomezenou paměť a rychlost pohybu informací 300 tisíc km/s. Ve vašem mozku se informace pohybují rychlostí 1400 km/s. Máte happy end.

Ale na druhé straně váš mozek oproti inteligenci – připomínám, původní projekty umělé inteligence vycházely z binárního systému, zatímco dnešní vycházejí z desetinásobně většího systému – funguje endimendizonálně. A to je váš mozek. Mozek každého z 8 miliard lidí na planetě.

Korektní neurologové vám řeknou: „Jo, to známe. To je správné.“ Ale známe zlomek z toho, co je. Korektní astrofyzik vám řekne, že neplatí teorie strun. My známe pouze zlomkovou část nesmírně složitých procesů, které se projevují paralelním vesmírem, černými děrami, konstrukcí universa a tak dále. Genetici vám řeknou, že znáte všechno, znáte 23 tisíc slov, která tvoří váš genofond a metodou crispy dokážete měnit strukturu genofondu, takže si můžete vybrat vlastnosti potomka. Opět komerční lež. My známe pouze 23 tisíc slov, ale neznáme, jak jsou seřazeny, jak vytvářejí věty, jak fungují. A kromě toho největší šok genetiky – emotify. Jsou to uzliny na naší DNA, jsou rozmístěny u každého člověka odlišným způsobem, spouštějí a vypínají enzymy a struktury a my vůbec nevíme proč. Čili první věc – my vlastně známe velmi malou část světa kolem nás.

Čtvrtá průmyslová revoluce nám má dát čas, abychom se pokusili zvětšit poznání, protože ta naše čtvrtá funkce – poznávací, je klíčovým darem naší výbavy a jestliže chcete poznávat svět kolem sebe, musíte chápat komplexně, intradisciplinoárně a musíte začít budovat to, čemu já říkám architektura souvislosti. Jestliže chápete její fungování, vsadíte informace do architektury souvislosti a máte geniální umělou inteligenci, máte geniálního robota podstatně inteligentnější, než jakékoliv technické řešení, a to je ten příští krok.

Ostatně neopomeňme – jsme v třetí vlně etapy průmyslové revoluce 4.0. Třetí etapa je charakteristická propojováním. Propojováním materiálů, informací, času, technologií, cílů, prostoru a všeho ostatního. To již není individuální robot, který je inteligentní a funguje bez pokynů a bez řízení. To je třetí fáze, jaká bude ta čtvrtá? Už to nebude propojování, nebude to internet věcí, ale bude to další fáze změny společnosti, která bude buď vynucena, nebo raději dobrovolná a logická?

Martina: K čemu se přikláníte?

Peter Staněk: Já mám obavu, že to bude z přinucení.

Smart bude startovacím projektem digitalizace české společnosti, přičemž musí splňovat tyto podmínky: musí být levná, nesmí to trvat dlouho, infrastruktura musí být k dispozici a musíte ji mít možnost rozvíjet.

Martina: Jak si myslíte, že se promění vztah občan a stát? Bude toto ještě ve čtvrté fázi revoluce základním stavebním kamenem, občan a stát?

Peter Staněk: Pravděpodobně se to zásadním způsobem změní v lokalizaci. Stát totiž potřebujeme proto, aby vás bránil, zabezpečoval bezpečnostní otázky, aby řešil některé vyšší rámce. Ale v podstatě, jestliže nebude plnit tyto rámce a vy je dokážete splnit na lokální úrovni, pak stát nepotřebujete. Teď si představte situaci – smart region. Dnes jsou všichni v ošálení smyslu: „Musíme mít technologii smart.“ Nemáme peníze, tak budou eurofondy, z eurofondů zaplatíme technologii smart. A co když máte prostší řešení? Začnete obnovovat spolupráci měst v regionu. Tato města se složí z vlastních zdrojů, řeknou si, protože mají důvěru: „Dobrá, teď to budeme dělat v Meziříčí, pak v Brně, pak uděláme tento projekt v Břeclavi a důvěřujeme si.“ Nepotřebujete bankovní úvěry, nepotřebujete eurofondy. Děláte to z prostředků, které máte. Pozitivum? To jsou peníze lidí. Oni sami budou dohlížet na to, aby je někdo nerozkradl, protože jsou to jejich peníze.

Martina: Přesto mi to připadá jako řešení, které rozhodně nepostrádá svoji logiku a smysl, ale že byste možná měl někdy začít s nějakou úplně jinou civilizací na zelené louce.

Peter Staněk: Ne, vůbec ne. Například, která část technologií smart bude startovacím projektem digitalizace české společnosti, přičemž musí splňovat tyto podmínky: musí být levná, nesmí to trvat dlouho, infrastruktura musí být k dispozici a musíte ji mít možnost rozvíjet? Co by vás napadlo?

Martina: Za poslední hodinu jsem od vás dostala asi dvoustou otázku…

Peter Staněk: Odpověď je jednoduchá. Česká pošta. Proč? Je dostupná v každé dědince. Má 6800 poboček. Její problém je v tom, že když přijdete na poštu teď, tak máte čekání, balíky a tak dále. Ale jestliže vám pošta umožní, abyste zaplatila úvěr v bance, abyste si vyžádala výpis z registru trestů, z katalogu nemovitostí, nebo aby vás pošta varovala před cunami, tajfunem nebo uraganem, který přichází? Je to výhodné, protože infrastruktura hardware je hotová.

Martina: Není potom lepší třeba rozhlas?

Peter Staněk: Rozhlas nemůže plnit věci, kdy musíte digitálně poradit babičce, jak má zlepšit svůj důchod tím, že vyplní jistý formulář. Potřebujete místo kontaktu, to u rozhlasu nemáte, u pošty ano.

Martina: Dobře, máme poštu, kam jsme s tím přišli?

Peter Staněk: Vtip je v tom, že pošta bude digitálním pilotním projektem při řešení komplexní struktury služeb v místě bydliště.

Martina: A to už víte, chystáte, plánujete?

Peter Staněk: Ano, já to vím, protože jsem členem grémia pro regionální rozvoj a realizaci technologií smart. Čili mluvím o reálném projektu, který je již spuštěn. Znamená to, že díky technologii umělé inteligence a informačním systémům se zlepší váš život. Malá firma, která má robotiku, 3D tisk a všechno ostatní, a vy tam přijdete a chcete nechat vyrobit jistý druh produktu, vám vlastně umožní tvůrčí činnost, zlepší vám život. Ale jestliže byste pouze nasadili robota do produkční linky ve velké automobilce, která by přešla ze systému Just in Time a subcontraktingu pouze na finální výrobu v jednom jediném místě, pak logickým důsledkem bude pouze obrovské množství propuštěných lidí. Obrovská ekonomická efektivita a úspora, růst zisku a produktivity, ale z hlediska společnosti jako celku bude převažovat to destruktivní.

Martina: Ale my budeme vystaveni oběma variantám.

Peter Staněk: Právě proto musíme zvažovat, abychom časově odlišili důsledky obou variant. Aby nestala kumulace všech negativních důsledků. Budete mít masy uvolněných lidí, ti budou chudí, nebude se o ně nikdo starat, protože sociální funkce státu selhaly, regiony nebudou mít dost síly na to, aby řešily jejich možné zaměstnání – a v konečném důsledku bude nárůst obrovské agresivity a destrukce všech systémů ve společnosti. To je jeden z možných scénářů.

Šéf výzkumu rockefellerských finančních institucí prohlásil, že další krize přijde nejpozději v roce 2020 a bude děsivá, provázena masami lidí putujících po ulicích

Martina: A na tato slova se ozval výstřel, protože to zní bezvýchodně.

Peter Staněk: Na druhé straně ale stále máte možnost. Jestliže víte, jak to bude probíhat v budoucnu, můžete to fázovat. Víte, v čem spočíval hlavní problém krize v roce 2008? Byl jednoduchý. Došlo k nadměrné kumulaci všech rizikových problémů v krátkém časovém úseku. Jestliže byste tyto problémy rozložili v délce 5 let, žádná finanční krize z roku 2008 by nebyla.

Martina: Ale vy říkáte, že opravdu velká krize bude v letech 2019, 2020, že to bude krize, která bude až 30krát větší a silnější než v roce 2008. Takže jsme zažili krizi v roce 2008, nedokázali jsme ji predikovat, nedokázali ji rozložit…

Peter Staněk: Dokázali.

Martina: Ano, někteří samozřejmě ano, ale ne tak, aby jim někdo naslouchal. Tím pádem se krize nerozložila do 5 let. A vy teď predikujete krizi, nejste sám, jsou to lidé jako Vladimír Pikora, Markéta Šichtařová, Robert Kiyosaki a podobně.

Peter Staněk: Šéf výzkumné instituce rockefellerských finančních institucí prohlásil, že další krize bude děsivá, bude provázena masami lidí, kteří budou putovat po ulicích. A když se ho ptali na časovou dimenzi? „Nejpozději v roce 2020.“

Martina: A tudíž není zase žádná tendence, že bychom ji rozprostřeli do 5, 6, 7 let.

Peter Staněk: Bohužel jsme nepoučitelní. Je to opět důkaz toho, že nejsme schopni předcházení příštích kumulací negativních procesů.

Martina: Ale přesto si tam už teď mazlíte poštu.

Peter Staněk: Poštu si mazlím z jiného důvodu. Pošta může být důkazem, že se to dá technologicky zvládnout, když budeme chtít. Když ne – ředitel pošty se okamžitě ozval: „Ano, ale potřebujeme více lidí, protože nemůžeme při dnešním stavu a nedostatku lidí vytvořit nová poradenská digitální oddělení na každé poště, aby babičce poradili, jakým způsobem vyplní digitální formulář.“ Ale zase paradoxem je, že to přeci znamená zaměstnanost. Zaměstnanost zároveň znamená, že potřebujete vyspělé, inteligentní lidi. Tam nemůžete dát nějakého poskoka, který nic neumí.

Martina: Bezesporu, ale pokud nám v horizontu měsíců hrozí krize, kterou jste tady popisoval, že se budou ulicemi potulovat rabující bandy bezmocných, nešťastných lidí promíchány s kriminálními živly, tak o čem se budeme bavit dál? Jaká 4.0, jaká pošta, jaká naděje?

Peter Staněk: Právě proto je nesmírně zajímavé například to, jak technici například na ČVUT pochopili, že problém 4.0 není problém technický, ale společenský. Jestliže problém a důsledky 4.0 nebudou řešeny souběžně se společenskými důsledky, s tím, jak se bude měnit průběžně společnost, jakým způsobem bude společnost reagovat na všechny výzvy, pak skutečně máte pravdu, že to budou pouze technická hejbátka, která budou důkazem naší invence, ale nebudou řešit žádné problémy, před kterými bude stát společnost v průběhu 5 let. To je skutečně pravda.

Nejsilnější kontrola společnosti je zrušení hotovosti a zavedení pouze digitálních plateb. Když platíte v hotovosti, není nad vámi kontrola. Jestliže digitálně, je možné absolutně kontrolovat celou společnost.

Martina: Pane profesore, v případě, že připustíme predikci další velké krize, myslíte, že snaha velkých nadnárodních korporací prosadit zrušení hotových peněz, mít už jen bezhotovostní platby, ji spíše podpoří v negativním smyslu slova, nebo může pomoci? Jste ekonom.

Peter Staněk: Ne, bohužel podpoří ten nejnegativnější rozměr. Všimněte si gradace kontroly společnosti; první fáze – máte donašeče, klasický blockleiter v hitlerovském Německu, který donášel na všechny lidi v bloku. Pak přišla kontrola Státní bezpečnosti, informace na lidi, bývalý systém. Následovala kontrola díky senzorickým systémům, umělé inteligenci, sledovacím zařízením a tak dále. Opět technicky složité, nákladné, náročné. Víte, co je nejprostší kontrola společnosti? Finanční. Vyžaduje ovšem jednu podmínku: Všechny platby musejí být řešeny digitálně, ne v hotovosti. Jestliže něco zaplatíte v hotovosti, nemám nad vámi kontrolu. Jestliže je to digitální svět, podle charakteru plateb můžu absolutně kontrolovat celou společnost do posledku.

Ale jeden paradox: Šmejdi s tím experimentem začali první. Paradox Stockholmu byl v tom, že když jste chtěli dát žebrákovi tringelt, tak jste mu ho museli poslat na jeho digitální účet. Riksbanken, Švédská centrální banka ale po třech letech experimentu zjistila, že potřebujete 20 procent v hotovosti. Bez toho nemůže život pokračovat. Čili představa, že díky penězům budete kontrolovat společnost má své díry.

Jedna nekonspirativní úvaha: EU teď přichází s návrhem nesmírně zajímavé kontroly lidí. Zjistilo se, že lidé přesouvají majetek, takže například němečtí důchodci mají ve švýcarských bankách 1,5 bilionu eur úspor. Nad nimi nemá německé ministerstvo financí žádný vliv. Pak přišla směrnice, která zavazuje každý stát poskytnout všechny informace o vašich úsporách mimo jurisdikce vašeho státu. I Švýcary k tomu dokopali. To již platí tři léta.

Ale teď přichází ještě zajímavější úvaha. Kde bude soustředěna daňová soustava EU v příštích 10 letech? Budou to spotřební daně, DPH, daně z tabáku, nebo z alkoholu? Ne. Budou to daně z majetku. Z vašich nemovitostí, z úspor, z vašich peněz, z majetku. To je nejjistější způsob zdanění. Můžete říct, že to je kontrolní, nebo ekonomický mechanismus? A teď kombinujte – mám o vás všechna data od celních orgánů, ministerstva vnitra, zdravotních pojišťoven, státních orgánů, municipálních orgánů a tak dále. Jsou již propojeny. Teď k tomu přichází další rovina. Mám všechny informace o vašem majetku. A teď k tomu přistoupí třetí rovina: mám všechny informace o jakýchkoli vašich finančních transakcích. Máte geniální způsob kontroly, který je levný, můžete ho svěřit umělé inteligenci, protože je založen na informacích a virtuálním světě – a je absolutně nezranitelný. Ale má jeden problém, na který narazila i Česká pošta. Můžeme vás hacknout. Špičkový odborník na počítačovou kriminalitu konstatoval jednu zajímavou větu. Jakýkoliv systém se dá hacknout, když je zájem o získané údaje. A teď si představte město smart. Máte ho řízeno umělou inteligencí, máte řízenou dodávky vody, energie, parkovací místa, hustotu pohybu, semafory, všechno ostatní.

Martina: To je pro teroristu sen.

Peter Staněk: Jo, a my ho chceme realizovat, protože jsme nadšeni technologiemi smart. Technologie smart jsou součástí průmyslu 4.0 inteligentní společnosti. Aby byla inteligentní, potřebuje informace o všem a o každém.

Smart je pouze technologickou berličkou. K čemu ji použijete? K tomu, abyste někoho touto berlí zmlátili, nebo abyste zlepšili svůj život?

Martina: Opět jste si mě povodil, pane profesore, to znamená, že tomu smart řešení zase nejste až tak nakloněný?

Peter Staněk: Samozřejmě. Já jsem vás k tomu chtěl jen dovést, protože představa, že technologie smart vyřeší všechny problémy českých měst a městeček je bohužel digitální fikcí. Ony ani dokonce nezpříjemní život většiny obyvatel. Ale půjdou na to miliardy, budou na to obrovské zdroje z evropských dotací, protože technologie smart budou jako jedny z mála programů chápány a financovány příštími eurofondy ve fiskálním rámci 2127, protože tam půjde pouze o financování projektů se systémovými důsledky a technologie smart jsou jedny z mála těchto projektů. Takže všichni s nadšením budou řvát o vydatné pomoci EU na zavedení technologií smart a tyto technologie povedou k tomu, že magistrát o vás bude znát absolutně všechno. Může a nemusí zlepšit váš život. Může vám přidělit parkovací místo, ale také nemusí.

Martina: Ale před chvílí jste hovořil o tom, že díky smart technologiím se „nebozí“ venkované nebudou muset stěhovat do těch měst a nenaplní se studie OSN o tom, jak se všichni přesuneme do několika velkých měst.

Peter Staněk: Vtip je v tom, že jsme opět u toho, že jak robot, i technologie smart je pouze technologickou berličkou. K čemu ji použijete? K tomu, abyste někoho touto berlí zmlátili, nebo abyste zlepšili svůj život?

Martina: To se uvidí.

Peter Staněk: Je to potencionální možnost. Proto říkám: „Budoucnost není předdeterminována, závisí na našich rozhodnutích – a úlohou vědy je poskytnout všem lidem, nejenom politickým orgánům, všechny informace o možných rizicích i řešeních. Pak se všichni musí rozhodnout, od občana, jednotlivce, až po politika ve vrcholné linii. Nikdo nemůže říct, že nebyl komplexně informován o všech možných alternativách vývoje. To je teď úloha vědy. Bohužel, i když celý život dělám ve vědě, extrémně narostla úplatnost vědy.

Chcete jako vědec dostat granty, projekty, peníze, akademické funkce? Musíte hájit takzvané mainstreamové názory.

Martina: V jakém smyslu slova?

Peter Staněk: Chcete dostat granty, projekty, peníze, akademické funkce? Bude hájit takzvané mainstreamové názory. Všechno, co v tento čas diskutujeme, je nemainstreamový názor, i když všechny aspekty reality to potvrzují. Ale jestliže je to nemainstreamový názor, jste na černé listině. A věda už nehledá pravdu?

Martina: Ne, už ji našla.

Peter Staněk: Jo, ona už našla.

Martina: Ona už ví.

Peter Staněk: Ona už ví, protože když víte, tak to prodáte velice draze a jste vybaveni na celý život. Prosím vás, jestliže tohle víte, tak se vás zeptám: Dobrá, máte klimatický panel, máte 6 200 lidí, vědce, kteří dostávali granty, prostor v médiích, všechno ostatní. A 12 500 klimatologů, kteří mají úplně odlišný názor a nemají prostor v médiích a nemají mezinárodní krytí a nemají OSN a tak dále. Ti jsou co? Magoři? Nebo vědí víc?

Martina: Ve světle mainstreamových médií jsou pomýlení.

Peter Staněk: Ano, někdo by řekl, že jsou pomýlení. Anebo je pomýlený ten, který za jidášský groš bude hájit to, o čem odborně ví, že to není pravda.

Martina: Někteří si to ale opravdu myslí. Je to jenom souboj teorií a je to v pořádku.

Peter Staněk: Je to v pořádku, ale pak taky musí dát prostor jiným názorům.

Průmysl 4.0 je geniálním produktem lidské mysli, ale neřeší problémy lidské společnosti

Martina: Ano, když je to souboj?

Peter Staněk: Když je to souboj a když je to demokratická společnost, společnost, která chce souboj informací a komplexnost vidění. Jestliže nám stačí úzký pohled a raději se nebudeme rozptylovat informacemi, které nezapadají do našeho myšlenkového scénáře, pak nositele jiných informací prohlásíte za kacíře, nemainstreamový proud. Řeknete, že jsou to trollové a nevím co ještě všechno. A bohužel velká část lidí je ochotna uvěřit tomu, na co nemusí myslet a budou se raději věnovat sledování bezduchých seriálů a žít cizí životy.

Toto všechno, paní kolegyně, je to, k čemu jsem vás chtěl dovést – to nevyřešíme průmyslem 4.0, kognitivním robotem. On je geniální produkt lidské mysli, ale neřeší tyhle tyto problémy architektury lidské společnosti, bohužel. To je věc lidí a já dokonce říkám jednu zvláštnost, kterou mi potvrdili například lidé z ČVUT nebo Karlovy univerzity: Víte, v čem je dnešní doba specifická? V tom, že prvně v historii přiznali technické a přírodní vědy nesmírný význam humanitním a společenským vědám, protože ony mají poskytnout komplexní vizi příští společnosti, respektujíc její technické a ostatní základy. A společenské vědy od tohoto problému utíkají. Musíte si položit otázku: „Proč?“ Je to pro ně politicky nebezpečné, nedostanou granty, budou hodnoceni jako nějací kverulanti?

Martina: Je to právě to, o čem jsme se bavili.

Peter Staněk: Bohužel.

Martina: Ten jeden názor už je dopředu schválen, dán.

Peter Staněk: A je jedině správný.

Martina: A je jedině správný a revoluce 4.0 má na mentální, duchovní, duševní díry dát pouze technickou záplatu.

Peter Staněk: Ano, přesně tak, vystihla jste to úplně dokonale.

Martina: Já ne, to profesor Maxmilián Kašparů.

Peter Staněk: Přesné.

Martina: Pane profesore, děkuji vám, že jste nám poskytl mnoho, mnoho otázek, na které budeme dlouho hledat odpovědi. Díky za to.

Peter Staněk: Vím, co bude následovat. Budete týdny přemýšlet nad tím, co jste slyšeli, bude vás to iritovat, ale bude vás to také nakopávat směrem ke snaze o změnu. A díky tomu bude tato relace velmi známá a úspěšná.

Martina: A hlavně smysluplná. Díky za to.

Peter Staněk: Díky.

Všechny příspěvky s Peter Staněk

Diskuze:

 1. Chvíľu po funuse.
  Po vojne je každý generálom, takže mám pol roka k dobru a mnohé, život ukázal, je inak ako bolo predpovedané. Mám rád Staneka ako rétora, mám rád Staneka ako vizonára-alarmistu.
  Málokto si dovoľuje byť konkrétny v blízkej predpovedi, lebo čas ľahúčko zavádza korekcie. Katastrofické vyhlásenia sú korigované skutočnosťou. Oceňujem predpovednú funkciu jeho vyjadrení a tolerujem, že len málo z predpovedaného skutočne nastane tak ako bolo povedané.
  To, čo netolerujem je falšovanie faktov typu rýchlosť prenosu informácií v mozgu je 1500 km/s, keď teoretické maximum je číselne podobné ako rýchlosť zvuku za normálnych podmienok, lenže nie v metroch ale milimetroch a ním udávanú hodnotu by som akceptoval v mm/s. S prirovnaním genómu k slovám je tiež rádovo vedľa. Jeden gén je spravidla viac než jedna normostrana skratiek nukleotidov, ktorým rozumieme. Skrátka, Stanek si pamätá čísla, ale nie ich rozmer a tak z toho vychádzajú katastrofy. Je sčítaný, má polyhistorický prehľad aj inteligenciu porovnateľnú so súčasným českým prezidentom (podotýkam neovplyvnenú alkoholom) ale chýba mu ťah na bránku. Načne priveľa tém a zanechá chaos otázok, aby nakoniec tvrdil, čo chce. V monológu je úchvatný, dialóg je len hraný. Písaný záznam postráda orálne čaro. Tam sú nezrovnalosti argumentácie ľahko demaskovateľné.
  O priemysel 4.0 sa jeho pracovisko (aj keď pravdepodobne on sám už len ako prdúch) pokúša už roky, materiálov vyprodukovali dosť, dokonca aj školenie som absolvoval. Lenže zatiaľ sa nám rozpadáva infraštruktúra, padajú mosty …
  Digitálna ješiva na internete pracuje na plné obrátky, a ja nemôžem kúpiť ani novú lampu, lebo pri pokuse o výmenu žiarovky sa zlomila obímka, ani kúpiť topánky do topiaceho sa snehu. Sú ľudia, ktorí s tým problém nemajú, lenže topánky po internete? Radšej sex cez telefón. Náhradný diel na staršiu lampu – ľutujeme, už sa nevyrába. Kúpte si novú. Tak je to so všetkým. Štátna správa zakúpila už toľko informačných systémov a výsledok – diplomaticky povedané – žalostný.
  Nastáva vek digi-fašizmu. Už zasa máme povolenky na cestu do práce a lockdown v byte. Obídeme sa bez práce. Len kto bude platiť hypotéky?
  Príde čas rozbíjačov vedení. Nie je elektrina, nie je kontrola, nie je problém. Elektrárne sa zeleno zatvárajú, náhrada sa nebuduje. Ako budú komunikovať roboty a na akú energiu budú pracovať? Ako budú fungovať všetky gadžety na baterky? A koľko módneho tovaru si kúpi robot?
  Piemysel 4.0 je utópia, rastúce dane realita budúcnosti. EU sa snaží naviazať svoje nové dane na energiu, ale jej vyrobené množstvo klesá. Covid uzavrel hranice, dokonca aj okresov. Tým padla posledná výhoda EU, nevýhod členstva pribúda. Brexit zmenšil koláč prerozdeľovania, zato hladných úst bez schopnosti porozumieť matematike pribúda. Ako riešiť konflikt nedostatku zdrojov?
  Čaká nás tradičné riešenie ako po každej veľkej kríze. V tom, že kríza sa ešte poriadne ani nerozbehla, má Stanek pravdu. Pokračuje kríza rokov 2008-2009, ktorú mocní rozložili do desaťročia inflácie. Lenže úroky sú už záporné, trh viac elektrónov nie je schopný absorbovať. Nuž, elektrónové aktíva sa rozplynú, dlhy zostanú. Aj veritelia sa boja, že dlhy sa budú riešiť ako vždy- pogromom. Vojna alebo pogrom, oboje je rovnako zlé, lebo realita je, že bude aj pogrom aj vojna. Pogrom na obyvateľstvo zatvorené v klietkach bytov už začal, len použitie vírusu nikto dosiaľ nepriznal ako vojnu. Vojnu proti predovšetkým starším ľuďom, lebo tí ešte majú nejaké majetky a skúsenosti. Mladí vlastnia predovšetkým dlhy a ilúzie. Takže: majetky sa prerozdelia, náklady na bezpečnosť prudko stúpnu a všetkého bude čoraz menej, len sa bude viacej rátať a viac prerozdeľovať. Zmizne schopnosť jednoduchej reprodukcie materiálnych statkov, budúce generácie budú ťažiť na smetiskách… To nie je mad-science, to je realita nie príliš vzdialenej budúcnosti. Začalo to second-handami, skončí to predajom „claimov“ na ruinách.
  Staneka mám rád – ako rétora.
  PS: akademickú kariéru som ukončil pred 5 rokmi. Zvíťazil tam hlavný prúd – obchodníci s ilúziami.

 2. LIDÉ SI MYSLÍ O SVĚTĚ NĚCO JINÉHO, NEŽ BY SI MĚLI MYSLET.

  Tento neuvěřitelně provokativní výrok není můj, i když by se ke mně jistě hodil. Je výrokem snad největšího myslitele v dějinách lidstva, nositele Nobelovy ceny za ekonomii Augusta Friedricha von Hayeka, člověka skrze dědečka, s  moravskými kořeny. Co mu na první pohled tak drzé vyjádření umožnilo ?

  Je to samozřejmě jeho dílo, které nemá obdoby. Nikdo, opakuji nikdo, se nedostal ve svém vědeckém bádání tak daleko, hluboko a zároveň vysoko, jak jinak to vyjádřit, než on. Vždyť přináší jen a jen na vědecké bázi a úrovni vysvětlení vzniku a funkce lidské mysli, která je v jeho podání zároveň, jak nástrojem vědeckého bádání, tak sama o sobě i jeho předmětem.

  Velmi košatý a složitý vědecký výklad procesů a zejména principů, na kterých lidský svět vyrostl a stojí, a který je popsán v Haykeových knihách a v jeho díle, je samozřejmě základem a studnicí vysvětlení této nejsložitější vesmírné entity. Lidská mysl je supersložitým spontánním řádem s vývojem souběžným, který nám umožňuje stále vyšší a vyšší kvalitu našich životů ne proto, že by ho organizovala nebo dokonce organizovala lidský svět, ale proto, že nám umoňuje se na něho stále lépe a efektivněji adaptovat.

  Jak je to možné ? Tak, že lidská mysl je vnitřním informačním adaptačním uzlem spontánního řádu lidské interkace a lidského světa, souběžně s ním vznikajícím a spontánními silami vývoje evolučně cizelovaným. Je dominantní možností jejího nositele, tedy lidského jedince, přežít a zejména rozvíjet se v interakci s ostatními jednotlivci.

  Lidská mysl sídlí v mozku, tomuto neuvěřitelmému zařízení, které takovou možnost dává a co víc, je schopno se přizpůsobovat během lidského života podle toho v jakém prostředí a opakujících se situacích se člověk nachází a  umožňuje mysli svým vnitřním uspořádáním produkovat rozum, tedy člověku myslet. Rozum však není ničím jiným, než naší vědomou kázní v závislosti na naší momentální pozici ve spontánním řádu lidského světa, tedy adaptačních potřebách, naší kázní v přístupu k abstrakci, jako nástroji lidské mysli k uchopení nekonečného množství konkrétního. Co je rozum jsem však popsal jinde.

  Vraťme se tedy na závěr k nadpisu eseje. Proč tvrzení v něm obsažené je pravdivé ? Jednoduše proto, že o takovém uspořádání našich vnitřích procesů a dějů v mozku lidé nemají ani tušení. Vůbec nevědí, že jejich mysl se skládá z evolučních pravidel chování spontánního řádu, tedy z tzv. pravidel správného chování, potom z pravidel organizačních, generovaných rozumem pro konstrukční práce a postupy a  z  instinktů geneticky předávaných a že této směsici plně podléhají. Rozum nám umožňujě zejména udržovat naši pozici v mezích, které vyhovují našim adaptačním potřebám.

  V žádném případě nám neumožňuje organizovat tento rej spontánních sil a  už vůbec ne spontánní řád lidského světa, tedy lidský svět sám. Meze a hranice rozumu jsou takto stanoveny a lidský rozum je při jejich obří složitosti nemůže zachytit a nemůže je vysvětlit. Jen bez výjimky přijmout, natož, aby jim diktoval.

  Tohle nikdo neví a tak pravda v nadpisu eseje je zřejmá. Lidi chtějí organizovat lidský svět a ono to nejde ! Proto tolik mrtvých mezi nimi a zmaru z  jejich nekonečných svárů a válek… Dzp.

 3. Myslím, že společnost se následkem klimatických změn sesype dříve, než bude 4.0 dotažena do konce. A to je naše největší štěstí.

 4. Pokud město smart budou kontrolovat Piráti, tak budou ucpávat všude vjezdy a pak říkat, vidíte, jak jsou auta špatná. Ono to totiž bude mít vstupy.

 5. A mohli by ste byť konkrétnejší pán Dvořák Stanislav? Pretože zatiaľ som postrehol len, že veľa píšete, ale „tiež“ len tak všeobecne. Ak máte nejaké zdroje, ktoré stoja za prečítanie a ukážu, že sa profesor Staněk mýli alebo klame, tak sem s nimi, nech nás to obohatí.
  Ani ja nesúhlasím so všetkým, čo prezentuje, ale vo veľkej miere má pravdu a k niektorým myšlienkovým pochodom a názorom som dospel skôr, ako som vedel, kto to vôbec je

 6. Zajímal by mne názor pane profesora na situaci ohledně možného vypuknutí velké války na Blízkém východě. Zdá se, že dosti významné složky vlád některých zemí věří svým náboženským textům, slibujícím jim, že po ničivé válce příjde Mesiáš/ Ježíš/ Mahdí a tak by vypuknutí války někteří z nich uvítali. Hrozivé bylo podle mne to, že G.W.Bush dle svých slov byl vyvoeln Bohem, aby vytáhl na Magoga – Irák. Doufejme, že podobně se nebude cítit D. Trump, který jako „nový Kýros“ pomohl Netanjahuovi ke Golanským výšinám potom co přesunul velvyslanectví USA do Jeruzaléma. Doufejme, že si uvědomuje, co by rozpoutání války s Iránem znamenalo. A to, že válku s Íránem Bushova administrativa v plánu měla, prozradil ve svém slavném projevu „7 zemí do 5 let“ americký generál W. Clark. Jeho svědectví generální ředitel ČT odmítl odvysílat, ale ve vašem pořadu by se o něm mluvit mělo, pokud se zatím nemluvilo (což nevím).
  https://www.youtube.com/watch?v=LXrnprlMyB8

 7. „soudruhu“

  Vystavím Vám účet komunistický nedouku.

  Lid byl donucen platit daně. Díky tomu mohli všichni chodit do škol. Díky tomu mají vyšší příjmy. (nebylo by daní, nebylo by vzdělání)

  Okradli nás o pole, louky, lesy, krávy, koně a jiné a všechno sežrali (40let úrod nikdo nevrátil, 40 let dojení, nikdo nevrátil), rozmnožili se a ještě za naše vystudovali. A teď nechtěj platit. Že prý my hloupí jsme. Zlodějstvo, tak se to říkalo.

  Ještě pořád chtějí pro tý své darmožrouty vzdělání a stravu zdarma.

  Že prý my hloupí jsme.

 8. Upřímně, je na každém, jaký si udělá názor na hosta a moderátora. Každý má svou hlavu a měl by ji tedy používat.
  Svůj názor na konkrétně tento rozhovor jsem napsal níže, ale přijde mi, že paní Kociánová nad ostatními moderátory jinde přečnívá a nechá hosty aspoň mluvit.

 9. Dan z titulu? To vám moc nekápne, soudruhu! Každý rozumný s titulem z ČR pláchne. Zkuste daň z blbosti. To by byl teprve výběr a blbci by jistě zůstali a platili.

 10. O kvalitě novinářské práce paní Kociánové se nebudu snad ani vyjadřovat. Ostatně na ní sedí přímo rčení desatero řemesel-desátá bída…

 11. Souhlasím s panem Dvořákem. Nesmyslné blábolení a „míchání jabka s hruškama“ pana Staněka asi nemá snad cenu dále komentovat, pan Dvořák to vystihl naprosto přesně. Pokud bych měl použít tzv. nálepkování, kteří lidé jako pan Staněk mají v oblibě a často to používají když jim dojdou argumenty, řeknu asi to, že individuum které blízce spolupracovalo s „komunistou a mafiánem Mečiarem je velmi nevěrohodné.

 12. Daň z technologie. To je obrovský parametr vnášející do společnosti zdanění technologie. Firmy používající techniku tak splatí svůj dluh společnosti, protože společnost investovala masově do vzdělání a díky tomu je tu technologický pokrok v soukromé sféře. To se týká i univerzit.
  (pak tam patří ještě daň z titulu – čím vyšší vzdělání, tím vyšší daň)

  Je to bráno jako investování společnosti do technologického pokroku a zisk se dá brát i jako „důchod předků“.

 13. Města smart nevidím jako něco špatného. Například chytré křižovatky urychlí dopravu v celém regionu.
  (pokud dojde ke zneužití, tak to bylo špatně zabezpečeno)

  Co se týče peněz, tak pokud by stát nabízel smlouvy o dílo a hlídal jejich dodržování, tak sice při platbě v hotovosti bude mít přehled, ale jak kupující, tak i prodávající budou mít jistotu, že dojde naplnění podmínek smlouvy. (může to být autorizováno přes elektronickou občanku)

  Takže například prodej automobilu: Člověk otevře aplikaci, najde prodej automobilu, kupující se přihlásí a nahlásí, stát vyplní smlouvu, člověk odkliká podmínky a je to.

  Nebo třeba živnostník nabídne práci a na internetu „jen“ vyplní potřebné informace a stát dodá smlouvu, která pak bude vymahatelná.

 14. Jozef Asi dost skvělá, když to vyvolalo vaši potřebu na ní reagovat… Budete li schopen, dodejte raději věcné a logické argumenty, ne vaše stupidity a vyloženě zhovadilosti, které cintáte ke konci vašeho „plodného“ vyjádření…

 15. „Věřte, že jsem k tomu Kociánové napsal dost odlehčených postřehů, v rámci mé kratochvíle obvykle jednou rukou, neb u toho jím, stejně jako nyní.“
  Je to skvelá informácia, pán Dvořák, ale neúplná. Každého bude zaujímať, čo ste jedli a ktorou rukou píšete svoje „odlehčené postřehy!
  Citovaná veta Vás lepšie charakterizuje ako posudok psychológa.

 16. Milada Stroblová Zdravím Milado, zřejmě jsem Vás pobouřil a trošinku urazil Vaši víru v pana Staněka. Tak to působí z Vaší reakce. Jinak, pořady KDM preferují v drtivé většině veřejně zprofanované elitáře a všeobecně známé ikony – obvykle. Sám nerozumím, proč tomu tak je. Možná i proto, že když to řekne někdo určitým způsobem zavedený a mediálně známý, tak jim to dodává jakousi vyšší míru kredibility, něco jako pan profesor Staněk sice tlachá řadu naprosto dezintegrovaných úvah, ale je to profesor, je v té a té radě na Slovensku či kdo ví kde, a to jistý respekt musí mít, tím se obhájíme, byť tlacháme leckdy úplné stupidity vydávané za moudra. V kontextu výše uvedených témat o nichž hovořil pan Staněk je v ČR dost povolaných lidí, kteří se na rozdíl od pana Staněka nedopouštějí tolika logických klamů a faulů vůči posluchači i moderátorce samotné! A nehovoří jako technokratičtí a fanatičtí tmáři, neb už jen přemrštěná emotivnost z pana Staněka doslova střílí a to jsem v tom studiu nebyl, je to skoro jako to (ho) mít v mém podkroví. A budete se divit, psal jsem Kociánové, že bych se rád postavil proti Staněkovi na některém z případných budoucích setkání příznivců KDM tváří v tvář přímo přede všemi a ve vší serioznosti bych mu věcně a velmi tvrdě a fundovaně oponoval a jeho kličky a fauly demaskoval a ukázal jiné pohledy na věci podložené faktografií a vědeckou i aplikovanou empirií, ne jen dojmologií a elitářskými výstupy z nějakých bankovních trust thinků či think tanků k nimž často směřoval pan Staněk jako ke své opoře. Po určitém ohledání osobnosti pana a široké paletě zdrojů k jeho osobě (které Kociánová jistě vůbec nevěděla a mnohé neví!) Staněka jsem došel k tomu, že se s ním zahazovat, by byla víceméně ztráta času a energie. Aby to na Vás ale nepůsobilo jako výmluva či výkruta z původně řečeného, tak jo, klidně bych s ním do toho šel. Pan Staněk se například prohlašuje za předního znalce a výzkumníka v oblasti mozku a tudíž samozřejmě i nervového aparátu, ale už jenom toto je lež jako věž. Mohl bych pokračovat, na různých na internetu dohledatelných přednáškách pan Staněk křičel na lidi, své oponenty, že jsou dementi, jinde hajzlové nebo, že mají zavřít jejich blbou hubu. To si sice můžu v duchu myslet, ale ne takhle jednat a běsnit přímo v sále přede všemi. Je to mimořádně kontroverzní a nedůvěryhodná osoba, která sama sebe považuje za odborníka a povolaného minimálně asi tak ve třiceti různých doménách. Věřte, že jsem k tomu Kociánové napsal dost odlehčených postřehů, v rámci mé kratochvíle obvykle jednou rukou, neb u toho jím, stejně jako nyní. Rozhovory se Staněkem jsou jedno bizarní mediální panoptikum, které může brát vážně jedině někdo, kdo je prost jakékoliv seriozní analytické schopnosti a nulového kritického myšlení a přistupuje na manipulace v rámci teorie her. P.S. Budete li chtít tunu zdrojů od kterých pan Staněk velmi okatě přebírá jeho “ intelektuální postřehy“, pošlu Vám jich obratem desítky. Rozhovory s panem Staněkem jsem záměrně rozeslal asi 16 lidem v mém okolí a požádal je o pozorné vyslechnutí a jejich stanoviska k nim. Tento okruh je sestaven z dosti znalých lidí (konkretizovat v čem a tak nehodlám), které jen tak někdo neopije rohlíkem, a jejich zpětné vazby plně podpořili mé vlastní vyhodnocení pohledu na osobnost a kvalitu pana Staněka. A KDM není tak svobodné, jak si myslíte, je přirozeně řízené a směrované jeho provozovateli a možná i instrukcemi některých spřízněnců patřících mezi TOP sponzory. Ale v tomto nechci být vůbec spekulativní, to už bych byl pak úplně stejný jako pan Staněk…

 17. Dobrý den všem.
  Pane Stanislave Dvořáku,
  prosím, mohl byste obohatit tento pořad svými myšlenkami, svými pohledy na vývoj života na Zemi? Požádejte paní Kociánovou o  vystoupení. SU nabízí vějíř pohledů na dění. Děkuji. Milada

 18. Pokud si vážený posluchač či čtenář poslechne či přečte poctivě a pozorně všechny tři díly, zákonitě musí dojít k objevení obrovských diskrepancí ve sdělovaných výrocích a „tvrdých“ gospelech pana Staněka. Je ukázkou až neuvěřitelné míry stupidity a inkoherence, přičemž sází na to, že řadový posluchač nezvládne něco takového objevit a pochytit. Je ostudou KDM a Kociánové, že toto pouští do éteru a ještě tomu ve finále věci adorujícím způsobem přitakává. Tyto tři rozhovory sice v sobě nesou určité útržky pravd a předpokládaných hrozeb, jsou však podány natolik nevěrohodnou a neseriozní formou, k tomu překotnými palogismy a zkreslenostmi, často i učiněnými výmysly nemajícími daleko k fantasmagoriím. Nakonec je smutné si zvát hosta, který de facto hraje první dva díly divadlo, laškujícího performera, který je narcisticky přesvědčen, jak je chytrý, geniální a jak to všem nandá a posluchače/čtenáře posadí na prdel, kdy zároveň pan Staněk očekává, že posluchač/čtenář nesmí o jeho sdělení příliš pochybovat, nýbrž pouze jako automat – (to je ta dehumanizační budoucnost) přijímat. Nemá smysl zde ani popisovat jeho četné psychologické a kognitivní BIASY a lži, polopravdy či vyumělkované představy, které druhým předkládá jako jasně a neochvějně dané. Spoustu věci a myšlenkových pochodů, které mu jedou na pozadí jeho mysli vůbec nepřiznává a skrytě posluchače/čtenáře manipuluje a dělá si z něj loutku. Ostatně i ze samotné madam Kociánové udělal loutku také, učiněný The Puppet Master. Myslím, že na daná témata máme ve společnosti jiné hlavy a odborníky, kteří swe k tomu mohli vyjádřit daleko věcněji, férověji a bez fanatického patosu jednostranného prosazování vlastních futurologických a vizionářských šíleností. Vzhledem k absenci kritického myšlení a ochoty číst mezi řádky však smutnou realitou je, že docela dost posluchačů/čtenářů tomuto vykukovi tleská… Ukazuje to nádherné vítězství bravurní rétorické manipulace, magie ohýbání slov a interpretační falzifikaci Staněka, u mnohých posluchačů/čtenářů naopak výsostnou stupiditu a oslnění falešným prorokem. Velká škoda, že KDM zve takovéto bizarní hosty, čekal jsem něco úplně jiného v rámci těchto témat. Podotknu, že pan Staněk také často vykrádá řadu autorů a myslitelů, v posledním díle by se našla celá řada undergroundových představitelů, mezi jinými i DAVID ICKE.

 19. Některé rozhovory je lepší číst, než poslouchat. Toto je jeden z příkladů. Obsah je zajímavý, ale forma je na mě moc divadelní.

 20. Opět skvělá přednáška. Pan Staněk skvělou formou vystihuje současné dění okolo nás….
  Děkuji.

Napsat komentář k „JozefZrušit odpověď