Zpět

Radovan Dluhý-Smith

Radovan Dluhý-Smith

7 rozhovorů
5 textů

(nar. 1971)
nezávislý badatel, analytik a vysokoškolský učitel Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kde přednáší na katedře rozvojových a environmentálních studií. Věnuje se počasí a možnostem jeho ovlivňování a dopadům na společnost. Žil a studoval svůj obor v USA. Pracoval při rozvojových projektech v Ekvádoru a Mexiku. Byl také konzultantem OSN ve Vídni.

Příspěvky autora