Zpět

Václav Cílek

Geolog, klimatolog, spisovatel, esejista

Václav Cílek

25 rozhovorů
18 textů

(nar. 1955)
Dále také filosof, překladatel taoistických a zenových textů a popularizátor vědy. V letech 1980 až 1990 pracoval v Hornickém ústavu Akademie věd ČR. Od roku 1990 pracoval v Geologickém ústavu Akademie věd ČR a v letech 1994 až 2001 pak na částečný úvazek v Centru teoretických studií. Od roku 2004 byl ředitelem Geologického ústavu Akademie věd ČR, ale roku 2012 se rozhodl tento post opustit a vrátit se na místo vědeckého pracovníka, aby se mohl více věnovat odborným výzkumným pracím.

Příspěvky autora