Zpět

Na Západě zuří válka

Text 3.12.2022

Nová kniha anglického konzervativního novináře v širokém záběru a podrobně líčí útoky progresivistů na zásady politického a kulturního života zejména v Americe, kde se pod jejich tlakem liberální řád pomalu mění v neliberální. Murray jako nějaký válečný korespondent na frontě předkládá panoramatický obraz střetů s levicovými aktivisty a popisuje dlouhý vývoj nové teorie „sociální spravedlnosti“ od jejího zrodu, kdy akademici předělali humanitní obory na ideologii rovnostářské nenávisti vůči západní civilizaci. Marxův proletariát zradil revoluci a dnes jej má nahradit spojenectví rasových a sexuálních menšin, jež svrhnou utlačovatelský liberální řád a vysvobodí společnost z područí privilegované vládnoucí kasty (bělochů).

Po pádu komunistické Evropy (1989) a vítězství liberální demokracie i tržního hospodářství nad zdiskreditovaným marxleninismem sovětského ražení se kupodivu právě v baště kapitalismu prosadilo revoluční hnutí, jež hodlá zničit starý svět, a na jeho troskách vystavět nový. Studená válka rozvoj antikapitalistického hnutí pozdržela. Murray se podivuje nad ohromnou sílou utopie, jež svým jazykem mate obhájce svobody, a proniká do veřejných institucí. Liberální znamená neliberální, demokratické nedemokratické, tolerantní nesnášenlivé, spravedlivé neférové, vzdělání nevzdělanost, rovnost menšin nerovnost většiny, cenzura zločinů ochrana menšiny před zákonem. Progresivisté napadají „vrozenou bělobu rasy“, zvýhodňováním méně schopných menšin likvidují talenty a degradují univerzitní vzdělání. Proměnlivý jazyk „probuzených“ (woke), u nás si kdysi říkali „uvědomělí“, je matoucí, neboť operuje rovností absolutní a rovnost občanů před zákonem napadá za diskriminaci.

Autor popisuje zuřivé pouliční protesty, jichž se sám zúčastnil, aby zjistil, proč mládež považuje Ameriku za rasistickou, ačkoli to dávno není pravda, a dokládá, jak antirasismus napadá lékařství, pedagogiku, individuální výkonnost, ba i matematiku považovanou za rasistickou – a také dějiny „bílých mrtvých mužů,“ rasistické od svého zrodu ve starém Řecku. Proto padají sochy význačných osobností a předělávají se univerzitní osnovy. Díky americkému historickému komplexu se aktivistům podařilo společnosti vnutit představu, že je dnes, byť skrytě, rasistická jako v dobách Ku-klux-klanu. Politici před obviněním z rasismu ustupují a prosazují, aby firmy, vysoké školy, vědecké instituce, zábavní průmysl i státní správa zaváděly výběr zaměstnanců dle rasového klíče, a poškozují tak výkonnost. Některé školy místo vstupních testů rozhodují losováním. Z antidiskriminace se vyklubala diskriminace nejen bělochů, ale i Asiatů. Vynucená školení o skrytém rasismu by mohla zničit legitimitu i soudržnost multietnického národa. A o to právě hnutí „Na černošských životech záleží“ usiluje. Vše se má posuzovat prizmatem rasy, přestože nevysvětluje vůbec nic.

Murray je především novinář a čtenáře nezatěžuje filosofováním, ale ve své knize Šílenství davů prozrazuje, že dnešní katastrofu Západu zavinila sekularizace. Naše civilizace od renesance vytlačuje z povědomí teocentrický svět. Nejdříve omezila myšlení na empirickou vědu, později zavrhla konfesijní stát, osvícenci založili kult kultury bez Boha, a biblickou morálku dnes nahrazuje politické náboženství, jemuž od 60. let podléhají dokonce i americké protestantské církve. Se ztrátou křesťanství zaniká povědomí, že pokrok závisí především na množství slušných lidí a individuálních ctnostech, a ne na přestavbě společnosti. Z hloubi dějin se vynořila jediná alternativa, jakou máme – Marx a Engels. Nemají snad pravdu, že má každá společnost svou hierarchii – vládnoucí a ovládané? Co když není globální liberální elita tak zcela nevinná a vytváří falešné vědomí spravedlnosti? Nárok totální revoluce je ale utopický, zmizí snad v beztřídní společnosti diskriminace? Nevznikne nová třída?

Murray volá do boje. Musíme razantně odmítat pomluvy civilizace, jež dala světu katedrály a univerzity, úžasné umění, vědu, techniku i lékařství, prodloužila lidem věk a vytrhla z bídy dvě miliardy lidí. Pouze Západ ustavil individuální a politickou svobodu. Důkazem jeho velikosti jsou statisíce lidí, co každý rok riskují nebezpečnou cestu, aby se stali jejími občany.

Všechny příspěvky s Alexander Tomský

Diskuze:

 1. Ách jo.
  I ve starém Římě si mysleli, že jejich civilizace je nejvyspělejší a tudíž na věky.
  Dochází k přeformátování světa, to vidí už snad každý, kdo si umí dát věci do souvislostí.
  Tzv. demokratický svět reprezentuje cca šestinu lidstva. Těch zbylých pět šestin chce ale také žít a prosperovat.
  Podle svých zvyklostí, určitě né pod kyjem světového drába.
  Bude to bolet a my jsme znovu na té blbé straně železné opony.

 2. To máte svatou pravdu, dala by se tato slova vytesat do kamene. Muzea západních států jsou toho dokladem, britská bohatá poklady kolonialismu že zemí kde jen brali a nic nedávali.

 3. šokovala mě tato věta: “ Pouze Západ ustavil individuální a politickou svobodu. Důkazem jeho velikosti jsou statisíce lidí, co každý rok riskují nebezpečnou cestu, aby se stali jejími občany“
  Já mám pocit, že spíše utíkají ze svých zemí rozvrácených devastační koloniální politikou právě Západu…. a v podstatě ani netuší, do čeho to vlastně jdou….

 4. Pane Tomský,proti demagogiim nelze bojovat rozumovými argumenty, ale jen protidemagogií.Zaseté bludy nelze vyvracet,ale pouze nahradit jinými.Tohle však mnoha akademický vzdělaným lidem nedochází a proto ani neví jak se jim bránit.Doufejme,že jim to rychle dojde. Skryté indoktrinace nejsou nikdy dohledatelné,proto mají obě strany stejné šance, pokud dojdou obě k používání stejné morálky.Vaše vývody jsou vždy pronikavě objektivní a brilantní.
  Hezký den

 5. Amerika je pořád rasistická. Ve většině dotazníků se krom jiných osobních údajů musí vyplnit kolonka rasy, i když nejdou do takových detailů jako kdysi Německo. Spousta černochů se touží pomstít bílým za to, že jejich předkové neubránili svou svobodu a za své podřadné postavení ve společnosti a využívají k tomu každou příležitost, která se jim naskytne. Bílí jsou naproti tomu podráždění neschopnými černochy, které musí brát jako sobě rovné, kteří pro sebe chtějí výhody a každou výtku svádějí na rasismus.

  Je zajímavé, že pan Tomský nemá rád pana Putina, i když mají na mnohé stejné názory:)

 6. Se mnou to nemá vůbec nic společného, to americká levice (woke) včetně vedení velkých firem a vlády jednomyslně prosazuje stejný rasový mix, jaký je ve společnosti, do firem, kulturních institucí i úřadů. Murray to detailně popisuje. Nejde o žádné filosofování.

 7. Tomský, co má společného tvoje „spojenectví rasových a sexuálních menšin“ účelově sponzorovaných fašizujícím korporátem s levicí, která bojuje za zlepšení podmínek PRACUJÍCÍCH a chudých?
  Tudíž skutečná levice, která by měla být ve střetu s korporátem, je tebou házená do jednoho pytle s figurkami , které často ani neví čemu slouží za korporátní bakšiš.
  Jestli jsi ty filozof, tak já jsem Einstein.

Napsat komentář