Zpět

Evropská unie tady vznikla proto, aby v Evropě nemohla zvítězit demokracie

Text 21.5.202445 min Přehrát

Současný vítězný pochod progresivismu na Západě má podle Alexandra Tomského hluboké ideologické kořeny už v 17. století, v postupné sekularizaci. Nejprve byl, podle něj, Bůh vytlačen z poznání, pak přišla odluka od státu, a posléze i z kultury. „Dnes žijeme v poslední fázi, kdy se nám sekularizuje etika – mění se poznání dobra a zla založené na víře, že morální Bůh je soudcem všech lidí. Prosazuje se kult jednotného lidstva a rovnostářství, a s tím velmi úzce souvisí útok na lidskou přirozenost, kdy je tvůrcem své přirozenosti člověk, a nikoli Hospodin,“ říká náš host. A dodává: „A podle toho to vypadá.“ Ostatně jedním z průvodních jevů současnosti je opětovné zesilování antisemitismu, protože Židé jsou nejenom národ, ale také náboženství, a koncept Bohem vyvoleného národa nejde s programem rovnostářství a jednotného lidstva moc dohromady. Proto byl silný antisemitismus přítomný nejen v nacistické ideologii, ale i u utopického a internacionálního komunismu.

Martina: Vy jste přišel o desítky příbuzných za druhé světové války…

Alexander Tomský: Můj otec a moje matka…

Martina: Ano, v koncentráku. Přesto všechno jste ale historik, politolog, analytik. Položil jste si někdy otázku: Proč se to tedy děje? Musel jste si ji položit, neboť jste zvídavý. Řekl jste, že to má kořeny, a vyjmenovával jste je tak, že jsou už v antice, a podobně. Tak se nabízí jednoduché „není kouře bez ohně“. Zkusil jste si to někdy zodpovědět?

Alexander Tomský: Kořeny jsou historické a nesmírně hluboké. Lidé si často neuvědomují, do jaké míry je člověk výtvorem dějin, protože tyto hluboké kořeny už jsou pryč, ale něco málo z nich zůstalo. Jsme také národem Knihy, čteme. V dějinách se pořád převaluje něco z toho dávného, takže předsudky a pomluvy Židů už od starověku neustále s námi v jakési zatlačené, slabé podobě sice, ale pořád existují. První nápor, který vznikl ve starověku, byl v tom, že Hospodin v biblickém smyslu, v Tóře, v hebrejské bibli, vyhlásil všechny bohy za falešné, takže polyteismus je ostře a neustále odmítán v celé hebrejské bibli. Najednou je Bůh morální, zatímco bohové nebyli morální, byli zmatení, všelijací pochybní, a vedli války. Znáte to z řeckých dějin. A najednou tady je morální Bůh, který bude soudit. Chce být někdo souzen za morálku? To je velmi nepříjemná věc. Když byla Septuaginta přeložena do řečtiny, trvalo to 250 let, od 3. do 1. století, tak řecké intelektuály vyděsila. A co je vyděsilo? Právě tento neviditelný morální Bůh, bez něhož nemůže být objektivní morálka, člověk zrozený k obrazu božímu, což je také podivná věc, a rovnost muže a ženy. Vezměte si, jak přesně to je v knize Genesis, ke které jsem nedávno překládal knihu komentářů Dennise Pragera „Racionální Bible – Genesis“, kde je: „A stvořil Bůh Adamovi rovnocennou pomocnici.“ Tam je slovo „rovnocenná“. Všimněte si.

Martina: Ale třeba v ortodoxním židovství ženy nemají zrovna rovnocenné postavení.

Alexander Tomský: Neměly ani v Davidově království, které vydrželo skoro tisíc let, páč se vrátili z Babylonu, protože patriarchát byl silnější. Všechny národy praktikovaly otroctví, to je nejtěžší hřích knihy Exodus, Židé byli otroky, a byli vysvobozeni, a na tomto základu stavěli protestanté Ameriku, a proto je v amerických zakládajících dokumentech tolik citátů právě z Tóry, z hebrejské bible. Takže Židé už na řecký svět narazili v době, kdy lidé přeložili Bibli. A potom narazili na křesťanství, které hlásalo univerzální spásu.

Židé mají zvláštní náboženství. Na jedné straně udrželi kmenové náboženství – je to národnost, toto náboženství je národnost – a na druhé straně je tam Bůh všeho lidstva a univerzální Desatero. Je tam obojí. Takže židé vlastně už tím, že vytvořili, že se vrátili ke svému národu v Izraeli, porušili dnešní globalismus. Můj otec – pamatuji si to jako desetiletý kluk – obdivoval Izrael, i když se mu socialismus moc nezamlouval, ale byl dobrovolný, nebyl vynucený. To nebylo JZD. A můj otec říkal: „Vinili nás z toho, že jsme kosmopolitní. Teď nás budou vinit za to, že máme vlastní národ.“

Martina: Stát.

Alexander Tomský: To je paradox – pořád byli proti tomuto světu. A pak přišlo 19. století s nacionalismem, a Židé byli považováni ve svých domovech za cizince.

Nyní je poslední doba, kdy Západ ještě podporuje Izrael. Nová generace už ho podporovat nebude. Bude to holocaust.

Martina: Teď budu dělat ďáblova advokáta: Když přijde dítě ze školy, a opakovaně říká, že mu všichni ubližují – ubližují mu spolužáci, ubližují mu učitelé – tak to vydržíte jeden rok. Pak třeba změníte školu, a když mu zase všichni ubližují, tak dítěti řeknete: „Člověče, pořád ti všichni ubližují? A neděláš třeba něco špatně?“ Nepoložil jste si někdy i tuhle otázku?

Alexander Tomský: Ne. Můj otec byl velký filozof a vědec, a skutečně to dokázal vysvětlit – všechno – a dokonce s humorem. Měl jsem profesora, který se jmenoval Isaiah Berlin, a ten krásně definoval antisemitismus. Když jsem byl na univerzitě, tak tam byl hostujícím profesorem, byl to slavný liberál a politolog, a řekl: „Antisemita je člověk, který nesnáší Židy víc, než je nezbytně nutné.“

Martina: Ou.

Alexander Tomský: To je stín naší civilizace. Ale víte, co je daleko neuvěřitelnější? Něco vám přečtu, mám tady citát z Bible, kde v knize Numeri prorok Bileám, někdy se píše Balám či Bilám, říká: „Hle, lid, jenž o samotě bydlí, jenž se nepočítá mezi národy.“ Před třemi tisíci lety. Takže důvod skutečně je tady, oni to věděli už tenkrát. Vyvolenost boží znamená, že nepatří mezi ostatní národy. A dnes se blíží osamocení židovského státu. Je poslední doba, kdy Západ ještě podporuje Izrael. Nová generace už ho podporovat nebude.

Martina: Co to bude znamenat pro Izrael?

Alexander Tomský: Bude to znamenat další holocaust.

Martina: Teď jsme se dívali ke kořenům…

Alexander Tomský: Genocidu.

Martina: Pojďme se podívat do koruny stromů. Bavili jsme se o tom, že se tady objevila nová, velmi masivní vlna antisemitismu. Myslíte, když se na to podíváte takto s odstupem, že třeba Izrael by měl v něčem postupovat, řekněme, diplomatičtěji, nebo strategičtěji? Řekněme třeba neustálé hádání se, mimo jiné, o Jeruzalém, když tam byla podmínka, že nikdy nebude prohlášen hlavním městem Izraele, protože je to „kolébka dvou světových náboženství,“ a Izrael toho později nedbal. Myslíte, že tyto věci by třeba pomohly? Nebo je to nyní všechno zastíněno Gazou?

Alexander Tomský: Ne, Izrael nemá možnost přesvědčit Palestince, a přimět je k nějakému kompromisu. Tento pokus tady byl v 80. letech po Oslu, kdy tak všechno krachlo, takže později, v 80. letech, nabídl – to už nebyl Arafat, to byl…

Martina: Myslíte palestinský…

Alexander Tomský: Dnešní palestinský vůdce osmdesátiletý Abbás, a premiér Izraele – to byla pořád sekulární vláda, ještě tam nebyli náboženští šílenci – charedim – nabídl Palestincům 96 procent území, které jim původně v prosinci roku 47 přiřklo OSN. Nabídl, že by vybudoval podzemní tunel do Gazy a že si rozdělí Jeruzalém, a případně, že se i vzdají Jeruzaléma. To byla největší nabídka – a o tom se vůbec nepíše a nemluví – kterou jsem důkladně v 80. letech četl a která byla samozřejmě okamžitě odmítnuta. A dokonce to ještě k těm 96 procentům území mělo být kompenzováno územím, které patří oficiálně do Izraele. Byl to největší kompromis.

Nezapomeňte, že Palestinci, a na tom má Západ obrovskou vinu, byli zahnáni do lágrů, do táborů, a dostali status uprchlíků na věčné časy. Je to už čtvrtá generace, která takto žije, je to pět miliónů lidí, které se v těchto táborech za tu dobu rozmnožily. A Západ to financuje, a Amerika je největším sponzorem, a platí 50 procent. A tito lidé nemají žádný jiný existencionální význam a smysl života, než nenávist vůči Izraeli, a s touto nenávistí nemůžete hnout. Jestliže byl tento kompromis – největší, který byl nabídnut – okamžitě jedním mávnutím odmítnut, tak co chcete, aby Izrael dělal? To, co dnes čteme v tisku, je naprostý nesmysl, že má nějakou diplomacii. Neexistuje nějaká možnost.

Martina: Já to teď zkusím maličko odlehčit. V monohře Shirley Valentine hlavní hrdinka říká: „Manželství je jako krize na Blízkém východě – nemá řešení.“ Řekněte mi, má krize na Blízkém východě řešení? Ne manželství.

Alexander Tomský: Nemá. Nejlepší je citát Goldy Meierové, který možná znáte: „Nikdy nebudeme mít s Palestinci mír, dokud nás budou nenávidět víc, než milovat své vlastní děti. Nikdy nebude mír, jestli toho nenastane.“ Jestli toto nastane, nebo nenastane – nevím, ale až Západ opustí Izrael, tak se Izrael bude těžko bránit.

Když otevřete dveře dokořán třetímu světu, tak máte třetí svět doma

Martina: Vy jste tady mluvil o tom, že se teď antisemitismus dostal z podzemí, z kanálů, kam byl zahnán po druhé světové válce.

Alexander Tomský: A má prvky všech starých antisemitismů. To je na tom to zajímavé.

Martina: Ale mě na tom zajímá, proč právě teď? Tělo má v sobě spoustu virů a bacilů, a aby viry, které tam normálně žijí, tělo přeprali a uvrhli do nemoci, tak musí být oslabeno. Co tedy oslabilo současnou politickou situaci natolik, že například Francie, země s největší židovskou komunitou v Evropě, zaznamenala během nedávné doby více než 320 fyzických projevů antisemitismu, zatkla více než 180 lidí – to bylo po akci v Gaze – a před stadionem v jihofrancouzském městě Carcassonne visel nápis „Zabíjet Židy je povinnost“.

Alexander Tomský: To je ve Francii už dávno. To už bylo v 80. letech.

Martina: Ale teď to je silnější.

Alexander Tomský: Ne, po každém útoku na Gazu to bylo to samé. Ale Francie je výjimečná tím, že má sedm miliónů muslimů. Amerika nemá skoro žádné muslimy, a přesto tam polovina všech studentů na univerzitách žádá likvidaci izraelského státu. Rozumíte? To je jádro problémů. Ve Francii to je pochopitelné, tam jsou muslimové, a ti si to přivezli s sebou. Když otevřete dveře dokořán třetímu světu, tak máte třetí svět doma, to je samozřejmé. Ale katalyzátor, klíčový bod – novináři chtějí bod zlomu – je opravdu šestidenní válka. Jakmile levice přijala antiizraelismus, tak s tím přijala i antisemitismus, a protože je v Evropě dominantní, stala se dominantní politickou silou, tak na této vlně od roku 67 veze i antisemitismus. Tam je ten bod.

Martina: A co to může způsobit v mezinárodním měřítku? Protože teď se vlastně rozděluje svět na ty, kdo podporují Izrael, a ty, kdo podporují Palestinu. Dokonce se tady uzavírají do té doby nečekaná geopolitická společenství. Co myslíte, že to může naší bezpečnosti celkově do budoucna přinést?

Alexander Tomský: Nemůžeme předvídat budoucnost, ale můžeme popsat určité jevy, které se nám zdají být klíčové. Jedním z velkých klíčových jevů je růst regionální mocnosti Íránu. Írán má za sebou šíity v Jemenu, ohromnou armádu šíitů v Libanonu, a samozřejmě podporuje Hamás. A to samozřejmě vyvolává odpor sunnitů. Je to v islámu starý konflikt mezi šíity a sunnity. A sunnitští muslimové dnes vidí, že jsou ohroženi, a tak vyjednávají s Amerikou – Saúdská Arábie tajně vyjednává s Amerikou o nukleárních zbraních proti Íránu. O těch věcech se málo mluví, ale ví se o tom. Já čtu izraelský tisk, takže vím, jak tam jednají, Izraelci o tom píší svobodně. Takže tady hrozí konflikt, jehož začátek v Gaze byl nepatrná záležitost. Tady skutečně hrozí konflagrace – jak se říká v politologii – která může, ale nemusí, vypuknout. Tam je největší problém.

Američané – a to je také zjevně důležitá věc – už od Obamovy vlády měli plné zuby zahraničních válek. A to platí pro americkou společnost všeobecně, zrovna tak pro Trumpa, že po fiasku v Iráku a v Sýrii – kam už Obama nechtěl jít – a po fiasku v Afghánistánu, toho už mají Američané plné zuby a chtějí se stáhnout ze světa. To znamená, stáhnout i podporu Izraele. To je velmi negativní jev, protože oslabená Amerika bude znamenat nástup nové osy zla – jak bych to nazval novinářsky – to znamená, Rusko, Írán, Čína začínají být velmi dominantní, protože se Američané stahují. A Američané nás zachránili ve dvou světových válkách, a vyhráli studenou válku. Bez Američanů Západ – podle mého soudu – nepřežije. Ale jaký to bude mít tvar? Jakou to bude mít genezi, vývoj? To nevíme. Ale jsou to dva základní úkazy.

Martina: Na druhou stranu, když by Amerika nerozbila Irák, tak možná z tamních generálů nemusel vzniknout ISIS.

Alexander Tomský: Samozřejmě.

Martina: Kdyby nerozbila Libyi, tak by nemusely proudit davy migrantů do Evropy. Tak zase teď trošičku lavíruji s tím, do jaké míry nás Amerika zachraňuje z problémů, do kterých nás svými předchozími kroky uvrhla.

Alexander Tomský: Amerika nás skutečně zachránila v první světové válce, ve druhé světové válce, ve studené válce. Ale když jsem pozoroval a sledoval americkou politiku, a četl americký tisk v době, kdy se chystali do Iráku – nejdřív byla válka v Zálivu proti Iráku, která byla úspěšná – tak Američani úplně zblbli. Já to nechápu. Jakoby neměli žádné arabisty, žádné specialisty. Pamatuji Madeleine Albrightovou – a to, co teď řeknu, je velmi nepopulární – která žadonila, aby Američané šli do Súdánu, a zavedli tam lidská práva. To bylo za Clintonovy vlády.

Martina: Velká pýcha.

Alexander Tomský: Nevím, jak mohlo dojít k něčemu tak absurdnímu.

Martina: Dobře, ale přesto i vy, člověk, který…

Alexander Tomský: Lidská práva. Posedlost mocí Ameriky a šířením dobra – dalo by se říct.

To, co se stalo v USA po pádu komunistické říše, je tragické. Američané se úplně zbláznili.

Martina: K diktatuře lidských práv se dostaneme za chvíli. Ale mě zaujalo, co jste řekl před chvílí, že bez Ameriky to prostě Západ nezvládne. A vzápětí na to jste přiznal, že nás do většiny problémů posledních desetiletí vmanévrovala Amerika. Tak mi řekněte, jak se v tom tedy vyznat?

Alexander Tomský: Podívejte se, to musíte znát dějiny Ameriky. Nic jiného není potřeba. Amerika vznikla jako slavné město naprosté svobody na hoře v době, kdy všude vládly autokracie, monarchie. Najednou skutečně individuálně vznikla svoboda, podnikání. Úžasné. Exodus byl biblickým příkladem Američanů, exodus Židů, exodus Američanů z Evropy, kde vládly diktatury v podstatě – 1776. Ale ne v Anglii. Oni přišli z Anglie, a Anglie byla jiná, Anglie byla skutečně demokracií – už tenkrát – byť určitě omezenou, ale přesto pravou demokracii, ke které se Evropa nikdy nedostala.

A Američané mocí a silou, zejména pak po pádu komunistického režimu, bilaterálního světa, měli pocit neuvěřitelné moci. Najednou byli v roce 89, 90, jedinou světovou velmocí. Kdybyste četla americký tisk, tak ten neustále nabádal – pravicový stejně jako levicový – Ameriku, aby konečně zavedla ve světě pořádek, aby se stala policajtem. Velmi slavný novinář židovského původy z Washington Post, Kaufman, výborný novinář, mluvil o americkém momentu, kdy je najednou Amerika vládcem světa. Takže oni podlehli této aroganci. V Súdánu tenkrát dav zlynčoval americké vojáky. Úplně tomu podlehli. Albrightová byla stejně posedlá, jako všichni, jako neokonzervativci. Obě strany byly posedlé mocí a lidskými právy. Lidská práva jsou skutečně univerzální, ale jsou velmi problematická z hlediska politologie. Ale to by bylo na dlouhou přednášku.

Martina: Dobře. Vás to k lidským právům táhne, tak už Ameriku necháme stranou, protože to je asi přeci jenom komplikované.

Alexander Tomský: To, co se stalo Americe po pádu komunistické říše, je tragická historie. Američané se úplně zbláznili.

Martina: A přesto jste před chvílí řekl, že to bez nich nezvládneme. Tak to jsem teď zmatená.

Alexander Tomský: Protože nemáme žádné zbraně, nemáme nic. Izraeli dnes došla munice, nemůže se bránit, nemá na to. A my v Evropě také nemáme žádnou munici, už jsme ji všechnu vystříleli na Ukrajině. Žádnou nemáme.

Martina: Takže?

Alexander Tomský: Evropa propadla pacifismu, propadla pohodlnému životu.

Martina: Teď se v Evropě docela křičí: „Na zteč!“

Alexander Tomský: Křičí. Ale nemáme. Propadla také hlavně ideologiím, o kterých jste jenom náznakem mluvila. Ještě jsme nepopisovali zelenou ideologii, například.

Martina: K té se dostaneme.

Alexander Tomský: Tady se vůbec nedá znovu obnovit těžký průmysl, který je zapotřebí k obraně, protože tam jsou brzdy. Nemůžete si půjčit peníze na úvěr, a tak dál. Všechno je tady tak svázané. Evropa nemůže zavřít své hranice, protože je zapouzdřelá Soudním dvorem pro lidská práva. A máme dokonce dva soudní dvory. Všechno jsme si vymysleli tak, abychom se vůbec nemohli proti někomu bránit. Je to neuvěřitelné. Takže bez Ameriky na to prostě nemáme – kdyby něco přišlo.

Martina: Ale vždyť jste řekl, že se zbláznili!

Alexander Tomský: Ale oni se zbláznili. Ale už jim to začíná docházet, už nechtějí mít se světem nic společného. Vždyť to šlo ode zdi ke zdi. Už je tam zase vítězí evidentně izolacionismus. Proto má Biden problémy – je to stará generace.

Martina: Protože mají dost svých problémů.

Alexander Tomský: To je ještě stará generace, která považuje podporu za samozřejmou, ale má s tím strašné problémy, protože mládež to nechce, a zuří.

Skutečná demokracie byla pouze angloamerická, nikoliv evropská. Evropa nikdy pořádnou demokracii neměla.

Martina: Pojďme se dostat k demokracii, svobodě, a lidským právům, protože to jsou pojmy, které jsme od listopadové revoluce v roce 89 slýchali neustále. Mluvili jsme o tom, že je nemáme, ale že jsou na dosah, a nyní jsme svědky, jak se ukázalo, že jsme se jich dotkli, a zase se od nich vzdalujeme.

Alexander Tomský: I takzvané hodnoty procházejí proměnou.

Martina: Přesně tak. Řekněte mi, v jaké podobě se k nám teď dostává demokracie? Jakou proměnou prošla? Jaká je demokracie, kterou tady máme?

Alexander Tomský: Demokracie je v evropských dějinách veliký problém, protože skutečná demokracie, podle mého soudu, je angloamerická demokracie, nikoliv evropská. Evropa nikdy neměla pořádnou demokracii. A anglická demokracie má svůj základ v roce 1768 až 9, v takzvané velké, slavné Anglické revoluci – tak se tomu říká v angličtině. To byla revoluce, kdy svrhli katolického krále, pozvali si protestantského následníka trůnu z Holandska, a vnutili mu čtyři občanská práva, a tehdy velmi svobodomyslné zákony, například ochranu svobodného projevu v parlamentu. V parlamentu mohl mluvit každý svobodně, jak chtěl. Čili tady začíná skutečná demokracie.

Evropa prošla strašně divokým vývojem, který demokracii těžce poškodil, a nikdy nedokázala anglosaskou demokracii vstřebat. V Evropě došlo k Francouzské revoluci, jakobinismu, strašnému teroru. První genocida byla spáchaná Francouzi v jedné provincii, kde vyvraždili ženy, děti, všechno. Ta katolická provincie, která se bouřila, se jmenuje Vendée. A pak se Francie motá, jde ode zdi ke zdi. Měla napoleonské císařství, císař vytáhl do Evropy, kterou chtěl revolučně připodobnit francouzskému „Égalité, fraternité, liberté“, a vlastně se mu podařilo restaurovat monarchie.

Takže vývoj ke konstituční monarchii, i k demokratické, který prožila Anglie, a pak Amerika, a všechny anglicky mluvící národy, to se v Evropě zabrzdilo napoleonskými válkami a došlo k restauraci monarchie, k Bachovu absolutismu, který už byl neudržitelný, a vypuklo to v první světové válce, která všechna tato impéria smetla: Pruské, rakouské, ruské i turecké, a Evropa se zase pokusila o demokracii. Ale záhy vznikl roku 1922 Mussolini, a hned na to fašismus v Portugalsku a Španělsku, a pak nacismus a bolševismus. Evropa se motá, a politici došli k názoru, že demokracie je v Evropě asi nemyslitelná, a řekla si: Vytvoříme Evropskou unii, samozřejmě antidemokratickou, která bude brzdit lidovou volbu, aby se zase neopakovalo to, co se stalo tím, že zvolili Mussoliniho a Hitlera. Takže se zase politici spikli proti demokracii, protože došli k názoru, že je v Evropě nemyslitelná a že Anglie je výjimka.

Já jsem zažil, že se učilo o demokracii v anglosaském smyslu. Jeden exilový, český, katolický, trošku extrémní filozof, který se jmenoval Mario Preisner, měl jeden úžasný postřeh, a já vám přečtu, co o tom soudil: „Opravdová demokracie je velmi obtížná. Ale zároveň měla ohromný úspěch ve francouzské revoluci. Na demokracii si hraje většina ze dvou set států na světě. Ale v podstatě se jí podařilo prosadit pouze v Anglii.“ – a tedy i v Americe. „Angloamerická revoluce je plod duchovní aristokracie, která vytyčila prostor svobody, jejž vymezuje s ohledem na nedokonalost člověka, a neváhá ji vztahovat i na sebe. Evropská jakobínská elita se ztotožňuje s obecnou vůlí,“ to je klišé francouzské revoluce, „již ovšem sama definuje. Hovoří také o svobodě, lidských právech, a demokracii, ale v rozporném sepětí s dokonalostí utopického programu, kterou váže na historickou zákonitost.“ Zní to hrozně složitě, protože oni se takto rádi vyjadřují, když něco definují.

Jinými slovy, evropská jakobínská elita mluví o demokracii, ale zároveň nehodlá ustoupit hloupým lidem, jako Angličané ustoupili v brexitu. Tři roky se tam s tím potýkali, nechtěli brext uznat, bylo to obtížné. Ale to je podstata právě anglosaské demokracie, a europolitici ji budují – a to Preisner ještě neznal Evropskou unii, když o tom mluvil – a vážou dokonalost utopického programu na historickou zákonitost. Věří, že znají dějiny, že vidí do budoucnosti, že vědí, jak se má Evropa budovat a regulovat, a vlastně budují Evropu nedemokratickou, která ovšem v zákonitosti, ve které se oni jakoby vyznají, má vytvořit utopii. Přitom evropské dějiny znamenají přesný opak. Evropské dějiny nás učí, že řád národních států, které mezi sebou neustále bojovaly, nebo si konkurovaly, byl právě génius Evropy, a vytvořil vlastně civilizaci, kterou máme.

EU vznikla proto, aby v Evropě nemohla zvítězit demokracie. Dnešní systém je dědictvím jakobinismu, který je založen na představě, že elity znají a definují obecnou vůli dějin.

Martina: Tak musím říct, že jsem v tom trošičku zahnaná do kouta, protože opravdu nevím, co si vybrat. Zda nedemokratickou Evropu, kde vznikla Evropská unie jenom proto, aby zabránila vzniku demokracie, aby zabránila lidu spolurozhodovat. Nebo zda si mám vybrat Británii, kde se podle toho, co jste říkal, pravá demokracie v minulých stoletích povedla, a teď jsou v kleštích nejpříkladnější ideologie možná v celé Evropě.

Alexander Tomský: Pochopitelně. Oni totiž vždy přejímají americké problémy. V Americe probíhá zuřivý boj, a ten se promítá do Británie, a neméně silně i do Kanady a Austrálie. anglojazyčný svět tím trpí, kdežto Evropa to má tak trochu za sebou. A tady…

Martina: Za sebou, nebo před sebou?

Alexander Tomský: To nevíme.

Martina: Dobře. Tak se na to podívejme. Řekl jste, že Evropská unie je tady pro to, aby demokracie nemohla zvítězit. Tak mi řekněte: Když se tady v tuto chvíli u nás, v České republice bavíme o tom, že tady máme demokratický systém, a vláda nám to neustále předkládá, tak to je jenom kulisa?

Alexander Tomský: Jistě. My demokracii nemáme. Jestliže o polovině legislativy České republiky rozhodují úředníci v Bruselu, tak nemůžeme mít demokracii. Demokracie znamená národní nezávislost. Je to propaganda.

Martina: To znamená, že si myslíte, že globalizace je s demokracií a svrchovaností neslučitelná?

Alexander Tomský: Ne úplně. To je složitá otázka.

Martina: Je to Rodrickovo trilema.

Alexander Tomský: Už v osvícenství hledali osvícenci v Evropě nějaký mezinárodní řád, aby trošku brzdili války. Dokonce se vypracoval řád na moři, jak se mají chovat lodě. I válka měla mít svá omezení. V 19. století vznikl Červený kříž, a podobně. Takže globalizace, určitý globální řád, je nutný. Tak to tenkrát definovali osvícenci, včetně Immanuela Kanta. U nás dokonce o tom snil už Jiří z Poděbrad.

Martina: A jeho poselstvo.

Alexander Tomský: A po něm Komenský. Určitá pravidla mezinárodního řádu by byla v pořádku. Ale to, co sledujeme od druhé světové války, je něco úplně jiného: Sledujeme pokus – dokonce na to vymysleli nové slovo – governance, vládnutí.

Martina: To znamená ne government, ale governance? Nebo co to je?

Alexander Tomský: Governance – nové vládnutí za pomoci mezinárodních zákonů, pravidel, a tak dál. To už je něco jiného, než pokus o minimalistický světový řád, který by do jisté míry regulovaly války. S válkami se počítalo vždycky, ale řád byl minimalistický. Teď vzniká problém, že globální elita, lidé, kteří nikam nepatří, kosmopolité, dalo by se říct, chtějí uzákonit pravidla, která potlačují nezávislost jednotlivých států, a to se jim do značné míry podařilo. A proto vznikl odpor vůči globalizaci. A to jsou velmi negativní záležitosti, protože tam se třeba objevuje – a tady už nejsem liberál – kapitál, který si může dělat, co chce. Třeba v Indii.

Martina: Problémem globalizace jsou vždycky především nadnárodní společnosti, a globalizace je vytváří a umožňuje.

Alexander Tomský: Umožňuje, nevytváří. To vytváří globalistická elita. A ta skutečně vytvořila stovky mezinárodních institucí. To není jenom UNESCO a OSN, je jich mnoho, obchodní organizace, a tak dále.

U nás nemáme demokracii, ale oktrojovanou demokracii. Bruselští úředníci nám vymezili pole, na kterém si můžeme hrát.

Martina: Alexandře Tomský. Jestli tedy u nás není demokracie, tak co u nás je za zřízení? Docela by mi to pomohlo, kdybych věděla, jak tomu říkat.

Alexander Tomský: To nevíme, nemáme na to jméno. Oktrojovaná demokracie. Tedy máme určité pole, které nám bruselští úředníci povolili, a na tomto poli si můžeme hrát.

Martina: A předstírat.

Alexander Tomský: Je to omezená zahrádka.

Martina: A předstírat.

Alexander Tomský: Ne předstírat. Máme tady demokracii, můžeme se hádat s Babišem, můžeme mít tyto malé hrátky, ale ve věcech podstatných je tady Evropská unie, která nepovolí tisíce záležitostí, tisíce věcí, a navíc platí miliardy za propagandu. Včera jsem jel ve vlaku. Výročí unie, všude plakáty typu: Demokracie, ochrana ovzduší, pluralismus. Oni tomu říkají jinak: Různorodost, ochrana klimatu, demokracie. To jsou lži. Ani jedno z toho neplatí.

Martina: Tak povinná různorodost ano.

Alexander Tomský: A víte, co je krásné? Oni myslí různorodostí emigraci, otevřené hranice.

Martina: Takže to platí.

Alexander Tomský: To je pravda, to tam je. Ale zajímavé je písmo dole na plakátu. Je tam nějaké www, Evropská unie, doporučené informace, které jsou důvěryhodné. Oni mají důvěryhodné informace, které si můžete zjistit. A pak jsem našel plakát, který varuje před lidmi, kteří šíří dezinformace o našich vlacích. České dráhy vydaly plakát proti dezinformacím.

Martina: České dráhy, státní firma, za mé peníze vydává plakáty, a jezdí pozdě.

Alexander Tomský: A žádá, aby lidé informovali.

Martina: Jinými slovy – práskali.

Alexander Tomský: Čili podporuje udavačství. Kam jsme to dotáhli? Já bych tomu nevěřil.

Martina: Myslím, že kruh se zvolna začíná…

Alexander Tomský: Nezačíná. Začíná to být úplně tragické.

Martina: Co v tomto zřízení, které tedy máme – vy tomu říkáte oktrojovaná demokracie – co pro toto zřízení znamenají opatření a nápady typu elektronická volba, korespondenční volba? Víme, že ve státech, kde to probíhá, existuje poměrně jasná diskuse na téma…

Alexander Tomský: Ale to jsou drobnosti.

Martina: Drobnosti? Když už…

Alexander Tomský: Znám horší případy.

Martina: Tak povídejte. Jaké horší?

Alexander Tomský: Evropská unie už minulý týden přišla znovu s dalším omezením svobody. V Bruselu jsou dvě organizace, které… Oni se zřejmě bojí eurovoleb, a už to chtějí rychle uzákonit.

Martina: Co chtějí uzákonit?

Alexander Tomský: Je to hrozně složitý jazyk, byrokratický jazyk, ale je tam prostě další pokus omezit internet. U nás o tom vyšly články.

Dnešní elity si ve své ideologii myslí, že mají absolutní pravdu – jako komunisti. Takže tady máme antiliberální liberalismus, který dělá vše proto, aby lid nemohl svobodně volit.

Martina: Podávejme se do anglosaské demokracie: Jak vnímáte korespondenční volbu, elektronickou volbu třeba v Americe? Při posledních volbách byla spousta pochybností o tom, do jaké míry…

Alexander Tomský: Pochybnosti jsou velké, protože volby musí být osobní, musí být skutečně za plentou, musí být prostě postaru, protože každá elektronická, nebo poštovní volba znamená, že s tím někdo může manipulovat.

Martina: A proč o to tedy tak stojí?

Alexander Tomský: Právě kvůli manipulaci. Víte, tento problém je skutečně hluboký. Vraťme se zase k problému demokracie tak, jak ho formuloval britský liberalismus. Demokracie znamená skutečně vládu lidu, možnost odmítnout bublinu, koncept, názor elity, a to oni pochopitelně nechtějí. Liberalismus se zvrtnul. Dokud liberalismus fungoval s konfesním státem – já jsem to zažil v Británii – tak byl skutečně liberální, vystihoval svobodu individua. Ale postupně se přetvořil na hyperliberalismus, přijal socialismus, přijal rovnostářství, a mnoho jiných ideologií, a domnívá se, že má absolutní pravdu. Nemůže přece ty vidláky pustit k tomu, aby o něčem rozhodovali.

To je zase představa ideologické pravdy – stejně jako u komunistů – ale liberální, protože uznávají sexuální voluntarismus, genderismus, ale už není liberální, páč nemůže být liberální. Došla k názoru, že má absolutní pravdu. Tak co? Takže dnes máme antiliberální liberalismus. A tento liberalismus bude dělat všechno proto, aby lid nemohl svobodně volit. To začalo už po druhé světové válce v Evropě. Když jsem se učil o anglické demokracii, tak jsem zvedl ruku a říkám profesorovi: „Opravdu v Evropě není žádná pravá demokracie? A co Švýcarsko?“ A on říkal: „Máte pravdu. To je jediná výjimka.“

Martina: Ještě stále?

Alexander Tomský: Ještě stále.

Martina: Teď jsme se trošku koukli na peříčka demokracii. Co svoboda? Protože to byl triumvirát: Demokracie, svoboda, lidská práva. Devadesátky jsou budování a zvelebování těchto hodnot plné. V jakém stavu je momentálně u nás teď svoboda, a všechny přidružené svobody? Svoboda pohybu, projevu, a nade všemi svoboda slova?

Alexander Tomský: Tak ještě máme média, kde se může mluvit svobodně, například paní Kociánová, a podobně. Není jich mnoho, jsou na okraji mediálního světa. Řekněme týdeník Echo, pan Ondřej Neff, Neviditelný pes, a podobně. Je to skutečně velmi oktrojovaná demokracie. Máme stále ještě svobodu knižního trhu, naprostou svobodu, tam není žádný problém, můžete si vydat, co chcete.

Martina: Akorát za to pak někdy můžete jít k soudu. To už tady máme také.

Alexander Tomský: Většinou ne.

Martina: I jednou je hodně.

Alexander Tomský: Ve veřejném prostoru už máme tvrdé omezení. Vás přece vytěsnili z rozhlasu stejně, jako mě před deseti lety, a mnoho mých konzervativně smýšlejících přátel a známých. Takže tuto svobodu už nemáme. Česká televize, to je jasná ideologická jednota. Ještě to ale nemáme tak strašné, jako na Západě. Vezměte si, že třeba Němci chystají zákon, kdy bude trestné tvrdit, že existují jenom dvě pohlaví. To připravují v německém parlamentu. A skotský zákon je totéž. Takže to u nás ještě tak daleko nejsme.

Martina: A směřujeme tam?

Alexander Tomský: Pomalu. Tady je velká skepse většinového obyvatelstva. Je tady ještě pořád naděje, že nějaká strana – pokud by byla tak šikovná, a dokázala to – by mohla získat třeba velkou, nebo malou většinu společnosti, která je vůči těmto věcem skeptická. Češi jsou velmi skeptický národ, takže to tady naráží na odpor. Ale ti intelektuálové jsou agilní, neustále na tom pracují – to jsou neziskovky, bojůvky, feministky, a tak dál – a pořád na tom dělají. A většina lidí, zejména těch, kteří nemají humanitní vzdělání, a jsou technického zaměření, jsou pasivní. Konzervatismus je z principu obranný, není útočný. To nám chybí. Chybí nám Roger Scruton. Jeden takový český Roger Scruton, a bylo by to úžasné.

Martina: Ale v Británii neuspěl.

Alexander Tomský: Velmi špatně. Ano. Například konzervativní premiérka Itálie řekla, že čte Tolkiena a Scrutona.

Všechny příspěvky s Alexander Tomský

Diskuze:

 1. Chápu, že rádio Universum chce dát prostor všem názorům (což oceňuji), ale bylo by fajn, kdyby se víc dával důraz na diskuzi a argumentaci, takhle to vyznívá, že si každý může plácat svoji demagogii a ještě bude veleben.

  Pan Tomský neskutečně překrucuje a věřím, že je jedním z těch, kteří by se podíleli na pogromu všech ,co nevěří ve správného Boha, kdyby k tomu dostal příležitost. Připomíná mi to celé (zvláště ten první díl) rozhovor s mojí známou-katoličkou, která mi zapáleně vyprávěla, že si notovala se svým muslimským kolegou, jak jsou ti protestanti vlastně neznabozi (on se odmítá s jejich protestantskou kolegyní úplně bavit) a že by bylo potřeba ten svět vyčistit od ateistů (rozuměj ‚strůjců všeho zla‘). Ta rétorika pana Tomského je velice podobná, nenávist vůči ‚lidem bez víry‘ je cítit z každého slova. Víra spojuje jen lidi stejné víry proti ostatním, opět se to tu potvrzuje.

  Víra Židů je zrůdná v tom, že je založená na nadřazenosti vlastního národa (podobně jako nacistická ideologie), a ve jménu své víry se neštítí naprosto ničeho. To dokazují neustále – je jim jedno, kolik nevinných lidí zavraždí, je to přece pro dobrou věc, že…

  1. Rádio Universum zcela jistě nedává prostor všem názorům a pochybuji, že to má v úmyslu. Jen prosazuje jiné názory, než mainstream. Ani neznám nikoho, kdo by to dělal. Nejdéle vydržela myslím Wikipedie. Je to důvod zřízení veřejnoprávních médií, ovšem ta u nás ve svém úkolu selhala, podle informací ze sousedních států to tam není lepší. Ale neomezuje názory v diskusi.

 2. ‚Izrael odvolává své velvyslance, protože Norsko, Irsko a Španělsko prohlásily, že uznají palestinský stát.‘

  Zdroj: Britske listy
  https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Mand%C3%A1tn%C3%AD_Palestina

  Nestavim se zde za zadnou stranu*, protoze si myslim, ze Sionisti (agresori/okupanti – ale hlavne tedy dnes Netanyahu) a vysinuti Islamisti/Arabove z bandy Hamas (kriminalnici) se od sebe prilis nelisi. Jedni systematicky okupuji uzemi, ktere jim nepatri a druzi, mozna jeste horsi fanatici (Islam) z Hamasu jim nechteji nikdy podlehnout (ani mnozi Palestinci). To je jako kdyby si neco velkeho zacala IRA behem covidu.

  *Az na to, ze kdyby Sioniste neprosadili Izrael, nebyl by Hamas. O tom se da spekulovat. Jako o vsem. Ale jde (je) to zakladni pravidlo. Okupant – odbojar.

  To jen vysinuti ‚generalove’/bojechtivi uchvatitele nemeli dlouho do ceho pichnout a proto diky psychologickemu efektu covid obdobi = zeme nikoho a bezpravi a vlne nacionalismu, ktera se prevalila, kdyz jsme ‚museli drzet pri sobe‘ se roztrhnul pytel s novymi poradky (jejich nasilne vynucovani). napr. Rusko.

  Britanie se hold pletla do spravy uzemi, kterezto jim nepatrilo a kde boj o svatou zemi (ktereho se Krestane jiz davno vzdali) je starsi nez mohou zvladnout. Take to prenechali Spojenym narodum.

  Protoze okupovat (= bezpravi a nasili) neci zem/pozemek domov je zlo a bezpravi, tak to nepodporuji (Izrael). Terorismus (Hamas) je stejne/horsi zlo. Proste jde o mocenske hry, ktere rozsevaji jen dalsi zlo. Mocenske hry muzu (sily), kteri se stavi na roven Panum/bohum a snazi se kohokoliv slabsiho nebo kohokoliv … porazit a na
  jejich uzemi (zde tim nehorsim moznym zpusobem – zbranemi a hur) – budovat svou Risi. – aneb ‚hra‘ ‚Age of Empires‘. Nebo jde (take) jednoduse proste ‚o boj‘. Kain a Abel.

  Ani Izraelci ani Palestinci si snad ve vetsine tento konflikt nepreji. V Izraeli jsou masivni protesty proti Netanyahovi. Za to nevidim moc Palestincu, kteri by odsuzovali Hamas. Asi proto, ze vi, ze jsou okupovani a ze ‚pravo‘ je na jejich strane – ale je to spatne! Jen prizivuji (rozhnetavaji) konflikt (valku) a utrpeni!

  Zajimave cteni je Sykesova-Picotova dohoda (wiki)

  1. Kdyby Izraelci nevytvořili a nefinancovali a neovládali Hamas, a to dodnes, nebyl by Hamas. Byl vytvořen jako protiváha k Arafatovu OOP, na jeho rozbití. Dodnes tečou peníze Hamasu přes Izrael. Ten „útok na Izrael Hamasem“ si zinscenovali sami Izraelci jako False Flag pro etnické vyčištění Pásma Gazy.

   Když IDF vyčistí nějaké území, hned za tanky jdou demoliční pyrotechnici vše srovnat se zemí a za nimi buldozery to tam zplanýrovat. Hned za nimi, žádné odklady. Izralští developeři již prodávají domy v budoucích nových luxusních přímořských rezortech, alias nových „židovských osadách“.

   1. ‚útok na Izrael Hamasem“ si zinscenovali sami Izraelci…‘
    Tezko rict. Na to by musel byt dukaz. Vim, ze jsem cetla v nejakem zidovskem zpravodaji (clanek asi 10-15 let stary), ze Gaza (Hamas) by mela byt dalsi na rade, ze je to v planu. Urcute si to nekteri lide (Sioniste) prali, ale to nic nedokazuje.
    Kazdopadne Izrael se nesnazi v teto valce evakulovat civilisty a deti z Rafahu – do ted je bombarduji a hur. Takze bud je Netanyahu sileny, nebo je sileny a jeste at uz oportunisticky ci planovite dobyva nove uzemi pro Izrael.

    Well,.. ted ctu a dozvidam se, ze

    Netanyahu predlozil tento Kveten plan na novy ‚Dubai‘ 2035 na (byvalem) uzemi Gazy, kterou maji budovat a spravovat (investovat) krome Izraele Arabske emiraty, Morono, Saudska Arabie, Jordansko, Egypt… Chteji provest program deradikalizace pod spravou Palestincu pod dohledem Izraele. Jiz nyni tam buduji pristav (tezba nafty).

    Zdroj: (jpost a Redacted – Netanyahu REVEALS his Gaza 2035 Plan, Israel’s new Dubai on youtube)

    https://m.jpost.com/israel-hamas-war/article-799756

    1. Zinscenovali to Izraelci, bez jejich účasti by absolutně nebylo možné ten výpad ozbrojenců z Pásma Gazy provést. Toho je plno i v israelských médiích, s tím i souvisí ty masové demostrace v Israelu, o kterých masmediální sračkomety dynamicky mlčí. Byla to False Flag operace k etnickému vyčištění Pásma Gazy.

     Mnohým Izraelcům došlo, že tohleto krvavé zvěrstvo v Pásmu Gazy, že to je konec té nelegitimní loupeživé nacistické entity Domu Rotšild z London-City na ukradeném území Palestiny. To co jim procházelo 70 let, ten krvavý loupeživý teror, tak s tím už je konec.

     To hlasování těsnou většinou, a na několikerý pokus, než se „zadařilo“, ve VS OSN 1947, to bylo jen doporučení. Závazné rezoluce vydává pouze RB OSN. Takže sionisti měli legální možnost se s Palestinci dohodnout, ale Palestinci jejich CHUCPE nabídku odmítli, takže sionisti spustili krvavý teror, masakry a vyhánění Palestinců z jejich domovů. To trvá dodnes.

     Sionista Tomsky tvrdí nahoře, že Palestina není stát, když nemá stanovené hranice, ale Entita Israel má snad pevně stanovené hranice? Rozlejzá se v Palestině nacistickým krvavým terorem jako rakovina už přes 70 let, mapky jsou k dohledání v internetu.

     http://www.aljazeera.com/wp-content/uploads/2023/11/INTERACTIVE_outside-images_landloss-1700221859.jpg?resize=770%2C513&quality=80

  2. Je treba vedet, zjistovat a odkryvat, kteri lide z ‚deep state‘ organizuji velezradu v USA a Evrope pred nasima ocima. Kdo/co stoji za velezradou Bidena (Sionista) a Blinkena (Z.)*? Oba tito dohlizeji na organizovany presun venezuelske mafie do USA (Chicago) – (podle me s tim, ze chteji rozpoutat obcanskou valku. Co jineho? Kvuli bezpecnosti pak jiste prijdou s ID dig. identitou.

   Deep state za plynuly presun mafie a Tretiho sveta do US plati neziskovkam (NGO’s), ktere za ne (pro ne) invazi organizuji. Nejvetsi z nich je Jewish family and community services; pak Katolicka a Luteranska organizace (zdroj Redacted).
   *Blinken rekl Netanyhovi, ze mu dopomuze (napr. presunout Gazany do US) nejen jako sektetar, ale jako Zid Zidovi. (zdroj: jpost.com a redacted)
   A Barbara Lehner Spectre se nechala slyset, ze Evropa musi padnout/prestat existovat tak, jak ji zname a ze ona a jista skupina Z. na to dohlednou – napr. skrze prosazovani myslenky multikulty: (pokud za tim neni schovan vyssi zamer, ktery ani ona (mozna) netusi, protoze se to same deje v USA)
   https://archive.org/details/barbara_lerner_spectre_on_jews_multiculturalism_and_europe

   V jinem videu se Christine Lagarde (Z.) – reditelka Evropske centralni banky – necha slyset, ze pouzivani hotovosti vetsi nez 1000 euro bude nelegalni. Hrozi vezenim.
   Ty nejvetsi US korporatni fasisticke spolecnosti jako Facebook, Apple a Google a desitky dalsich, vlastni Zide. Porusuji ustavu a nemaji zadny eticky kodex (google pracuje pro Cinskou vladu). Jsou na trhu prilis agresivni a ignoruji zakaznika. A neni mozne to zdiskreditovat nejakym ohlasenim o ‚zbytecne velke nenavisti’…, ktere je zavadejici!!! Takovito vyrok se da pouzit na kohokoliv, koho chcete zdiskreditovat.

   Kdyby se vlady nad svetem chteli ujat Muslimove, tak budu upozornovat na to, jak se zastupci jejich viry objevuji cim dal tim vic v jinak krestanskych zemich a vladach (coz se mj. deje diky velezrade napr. z UN – nasazeni Muslimu v Krestanskem Moldavsku) a ze vlastni vsechny nejvetsi zkorumpovane tech a media spolecnosti v US a infiltruji vlady – a pujde tak o pouhy popis reality. Prilis mnoho Monopolity (moc a nabozenstvi) v/na puvodne Krestanskych statcich.

   Jde o male procento lidi bazici po te nejvyssi moci. V obchodu a vlade. Bezni obcane, bohati i chudi by si jen dal chteli zit sve zivoty.

   Je tu spolecnost uzke skupiny lidi (casto Z., samozvanych vudcu), – banky/burza/nemovitosti jedne svetove vlady, tedy WEF, ktere ridi napr. Ukrajinu skrze digitalizaci (kde Zelenski (Z.) zalozil (Orwellovske) Ministerstvo pro digitalizaci a tesi se na dalsi spolupraci s Microsoftem – Bill Gates a Silicon Valey) – kde bez Tech nejste podle zakona obcan statu (‚volic‘). Nemit na Ukrajine dig. ID je nelegalni. US deep state se chysta na dig. ID take.

   ps: pokud by chteli vse ovladat Muslimove (i Krestane (ve stredoveku)), tak tu zadna diskuze neni, protoze by slo o zivot rict jen jedno slovo, ktere by poukazovalo na nelibost (mozneho) spojeni jejich nabozenstvi se svetovou vladou.

   V kazde organizaci jsou lide, kterym muzete a kterym nemuzte verit. To plati i pro vsechna nabozenstvi. Nekde je to vice, nekde mene. Ale temer nikde nejsou pouze dobri lide (v totalitnim ovzdusi ‚zli’/zkorumpovani (mit pana/bose – lorda Voldemorda; sadismus/masoch.) lide rostou jako houby po desti). Dejiny jsou vyplnene bojem dobra a zla, bojem o moc. Kolikrat byli dobri kralove sesazeni padouchy? Cas od casu se to stane. To se deje dnes (WEF, WHO a desitky dalsich kolem) – sami si nasazuji korunu.

 3. YouTube . Novija Gána Sepata. Skutečné informace archiv dění planetě zemi reálném čase jen další díly sem nemohly dát že firma Google zablokovala z Youtube, a šíří lásku dobro přátelství a svobodu pro člověka a národy a léčí lidi a informují a vzdělávají a jsou z lidských rodů z vesmíru z jiné planety Gany.

 4. „koncept Bohem vyvoleného národa nejde s programem rovnostářství a jednotného lidstva moc dohromady.“
  To opravdu nejde, ale umožňuje to judaismu perfektní ospravedlnění těch nejodpornějších zvěrstev. Je to rasistická teorie horší, než nacismus a fašismus.
  Pro křesťany je pojem Bohem vyvolený národ dávnou minulostí, byl to neúspěšný pokus. Bůh se podle Bible Židů zřekl pro jejich neposlušnost a stal se Bohem všech lidí. S křesťanstvím není rovnostářství v žádném rozporu, právě naopak. Všichni jsou hříšníci a lidé jsou si před Bohem a zákonem rovni.
  Zdaleka nejsou jen řečtí bohové, a starozákonní Bůh k válkám a genocidě Židy vybízel. V Gaze se chovají zcela v souladu se svou vírou. Pokud jde o souzení, všichni bohové trestali lidi, ale o nestranný soud se nikdy nejednalo. Bůh byl žalobce, soudce i popravčí v jedné osobě. Použil jsem slovo popravčí, protože starozákonní Bůh neznal jiný trest, než smrt. Kdo četl řeckou mytologii, ví, že i podle ní, lidé byli stvořeni k obrazu božímu, nebo Bohové k obrazu lidí a trestali nemorální jednání.
  Pomocník ze své podstaty nemůže být rovnocenný a rozhodovat. Dostává příkazy, od pána, nebo nadřízeného, které vykonává. V mém výtisku Bible slovo rovnocenná není, je tam jen pomocnice. Podobně zde
  http://www.bible.com/cs/bible/509/GEN.2.CSP
  Ale jistě se najde i uvědomělý výtisk:)
  „proto je v amerických zakládajících dokumentech tolik citátů právě z Tóry“ Velice pochybují, že by tam nějaké byly, ale je tam dost ze Starého zákona.
  „Martina: Vy jste přišel o desítky příbuzných za druhé světové války…
  Alexander Tomský: Můj otec a moje matka…
  Martina: Ano, v koncentráku. “
  O něco níže.
  „Můj otec – pamatuji si to jako desetiletý kluk – obdivoval Izrael“
  „Alexander Tomský: Ne, Izrael nemá možnost přesvědčit Palestince, a přimět je k nějakému kompromisu. Tento pokus tady byl v 80. letech po Oslu, kdy tak všechno krachlo“ Krachlo to, protože židovští teroristé zavraždili svého ministerského předsedu pana Rabina, který se o smír s Palestinci snažil.
  Tam jsem skončil, na zbytek těch židovských lží a zavádějících tvrzení nemám ani čas, ani náladu.

  1. Mne hlavně fascinuje samotny ten pojem „antisemitizmus. Arabové jsou prece také semité, že? To je něco podobného, jako když se má mužům říkat nemenstruující osoba 🙂 🙂

 5. po nekolika radcich jsem prestal cist, sebrane pohadky obrezaneho dedecka, ten blekota snad doopravdy veri ze jim tyhle cancy lidi budou verit do nekonecna.
  Dnes uz vime proc tuhle mafianskou sektu temer v kazdem state hnali pryc.

     1. nejsem zadny jasnovidec, jen vidim jak se to zrychluje, dnes roste US dluh o 1 bil.$ za 100 dni, pristi rok uz to bude za 70 dni, mozna drive a ten konkterni bod kdy to rupne se vzhledem ke spouste variabilnich tezko odhadne, to tempo enorme roste, ale podle mne uz temer vsechny finty jak svindlovat bilance vyzkouseli, cim vice magorin jako covid nebo klima vymysli, tim vice odhaluji ze maji strachy sevrenou prdel.Financni bilionove atomovky jako je Eurodollar market nejou vubec kontrolovany a neda se rict ktere derivaty bouchnou prvni.
      p.s. pod pani Svihlikovou mas jeste jednu odpoved.

     2. Tak řádově, abych věděl, jestli na jaře ještě zasít, nebo ešli má smysl špórovat na důchod.
      Vono když si to ta mašina s biliardami $ bezcennych derivatu mastí plnou parou do zdi, tak už to přece nemůže trvat moc dlouho…

     3. zemedelska puda je dobra investice, drzet penize na bance muze byt fiasko, ceske banky sice nejedou v zahranicnich kasinech, vetsinou, ale az pujde jejich materskym koncernum v cizine o kejhak, tak je samozrejme vykosti.
      Dlouho to asi trvat nebude, zkus si ten jejich exponencialni rust dluhu promitnout do grafu a pak to pomer s rustem BIP, treba neco pochopis. Urcita pomucka je sledovat kreditni trh, jakmile bude urok desetileteho US treasury bondu pres 5.7% tak si v New Yorku vyzkousi bungy jumping bez lana. Pred volbama to ale nebude, pak se ale krize muze klidne nejakou dobu pomalu prozirat systemem nez dojde ke konecnemu krachu,to se neda odhadnout. Jedno je jiste, neexistuje zadna metoda, politicka ani ekonomicka, ktera tomu muze zabranit. Sporit na duchod samozrejme muzes, rozhodne ale ne v bance ani v papirovem salatu, vic ti ale nereknu, v Praze za Prasnou branou smerem na Stare mesto je jeden kram, tam ti mozna pomuzou.

      https://www.bloomberg.com/markets/rates-bonds/government-bonds/us

     4. Víš, já nedohlédnu přes okraj toho českého talíře, nemám ponětí o čem je řeč, neznám dějiny a nechápu souvislosti, takže raději nic zkoušet nebudu. Kdoví, k jakému nesmyslu bych se zase dopracoval. Myslel jsem, že když ty jsi úplný můj opak, tak prosťáčkovi nezištně povíš. A zas nic, fňuk.

     5. jasne, nic nedelej a nezkousej a hlavne se moc neinformuj, co kdyby se ukazalo ze jsi veril blbostem, to by tvuj vysokokapacitni rozoumek asi nerozdychal. Trpelive cekej az se stesti unavi a sedne si na …..

  1. Že prý ten „třináctý ztracený kmen“ jsou cikáni. To by odpovídalo, protože když tihleti „kmenové“ lžou, tak tomu v tu chvíli sami věří, v tom jsou vycvičeni. Tím jsou lháři absolutní a nedostižní.

   A taky nějak, a to dosti znatelně, tihleti „vyvolenci“ omezili to svoje mávání holokaustním klackem. Stáhli se s tím, něco se změnilo.

   K tomu „antisemitismu“: je to opositum vůči slovu „semitismus“. Ale co je to za pojem „semitismus“? Nemá obsah. I z toho vyplývá, že pojem „antisemitismus“ nemá obsah, je to jen klacek, kterým nejméně sto let tlučou „vyvolenci“ do hlav „gójů“.

 6. Vázení, věnujte pozornost tomuto upozornění.

  V diskusi u jiného článku vznikla pochybnost o identitě autora přispěvku a tak jsem to vyzkoušel.

  Výsledek: Server si zřejmě vůbec nepamatuje páry jméno + mail, kontroluje nejvýš syntaxi mailu, takže kdokoliv může použít jméno KOHOKOLIV JINÉHO a přidat k tomu syntakticky korektní (třeba ani neexistující) mailovou adresu.

  To v podstatě znevěrohodňuje jakoukoliv diskusi.
  Má to ovšem i výhodu: můžete použivat falešnou (neexistující) mailovou adresu.

  V každém připadě musite počitat s tím, že Kartouzovi elfové se za vás mohou kdykoliv vydávat a zničit vaše renomé.

  Diky za pozornost.

  1. Ja jsem rada, ze je v tomto svoboda! Na GB News (posledni diskuze kde jsem se kdy byla ochotna zaregistrovat) to dopadlo tak, ze si lide v diskuzich jednoho dne zacali stezovat na hacknute ucty a dokonce z toho podezrivali i spravce (coz mi prislo absurdni). Jenze to byla pravda. O 4 tydny pozdeji jsem
   zjistila, ze za me nekdo pise prispevky. Kdyz jsem napsala na podporu, bylo mi napsano, ze se nemusim obavat, ze muj ucet jiste hackly neni a pry jaky je muj ucet? (uplny nesmysl) GB New vlastni investori z Dubaje.

 7. Hezky dělá paní Martina ďáblova advokáta 🙂

  Co k tomu říct? Filosofovi dělá starosti, že v Evropě nelze snadno obnovit těžký průmysl na výrobu munice… …aby ji mohl dodat do Izraele mezinárodním soudem označenému válečnému zločinci!
  A že prý to jináč nejde. Jedinou větičkou odbyde tu „mírovou patálii“ z Osla, kterou musel napravit židovský fanatik odstřelením premiéra Jicchaka Rabina, čímž
  odstranil „hrozbu pro židovský národ“ a zabránil vzniku samostatné Plastelíny a nástup toho dnešního válečného zločince, který už se postaral.

  Tak aspoň, že pan filosof zjistil, že tu nemáme demokracii. Ještě počkáme, až zjistí, že ji nikdy neměli a nemají ani soudruzi anglosasové.

 8. Když je realita v rozporu s viděním světa pana Tomského, tak si tu realitu přizpůsobí aby mu vyšel požadovaný výsledek.

 9. Tento pán docela umím mystifikovat a vykládat si vše tak aby to jemu sedělo. Já bych položil jednoduchou otázku, do mé země přijde nová komunita, celou jí zabere mne zavře do koncentráku a zotročí, v ideálním případě chce abych z vlastní země odešel a diví se že ho nemám rád? Pokud se k druhým nechováme lidsky dá se předpokládat že se oni k nám budou chovat stejně! A určitě bych to neomlouval tím že jsem Žid a že mě posteli ti někdo utiskuje, protože teď to dělám já druhým!

 10. „Evropská unie tady vznikla proto, aby v Evropě nemohla zvítězit demokracie“

  – divné !!??
  Však ovce v europe pravidelne slobodne volia, a pravidelne, DEMOKRATICKY odovzdávajú moc do rúk gaunerským politikom.
  Ovciam nepatrí do ruk demokracia, Ovce pustené slobodne do lesa si nájdu svojho vlka na zožranie.

 11. Sionisty Tomského „vroucně pro Israel“, no tak to si odpustím teda. Ty jeho rozpory, kdy zloděj křičí: „Chyťte zloděje!“, tak tohoto CHUCPE už tady od Hadráku 89 bylo dost, stačilo…

 12. Nevím jak pan profesor dospěl, při studiu dějin Ameriky, že nás zachránila před první, druhou světovou válkou a dokonce i před studenou. Tak teď nám vládnou zřejmě jeho studenti.

Napsat komentář