Zpět

Je nesmysl, že mládí je nositelem pokroku. Mládí nikdy nebylo vzdělané. Škola má učit myslet, ne indoktrinovat

Text 28.5.202439 min Přehrát

K soumraku říše římské bývá běžně přirovnáván úpadek západní civilizace na pozadí vzestupu Číny, posilování válčícího Ruska, nebo i Íránu. „Je to tragická historie – to, co se stalo v Americe po pádu komunistické říše. Američané se úplně zbláznili,“ shrnul politolog Alexander Tomský v předchozí části našeho rozhovoru posledních 35 let. Přebujelému konceptu lidských práv a šíření dobra podle něj podlehl celý Západ, a my se vezeme s ním. Pod taktovkou antiliberálního liberalismu se dnes prosazují jediné správné názory a jedině správné postupy, ty ostatní jsou vytěsňovány se stále větší agresivitou, a ti, kdo nesouhlasí, si nesou cejch extrémistů a radikálů. Proto se samozřejmě nabízí otázky: Jsme ještě svobodní? Máme opravdu ještě demokracii? Náš host na to lakonicky odpovídá: „Máme určité pole, které nám bruselští úředníci povolili, a na tom poli si můžeme hrát.“

Martina: Alexandře Tomský, když jsme si tady bavili o svobodě, tak jste řekl: „Oktrojovaná demokracie, oktrojovaná svoboda.“ Můžeme vidět, jakým způsobem se cíleně vláda snaží omezit svobodu slova. Vy jste řekl, že pomalu. Na druhou stranu jste řekl, že už jste viděl plakát o tom, jak mají cestující naprášit někoho, kdo má řekněme…

Alexander Tomský: Přitom cizí lidé spolu ve vlaku vůbec nemluví. To je úplně absurdní.

Martina: Ale přesto by se měli zmínit třeba i o sousedovi a podobně. Řekněte mi…

Alexander Tomský: A spolehlivé zprávy.

Martina: Beze sporu. Spolehlivé, ověřené.

Alexander Tomský: Důvěryhodné a spolehlivé.

Martina: Tyto tendence jsou vždycky na první pohled vedeny ušlechtilými cíli, ukrývají se za fráze jako boj proti dezinformacím a konspiračním teoriím. Řekněte mi, co je za těmito snahami? Co za nimi vidíte? Jsou to opravdu bohulibé úmysly, někdy skutečně myšlené dobře, nebo je to hra, jako tomu bylo za minulého režimu, kdy se říkalo, že přece máme svobodu projevu, akorát že pak nemáme svobodu po projevu?

Alexander Tomský: To je dobře řečeno. Samozřejmě na světě existují dvě hnutí, která nám krásně zobrazili komunisté a nacisté. Jedno hnutí vyvolává v lidech nutkání ke zlu, a druhé je idealistické. Proto také měl komunismus větší úspěch než Hitler – idealistické hnutí je vždycky lepší. Ale na Izraeli vidíme problém, že už tam toto hnutí začíná mít nutkání ke zlu, protože Palestina od moře ke břehům Jordánu znamená vlastě genocidu Židů.

Ale máte pravdu, že moderní progresivistická ideologie je založena na idealismu, a proto má úspěch, zejména u studentů humanitních oborů, kteří tomu podléhají, protože univerzity přestaly učit. Za mě ještě byla u učení určitá disciplína, a když jsem studoval politickou filozofii, mezinárodní vztahy, tak každý student musel znát opačný názor, musel mít zdroje, když psal. Byl tam velmi silný nápor na objektivitu, která je sice nedosažitelná, ale byla tam.

Martina: Aspoň kritické myšlení.

Alexander Tomský: Ale byla tam metodologie, a vedlo to skutečně k myšlení, které už úplně zaniklo. Čili mládež se skutečně v progresivismu vidí, a buduje nový svět. A zase jsme u sekularizace: Cožpak lidé mohou žít bez nějakého smyslu své existence? Nemohou. Sice většina lidí se spokojí s tím, že žije pro rodinu, pro svou práci, pro své hobby…

Martina: Třídí odpad.

Alexander Tomský: Nebo s nějakými takovýmito drobnosti, ale prostě mají svůj cíl, a vyšší cíl nepotřebují. Ale určitá menšina vždy potřebuje vyšší cíl. Já jsem kdysi napsal esej, nebo text o malém a velkém smyslu života. A velký smysl života po křesťanství zanikl. Pokusem byl nacionální socialismus Hitlera a bolševismus. A teď máme třetí pokus o budování nového světa, a to mládež vidí samozřejmě velmi pozitivně, a je velmi silná, protože vychází z univerzit, a je intelektuální.

Musíme rozlišovat občanská práva, politická práva

Martina: Vy jste řekl, že jsou dva směry: Nutkání ke zlu, a k idealismu. A mě by jenom zajímalo, jestli to ve výsledku není jedno. Stanislaw Lem řekl, že svět zotročený k dobru je stejně nesvobodný, jako svět zotročený ke zlu.

Alexander Tomský: Nakonec ano, ale až v poslední fázi. Ono to postupuje, ale …

Martina: Protože se svět zotročený k idealismu, jakože se dlouhou dobu tváří, že vede k dobru, a tudíž na sebe nabalí mnohem více lidí.

Alexander Tomský: Ano, a výsledek bude stejný. Je to zvláštní, nutkání ke zlu v naší civilizaci není přijatelné. Naše civilizace je založena přeci jenom na člověku stvořeném k obrazu božímu, a podobně. Takže to u nás není. Ke zlu tíhlo v dějinách mnoho hnutí, a jedno z největších byla „Zlatá horda“ v Rusku, nebo Tataři a podobně, kteří chtěli vyvraždit všechna města, spali pod stany a nenáviděli města. Ale přímo nenávistná hnutí dnes v naší civilizaci nepřipadají v úvahu.

Martina: Takže jsou pokrytecká.

Alexander Tomský: Proto se také považuje nacismus za větší zlo než komunismus, a nepřipadá v úvahu. Budeme mít pořád pachatele dobra.

Martina: Myslíte si, že teď žijeme v tom, čemu se říká: „Buď budeš tolerantní, nebo dostaneš přes držku“?

Alexander Tomský: Je to tak. Bylo a je hodně vtipů na tyto pachatele dobra.

Martina: Tak, už jsme se podívali pod sukýnku demokracii i svobodě. A co teď lidská práva? Nezdá se vám, že to, čemu jsme si zvykli říkat „lidská práva,“ se v současné době, nebo v posledních letech, stalo nástrojem menšin, jak vládnout většině? Co všechno se schová za lidská práva?

Alexander Tomský: To je strašný problém, a nikdo s tím nepočítal. Když Angličané v roce 1668, 1669 uzákonili čtyři občanská práva, tak je vůbec nechápali jako Francouzská revoluce, tedy univerzálně. Chápali to jakože „Angličané mají tato práva, my tady budeme mít tato práva“. Habeas Corpus, například – bez zatykače nemůže být nikdo zatčen, porota bude rozhodovat o tom, jestli má soudce pravdu, a tak dál. Byly tady vymezeny určité svobody. Když jsem byl ještě zelenáč, devatenáctiletý student na The London School of Economics, tak starý profesor, Michael Oakeshott, významný konzervativní filozof, říkal: „Přátelé, vy víte, jak se nám po roce čtyřicet pět rozmnožila Charta lidských práv OSN. Zapamatujte si jednoduché dělítko. Skutečné svobody jsou práva, která nic nestojí.“ Nemají žádný finanční základ. Prostě jsou zadarmo. A tato práva jsou občanská. Mají sice univerzální rozměr a charakter, ale vznikla v západoevropské civilizaci na židovsko-křesťanském základě, a je otázka, jestli to nebyl omyl. Je to velice problematické.

Bible o žádných právech nemluví. Mluví o důstojnosti člověka, a o rovnosti před Bohem, a tak dál. Mají univerzální rozměr a bylo by krásné, kdyby byla přijata všude, ale je to nemožné, protože lidé dávají přednost vlastní civilizaci, vlastní kultuře, vlastním tradicím, a tato abstraktní práva nebudou přijímat. To mi řekl tento profesor před pětapadesáti lety.

Takže já jsem nikdy neměl žádné iluze, že by univerzální lidská práva, pro která Američané napáchali škody, o kterých jsme mluvili… Tam je přece příčina. Albrightová chtěla do Súdánu vnést lidská práva. To nejde. Takže musíme rozlišovat občanská práva, politická práva, která si může zákonodárce vytvořit tak, jako to udělali v Anglii v sedmnáctém století. Ale práva dětí, jak o nich mluví například Evropská unie? To je jedna absurdita za druhou.

Martina: Proč to dělají?

Alexander Tomský: Nějak se jim to množí. Pachatelé dobra by chtěli světu uzákonit ideální, utopický systém. Proč mají lidé nutkání k utopii? To mi vysvětlete. K ráji na zemi.

Martina: Potřebují se cítit lepší. V okamžiku, kdy se cítíte předobrý, tak se cítíte povýšený, máte navrch.

Alexander Tomský: Já se cítím špatně, protože jsem hříšník, a jsem si vědom své nedokonalosti.

Martina: Ale kdybyste napsal do evropského zákona něco o ochraně práv dětí, tak byste se možná cítil lépe.

Alexander Tomský: Já nejsem psycholog ani psychiatr. Já tomu nerozumím.

Martina: Ptal jste se mě, proč se lidé uchylují k idealismu.

Alexander Tomský: Já tomu nerozumím, protože jsem vyrostl v tradici, že jsme strašně nedokonalí, hrozní hříšníci, pácháme zlo slovem, skutkem i činem, nebo jak to je. Toto nechápu.

Naše vláda nemá žádný vlastní politický program, je těžko definovatelná. Ale v podstatě je to vláda levicová.

Martina: Často hřeším v myšlenkách, slovy, i skutky.

Alexander Tomský: Ano, vy to znáte správně. V judaismu to není. Já chodil v Praze tři roky na židovské náboženství.

Martina: Dobře, ale mě jste se ptal, proč se uchylujeme k idealismu. Navíc, když známe z historie, že idealismus končí velmi často zlem.

Alexander Tomský: Ale rozumíte, problém je zase v sekularizaci. Židé i křesťané mají ideál, a tento ideál se jmenuje „svatost“. „Buďte svatí jako já. Já jsem svatý,“ říká Hospodin. Tam je ideál. A dokonalý svět není náš, ale ten posmrtný. Náš je z principu nedokonalý.

Martina: Dobře.

Alexander Tomský: A toto zaniklo. A zaniká to v sektách už od raného středověku: Kataři, albigenští, sekty, které chtěly tento křesťanský ideál převést na zem, bojovaly s vlastním křesťanstvím. Jako dokonalí husité, také táborité, kteří si vymysleli dokonalou společnost. A to je hlavní hereze, to je hlavní kacířství, které tady máme. A to se dneska masivně projevuje ve světské podobě.

Martina: Táborité si to vymysleli, ale aspoň to po určitou dobu dodržovali. My jsme tady teď svědky toho, že se to vymýšlí pro nás, a ne pro ně.

Alexander Tomský: Protože už protestantští sektáři to chtěli všem vnutit. Například Ženevská protestantská republika, kalvínská Ženevská republika, byla už jakýsi totalitní stát. Kalvíni nechali bičovat ženu, protože se modlila na hrobu svého syna. V Ženevě se děly hrůzné věci. Nic nového. Nic nového pod sluncem.

Martina: Dobře. V tom případě, když říkáte, že to není nic nového, tak to, co nás obestírá nyní, jsou nové ideologie, nebo se jenom jako nové ideologie tváří?

Alexander Tomský: Ze starých ctností se vytváří nová koláž takzvaných hodnot. Ty poletují okolo, a oni musí z něčeho brát.

Martina: Dobře, a teď mi vysvětlete jiné kouzlo. Lidé si u nás zvolili pravicovou vládu, a nejenom u nás, tak čím to je, že tito pravičáci podlehli tolika ultralevicovým ideologiím a jejich hlasatelům? Že tolik západních politiků je jimi uhranuto. Jak se to stalo? Tušíte?

Alexander Tomský: Máte strašně složité otázky. Svět není zcela pochopitelný, to všechno jsou tajemství a záhady, které se nedají úplně jasně vymezit, vysvětlit a definovat. Naši vládu bych nechal stranou, protože to je vláda pěti neslučitelných stran, to je prostě guláš, řekněme proti Babišovi, jak víme, a tudíž nemá žádný…

Martina: Politický program.

Alexander Tomský: Žádný vlastní program, nebo vlastní esenci, je těžko definovatelná. Je to v podstatě vláda levicová – co si budeme povídat.

Martina: Chvíli se tak netvářila.

Alexander Tomský: Chvíli. Takže problém, proč pravice podléhá progresivitě: Myslím, že je to proto, že si nevšimli, co se děje – aspoň tak jsem to viděl v Anglii. Mezi levicí a pravicí v 60., 70. a 80. letech, v letech studené války, probíhal spor o ekonomii, o hospodářství, o nic jiného, jen o hospodářství. Tedy znárodňovat podniky, nebo neznárodňovat podniky? Dát více na zdravotnictví, sociální stát, a tak dále? Nebo více kapitalismu a konkurence, a méně brzd, regulovat hospodářství více, nebo méně? To byly spory mezi socialisty a pravicí, ale civilizačně stáli jakoby na stejné lodi, protože to ještě nebyla progresivistická ideologie, a byl tady ještě zápas s komunismem. Takže levice byla dost zbrzděná právě tím, že přišli Solženicyn a Bukowski, a bylo to hrozné. Jak řekl Orwell: „Naše inteligence si bere kuchyň od Francouzů, a názory z Moskvy.“ Orwell byl geniální, a toto řekl v roce 45. A nejvyšší oxfordské vrstvy měly těch pět strašlivých špiónů.

Ale levice mezi tím už měla svůj postupující program, už pronikala do univerzit, a do různých institucí státu a prosazovala své. A pravičáci? Já jsem je znal velmi dobře, protože jsem byl velmi blízko i kruhům kolem Margaret Thatcherové, a oni říkali, že je to je jejich kulturní boj, ať se o tom baví sami na svém hřišti, to nás nezajímá, to je bezvýznamné. Čili v jistém smyslu si vlastně nevšimli, jak to bude významné.

Martina: Dobře…

Alexander Tomský: Netušili, že si z toho vytvoří světový názor. Byla to plíživá revoluce.

Green Deal je apokalypsa. Greendealoví fanatici si myslí, že člověk je škůdcem Země.

Martina: Oni si toho mohli nevšimnout, řekněme, protože to byla novina. Ale teď už to víme.

Alexander Tomský: Teď už to víme.

Martina: My jsme to mohli pozorovat.

Alexander Tomský: Teď jsou zoufalí, samozřejmě. A když se podíváte na Anglii, tak vidíte, jak se k tomu nejsou schopni postavit ani teď, když už to všichni vědí.

Martina: A my to následujeme.

Alexander Tomský: Vůdce Konzervativní strany, David Cameron, když prohrál brexit a odstoupil, tak prohlásil, že to největší, čeho v politice dosáhl, bylo partnerství homosexuálů. To je strašné. Já nemám nic proti partnerství homosexuálů, ale neříkejte tomu manželství a nedovolte jim vyrábět za peníze děti.

Martina: Ale jak se tedy vlastně díváte na to, že některé ideologie jsou pojímány až tak fatálně, že na nás neustále křičí, že když je neposlechneme, tak zemřeme? Ideologie Green Dealu je jednou z takových.

Alexander Tomský: To není ideologie, to je apokalypsa, a má taky křesťasnko-židovskou tradici. Je to apokalyptický názor.

Martina: Apokalyptický názor, ale…

Alexander Tomský: Kde se vzal? Z hlubin pravěku? Nevím. Prostě apokalypsa. Apokalypsa je, myslím, jedna část evangelií.

Martina: To ano, ale…

Alexander Tomský: V tom bude asi kořen.

Martina: Nesvádějte to na nebohé křesťany.

Alexander Tomský: Křesťani se s tím moc nechlubí, oni to ignorují.

Martina: Já si myslím, že ti, kteří propagují Green Deal možná Knihu knih nikdy nečetli.

Alexander Tomský: Zelený úděl – já tomu říkám úděl, protože „úděl“ je strašné slovo, to je neštěstí. Problém apokalyptického mínění je skutečně podivný. Já na to vysvětlení nemám. Podívejte se, ti fanatici si skutečně myslí, že člověk je škůdce Země.

Green Deal se stal hlavním programem EU proto, že nějaký program potřebovala. Přiznala to Ursula von der Leyenová, když řekla, že v zelené politice jsme našli nový účel EU.

Martina: Ale hlavně si myslí, že to může planetu ovlivnit.

Alexander Tomský: To je jiná věc, a taky nesmysl. Hospodin stvořil svět pro člověka? Bez člověka nemá příroda přece žádný smysl. Jaký má smysl sama o sobě? Ale oni skutečně hlásají, že má smysl sama o sobě.

Martina: A jak si vysvětlujete, že se to stalo hlavním programem Evropské unie?

Alexander Tomský: Protože potřebovala program. Přiznala se k tomu Ursula von der Leyenová, když řekla: „V zelené politice…“ – už nevím přesně, jakými slovy to řekla, páč tam slovo „zelený“ asi neměla – „v politice ochrany klimatu“ a tak dál, „jsme našli nový účel Evropské unie“. Ona to sama řekla: Je to nový účel Evropské unie. Zřejmě integrace Evropy a regulované hospodářství nebyly dostatečné, ale teď můžeme nadchnout mládež tím, že tady máme nový účel.

Samozřejmě, nejhorší na tom je jedna věc, kterou jsme neřekli: Je tam záměr zchudnout. A to považuji za opravdové zlo. Na každé ideologii je nějaká pravda, a je pravda, že naše konzumní společnost je bezuzdná. Američané po Vánocích vyhazují miliony tun plastových hraček, a nevím, čeho všeho – to je pravda – ale to se dá rozumně regulovat. Místo toho u mladých idealistů vznikla nenávist vůči konzumní společnosti. O mladých idealistech napsal krásnou esej Roger Sruton v knížce, která u nás vyšla, Kacířova zpověď, jenže není k mání – prodalo se dva tisíce výtisků.

Martina: Dotisk nebude – jasně. Řekněte mi ale, jak si vysvětlujete…

Alexander Tomský: Já si to nevysvětluji.

V Německu se dějí šílené věci, a může to dopadnout špatně. Němci si nenechají líbit chudnutí a hospodářský krach, protože jsou zvyklí na vysokou životní úroveň.

Martina: Že politici, kteří jsou voleni lidmi, skládají jim účty, mohou naprosto přehlížet následky prosazování těchto zelených údělů do politiky – jako třeba snahu o nulové emise – a zcela bez ohledu na lidi, na jejich životní úroveň – o tom jste teď mluvil – a to dokonce i zcela bez ohledu na to, zda to planetě skutečně pomůže.

Alexander Tomský: Nepomůže, oni neudělají nic. To nejde. Proč? Protože za to může Brusel. Proč jsme se nepostavili proti Bruselu? Tenkrát to byl Babiš, který se nepostavil proti, a mohl se postavit proti, ale proti tomuto hlasovali jenom Rumuni, Maďaři a Poláci. Proč? To je otázka „proč“. Protože naše elita je taková.

Martina: Ale taková je i německá, francouzská.

Alexander Tomský: Dnešní elita je taková.

Martina: Ale taková je i německá, francouzská…

Alexander Tomský: Všichni jsou takoví.

Martina: Německo je na tom teď fakticky nejhůř za posledních 60 let.

Alexander Tomský: Německo začne hospodářsky krachovat. Já tam mám sedm neteří, a mám bratra, který ještě žije, a to, co mi o Německu vyprávějí, to je horor. Německo začne chudnout. Ale v Německu to může dopadnout špatně, protože Němci si to nenechají líbit – jsou zvykli na vysokou životní úroveň.

Sliby západních politiků o omezení migrace byly vždy podvod

Martina: Dobře. A teď se podívejme na evropskou politiku dál, a to jsou proklamované sliby o omezení a regulování migrace, přičemž všichni vidí, že realita je přesně jiná.

Alexander Tomský: Ta byla vždycky jiná, opačná. Od počátku to byl podvod.

Martina: Opačná… Dobře, ale když už to sečteme, tak plus, plus dá v tomto případě mínus.

Alexander Tomský: Ano, proti masové migraci se lidé bouřili vždycky, ale nebylo to dostatečně silné na to, aby to zvrátila. A politici se přetvařovali od samého počátku. Já si pamatuji jak v 60., 70. letech v Británii říkali, že s tím něco dělají, ale dělali přesný opak. Je to nepochopitelné, ale lidé se proti tomu nedokázali zmobilizovat. Ono by to totiž také znamenalo zrušit Evropský soud pro lidská práva, a Soud Evropské unie. Oni se opouzdří mezinárodními smlouvami, lidskými právy a tak dále, a dělají, jakože proti tomu něco dělají. Kdežto ten Frontex, který tomu má bránit, nesmí ty lidi vrátit zpátky ani o pár metrů, na mělčinu.

Martina: A jak rozumíte tomu, že oni tedy…

Alexander Tomský: A proč to dělají? To víme.

Martina: Povídejte.

Alexander Tomský: Po válce vznikl strašný nedostatek pracovních sil. Všichni imigranti z padesátých let, kdy ještě nebyla masová imigrace, dostali na určitou dobu povolení pracovat v Británii, Belgii, Německu – Turci v Německu, Kurdové – všichni měli povolení na pět let, co bylo prodlouženo na 10 let, a všichni zůstali.

Martina: Ale to bylo tehdy?

Alexander Tomský: Tehdy.

Martina: Ale teď jsou stále nové vlny.

Alexander Tomský: Vy jste řekla, jak krásně se dá manipulovat s lidskými právy. Takže do tohoto pak přišla lidská práva, jako sloučení s rodinou. Já to všechno pamatuji, vždyť jsem to zažil, píšu o tom už 50 let.

Martina: To ano, ale tady jdou originální lidé, kteří nemají rodinu nikde a podobně.

Alexander Tomský: Vždycky se najdou bratranci, nebojte se.

Martina: Dobře, ale ještě jiná věc. Evropská unie se rozhodla – nebo tak činí, možná, že se tak nerozhodla – že bude přijímat veškeré migranty, nelegální, legální.

Alexander Tomský: To už došlo daleko. Tenkrát to ještě tak nebylo.

Martina: Tudíž za ně přejímá zodpovědnost. Ale přitom zaváděním praktik Green Dealu, energetickými omezeními, a emisními povolenkami, ekonomicky Evropu sráží na kolena, takže se Evropa o migranty nebude moci postarat. Rozumíte tomu?

Alexander Tomský: Jo. Otázka je, jestli k tomu dojde? To je proces, který postupuje. Lidé už se ohledně zákazu spalovacích motorů začínají bouřit – například. Už to začíná. Protože to je konec. Na venkově lidé budou mít sice autobus, ale nebude jezdit desetkrát denně, ale jenom jednou do práce a jednou z práce. Už to začíná být obrovský problém. A to jsou teprve auta. A co teprve bagry, těžká technika, a tak dále. Jak si to představují? Oni už také začínají vydávat nařízení na stavebnictví, takže dům už bude stát třikrát tolik. To jsou takoví šílenci, že to nemůže… Oni to neprosadí.

Martina: Začínají trochu couvat.

Alexander Tomský: Nepatrně, ale představte si, že teď euroskeptici vyhrají v červnu volby do Evropského parlamentu. V Komisi už jsou teď podělaní strachy.

Martina: Myslíte, že by to něco změnilo?

Alexander Tomský: Určitě, europarlament sice nemá žádnou pravomoc, ale ten křik v europarlamentu, tak ten bude slyšet.

Starý liberál věřil, že má správný názor, ale že ho má prosazovat diskusí, a nechat společnost k němu vyvinout. Dnešní liberál nám chce svůj jediný a správný názor vnutit.

Martina: Jak myslíte, že Evropu změní nezvládnutá migrace?

Alexander Tomský: Nemám ponětí, v každé zemi je trošku jiná. Například Británie nemá příliš mnoho muslimů, kdežto Belgie, Švédsko a Francie jsou úplně beznadějně ztraceny. Takže to je jeden velký rozdíl. Většina je indických přistěhovalců, což nejsou muslimové, mají tam také Pákistánce a Bangladéšany, ale není to tak velký počet. Ale ustupuje se před nimi všude.

Martina: Nejsou to muslimové, ale jsou to migranti.

Alexander Tomský: Migranti by tak strašně nevadili, kdyby pochopili a přijali evropskou kulturu. Ale nikdo je k tomu nenutí.

Martina: To jsem právě měla na mysli. Asi nám na náboženství nebude tolik záležet, ale na tom, jestli jsou ochotni splynout se zemí, do které přišli.

Alexander Tomský: Ale podívejte se, kulturu a civilizaci ztrácejí Angličané. Do roku 1971, a v Americe trochu déle, se ještě na humanitních oborech učil obor: Západní civilizace. To je přesně to, co píše Shapiro, že stojíme na dvou pilířích Athén a Jeruzaléma, na Aristotelovi, na řeckém binárním rozumu, a na náboženském existencionalismu, tady jak žít, a proč takhle máme žít, a co to znamená morálka, a tak dál. Já jsem se to ještě učil, a znám to skoro nazpaměť. Profesor nám říkal: „Evropa vytvořila pět dualismů, které ruská civilizace, která se někdy omylem považuje za Západ, za Evropu, nezná, a to: Dualismus víry a rozumu. Odluka církve a státu. Rozdíl mezi individuálním občanem a společností. Rozdíl mezi státem a soukromým hospodářstvím, a tak dále“. Ale ty se už od roku 1971 v Anglii neučí. To znamená, co se Ind, Turek, nebo Kypřan může dozvědět o Anglii? My už neučíme vlastní civilizaci, přestali jsme učit západní civilizaci.

Martina: Myslíte, že za nějakých dvacet, třicet let, ještě budou v Evropě rozhodovat o jejím dalším směřování původní Evropané?

Alexander Tomský: Samozřejmě, že nebudou, to je zcela evidentní. Ale nevíme, kdo bude rozhodovat. Existuje 175 národností, a ty jsou mrňavé. Jediný agresivní a stmelený je islám, a ten je v Anglii naštěstí slabý. Ale ve Francii?

Martina: Velkým strašákem, který také protlačuje Evropská unie do všech států, které ji tvoří, je elektronizace a digitalizace všeho a všech, po všech stránkách. Myslíte, že to je vlastně nový výkonný nástroj nejnovější totality – digitální gulag?

Alexander Tomský: Určitě, zcela jistě, to je zcela evidentní. To je Orwell, to už je Velký bratr. Názory už chtějí kontrolovat dnes. Je to strašně zvláštní. Já ještě zažil staré liberály, a starý liberál věřil, že má správný názor, ale že má tento názor prosazovat diskusí, debatou, nechat společnost, aby se vyvíjela k tomu jednomu správnému názoru sama. Ale tento názor ztratila, a dnes to chce vnutit. Dnešní liberál chce svůj názor – ten jediný správný – vnutit. Dříve, před padesáti lety, to tak nebylo. Já jsem svědek celého tohoto vývoje.

Martina: Jak teď vnímáte elektronické peníze, elektronické doklady, elektronické úřady?

Alexander Tomský: Já platím jenom hotově.

Martina: To jsme dva.

Alexander Tomský: Jenom hotově. Celá moje rodina.

Martina: Ale to nebudete moct. Bude absolutní kontrola.

Alexander Tomský: Já vím, chtějí nám to vzít.

Martina: Myslíte, že to je nástroj absolutní kontroly?

Alexander Tomský: Těchto nástrojů mají hodně. Ale digitalizace a elektronická kultura – to bude ovládat ideologie. Rozumíte? Každá společnost má svou ideologii – s tím jsme začali. Chesterton v tom měl obrovské potíže, protože byl antiimperialista, ale byla tam svoboda. A dnes správný názor dostane nástroje. A tyto nástroje už začaly internetem, protože bojovná mládež, agitátoři – nová mládež Gottwaldova, jak jsme říkali – má najednou obrovský nástroj.

Je tady ještě úžasná kniha, která je pořád na trhu, která se jmenuje Šílenství davů. To jsou na internetu mrňavé davy, které jsou aktivní. Chesterton to ve své době krásně popsal, když říkal, že proti pasivní konzervativní společnosti stojí agilní intelekt. A ten nyní dostane digitální nástroj. To je konec. Tragédie. Ale je to postupný proces, a musí se odbourat. Lidé se budou bouřit. Už teď se bouří kvůli jiným věcem, kvůli životní úrovni, kvůli autům, kvůli energetice.

Že mládí je nositelem pokroku, je nesmysl. Mládí nikdy nebylo vzdělané. Mládí je mládí, a ještě nic neví. Škola je má učit myslet, ale místo toho je indoktrinují.

Martina: Vrátila jsme se z Ameriky a musím říct, že co se týká bezhotovostních peněz, tak tam jsou naklepáni tak, že už žádný zákon nepotřebují. Tam už to dělají dobrovolně, s nadšením a s lehkou pýchou.

Alexander Tomský: Mladí lidé platí kartou v autobuse, ve vlaku, platí v hospodě, všude platí jedině kartou – je to výhodné.

Martina: Mládí vpřed. Vždycky se říkalo, že mládež je nositelem pokroku.

Alexander Tomský: To já jsem si nikdy nemyslel.

Martina: A co si myslíte o současných mladých lidech?

Alexander Tomský: Mládež nikdy nebyla vzdělaná. Mládež je mládež – nic ještě neví. Jak může být mládež nějakým pokrokem? To byl odjakživa nesmysl.

Martina: Čeho je tedy pro vás nositelem?

Alexander Tomský: Mládí je mládí. Hloupé mládí. Telata. Co chcete od mládí, prosím vás? Máte je učit myslet, ale školy je indoktrinují. Co s tím naděláme?

Martina: Co s tím naděláme?

Alexander Tomský: Já mám konzervativní děti, páč jsem je konzervativně vychoval.

Martina: V Kanadě máte dceru marxistku.

Alexander Tomský: Ne marxistku, kariéristku.

Martina: Vy jste o ní hovořil jako o marxistce. Jinak bych si to pochopitelně nedovolila.

Alexander Tomský: Ne, já jsem neřekl marxistka. Je tam marxistické prostředí, nebo neomarxistické, progresivní, a ona jde s proudem. Ona se se mnou o politice vůbec nebaví. A podléhá samozřejmě mnoha věcem.

Martina: Alexandře, vy jste žil v Británii, a když jste mohl, tak jste se vrátil domů. Lidé z Asie, z Afriky vědí, kam utéct. Z Asie a Afriky prchají do Evropy, a z Jižní Ameriky prchají do Spojených států. Řekněte mi, kam má v současné době utéct západní člověk, když chce žít v klidu, normálně, bez všudypřítomné ideologie a kontrolně sledovacího kapitalismu?

Alexander Tomský: Nevím, jestli na světě existuje nějaká oáza klidu a pohody. To opravdu nevím. Možná někde ještě existuje. Opravdu nevím, kde by mohla být. Myslím, že největší bezpečí máme doma. Tady.

Martina: Zatím.

Alexander Tomský: Zatím myslím, že jsme na tom nejlíp. Neumím si představit, kde na tom jsou líp.

Politici vždycky slibovali, že „bude líp“. Ale teď říkají, že „bude hůř“. To nejde. Až půjde do tuhého, tak my, Slováci, Maďaři, Rumuni, Poláci se nějak ubráníme.

Martina: Myslím si, že zatím Atlantidu ještě hledat nemusíme. Ale přesto se mnoho lidí bojí, že přijde buď nová totalita, nebo válka. Vidíme, že se poměrně ochotně bubnuje, zejména třeba v naší zemi. Řekněte mi, co s tím dělat? A máte stejné obavy? Protože zatím jste řekl, od nás není kam utíkat, máme se dobře. Máte strach?

Alexander Tomský: Já strachem vůbec netrpím. Asi proto jsem také jako mladík odešel do Anglie, kam mě v podstatě vyhnala matka. Ale nevím – obavy…

Martina: „Obava“, to je lepší slovo. Máte obavu o tuto zemi? Máte obavu o střed Evropy? Máte obavu o naše sousedy?

Alexander Tomský: Já mám pocit, že my to ještě tady nějak uhrajeme. Jsem v tom trošku optimista. Myslím, že my, Slováci, Maďaři, Rumuni, Poláci, až začne jít do tuhého, že se nějak ubráníme.

Martina: Že se ubráníme nelegální migraci? Green Dealu? Zákazu pohybu? Že se ubráníme digitalizaci všeho? To si opravdu myslíte, že jsme tak odolní?

Alexander Tomský: Všemu se neubráníme. Ale přesto si myslím, že se můžeme ubránit dost. Ale vždycky to je za pět minut dvanáct. Lidé se vždycky bouří za pět minut dvanáct. Nemůžete čekat, že nějaký silný odpor začne už teď. Evropská unie se podle mého soudu začne velmi brzy hroutit.

Martina: A pokud se začne hroutit, nebude to po jejím zhroucení ještě horší?

Alexander Tomský: To nevím. Víte, já strašně nerad předpovídám. Měl jsem jednoho irského profesora, který říkal „Já rád předpovídám, ale až po událostech“.

Martina: K čemu pak vy, politologové, jste, když nepředpovídáte?

Alexander Tomský: My máme popsat minulost. Člověk je taková divná potvora – jak kdysi řekl Chesterton. My se díváme do minulosti, a chceme pochopit, jak jsme se ocitli tam, kde jsme. A do budoucnosti kráčíme pozadu. Máte to v názvu – Kupředu do minulosti. My prostě jdeme zádí k budoucnosti, ale snažíme se pochopit něco z toho, co se stalo, abychom věděli, jak jsme se na to dnešní místo dostali. Je to neologismus, jako když tady nazvali Ústav soudobých dějin. Soudobé dějiny?

Martina: Protimluv.

Alexander Tomský: My nevíme, kam to spěje, ale víme, co se děje. Teď jsme popsali mnoho rysů společenských změn, a tyto změny samozřejmě povedou k reakci. A tato reakce může být velmi tvrdá, násilná, zuřivá. Nevíme. Ale nemyslím si, že v Evropské unii už přešli přes Rubikon. Až teď uvidíme veliké problémy. Myslím, že Evropský parlament by se mohl vzbouřit. A když ne teď, tak v příštích volbách. Jak naordinovat lidem chudobu? No beztrestně nejde. Politici vždycky slibovali: „Ano, bude líp“. Ale teď říkají: „Bude hůř“. To myslím, že nejde.

Martina: Alexandře Tomský, já vám moc děkuji za připomenutí, že do budoucnosti se dá i couvat.

Alexander Tomský: Jinak to nejde. My nevíme, jaká bude, ale obavy bych neměl. Nějak to dopadne.

Všechny příspěvky s Alexander Tomský

Diskuze:

 1. Léta snažím přijít na to, proč se vrcholní politici států podřízených USA (tedy EU, velká část střední a jiżní Ameriky a Japonska) chovají tak bláznivě, sebedestruktivně a v rozporu se zájmy voličů. Je jasné, že jsou pod vlivem korporátů ,nejvlivnějších rodů a tajných služeb. Ale stále mi v tom něco chybělo, stále jsem nomohl najít důvod té úplné poslušnosti a časti i proaktivnosti. Až po nálezu kokainu i v naší sněmovně mi to zaćalo zapadar.. :-/

  1. Vlády, politici, sa chovajú presne tak, ako im to dovolia ovčania.
   KovidTeror presne ukázal, že ovčania dovolia politikom čokoľvek, akúkoľvek kurváreň.
   Ovčania nepripustia vlastnú spoluvinu na všetkej tyranii od politikov.

   1. Ovčania jsou jen ovčania, zmatení. neorganizovaní. ovládaní mainstreamem. nespokojení, roztříštění. poštvaní proti sobě. neschopni jakékoli akce, dokud je někdo nezorganizuje, popř. nezneužije. Tou hlavou ovčanů mají být elity, které ale až na čestné výjimky chybí, místo nich máme vexláky – zbohatlíky, kterým Klaus umožnil rozkrást republiku, hokejisty, fotbalisty, mediální „hvězdy“ a herecké dotační vlezdoprdelky. Těžko od kohokoli z nich čekat. že by se smysluplně ujal své role vést národ. Jediný. kdo je organizovaný. jsou Sorošem řízené a námi placené politické „neziskovky“. které ovšem pracují v proti zájmům většiny.

 2. „Škola má učit myslet, ne indoktrinovat“
  Indoktrinácia je hlavným účelom školy. Kto toto nevidí – mal by si tú školu zopakovať. Zrejme sa zle indoktrinoval.
  Po absolvovaní školy stratí pôvodný človek väčšinu svojich geneticky získaných chopností, vedomosti a zvykov. Dnes tuto výrobu zombí posilnili mRNA vakcínou.

   1. To je dost naivní představa o soukromých školách…

    Největší indoktrinace je v rodinách, tj. od rodičů, a z médií, žádná škola nemá takovou moc, aby děti zmanipulovala děti ‚spravnym‘ směrem. Dneska je pohodlné hodit vše na školy a rodiče jsou z obliga. Pokud se rodič dítěti věnuje, ví, co se ve škole učí a vždy s ním může o daných věcech diskutovat. Jenže přibývá rodičů, které se bojí, aby jejich dětičky náhodou neměly jiný názor než oni sami, tak je buď učí sami doma nebo je strčí do soukromých škol, aby dítě mělo ten jejich ‚správný‘ názor. A to je to největší zlo, takové děti nikdy nebudou schopny diskutovat, uznat to, že někdo má jiný názor.
    Nadávat na školy (hlavně ty státní) se stalo módou, přitom je to místo, kde má dítě možnost poznat různé typy učitelů, názorů, i když nebudou pohodlné rodičům, je důležité, aby každý člověk vyrůstal pod vlivem různých osobností, ne stále v rodičovském inkubátoru (ať už domácí výuka nebo soukromá škola, která je názorově blízká rodičům).

    Já sama jsem chodila do státních škol a rozhodně mi nepřijde, že bych byla nějak ‚postižená‘, naopak, často na ně vzpomínám, měla jsem skvělé učitele, nikdo mi hlavu nevymýval, dalo mi to skvělý základ ve všech možných oblastech, už je pak na člověku, jestli a jak s tím naloží.

    Ale jestli někde cítím, že mi někdo vymývá mozek, tak jsou to jen a jen média a sociální sítě, ty mají za cíl lidi oblbnout (v co nejnižším věku) a ne vzdělávat, tam by se měla hledat příčina, ne ve školách. Ty fakt za ten marasmus, který tu je, můžou jako ty poslední.

    1. Dnes soukromé školy téměř neexistují. To, že stát není vlastníkem školy ještě neznamená, že školu neovládá přes zákony, vyhlášky, osnovy apod. Minimální množství svobodných škol plyne z minimální poptávky.
     Jestliže je největší indoktrinace v rodinách, nic s tím nenaděláte a je to tak v pořádku. Děti nejsou vlastnictvím státu ani společnosti nebo skupin, které si myslí, že mají pravdu.
     Já mám (povinnou) státnici z marxismu-leninismu a myslím, že jsem to přežil ve zdraví. To ovšem neznamená, že se stát nesnažil. Jaké to na lidech zanechá stopy je individuální záležitost. No a média a sociální sítě jsou jen pokračováním školní výchovy.

 3. Tomský: „Máme určité pole, které nám bruselští úředníci povolili, a na tom poli si můžeme hrát.“

  Nesmysl. To, co nám bruselští úředníci povolili na hraní, neni pole, ale dětské pískoviště.

  Na poli, které nám bruselští úředníci a americký Deep State povolili, máme pro jejich slávu a plné trezory padnout …

 4. Já bych se z toho eintopfu chtěl vyjádřit ke dvěma momentům:
  1. Žeprý „přímo nenávistná hnutí dnes v naší civilizaci nepřipadají v úvahu“. Hezká teorie. Neokonzervativcům, dnes ovládajícím SSA a všechny jejich vazaly, doslova stříká ušima nenávist ke všem, kteří by chtěli ve světě dělat svoji vlastní nezávislou politiku ve prospěch vlastních zájmů a konkurovat tak impériu. Ta neskrývaná nenávist dnes ústí ve zcela zbytečnou vyprovokovanou válku (které šlo nesmírně snadno zabránit). A je doprovázena zcela neskrývanou radostí ze „zabíjení russáků“ (pokračování předchozí, afghánské, kapitoly – viz Soukromá válka pana Wilsona) a přitom „tak lacino“! Jenom za papírky, no nekup to! Samozřejmě životy slovanských podlidí (na obou stranách) jsou pro ta imperialistická hovada hluboko pod jejich rozlišovací schopností. A nejen, že jim nenávist stříká ušima, ještě ji pomocí svých pochopů, satrapů a všudypřítomné propagandy indukují ve všech svých koloniích.
  2. Žeprý je vláda fialového hnusu levicová. Tak to bych chtěl vidět tu levici (ať už to znamená cokoliv), která okrádá specificky důchodce, zdražuje všem občanům energie, zdravotní péči, potraviny, bydlení, znehodnocuje úspory, zadlužuje budoucí generace nesmyslnými armádními výdaji a finálně připravuje a podporuje cizí válku – a to vše ne snad ve prospěch „strany a vlády“, když už ne proletariátu, ale zásadně ve prospěch cizích globálních korporací a cizích imperialistických zájmů.

  1. Tomský mi přijde někdy jako žvanil.
   Fráze, kydy, on ukazuje slabost RU, že vůbec mají potřebu ho nechat zveřejňovat tady ta jeho moudra.

   1. Přitom za všemi těmi deviantismy, debilizacemi, gryndýly, multikulti a dalšími rozkladnými ničemnostmi je sionistická globalizace, Dům Sión z London-City. A tenhle Tomský, fanatický sionista akorát chucpatě křičí tak, jako když zloděj křičí, chyťte zloděje. Že raději tu chucpatou hubu nedrží…

  2. Moc zajímavé, jde hlavně o to dostat Evropu a její kulturu na kolena. Naivita bývalého západního světa prameni i z toho, ze se jim desetiletí nic nedělo.Je možné, že se ještě bránit???

   1. „Naivita bývalého západního světa prameni i z toho, ze…..“

    – naivitu, ktorá ohrozuje doslova prežitie, nazývam DEBILITA.
    Debilný nie je „západný svet.“ Debilných je iba cca 80% chudákov ovčanov. Oni si hrejú na hrudi hadov – politikov.

  3. Těžko hledat argumenty pro to, že je vláda levicová. Ovšem pravicová není stoprocentně. Pravice prosazuje svobodu jak ekonomickou tak politickou. Současná vláda omezuje svobodu jednotlivců na úkor státní totality. Po ekonomické stránce není ani pravicová ani levicová, je prostě všeobecně destruktivní, zločinná.

   1. Je to pravicová vláda.
    Slouží těm nejbohatším a nejsilnějším. A to je cíl pravicové politiky, kdy ve jménu zbožtělé individuality a chamtivosti, ti nejsilnější berou vše. Koncentrace majetku a moci.
    Pomalu game over. Tyto už těžko něco zastaví.

    1. Omyl. Pravice klade důraz na individuální svobodu a omezenou moc státu.
     Levice je kolektivistická, klade důraz na „rovnost“, kterou má zajistit silný stát. To je ta vaše koncentrace (monopolizace) moci. Zákonitým důsledkem je ovšem to, že v konečné fázi stát ovládne úzká skupina, která si přivlastní výnosy kolektivizované společnosti. Což je v pravicovém (minimálním) státě vyloučeno. Pravice klade důraz na svobodnou konkurenci, která monopolizaci omezuje.

     1. Ach Ty děcko popletené, nechápeš ani význam slov, které tu spamuješ.
      Koncentrace moci tu probíhá přes oligopoly, finanční skupiny, které si vodí politiky a ovečky jako Ty. Stát je pouze servisní jednotka pro tyto subjekty vyrůstající z pravicové ideologie, kdy cíleně ochromený stát již není schopen regulovat tyto skupiny, které si dělají co chtějí, právě díky slabému státu. Politici prodali svou moc ekonomickým subjektům. To je cíl pravicové ideologie, Ty telátko.

     2. Karle, Karle. Nauč se číst. A tvrdit, že fašismus je pravicová ideologie, můžeš v Rudém právu.

   2. To je ovšem slovo do pranice 🙂
    Na destrukci a zločincích se jistě shodneme, ovšem, když odhlédneme od cizích vlivů, to, co dělá fialový hnus, mi smrdí pravicí (ať už je to cokoliv) až dost.
    Snižování mandatorních výdajů, odstraňování sociálních dotací, podpora kapitálu a podnikatelů (aka dobrodějů přinášejících tupounům práci), důraz na individualismus, budování sociálně nerovné hierarchie reprezentované zastupitelsky (odmítání demokratizace a vlivu plebsu na politiku), zbožštění peněz a individuálního bohatství jako základní míry hodnot a úspěchu. Když to tak vezmeme, tak fialový hnus může ze svého pohledu jednat vysoce pravicově racionálně – za zradu a destrukci vlasti může být nadosmrti hmotně zajištěn a dostihnout vlastního štěstí. Vždyť v pravicovém ráji se má každý starat hlavně sám o sebe.
    Vy se snažíte z těch praktických stránek reálné politiky vylhat teoretickými idejemi, ovšem tak to nefunguje. Taková politická pravice, kterou líčíte, která by prosazovala skutečnou rovnost a individuální svobodu, nikdy a nikde na světě neexistovala. Vždy prosazuje jen ty části individuální svobody, které vyhovují vrstvám, které ji pasou. Například svobodu se neomezeně zmocňovat majetku (čímž v uzavřeném systému automaticky omezují svobody ostatních).

    1. Tohle vypadá na dlouho, budu se snažit být stručný 🙂
     Snižování mandatorních výdajů a sociálních dotací by mohlo být pravicové, pokud by se současně snižovaly daně. Namísto toho se rapidně zvyšují výdaje státu – jasně levicová politika.
     Podpora kapitálu a podnikatelů – jakákoli státní podpora (ať už kohokoli) je levicová politika! Pravicová politika nezasahuje do ekonomiky.
     Důraz na individualismus? Zasahování státu do všeho – čím budete topit, čím budete jezdit, co fšecko vám zakážou – kolektivismus jak sviňa!
     Demokracie (či demokratisace) nemá s pravicí nic společného.
     Na zradě není nic pravicového ani levicového. Je to čistě morální hodnota.
     V pravicovém ráji se každý kolektivisuje s kým chce a nikdo mu nebrání. V levicovém ráji je vám přikázáno, s kým se můžete kolektivisovat. Běda jak se kolektivisujete s desoláty!
     A jsme u toho. Taková pravice, jakou já si idealisuji, nikdy neexistovala. Ovšem. Taková demokracie, jakou vy si idealisujete, též nikdy neexistovala. Budoucnost ukáže (zřejmě až našim potomkům), jaká je cesta přirozeného, evolučního vývoje.
     A ještě k vyjasnění pojmů: Ve svobodné společnosti existuje svoboda pro všechny. Jestliže je můj majetek můj, stejně tak sousedův majetek je jeho. „Svoboda“ neomezeně se zmocňovat majetku cizích není svoboda, nýbrž agrese!

     1. Musíme se (oba) snažit, aby nebylo 🙂
      Myslím, že směšujete relativně zavedený politický termín pravice s utopií jménem libertarianismus. Pokud jde o Vaše utopické představy, já klidně zatleskám a řeknu, že bych to taky chtěl – skutečnou individuální svobodu (s výhradou neomezeného zmocňování se majetku na úkor jiných, přestože jiným nepatří!).
      Ale mluvíme o reálné politice a v ní většinou není zas tak velký problém odlišit pravicová a levicová opatření. Zvyšování státních výdajů by asi bylo levicovou politikou, kdyby se dělo ve prospěch sociálního přerozdělování, ve směru od bohatých k chudým, od mála k mnohým. Pokud se děje naopak, proto, aby se na tom napakovaly korporace, nota bene cizí, koloniální, je jasně pravicové (protože oligarchie si za tím účelem tu pravicovou politiku pěstuje). Podobně to bude se státní podporou, dotacemi, regulacemi. GreenSteal není nic jiného, než gigantická loupež. Okrádání všech ve prospěch nejbohatší oligarchie, která jediná má skutečnou moc si to tak zařídit.
      Je totální nesmysl, že by pravicová politika nezasahovala do ekonomiky. Baronka Thatcherová by asi taky nesouhlasila.
      A vím, že taková demokracie, jakou si představuji, také nikdy neexistovala. Ale tvrdím a dokládám, že dějinný vývoj jde tímto směrem, a pokud lidstvo nenažranost dříve nezničí, jednou třeba existovat bude. Dokonce tvrdím, že je to nevyhnutelné 🙂

     2. Myslím, že to rozdělení na pravici a levici vnímáte poněkud zkresleně, řekl bych militantně, jako boj mezi bohatými a chudými. Že pravice rovná se přerozdělování od chudých k bohatým a levice přerozdělování od bohatých k chudým. Já tvrdím, že žádné přerozdělování, tedy násilné, nedobrovolné odebírání jedněm a autoritativní přidělování druhým, není pravicové.
      Pravici v úrovni ekonomické představuje kapitalismus, levici socialismus. Kapitalismem je ovšem míněn systém dobrovolné směny v prostředí svobodné konkurence, nikoli to, co se dnes za kapitalismus vydává. Kapitalismus negeneruje kartely, monopoly a centralistická řešení.
      Socialismus je jeden velký centrálně řízený monopol. Dnešní systém, který si říká liberální demokracie, vyznává globalismus, tedy opět centrálně řízený monopol. Jeho podstatou je etatismus, tedy kolektivismus, z principu levicová ideologie, i když jeho výsledkem je paradoxně vznik oligarchie a zbídačování „potřebných“. Rozdíl mezi socialismem a oligarchismem je jen v tom, že socialisti rozdělovali chudobu tak nějak lidově rovnoměrně, kdežto oligarchisti to činí velmi cíleně a na smetanu či třešničky na dortu si nedají sáhnout. Tito individualističtí oligarchové by nikdy nedosáhli své moci bez kolektivistického systému, který jim zisk jejich pozic umožnil a každými kolektivními volbami tento systém potvrzuje jejich hegemonii. Ve skutečně individualistické společnosti bez existence centrální autority by je konkurence dávno smetla.
      Po stránce politické je to pak zcela jasné. Pravice vyznává svobodu, chcete-li individualismus. O své socialisaci rozhoduje každý sám. Může se socialisovat do libovolně velké množiny (samozřejmě i jednočlenné), případně do více množin. A v nich může dle své vůle existovat. Naopak levice vyznává kolektivismus. Musíte se kolektivisovat do skupin dosahujících minimálně pěti procent, a pokud kolektivně nedosáhnete na „většinu“, musíte se podřídit větší skupině. Pak ještě existující kolektivismy bez možnosti výběru, tedy otevřené diktatury. Je pouze relativní, zda diktát občanům (vládu) řídí diktátor (dosazený nezakrývaným násilím), či „většinový parlament“. Individualisace (či kolektivisace v rozporu s míněním vlády) je považována za protisystémovou, dezolátskou, proruskou, prostě fuj ble.
      To jsem zatím mluvil jen o významu pojmů. Na rozdíl od Vás, když tvrdíte, že dějinný vývoj jde směrem ke skutečné demokracii (a dokonce tvrdíte, že jste to doložil, což si tímto dovolím rozporovat), já pouze věřím, že dějinný vývoj půjde směrem ke svobodě, v současné době nejlépe popisované libertarianismem. Protože dějinný vývoj směřoval vždy k efektivnější ekonomice a mírovější politice. (Tu míru „mírovosti“ je ovšem třeba posuzovat s ohledem k pokroku technologií.) Svobodná společnost (ve smyslu jak jsem uvedl před tím) musí být z principu efektivnější a míň agresivní než vláda jedněch druhým.

     3. Tu militantnost jste si vycucal kde? Mým hypotetickým cílem by byla dohoda, která by maximalizovala sumu svobody množiny všech občanů ve společnosti, nikoli jejich boj. Tím nepřímo maximalizace společenského blaha, což by měla být priorita. Mám za to že demokratizační posun (tj. relativní zvětšování počtu lidí, majících vliv na politická rozhodnutí a současně relativně vzrůstající politický vliv každého jednotlivce ve společnosti, odpovídající vzrůstu individuální svobody) je doložen historickým vývojem a je evidentní. Srovnejte postavení a možnosti neprivilegovaného jedince v otrokářské, feudální, kapitalistické a dnešní postkapitalistické společnosti.
      Ale ta Vaše definice pravice/levice se mi docela líbí. Vlastně to asi tak nějak bude (když pomineme, že každý politik bude hrabat především pod sebe) 🙂
      To je těžké s Vámi – „opravdová“ pravice vlastně neexistuje, kapitalismus neexistuje, dnešní systém je kolektivismus. Pak se jeden nemůže divit, že Vám přijde paradoxní, co nám to tu vzniklo 🙂
      Měl jsem dojem, že jsem Vám už objasnil, že libertarianismus je nerealizovatelná utopie 🙂
      Souhlasím, že dějinný vývoj směřoval vždy k efektivnější ekonomice. Souvisí to právě s tou demokratizací – zainteresováním větší části společnosti dochází k účinnější a výkonnější dělbě práce, motor pokroku jede na vyšší otáčky.

      Mírovost bych do toho netahal. Samozřejmě finálně by měly být války eliminovány (jednak tím, že by jimi nikdo nemohl nic získat, respektive udržet, jednak by nikdo nemohl nikoho nutit proti jeho vůli bojovat). Ale dokud tu máme u moci neomezené chamtivce, nesouhlasím, že by tu byl nějaký vývoj k mírovějsí politice. Spíš naopak. Dokud bude někde co ukradnout, budou se o to pokoušet. Intenzita a ničivost válek se historicky každopádně zvyšuje (a stále má kam gradovat).

     4. Militantnost jsem si vycucal z Vašeho vyjádření o přerozdělování, napakování, okrádání. Podle mě je naopak politika pravice neagresivní.
      Maximalizace společenského blaha je s odpuštěním nesmysl. Jak to blaho chcete měřit? Podle svých kritérií? Co když mají druzí jiná kritéria? Jak chcete obhájit, že Vaše jsou lepší?
      Historicky doloženo je to, že společnost prosperuje tím víc, čím je svobodnější, nikoli čím je demokratičtější. Demokracie (i ta Vaše utopická ideální) narazí na hranice svobody, které nedokáže překročit. Je to dáno jejím centralismem, chcete-li bolševismem, nutností nesouhlasících podrobit se. Dokud je demokracie svobodnější než předchozí systémy, máte pravdu. Jakmile začne svobodu omezovat, narazila na svůj strop.
      Definice jsou tu od toho, abychom se vyznali v pojmech a teoretických principech. Čisté železo taky těžko naleznete v přírodních podmínkách. Ale dokážete rozeznat, jaký je rozdíl mezi železem a třeba olovem. Čistá svoboda taky bude existovat jen pro trosečníka na pustém ostrově, kde ovšem nemá žádného využití. Ale to není důvod svobodu jako absolutní veličinu relativizovat.
      Pro Vás je libertarianismus utopie, pro mě vize (možná daleké) budoucnosti.
      Intenzita válek se zvyšuje, což je ale dáno technologiemi (jak jsem se už zmínil). Kdyby dnes měly armády jen klacky, chtěl bych vidět politiky, jak štvou lidi do války. Jinak s bohatnutím společnosti všeobecný zájem na válkách klesá. Ekonomicky jsou nevýhodné, výhodnější je obchod, a jsou velmi rizikové. To až nám grýndýl zlikviduje blahobyt, to pak bude jiná. To se bude válčit o holé přežití.
      Ještě se vrátím k tomu společenskému blahu. To můžete maximalizovat pouze tak, že lidem ponecháte svobodu hledat si blaho podle svých vlastních kritérií. Z principu se nemůže jednat o jednu dohodu, ale o miliony dílčích dohod, jejichž společným prvkem je zásada neagrese.

     5. Pes jitrníčku sežral, docéla máličkou… 🙂

      Blaho společnosti se běžně měří, nejrůznějšími metrikami. Líbil by se mi koeficient štěstí, jak nám ho schválilo VS OSN:
      https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Hrub%C3%A9_n%C3%A1rodn%C3%AD_%C5%A1t%C4%9Bst%C3%AD
      Podle mě je společnost tím svobodnější, čím je demokratičtější, takže Vám to nějak hapruje 🙂
      Vždycky budou něčí svobody omezovány. Rozdíl je, jestli je drtivá většina omezována nenasytnou pravicí, nebo malá menšina rozežranou levicí. Za mě je lepší ta druhá možnost, protože je stabilnější, méně náchylná k extrémům, a ovladatelnější (ve smyslu parametrizace, tedy toho kýženého společenského konsensu). Vlastně vždycky né – v tom Vašem utopickém libertarianismu je každý svého štěstí strůjcem atd. Akorát ten nemůže v uzavřeném systému s omezenými zdroji existovat. Až bude lidstvo expandovat do vesmíru a budou se osídlovat mimozemské světy, navrhněte, že by to byl dobrý model pro jejich kolonizaci. Dám na to dobrozdání.
      A víte co, běžte přesvědčovat agresívní nenažrané neokony, kteří hýbou Bílým barákem, že nejsou žádná pořádná pravice, ale sviňští kolektivističtí levičáci. A že jsou války nevýhodné a lepší je obchodovat. Pak vzkažte, co Vám na to řekli 🙂

     6. Já vím, globalisti umí změřit fšecko, třeba že pět dávek je lepší než přirozená imunita 🙂
      Jestliže máte nějak definovanou veličinu, nemusíte nikoho přesvědčovat, resp. nebude to nic platné. Např. stupnice tvrdosti. Když je někdo přesvědčen, že mastek je tvrdší než diamant, žádná argumentace ho nepřesvědčí.

     7. A ještě doplním, aby bylo jasno. Netvrdím, že „agresivní nenažraní neokonové“ jsou jako individuality přesvědčením levičáci a altruisti. Ale tvrdím, že podporují levičáckou politiku, levičácký stát, protože v pravicovém systému by neměli šanci takovou moc získat. Oportunísmus existoval vždy. Po devětaosmdesátém se třeba komunisti vrhli na soukromé podnikání a privatizovali ostošest. Překabátěnci nemohou změnit definice pojmů (možná jen jejich výklad pro nepozorné). Liberalismus pochází ze slova liberty. Že jsou dnešní „liberálové“ největšími bolševiky neznamená, že se nějak změnila definice svobody.

     8. Pokud vím, pravice a levice vznikly tak, že někdo seděl vpravo a jiný zase vlevo. Tak o jaké definici chcete mluvit?
      Přesto se historicky vyvinul takový stav, že každý trochu informovaný s trochou intuice dovede, povětšinou správně, odlišit pravicové a levicové opatření. Příkladně u toho fialového hnusu! Akorát Vám se nelíbí, bo jste zjevně fanda jakéhosi (nikdy a nikde) neexistujícího ideálu, co dneska ti pravičáci s námi všemi dělají. Podobně se mohl fanda levicového ideálu cítit uražený za (toho staršího) totáče.

      S tou Liberté je to trochu jinak. Tam je obsah poměrně zřejmý a naplňování jiným obsahem je do očí bijící. Já jsem velký fanda svobody! Akorát že svobody pro všechny, ne jen pro ty silnější.

     9. A to zase jo, máte pravdu, že vyvozovat z polohy křesla něco zásadního není příliš moudré.
      Nicméně trvám na tom, že individualista (chcete-li sobec) na úrovni privátní může být v politice totální kolektivista resp. socialista. Nebo i naopak. Třeba Ladislav Jakl jako zapřísáhlý nekuřák je zásadně proti zakazování kouření. Nebo zase jistá Petra Buzková jako ministr školství dávala své děti do soukromé školy. A totální bolševik a rovnostář Špidla se nestydí brát doživotně velmi tučnou rentu za své eurokomisařské příživnictví.
      S tou svobodou se shodneme, až na to, že já už v samé definici chápu svobodu jako suverenitu nakládat se svým životem (a majetkem, kde jsme trochu vepři), tedy svým, nikoli cizím, což musí platit všeobecně. Svoboda páchat agresi není svoboda. Jestliže oligarchové ovládnou stát a používají jej ku svému prospěchu na úkor ostatních (všeholidu), jedná se o agresi.

     10. Tož já bych moc nepletl dohromady osobní postoje s politikou. Sobci jsme do jisté míry všichni, nebo bychom měli být, bo je to tak v souladu s  přírodou. Nemělo by to být „přes mrtvoly“, ale každý by měl být především sebezáchovný a až potom případně altruistický. Bližší košile, než kabát.

      A díky za příklad s kouřením. Dá se na tom ukázat problém svobody, přičemž to není o majetku a není to primárně pravolevě citlivé téma (aspoň v ném vnímání).
      Předně – já jsem samozřejmě militantní nekuřák. Militantní v tom smyslu, že jak se někde kouří, okamžitě odcházím (a pokud možno, mám k tomu nepěkné kecy). Pakliže jsem v nějakém, řekněme veřejném, prostoru, a nemusí být ani uzavřený, a kuřák si tam zapálí, beru to jako agresi. Jeho svoboda zapálit si totiž končí na hranici mé svobody dýchat čistý a nesmradlavý vzduch. Pokud není schopen vyfiltrovat svými plícemi všechny své vypouštěné jedy a smrady, což není, a mohl by jimi někoho obtěžovat, nemá právo je vypouštět. A kdyby to takhle ti kuřáci chápali a byli přiměřeně ohleduplní, nemusel by být problém. Jenomže převážně nejsou. Holt závisláci. Nezřídka jsou bezohledný dobytek. Takže dnes tu máme demokratický zákaz kouření v restauracích a na některých veřejných místech a já to naprosto schvaluji. Docela rád bych věděl, jak byste to řešil libertariánsky.

     11. Tak napřed k té hospodě. Hospoda NENÍ veřejný prostor (pokud ji teda neprovozuje stát, jako třeba „kantýnu“ v parlamentu). Soukromá hospoda nabízí služby lidem, kteří souhlasí s pravidly stanovenými majitelem hospody. Nikdo není nucen tam lézt, pokud mu něco v pravidlech vadí.
      No a v tom veřejném prostoru – to s Vámi souhlasím. Ovšem je to hódně složité k posuzování. Těžko se bude hodnotit, jestli si někdo bezohledně zapálil blízko Vás, nebo Vy jste schválně vlezl k němu, abyste mohl prudit 🙂
      Ono vůbec v těchletěch „měkkých“ problémech by měla platit ohleduplnost a slušnost, než je tahat k nějakému rozhodčímu (např. soudu). Tyhlety tvrdé nástroje (silové složky, soudy) by se měly uplatňovat hlavně u tvrdých agresí.
      Ještě k tomu parlamentu. Zkusil jsem hledat, jestli se v našem parlamentu smí kouřit. Místo toho jsem našel něco o evropském. V Bruselu mají dvě vyhrazené zóny, v Lucemburku šest, ve Štrasburku dvě. Samozřejmě jsou mezi nimi „poslanecké bary“. Naproti tomu v našich hospodách jsou jakékoli vyhrazené prostory pro kuřáky zakázány. Bez výjimky. Máte pravdu, že demokracie má proti libertarianismu tu výhodu, že si může odhlasovat výjimky pro vyvolené.

     12. Tak napřed – 🙂 – nikde nepíšu, že by byla hospoda veřejný prostor. Ani jsem se primárně neptal na hospodu, jak je zřejmé z toho, že nemusí jít o uzavřený prostor. (Námitku o soukromém podniku bych samozřejmě očekával, byť ani tak u mě neobstojí. Zřejmě by pro mě byla akceptovatelná možnost zřízení speciálních kuřáckých podniků, jako velmi vstřícný kompromis.)

      Takže jak by to ten libertarianismus řešil (aspoň teoreticky) jsem se nedozvěděl. Není divu. Současně jde, podle mě, o jednoduchý důkaz toho, že svobodu neomezuje demokracie, ale prostě a jednoduše existence jiných lidí 🙂

      A napadla mě ještě jedna otázka. Řekněme, že se globálně „odhlasuje“, že od zítřka končí veškeré dosavadní skupinové autority a bude všude platit libertarianismus. Takže například veškeré dosavadní vlastnictví státu by se asi stalo jaksi bezprizorním, volným. Co by se pak s ním dělo? To by si prostě kdo první přijde, co já vím, třeba k Petrovým kamenům, je mohl oplotit a zmocnit se jich (což je zřejmě ekvivalentní k prvotnímu získávání vlastnictví pozemků). Jestli jo, přijde Vám to normální? Přijde Vám, že by takto nebyly brutálně omezovány svobody ostatních, když má být jakože ta úplná svoboda?

      Vy se tomu smějete, ale já toto považuji za obrovskou výhodu demokracie, oproti hypotetickému libertarianismu. Ten systém je řiditelný. Nejsou žádná systémově nepřekonatelná tabu, v cestě potřeby nestojí žádná nesmyslná rigidní překážka. Například nějaký pomatený vlastník, který má absurdní absolutní právo na něco. Každý zákon je revokovatelný, každé rozhodnutí je v případě změny podmínek nebo nazírání většiny změnitelný. Každý reprezentant odvolatelný. Bez zbytečného odkladu, ne za pět let. Pochopitelně mluvím o ideální hypotetické demokracii 🙂

     13. Já Vám libertarianismus nevysvětlím, ani bych to pořádně nedokázal a už vůbec ne na tomto velmi omezeném prostoru. Ovšem jsou (či byli) daleko chytřejší lidi, kteří to popsali velmi detailně. Máte-li zájem, zkuste třeba: Murray Rothbard – Etika svobody, kap.10 – Problém krádeže pozemku.
      Jen jeden citát: „Nárok k nevlastněnému zdroji, jakým je např. půda, je možné řádně získat pouze na základě vyvinutí pracovního úsilí k přetvoření zdroje za účelem jeho užití. Nebyla-li tedy určitá půda nikdy přetvořena, nemůže si nikdo legitimně činit nárok na její vlastnictví.“ Celé je to samozřejmě mnohem komplexnější (a delší).
      K tomu Vašemu vstřícnému kompromisu na zřízení „speciálních“ kuřáckých podniků. Proč jsou kuřácké speciální a nekuřácké nespeciální? Kdo by to měl milostivě povolovat? Považujete za normální, aby soukromé iniciativy jednotlivců schvaloval stát? A když už byste tedy velkoryse povolil i ty kuřácké, jak se to liší od mého libertariánského názoru, ať si každý zřídí ve svém baráku co chce a lidi ať si vyberou sami, kam budou chodit?
      A teď ta řiditelnost demokracie (samozřejmě té ideální). Předpokládám, že vycházíte ze všeobecně rozšířeného názoru, že stát je servisní organizace pro občany, zajišťující služby občany požadované – od zametání chodníků po ochranu před zlým Rusem. V čem spatřujete výhodu jedné centrální monopolní organizace, kde jakoby uzavíráte nespecifikovanou smlouvu na základě pouhých slibů na dobu čtyř let bez možnosti výpovědi, před možností individuálně si dohodnout přesně specifikovanou smlouvu s Vámi zvolenou společností působící na volném trhu, na různé služby s různými firmami, jasné smlouvy s přesně definovanými podmínkami, cenou, termínem, sankcemi, možností výpovědi při neplnění?

     14. Díky. Já ledacos z libertarianismu četl, ale tohle jsem neznal. Bohužel nemám moc času to podrobně studovat, možná později. Takhle, jak to citujete, je mi to ale velice blízké! To mi přijde jako dobrý základ k tomu, podle mě, spravedlivému řešení. Tak nějak bych to intuitivně cítil – že člověk by mohl vlastnit jen takové pozemky, které je schopen samostatně (třeba i s rodinou, popřípadě nějakou komunou) obdělávat a využít. Za geniální a vystihující považuji obrat – smísit jej s vlastní PRACÍ!
      Samozřejmě i z toho Rothbardova postulátu, podle mě, vyplývá, že valná část dnešního pozemkového vlastnictví je nelegitimní – je založena na krádeži pozemku někdy v minulosti, například šlechtou. A to se mi také líbí 🙂
      Co se mi ale už moc nelíbí, je co tam Rothbard píše dál – že takové legální vlastnictví pozemku lze poté koupit a mít stejnou ochranu i když s ním nabyvatel nebude mísit svoji práci. To mi přijde logicky nesprávné, ryze arbitrární a musel bych to asi ještě podrobněji dočíst, jestli to má nějaké opodstatnění.

      Kuřácké by byly speciální, protože by byly ryze vstřícným ústupkem těm závislákům, v rámci sociálního smíru. Kouření je prokazatelně totální nesmysl, prokazatelně škodí a nejen kuřákům. Mimochodem – masová závislost na kouření byla vytvořena úmyslně a skrytými korupčními metodami takypodnikateli (jistě pravičáky jako řemen), čistě za účelem jejich zisků. Tuším existovalo v SSA dokonce stanovisko něčeho jako lékařské komory, že kouření prospívá zdraví. Co lidí na to doplatilo životy!

      Ano, dávám u věcí společenského významu přednost centrální autoritě, protože ta aspoň reálně existuje, na rozdíl od Vaší chiméry. Ovšem autoritě, která je plně ovládaná občany na daném samosprávném území, nikoli – jak mi tu podsouváte – mafií kontrolovanými nastrčenými pacholky, čtyři roky neodvolatelnými. Ano, vím, že taková taky neexistuje, ale na rozdíl od té Vaší by mohla. Nebo aspoň by se k tomu ideálu mohla blížit 🙂
      A ty výhody jsem už vícekrát popsal – flexibilita, řiditelnost, existence zpětných vazeb, transparentnost, spravedlnost, maximalizace svobod nad množinou členů.

     15. Jsem velmi rád, že Vás to zaujalo 🙂
      Kouření škodí zdraví. To jo. Chlast škodí zdraví. Špek škodí zdraví. Lenost škodí zdraví. Hloupost škodí zdraví. Piráti škodí zdraví. Co to všechno zakázat? Uznávám, že nutit někoho škodit si proti své vůli (třeba kouřit druhému pod nosem), je agrese. Ale když jdou do té kuřácké hospody naprosto dobrovolně, přímo záměrně?
      S tou centrální autoritou byste mohl mít pravdu, kdyby existoval nějaký unifikovaný konsensuální lid, který by byl schopen se shodnout na centrální autoritě, která by jim všem vyhovovala. Ovšem v realitě existence lidí (nikoli lidu), sobeckých, s individuálními potřebami a preferencemi, nemůžete uvedených výhod nikdy dosáhnout.
      Každý jedinec má právo na svobodu, nikoli jen „maximální množina členů“. Ve společnosti, kde mají jednotliví členové různé zájmy, dosáhnete svobody a zároveň i nejvyšší míry „flexibility, řiditelnosti, efektivních zpětných vazeb, transparentnosti, spravedlnosti“ tím, že je necháte svobodně se zapojit do kolektivu, který jim jejich preference nejlépe zajistí, a to s nejvyšší autoritou, svobodně uzavřenou vymahatelnou a vypověditelnou smlouvou. Jestliže pak přijdou třeba Fiala s Rakušanem s báječnou nabídkou každodenní organizace života a všem se to bude líbit, jistě si u nich smluvně zajistí a zaplatí jejich služby.
      Jestliže by podle Vás mělo universálně platit, že centrální autorita je optimální, proč ji omezujete na stát? Neměla by být celosvětová? Celovesmírová? A naopak – proč to musí být stát, ale nemůže to být město nebo vesnice? Nebo pár sousedů? Nebo rodina? Nebo lidi stejné ideologie?
      Jistě, uznávám, že některé služby jsou nejefektivněji vykonávány centrálně. Např. elektroenergetika. Ale (s odpuštěním) Váš stát dokázal všechny výhody centrálního řízení zlikvidovat a udělat z energetiky nástroj hromadného ničení. Zajímavé je, že i v dnešních podmínkách není nic snažšího, než se na službu státu vykašlat a vyřešit si energetiku privátně. Koupíte si elektrocentrálu a cisternu benzínu a je to. Ovšem s průměrným příjmem té energie moc nevyrobíte.
      Často se argumentuje, že třeba bezpečnost území bez státu (státní armády) nevyřešíte. Podívejte se na to dnes. Stát řeší Vaši bezpečnost tím, že Vás zatáhne do války s Rusem. Přitom pro Vás je agresorem Brusel případně Fiala. Ani tady nenajdete konsensus (nějaká většina asi existuje, ale dokážete dnes říct, co v tomto ohledu preferuje většina?).

     16. Kde čtete, že bych chtěl kuřákovi zakazovat kouření? Ať si klidně svobodně zdechne. Já chci dát sobě i jiným možnost se před jeho agresí bránit.

      Už je neúnosné tady reagovat, nepamatuji si co jste napsal a nechce se mi pořád rolovat sem tam. Stejně už je to úplně iracionální debata s pochybným přínosem.
      Tak jenom útržkovitě, co si mlhavě vzpomenu. Dezinterpretujete nebo nechcete pochopit jak je myšlena ta maximální svoboda nad množinou všech členů společnosti. To rozhodně není myšleno tak, že jakousi svobodu bude mít maximum členů a ostatní ne. Budou ji mít všichni a potenciálně cca stejnou, maximálně dosažitelnou. Někdo ji ani nedokáže využít, jiného skutečně omezí, ale takových bude relativně málo, nebo omezení relativně malé. Současně žádné omezení nemůže být samoúčelné a kdykoliv bude možné vést o něm diskusi a případně je zvrátit. Jedno z takových omezení, co připadá v úvahu, by bylo třeba to omezení vlastnictví pozemků. Předpokládám, že by bylo tak nastavené, že by reálně omezovalo tak jednotky procent členů společnosti. Rozhodně by mělo podporovat efektivní dělbu práce, a nemělo bránit vývoji.
      Další, co buď nechcete pochopit, nebo dezinterpretujete, je ta demokratická kontrola centrální autority. To by nebyla na občanech nezávislá nepřátelská vládnoucí entita, to by byla naprosto kontrolovaná reprezentace s nezbytným minimem pravomocí. Pořád to převádíte na dnešní stav, kdy demokracie neexistuje a vládne nám (naprosto pravicová) oligarchie, která de facto na své úrovni žije v tom „Vašem“ vysněném libertarianismu, tedy maximální svobodě pro málo vyvolených (jinak to totiž ani nejde). Vlastně mé utopii „vyčítáte“ přesně ty vady, které by se nepochybně právě nevyhnutelně vyvinuly z té Vaší 🙂

      Poslední poznámku mám k předpokladům ke skutečné demokracii – podle mě může fungovat jedině v relativně homogenní společnosti s většinou sdílenými zakladními hodnotami a kulturou. Takže zhruba dnešní, dosud machometány nerozvrácené, evropské státy jsou asi maximem. V podstatě čím menší, tím asi lepší. Žádné vesmírné struktury!

     17. O.K. Myslím že se shodneme, že se v něčem shodneme a v něčem zase neshodneme. 🙂

    2. Ještě aby nedošlo k mýlce. Já považuju za svobodu volné, svobodné nakládání (chcete-li suverenitu) každého člověka se SVÝM majetkem a tělem (včetně ducha).
     Jestliže Vy pokládáte za svobodu (i) svévolné nakládání s cizím majetkem případně tělem (a duchem), pak se nemůžeme vzájemně pochopit.

     1. Nemám s tou definicí problém. Zakopaný pes by mohl být v dohodě na tom, co to je, nebo může či nemůže být, SVŮJ majetek. Myslím, že jsem to tu už nejednou psal. Majetek není nic, co by si člověk nezávisle přinesl na svět. Je věcí společenské dohody a jen pod ochranou této společnosti může vůbec existovat. Nepovažuji za žádoucí ani možné, aby někdo vlastnil Zemi. Nikdo nemá na její existenci sebemenší zásluhu a tedy ani žádný nárok, právo. Jakékoli vlastnictví pozemků, nad mez, odpovídající přiměřenosti INDIVIDUÁLNÍCH potřeb, nutně omezuje práva ostatních (například dosud nenarozených). Ta mez je samozřejmě fluidní a pohyblivá, dána společenským konsensem, podle stavu a možností společnosti, ale obecně tím více jsou práva druhých omezována, čím více je mez překračována.

     2. K tomu „svůj“ patří přirozeně „legálně nabytý“. U věcí movitých s tím snad problém nebude. U nemovitostí se můžeme bavit o tom, k čemu nemovitost slouží, vlastnit zemi jen tak a přitom ji nijak neužívat nedává moc smysl. Může být využívána pasivně, třeba k legitimní obraně majitelova života (nejen před nepřítelem, ale třeba i před mrazem, kroupami, medvědem, vládou apod.). A potom aktivně, tzn. že se na ní „vyrábí“ živočišstvo a rostlinstvo, těží suroviny apod. A ano, společenský konsensus je velmi podstatný.
      Ovšem s těmi individuálními potřebami to není úplně jednoznačné. Má si každý pěstovat svou pšenici a krávu na přiměřeném pozemku, nebo je efektivnější dělba práce? A úměrně své roli v dělbě práce pak budeme posuzovat i přiměřenost vlastnictví? Nebo budeme požadovat společné (společenské) vlastnictví půdy i po zkušenostech s pokusem o komunismus?

     3. No ano, ty otázky jsou namístě a odpovědět na ně musí společenský konsensus, pochopitelně na demokratickém základě. Vlastnit zemi jen tak a přitom ji nijak neužívat nedává moc smysl z hlediska společnosti, ale z hlediska individua to smysl dávat může a dává. Daleko více, než jiné formy majetku, konzervuje pozemkové vlastnictví majetkové nerovnosti a omezuje svobody ostatních. Legalita nabytí je diskutabilní. Především, jak jsem předeslal, nikdo nemá na Zemi žádný nárok, tedy není nikdo, od koho by kdokoliv mohl legitimně pozemek do vlastnictví vůbec kdy získat. Rovnováhu by do systému asi mohla vnést silně progresívní pozemková daň a ta by mohla být základem daňového systému vůbec. Naprosto se mi zamlouvá zatímní stav u nás, kdy je zákonem zaručena prostupnost krajiny a nelíbí snahy majitelů pozemků o zabránění přístupu například do lesa, což nedávno zrovna bylo v jakémsi návrhu zákona. Kdysi jsem četl jakýsi článek o vlastnictví pozemků ve Skotsku. Drtivou většinu otevřené krajiny tam prý vlastní soukromé osoby (původně zřejmě lordi, kteří se jí zmocnili pred staletími) a snad se prý ani nedá lehce zjistit kdo vlastně.

     4. Jistě, společenský konsensus je základ fungování společnosti. Ovšem nevzniká na demokratickém základě. O všobecné náladě či morálce společnosti se nehlasuje. Ta se vytváří historicky, evolučně a v čase se mění. Dřív bylo společenským konsensem otrokářství či upalování čarodějnic.

    3. Vlk :
     “ s utopií jménem libertarianismus. “
     – libertarianstvo je úplne, zo samotnej svojej definície absolutne funkčné. Nakoľko je to silne pravicové – tak to demokratická, teda ľavicová väčšina NECHCE. To NECHCE nie je utopia. To je hlupa realita vďaka demokratickej ľavici- prerozdeľovači.

     1. Děkuji, aspoň někdo se mě zastal 🙂
      Ano, libertarianismus lze směle označit za krajní pravici v tom nejlepším slova smyslu.

     2. Nemohu si pomoci, ale spíš mi sedí Vlkův pohled. Nicméně, něco připojím.

      Stav systému (jakehokoliv) se popisuje bodem ve vektorovém prostoru. Jestliže přijmeme pravicovost/levicovost jako jednu souřadnici, pak nám tady chybi ještě minimalně dalších 5 souřadnic stavového prostoru. Takže se zde přete o poloze bodu v šestisouřadnicovém prostoru na zakladě hodnoty jediné souřadnice ….

     3. Pro toníčka:
      My se s Vlkem přeme rádi a přátelsky. Toho jednoho vektoru jsme se chytili proto, že to někdo nahoře nadhodil (asi sám autor). Ale průběžně zabíháme i do jiných souřadnic, jako třeba svoboda vs. agrese, individualismus vs. kolektivismus, etatismus vs. anarchie apod.

 5. Ty židovské lži se nedají číst. Od řeky k moři bylo území, na kterém plánovala OSN Palestinský stát, než Židé Palestincům zem ukradli a oddělili Gazu od Západního břehu. Může se to vykládat také, jako rovnoprávnost pro všechny obyvatele Palestiny. Pokud to pan Tomský považuje za genocidu, znamená to, že Židé jsou raději ochotni zemřít při bránění svého lupu. Já s židovskými okupanty rozhodně necítím o nic víc, než s těmi, co okupovali nás. Který Čech lituje pana Heydricha, nebo esesáky a gestapáky, kteří přišli o život při Pražském povstání, či útocích partyzánů, kterým Němci tehdy také říkali teroristé?

 6. Je dobře, že pan Tomský si zachovává humor. V jeho věku je to pochopitelné. Jen se divím, že mladým lidem ještě nějaký humor zbývá, protože ti v tom marasmu, který přichází, budou žít desítky let. (I když záleží na tom, kam ta raketa s jadernou hlavicí dopadne.) Pokud jde o to heslo dnešních politiků „Bude hůř“, tak to je docela pochopitelné. Aby bylo líp, tak musíte proto něco dělat, a aby člověk mohl něco užitečného dělat, musí mít určité schopnosti. To současní politici nemají. Ani schopnosti, ani elementární morální zásady. Toho jsou si vědomi, proto předpovídají, že bude hůř, aby se na to občané připravili. Pokud je líp, tak tu zásluhu na tom přičítají sobě, když nyní způsobili, že bude hůř, tak to svádí na všechno možné – na změnu klimatu, na přemnožení lidstva, na epidemie, na Rusko, atd. Přitom jediný důvod je, že se do vedení EU a evropských států dostali neschopní a přitom všeho schopní.

  1. Ze stranek WEF:
   Probehlo setkani pod nazvem Globalni vladnuti organizovane Lee Kuan Yew, ktery zalozil pri univerzite v Singapuru School of Public Policy.

   Jeho skola:
   ‚It provides advanced training for candidates to assume positions in academic institutions, international organisations, governments and NGOs with significant research commitments.‘

   WEF:
   Akce s nazvem ‚Globalni vladnuti‘ organizovana Lee Kuan Yew:
   ‚… to manage cross-border issues – like diplomatic relations, trade, financial transactions, migration, and climate change.‘ – pripominam ze velezrada (otevrene hranice) je organizovany kriminalni cin faraonu a jejich pomocniku z rad NGOs, EU apod.

   Cil Leeho skoly:
   ‚The mission of the school is to ‚be the leading global public policy school in Asia, developing thought leadership, improving standards of governance and transforming lives for a more sustainable world.‘

   Rekla profesorka Umbridge.

   A co na to nove zvoleny clen Kralovske Kanadske Spolecnosti Russell Belk, ktery zalozil Centre for International Relations – v ramci: global academic community…?
   Publikuje. Napr.:
   ‚Why Not Share Rather Than Own?‘

   https://intelligence.weforum.org/topics/a1Gb0000000LHN2EAO?tab=publications

   – dalsi odkazy html 5 nebere – vse je z oficialnich stranek spolecnosti a organizaci – vlastnimi slovy. Fakta!

   1. Fakta jsou, že tvůj příspěvek jsou zmatlaný bláboly. A se zgenerovanou ingliš hatmatilkou jdi do brusele, tady to je český web.

    1. Naucte se Anglicky nebo pouzijte prekladac. Evidentne jste to necetl. Nadavat si jdete do Praveho prostoru. Tam se s cizimi jazyky nepotkate.
     Netykejte mi. V Ceske republice si lide netykaji, kdyz se neznaji. Naucte se Cestinu.

  2. „Aby bylo líp, tak musíte proto něco dělat, a aby člověk mohl něco užitečného dělat, musí mít určité schopnosti. To současní politici nemají. Ani schopnosti, ani elementární morální zásady.“

   – trochu, HODNE inak. Ľuďom viac ako schopnosti, chýba SNAHA, chuť, ochota – niečo robiť.
   Politici majú presne také morálne vlastnosti – AKÉ OD NICH požadujú voliči.
   Voliči požadujú socDáfky a podporu, NIE MORÁLKU. Keby politici mali morálku – nemohli by v soc dáfkach rozdávať CUDZIE peniaze.

 7. Ani po 1000 letech se nepovavazuji za Cechy a maji potrebu nam neustale predhazovat svou vyjmecnost. I ti Arabove se vetsinou asimiluji po jedne, dvou generacich.

 8. Tahle CHUCPE žvásty sionistického žvanivého fanatika Tomského, no… Asi je to tady pro „názorovou pestrost“. Ještě chybí talmudický Jahve-Baal-Belzebub.

  Izrael se dopustil dosud nejbrutálnějšího válečného zločinu a vybombardoval uprchlický tábor v Gaze, který je pod ochranou OSN

  Izraelské stíhačky vybombardovaly v Rafáhu uprchlický tábor ustanovený OSN pro ochranu vysídlených civilistů! Ve stanech zahynulo přes 40 uprchlíků! Exploze bomby dokonce utrhla malému dítěti hlavu! Roztavená těla Palestinců potvrzují, že piloti F-16 svrhli na Palestince protibunkrové řízené bomby! Rozsudek ICJ na zastavení operací IDF v Rafáhu je teď cár papíru!

  Stíhačky zřejmě shodily americké protibunkrové bomby JDAM s ochuzeným uranem, který upálil Palestince

  Tisková agentura Wafa s odvoláním na Palestinskou společnost Červeného půlměsíce (PRCS) uvedla, že mezi mrtvými jsou i ženy a děti, přičemž mnoho z nich “uhořelo zaživa” uvnitř stanů. Jeden z obyvatel, který dorazil do kuvajtské nemocnice v Rafáhu, uvedl [3], že “stany se po útoku tavily a těla lidí se také taví“.

  Shození bomb na stany do uprchlického tábora ustanoveného Vysokým komisařem OSN pro uprchlíky, je možné považovat za válečný zločin a rovněž vyhlazování palestinské populace. Mezinárodní soudní dvůr OSN tak dostal jasnou odpověď od Izraele, že ten se rozsudky ICJ nejen řídit nebude, ale každý takový rozsudek bude potrestán a odnesou ho rukojmí, tedy rozumějte palestinští uprchlíci koncentrovaní na jednom místě, tedy v Rafáhu u hranic s Egyptem, kam byli Palestinci vyhnání z celé Gazy.

  1. Když na východní Ukrajině režim v Kyjevě pozabíjel 35000 lidí včetně žen a dětí, tak se nikdo ze Západu nad tím nepohoršoval. Proč by se nyní měli lidé pohoršovat nad zabíjením Palestinců? Jak připustíme, že se zabíjení lidí stane běžnou věcí, tak už se to nedá změnit, dokud se ty hrůzy nedotknou všech.

   1. Izrael zabil vic lidi za pul roku. Je pravda, ze Ukrajinci behem 8 let ostrelovali Donetsk, ale obrazky mesta srovnaneho se zemi jsem nikde nevidel.

   2. Po „majdanu“ v Kyjevě moc byla pučem předána sionistickým Chazarům „židovského původu“. To oni bombardovali Doněck a Luhansk, to oni. A jsou to ti samí chazarští, kdo již 80 let masakrují Palestince. V šíleném zfetovaném puči „majdan“ se kromě CIA rovněž významně angažovali Izraelci, to se ale na vrata nepíše.

   3. To uz KoZe pripustil davno. A proto to v lidech uz nevzbuzuje zadne emoce, pokud jim nikdo nerekne, ze by melo!

  2. franta :
   Vy máte krásny a spkojný život. Presne viete, KTO je vinný za vaše problémy, kto vytvoril vašu chudobu. Viete, kto chystá koniec sveta a 3WW.
   S takýmito vedomosťami sa krásne večer zaspáva. Nemusíte nič riešiť, všetko je už rozhodnuté.

Napsat komentář