Zpět

Coronavir a vývoj zločinnosti

Text 20.7.2020

V USA zjistili zajímavou závislost. Během epidemie poklesla menší kriminální aktivita, ale na mnoha místech vzrostl počet vražd o 20–50 procent – a rovněž střelba je mnohem častější. Přitom první dva měsíce vypadaly jako úplný útlum veškeré kriminality.

Intepretace je obtížná: za epidemie je méně lidí v ulicích, a také vzhledem k napjaté situaci se hlásí a vyhodnocuje méně případů. Počet vražd ale nejspíš souvisí s psychologickým napětím a leckde kopíruje vzrůst domácího napětí. Řada lidí měla alespoň zpočátku problémy sehnat drogy, na kterých jsou závislí. Skutečně otrlí zločinci si však mohou rovněž říct, že policie je přezaměstnaná jinými aktivitami, a tak se vyřizují své účty ještě zveličené obecnou nejistotou. Podobný proces se může odehrávat na evropských silnicích, kdy klesl počet menších havárií a zvýšil se počet tragických událostí. Množství kyberútoků však rostlo už od počátku epidemie, protože lidé seděli doma za počítači.

Organizovaný zločin se zabydlel v Anglii a zejména v Liverpoolu. Jedná se hlavně o obchod se zbraněmi a drogami. Nová policejní operace „Venetic“ založená na dešifrovaných zprávách ze zabezpečených telefonů (EncroChat) ukazuje, že až kolem 70 procent zločinnosti pochází se severozápadu Anglie. Jedná se o poměrně lukrativní obchod, protože malorážka Glock, která ve střední Evropě stojí asi 135 liber, může být za 90 vteřin změněna na pistoli ráže 9 mm, která se dá prodat až za 5000 liber. Anglická policie zjistila, že nejoblíbenější britskou ilegální zbraní není Glock, ale český výrobek Škorpion vz. 61 ráže 7,65 mm a slovenská poloautomatická zbraň Grand Power. Liverpool a Manchaster se díky obchodu s jihoamerickými zeměmi stávají velkými překladišti drog.

Zašifrované telefony platformy EnchroChat používalo před britským zátahem asi 60 tisíc lidí, z toho asi 10 tisíc v Británii. Tato služba stojí kolem 1500 liber za půl roku. Platforma se stáhla, ale ohlašuje nové modely. Britští policisté při akci zatkli víc jak 700 lidí, zajistili miliony liber v papírových penězích a kolem dvou tun drog typu A a B. Před deseti lety byl počet skupin organizovaného zločinu v Británii poměrně malý, ale v minulém roce policie zmapovala 4600 kriminálních skupin zaměstnávajících několik desítek tisíc členů. Přitom obětí organizovaného zločinu je v celosvětovém měřítku víc než přímých obětí válečných konfliktů. Co stojí za tímto obrovským, nezvládnutým rozmachem kriminality? Odpověď můžeme hledat nejméně ve třech skupinách faktorů:

  1. Globalizace a inovace: kriminální gangy jsou pružné a přemýšlivé a dokáží rychleji vycítit jakoukoliv výdělečnou příležitost, než je policie většiny států schopná zareagovat. V samotném Liverpoolu gangy navazují na kriminální know-how, které zde již v 90. letech zaváděl Curtis Warren. Máte dojem, že gangy si jako jediné osvojily program celoživotního vzdělávání a chytře rozpracovaly své byznys-modely.
  2. Úspory v policejním sboru. V USA je sice teď populární heslo „Defund police!“, tedy méně peněz pro policii (kdybych byl šéfem pouličního gangu, tak by účast mých lidí na demonstracích byla povinná), ale ve skutečnosti většina států potřebuje víc policistů. Problém není v tom, že by policie dostávala příliš mnoho peněz a měla nadbytek policistů, ale v jasných pravidlech a v jejich dodržování. Mnoho policistů nemůže být v ulicích, protože vyplňují nějaké papíry.
  3. Třetí problém je nejzávažnější a v dalších letech se bude pravděpodobně dál prohlubovat. Jen v Británii část nemocnic (část nereagovala) nahlásila, že od počátku roku přijala 2500 případů dětské podvýživy, to je dvojnásobek oproti minulému roku. Za poslední tři měsíce se počet chudých v Británii zvýšil o několik milionů a to zejména v již chudých a etnicky pestrých oblastech, kde je vysoká míra tolerance ke zločinu.

Co z toho vyplývá pro svět a pro Českou republiku? V západní Evropě se místy přibližujeme situaci, jakou známe z filmů. Vznikají oblasti specializované na zločin, kde vládnou vlastní pravidla a policie zasahuje jen někdy. Nezaměstnanost a koronavir nejspíš zesílí potřebu drogové úlevy od světa. To, co se děje na Západě, přichází se zpožděním, dejme tomu deseti let i k nám, i když doba přenosu se možná mezitím zrychlila. Víc chudých a nezaměstnaných bude nejspíš znamenat víc gangů, takže se dají očekávat války gangů, k jaké nedávno došlo v jinak poklidném Dijonu, kde tři noci po sobě hořela auta na ulicích a padesát ozbrojených Čečenců si vyřizovalo své účty se severoafrickými usedlíky. Nejzávažnějším faktorem se asi stává chudoba. Zároveň se ukazuje nutnost úzké mezinárodní spolupráce, protože gangy jsou globalizované. Zbraně používané britskými gangy v mnoha případech pochází z balkánských zemí a ze Slovenska (údaje pro ČR jsou obtížně dohledatelné), odtud putují přes Německo do Holandska a dál do Evropy.

Hlavní prameny: Guardian 12. 7., National Crime Agency: Operation Venetic 2. 7. 2020

P.S. Sice to nesouvisí s hlavním tématem článku, ale informace je životně důležitá. Na jihu USA se nyní medián (střední hodnota) nakažených koronavirech pohybuje mezi 33–37 lety, znamená to, že zatímco dřív mezi nakaženými převládali starší lidé, dnes se situace obrací a zhruba polovině nakažených je méně jak 35 let. Za růst je podezřelý zejména noční život v přeplněných barech. Jedna ze studií ukázala, že mezi nakažením se a vážnými kompliacemi či smrtí je průměrná doba 18 dní.

Všechny příspěvky s Václav Cílek

Diskuze:

Napsat komentář