Zpět

Kořeny korporátního fašismu, který tady globálně máme, jsou v propojení velkého byznysu s politiky

Text 12.5.202433 min Přehrát

Každý den můžeme kolem sebe sledovat velkou mediální politickou i společenskou bitvu – mluvím o bitvě o pravdu, jejíž vlastnictví si přisvojují mnozí. Ti, kdo mají moc, teď zrovna chtějí trestat ty, kteří podle nich pravdu nemají, vzduchem, éterem a internetem létají slova jako „dezinformace“ a „fake news“ tak hustě, že už si přestáváme všímat, že už jsou zase lidé stíháni a trestáni za slova, názory, otázky, což – jak můžeme vědět z historie – je pro demokracii mnohem nebezpečnější, než jakékoli skutečné, či údajné nepravdy, nebo záměrné lhaní. To, že většina nadšených bojovníků za svou pravdu ani nezná její definici, se dá pochopit – je to filozofická kategorie, a ta si žádá zájem – ale oni nemají ani definici, co to jsou dezinformace, proti kterým vedou své líté bitvy. Možná i proto se ujala ona anekdota: „Jaký je rozdíl mezi dezinformací a informací? Většinou tak dva měsíce.“ A tak se dnes společně s mým hostem podíváme zaručeným informacím i zaručeným dezinformacím tak trochu pod sukénku. Jsem ráda, že je dnes se mnou ve studiu Radovan Dluhý-Smith, vítej u nás.

Radovan Dluhý-Smith: Dobrý den, Martino, dobrý den, posluchači, a děkuji za pozvání. Je tomu prakticky rok, co jsem tady byl naposled.

Martina: To už bude rok, cos mi mával z vlaku – zpívala ABBA.

Radovan Dluhý-Smith: Ano.

Martina: Jenom ještě dodám, že jsi žil a studoval ve Spojených státech, zúčastnil ses rozvojových projektů v Ekvádoru a Mexiku, byl jsi konzultantem OSN ve Vídni. Tím chci zdůraznit, že tvůj rozhled i nadhled je předpokládatelný. Pojďme se krátce podívat na situaci, ve které se právě teď vynacházíme: Řekni mi, jak vnímáš a vidíš vášnivou bitvu o to, kdo je v našem veřejném prostoru držitelem pravdy? Je to podle tebe v demokracii něco normálního, přirozeného, nebo to, co zažíváme, už trošičku vybočilo z cesty?

Radovan Dluhý-Smith: Tak tys nakousla, nastínila, spoustu velmi zajímavých témat. Já bych možná rád šel úplně do kořene, do původu, tedy, jestli opravdu žijeme v demokracii, jelikož jsi toto slovo, termín, použila. Na začátek bych chtěl upozornit na studii univerzity v Princetonu, která tvrdí, že Spojené státy jsou již dlouhodobě oligarchií. Tato studie byla dokonce zveřejněná v britských médiích, v BBC. A my jsme v sametové revoluci vybudovali prakticky systém, který je velmi podobný tomu, který mají ve Spojených státech, a ve vytvoření tohoto systému nám pomáhala spousta západních odborníků. Mimochodem tak, jako v Rusku po rozpadu Sovětského svazu, kde Mezinárodní měnový fond, harvardští profesoři, třeba Jeffry Sachs, Světová banka a další, kde v 90. letech také budovali takovýto systém, který tam mají dodnes. Takže je důležité se opravdu ptát, jestli máme demokracii.

A jestli bych se mohl ještě vrátit k této studii, tak oni se prostě ptají, jak se to projevuje, jak ve Spojených státech oligarchický systém funguje. A tato studie ukazuje, jak různé úzké zájmové skupiny lobbují politiky, aby schvalovali zákony, které především benefitují právě elitáře a velké korporace.

Kořeny korporátního fašismu jsou v propojení velkého byznysu, zájmů o rabování zemí, s politiky

Martina: A to, co jsi teď řekl, znamená, že když se vydáme na západ, tak narazíme na oligarchistický systém, a když se vydáme na východ, tak taky. Tak co sever a jih?

Radovan Dluhý-Smith: Řekl bych, že tento systém je globální, takže bych do toho zahrnul sever i jih. A tyto úzké zájmové skupiny potom získávají stále větší vliv v ekonomice, a hromadí stále větší bohatství. Není překvapením, že jedno procento lidí na světě vlastní víc než 50 procent bohatství lidí dohromady. Ve Spojených státech je to 10 procent, tedy 10 procent nejbohatších vlastní dvě třetiny bohatství lidí ve Spojených státech dohromady.

Ještě bych se vrátil k uvedené studii: Tyto úzké skupiny, tito elitáři, potom ovlivňují velkým způsobem média, která jsou velmi centralizovaná, a jsou skupována. A možná zde hraje velkou roli moc reklam, které zadávají tyto obrovské firmy, protože velké stanice bez nich nemohou fungovat, protože jim reklamy tvoří velké procento tržby. Onehdy jsem viděl velmi zajímavou reklamu, nebo kompilaci Pfizeru ve Spojených státech, kde to bylo nějakých takřka 20 až 30 různých reklam na různá sportovní klání, zdravotnictví, kulturní show a podobně.

Martina: Hotoví filantropové.

Radovan Dluhý-Smith: Přesně tak.

Martina: Radovane Dluhý-Smithi, kde je ale hranice únosnosti této bitvy o pravdu? Protože, pokud budeme stále diskutovat o tom, že někdo pravdu nemá, a někdo ji má, aniž bychom ji v podstatě stále hledali, tak z toho hrozí velké nebezpečí. Protože pak to také vede k takovým závěrům, které také můžeme slýchat, že každý má přece svou pravdu, a podobně, takže se nakonec smysl této bitvy vytrácí. Řekni mi, kde je tedy únosnost, kde je hranice této bitvy? Je to třeba v okamžiku, kdy je člověk, který je jednou skupinou označen tak, že pravdu nemá, kriminalizován?

Radovan Dluhý-Smith: Tento systém, podle mého názoru, trošku funguje jako sněhová koule, která se nabaluje, když je mokrý sníh. Velmi dobře o tom psali britští profesoři Tombs a White, což jsou právníci, v knize Korporátní zločinec – myslím, že nebyla přeložena do češtiny, bohužel – Corporate Criminal, kde tento systém popisují jako korporátní fašismus. Je to systém, ve kterém se obchodní zájmy propojily s politikou, že tato symbióza je vlastně definicí korporátního fašismu. A moc dobře víme – ptáš se na hranice – kam korporátní fašismus přivedl Evropu ve 20. století – měli jsme tady dvě světové války – takže tato hranice může být opravdu až takhle žalostná.

Martina: A ty vidíš kořeny dvou světových válek v korporátním fašismu?

Radovan Dluhý-Smith: Určitě, obzvláště v té druhé. Právě v té knize ti dva britští profesoři popisují, jak americké firmy, evropští finančníci, podporovali právě Hitlera a německý průmysl. O tom existuje krásná kniha Wall Street Trilogy (u nás vyšlo jako Wall Street a bolševická revoluce), ve které Antony Sutton – tak nějak se jmenuje – který byl členem Hooverova institutu, ukazuje na odtajněných materiálech, bankovních převodech a tak dále, jak bez pomoci finančníků, a bez zapojení různých západních a amerických průmyslníků, by Lenin, Trockij, nevyhráli bolševickou revoluci, a pak to jde k fašistickému Německu, a tak dále. Takže bych kořeny viděl v propojení velkého byznysu, těchto obrovských zájmů o rabování zemí s politiky, kteří z toho potom mají obrovský vliv v rámci různých obchodních jednání, a tak dále.

Procento smrtnosti na chřipku je 0,1 procenta lidí starších šedesáti let. U covidu to bylo 0,01 až 0,001 procenta. Proč tedy lockdowny, roušky, vakcinace, když pro většinu lidí nebyl covid nebezpečný?

Martina: Radovane, pojďme se konkrétně podívat na realitu, a ukažme si jednotlivé věcné případy. Myslím, že je velmi dobré vrátit se zpátky ke covidu, přestože mnozí z vás, posluchačů, o tom nechtějí nic slyšet, ale myslím, že je to velmi dobrý příklad, protože si ještě dobře pamatujeme, co s námi dělaly informace, čemu jsme pod vlivem strachu byli ochotní uvěřit, jak to měnilo třeba naše chování, naše myšlení, nebo našich přátel, čemu jsme prostě byli ochotni sednout na špek, a jak jsme pak reagovali, když jsme se dozvěděli, že některé věci byly jinak. Myslím, že toto je dokonalá laboratoř – covid – takže proto bych se u něj chviličku zdržela. Řekni mi, jak to třeba bylo s obrovskou úmrtností, která se od začátku nad námi vznášela? Mě překvapil výsledek studie ze Stanfordu, který říká, že globální úmrtnost na covid 19 byla před vakcinací – pro věkovou kategorii mladších než 60 let – stejná, či menší než úmrtnost na chřipku. Znamená to, Radovane, že nám byl tvrzen úplný opak?

Radovan Dluhý-Smith: To je skvělý dotaz. Je to přesně, jak říkáš. Jde o studii publikovanou v roce 2022 vědci, vedenými stanfordským profesorem Johnem Ioannidisem. On tam právě nastudoval, nebo shromáždil data, myslím, z 31 zemí, a vypočítal, že průměrná infection fatality rate – což je, pro posluchače, smrtnost, čímž rozumíme počet zemřelých na danou nemoc, dělený počtem lidí touto nemocí nakažených – je přesně, jak říkáš, menší než chřipka. On tam uvádí statistiky, že procento smrtnosti na chřipku je nějakých 0,1 procenta, a on v tomto výzkumu zjistil, že u lidí mladších než 60 let byla smrtnost na covid 0,01, 0,001 procenta, to znamená, že u chřipky je to jeden z tisíce, a u covidu to byl jeden z deseti tisíc, ze sta tisíc z těch, kteří byli covidem nakaženi. Takže to je skvělá otázka, proč byly všechny lockdowny, proč všechna ta opatření, roušky, vakcinace, a tak dále, když pro naprostou většinu lidí na světě covid nebyl nebezpečný?

Martina: My víme, že nás vyděsili naši představitelé. Ale některé bych nepodezírala z toho, že sami vyděšení nebyli. Mě by zajímalo, kdo vyděsil je?

Radovan Dluhý-Smith: To se možná vracíme k první otázce. Ono to tak nějak utichlo. A na odpověď půjdu trošku oklikou, jestli můžu, Martino. Před covidem se dost probíraly skandály, panamské dokumenty o daňových rájích – nevím, jestli si vzpomínáš – a šlo o obrovskou korupci právě mezi politiky a byznysem. Tam se ztratily miliardy dolarů do daňových rájů, a byli do toho zapleteni jak politici, tak byznys. Takže to je, nebo může být jedna z odpovědí, že pro spoustu politiků, vládních představitelů, ale i nemocnic, to byla příležitost. Kdesi jsem četl, že výnosnost, nebo ziskovost nemocnic před covidem byla velice nízká, a pak přišel covid, a nemocnice najednou vykazovaly obrovské zisky, a tak dále.

Martina: Ale o tom spekuluješ.

Radovan Dluhý-Smith: Ne, to byl článek.

Martina: To, že vykazovaly zisky, to ano, protože dostávaly větší peníze za covidové lůžko a podobně. Ale spekuluješ o daňových rájích. Spojuješ věci, o kterých nevíš, jestli tam tato propojenost ve skutečnosti je.

Radovan Dluhý-Smith: Samozřejmě, panamské daňové ráje byly před covidem. Ale snažím se najít nějaké souvislosti, že možností výdělku, peněz, mohlo být to, že vládní představitelé, politici, začali podepisovat smlouvy, které podepisovat nemuseli.

Od roku 2022, kdy skončil covid, máme v Evropě problém s nadměrnými úmrtími, která většinou s covidem nesouvisela

Martina: Dobrá. My jsme zmínili studii ze Stanfordu, a mnozí teď namítnou: „Jedna studie jaro nedělá. Určitě jich bylo více, a určitě některé tvrdily něco jiného.“ Je to tak? Byly studie, které podporovaly teorii, že smrtnost i u lidí pod 60 let – což tedy zdůrazňuji – v kategorii mladších 60 let, byla tak obrovská, jak nám říkali. A je vůbec možné, aby se statistiky takto rozcházely, když jde o čísla?

Radovan Dluhý-Smith: Tak asi ano, asi se rozcházely. Je pravdou, že dnes různé země právě úmrtí na covid přepočítávají, takže se možná za nějakých pět, deset let dozvíme, že úmrtí na covid nebylo takové, jak udávala čísla. Navíc, od roku 22, kdy skončil covid, máme problém s nadměrnými úmrtími. To je další problém, a podle spousty mainstreamových článků tato nadměrná úmrtí neměla z velké části co dělat s covidem. Takže i to je téma, protože například ještě koncem roku 2023 spoustu zemí v Evropě, například Finsko, Irsko, Kypr, Holandsko, Lucembursko, Německo, Rakousko, mělo nadúmrtnost větší než 10 procent.

Martina: Nadúmrtnost v jaké souvislosti?

Radovan Dluhý-Smith: Eurostat dělal průměr úmrtnosti mezi rokem 2016 a 2019, a úmrtnost, o které mluvíme, je vyšší než v tomto období.

Martina: A to se přisuzuje čemu?

Radovan Dluhý-Smith: O tom jsou různé dohady.

Martina: To se vlastně nepřisuzuje ničemu.

Radovan Dluhý-Smith: To se nepřisuzuje ničemu, ano.

Martina: Dokonce se vytáhl starý název „syndrom náhlého úmrtí dospělých“. Já našim posluchačům doporučuji, aby si v této souvislosti poslechli rozhovor s paní kardioložkou Gandalovičovou, která se do těchto otázek vrhá velmi srdnatě.

Radovan Dluhý-Smith: Jestli ještě můžu, Martino, ohledně toho, čemu se to ještě přisuzuje, a to je dobré zmínit, že to bylo téma dlouhého covidu, tedy, že se to dost přisuzovalo tomu, že to je něco jako dlouhý covid. Ale teď máme několik studií, které ukazují, že dlouhý covid, nemoci a různé příznaky, kterými lidé trpěli poslední asi dva roky, neměly vůbec co do činění s covidem, ale že to byly další nemoci, včetně chřipky.

Martina: Autor tohoto článku, nebo této studie tvrdí, že by termín „dlouhý covid“ měl být přehodnocen: Pan doktor John Gerrard, hlavní hygienik Queenslandu, konkrétně řekl – a to je důležité, a chci, aby to bylo jasné – že: „Příznaky, které někteří pacienti popsali po prodělání covid-19, jsou skutečné, a věříme, že jsou skutečné. Říkáme, že výskyt těchto příznaků není u covid-19 větší než u jiných respiračních virů a že používání termínu „dlouhý covid“ je zavádějící, a věřím, že škodlivé.“ Takže to není, abychom teď lidem, kteří byli opravdu půl roku úplně marní, říkali: „No, to jste si vymysleli.“ Není to tak, víme to. Ale pravděpodobně by takto byli paralyzováni třeba i po pořádné těžké chřipce.

Ale teď se vrátím: Někteří byli totiž přece jenom mimo kondici po vakcinaci. A pokud se přikloníme ke studii ze Stanfordu, že globální úmrtnost na covid-19 byla pro věkovou kategorii lidí mladších 60 let – použiji ve spojitosti s úmrtím hrozný termín, ale řekněme zanedbatelná – nebo úplně stejná, jako u jiných respiračních onemocnění, tak by z toho vyplývalo, že vakcinace pro tyto kategorie lidí vůbec nebyla nutná. A už vůbec nebyla nutná třeba u dětí. Na co jsi v této souvislosti narazil ve svých pramenech, které stále studuješ?

Radovan Dluhý-Smith: Zase, před covidem byla spousta studií o tom, jak důležitá je přirozená imunita, a všichni jsme věděli, a ve výzkumech se psalo, že to je to, co nás v mnoha případech ochrání od nemoci. A najednou, jako kdyby s covidem přirozená imunita přestala fungovat, tedy něco, co tady máme tisíce, desetitisíce let. Bylo zarážející, že jsme najednou přestali používat tento nástroj přirozené imunity, a místo toho, aby vlády přirozenou imunitu lidí posilovaly, tak naopak bylo zvláštní, že zaváděly opatření, které přirozené imunitě škodily. Třeba roušky, nebo lockdowny.

Už před covidem existovalo tolik studií, že roušky nejsou účinné, že nemůžou zabránit šíření viru. A bohužel se tato doporučení z různých studií – a nebylo jich málo, sám jsem jich četl několik, třeba od americké CDC – nyní potvrzují. A já věřím, že pokud budeme mít nějakou budoucí pandemii – v uvozovkách – tak nás nebudou vládní představitelé znova nutit do roušek. Protože za několik posledních měsíců vyšly dvě důležité studie: Jedna je od velmi prestižní Kochovské společnosti, a pak nedávná, rozsáhlá metastudie, publikovaná v britském lékařském časopisu BMJ, a obě tyto studie jasně prokázaly, že roušky proti covidu nefungují, že nemají strategicky významný vliv na zabránění šíření infekce.

Nošení roušek proti covidu nechránilo, a naopak jsou škodlivé. Podporují vznik plísní kandida auris. Fauci nejdříve říkal, že nemají smysl, a pak tvrdil, že mají.

Martina: Takže další mystifikace?

Radovan Dluhý-Smith: Další mystifikace, ano.

Martina: Která akorát ještě snižovala naši imunitu.

Radovan Dluhý-Smith: Přesně tak. Roušky naopak škodily. Teď se často mluví o plísni kandida auris, a přicházejí různé články a studie o tom, že právě kandida auris plísně mohou být vyvolány nošením roušek. Ale ještě se vrátím na začátek pandemie. Známý Anthony Fauci z Národního ústavu zdraví na začátku pandemie v několika rozhovorech říkal, že roušky nezabrání šíření infekce, covidu, nebo Sars-Cov-2, a najednou během pandemie několikrát změnil názor. To je přinejmenším zvláštní.

Martina: Když už jsme u mystifikací, tak já mám dosud v paměti mediální titulky, že vakcíny proti covidu zachránily desítky miliónů lidí. Kdysi byl seriál, True or False, tak se teď ptám: Pravda, nebo lež? Zachránily vakcíny desítky miliónů lidí nad 60 let?

Radovan Dluhý-Smith: Na to je velmi těžké odpovědět. Pokud se budeme řídit velmi váženou studií stanfordských profesorů, že globální smrtnost na covid byla před vakcinací nižší než chřipka, tak koho tyto vakcíny chránily, nebo zachránily?

Martina: Nad 60 let.

Radovan Dluhý-Smith: Možná nad 60 let.

Martina: Desítky miliónů?

Radovan Dluhý-Smith: Spíš bych chtěl upozornit na to, o čem se velmi málo mluví, že když máte nežádoucí účinky, nebo podezření na nežádoucí účinky, tak je hlásíte do různých systémů – ve Spojených státech je to systém VAERS, ve Velké Británii je to Yellow Card, v Evropské unii EudraVigilance – a ve všech těchto systémech se objevuje dohromady několik miliónů podezření na nežádoucí účinky. Je tam takřka několik desítek tisíc úmrtí – když dám tyto tři systémy dohromady – a prakticky nikdo to neřeší.

Takže já bych to spíš otočil, a ještě bych připomenul jednu studii, která byla zase před covidem, a to studie Harvardské univerzity, která mluvila o tom, že se ve VAERSU zachytí jenom jedno procento nežádoucích účinků. V Evropě to je podle studie 10 procent. Tak si ta čísla vynásobte deseti, takže to není třeba deset tisíc nahlášených úmrtí, ale sto tisíc, a není to třeba deset miliónů nežádoucích účinků, ale krát deset, takže jsme najednou v úplně jiném čísle.

A ještě bych chtěl upozornit na článek v Guardianu – mně tady naskakují myšlenky – bývalé ministryně zdravotnictví Velké Británie, kde ona říká, že už jenom, když po vakcinaci naskočí pár desítek, pár stovek nežádoucích účinků po vakcinaci, tak už by se to mělo zastavit, a mělo by se to zkoumat, jestli náhodou dané vakcíny nejsou potenciálně ještě škodlivější. Stalo se něco takového? Bohužel ne. Nežádoucí účinky narůstaly, a očkovalo se, bohužel, a to i přesto, že to nebylo potřeba.

Studie z roku 2023 potvrdily spike protein v krvi a orgánech očkovaných proti covidu mRNA vakcínou, a to měsíce po očkování. Spike protein poškozuje buňky a může být nebezpečný pro DNA.

Martina: Já posluchače ujistím, že těmto dezinformacím, kterým se dnes v našem rozhovoru, i v dalších dílech, podíváme na zoubek, bude mnohem více. Ale teď ještě poslední otázka ke covidu: Důležité zjištění je – jakkoli jsme byli ubezpečováni, že očkování proti covidu je bezpečné – že například dárci krve ve Spojených státech, jsou nyní před každým odběrem dotazování, zda jsou očkováni vakcínou proti covidu-19, a v České republice jsou rovnou upozorněni, že do určité doby po očkování nemohou krev darovat. A to přesto, že jsme byli ujišťováni, že tato látka zůstává v místě vpichu, v těle nezůstávají žádná rezidua a podobně. A teď mám otázku, na kterou neznám odpověď: Je to běžné i u jiných očkování, že nemůžeš darovat krev, když jsi před tím absolvoval očkování třeba proti tetanu? Nebo je takovéto specifikum právě u covidu?

Radovan Dluhý-Smith: Já na to také nemám přesnou odpověď – nevím. To, co zmiňuješ, je požadavek Červeného kříže, který je hlavní organizací, která ve Spojených státech toto dárcovství poskytuje. Je to zarážející. Ale když se podíváme na studie, tak rekce Červeného kříže není překvapující. Protože v roce 2023 bylo publikováno hned několik studií, které potvrdily přítomnost spike proteinu v krvi, v lidských orgánech, a světe div se, nejenom po dobu jednoho, ale více měsíců po očkování. Je to například studie univerzity v Kodani, nebo studie italských vědců, či Harvardské lékařské školy. Třeba oceňovaný Salk Institute napsal, že samotný spike protein, podle vědců, může být pro lidský organismus velmi nebezpečný. Například narušuje opravné mechanismy DNA, nebo poškozuje buňky. Takže se vůbec rozhodnutí Červeného kříže nedivím.

A zase, podle mého názoru, se musíme ptát: Je to nedostatek kompetencí, nebo je za tím něco dalšího? Byl zveřejněn dokument amerického FDA, týkající se vakcíny společnosti Pfizer, a ten prozradil, že americká FDA měla hned od začátku vakcinační kampaně informace, že spike protein u této mRNA vakcíny nezůstává v místě vpichu. To byly protokoly, o kterých FDA věděla. Takže proč říkali, že zůstává na místě vpichu, když samotný dokument Pfizeru během testování zjistil, že u laboratorních myší doputoval do sleziny, vaječníků, do jater, a to několik dní po vakcinaci? Takže je to opravdu zarážející.

Martina: Takže, jaký je závěr? K čemu můžeme na základě nových vědeckých poznatků konkrétně ohledně očkování dojít? Byl to experiment na lidech? Nebo to přehnáním?

Radovan Dluhý-Smith: Martino, vypadá to tak. Když zůstaneme u vakcín, tak ty se dříve testovaly na zvířatech x let, pět až deset let. Pak se pomaličku přešlo na kontrolované studie testování u lidí. A k tomu v tomto případě prakticky vůbec nedošlo. V tomto případě probíhalo testování na lidech v přímém přenosu během vakcinační kampaně, která začala v roce 2021. Takže asi spekuluji, ale vypadá to – podle různých faktických informací – že tomu tak může být.

Martina: V každém případě, ta nechuť tyto věci zpětně ověřovat, a zasazovat do rámce nových poznatků, je přinejmenším podezřelá. A myslím, že pro nás pro všechny by tento okamžik měl být skutečně trenažérem. Covid by se měl stát trenažérem na to, abychom si všichni uvědomili, jak reagujeme pod tlakem, jak pod tlakem strachu můžeme začít jednat iracionálně, jak můžeme být, pod tlakem strachu, manipulovatelní. To myslím, že je pro nás škola, která měla sice velmi drahé školné – pro mnohé – ale pro nás do budoucna být jakýmsi mementem.

Radovan Dluhý-Smith: Přesně tak. Říkáš to moc hezky. Ale bohužel, covid se jako kdyby neustále vrací, a není minulostí, není to úplně uzavřené. Nedávno jsem v Lidových novinách četl tvrzení profesora Hořejšího o pandemii a covidu-19, a opravdu jsem se nestačil divit. Naštěstí se našli tací – třeba doktor Čížek, nebo doktor z Palackého univerzity, kteří mu na jeho – podle mého názoru, nebo podle studií mylná tvrzení – odpověděli. Takže je to něco, s čím, zdá se, neustále pracujeme, a jsou mezi námi tací, kteří neustále omílají nepravdy a dezinformace, které se na nás během covidu valily.

Martina: A které jsou opravdu vědecky vyvrácené.

Radovan Dluhý-Smith: Přesně tak.

Martina: A ještě jedna věc mě stále nutí býti ve střehu vůči informacím, které jsme dostávali, a to, jak covid skončil opravdu ze dne na den.

Radovan Dluhý-Smith: Válkou na Ukrajině.

Martina: Nechci to používat jako špatný vtip, ale tak to bylo. Prostě do tří dnů po něm nebylo téměř ani vidu, ani slechu.

Radovan Dluhý-Smith: Přesně tak. Když jste sledovali články v mainstreamových médiích, tak najednou covid nebyl.

Martina: A v dalším díle se budeme věnovat dalším dezinformacím, které se vzápětí na to ukázaly býti poměrně relevantními informacemi.

Všechny příspěvky s Radovan Dluhý-Smith

Diskuze:

 1. re: vsichni
  nebylo by lepsi pouzivat spravny cesky vyraz umrtnost?
  Zadne ceske slovo jako smrtnost neexistuje!!!

  1. Nejsem z oboru, ale tuším existuje. Je to odborný termín. Viz například ten můj odkaz na odborný blog níže.

  2. Smrtnost se vztahuje k určitému jevu, nebo nemoci, úmrtnost ke všem obyvatelům území.
   U covidu úmrtnost tedy obsahuje i osoby, které se nikdy nenakazili, smrtnost se týká jen nakažených.

 2. spam: Florida prave vydala zakon, ktery zakazuje vyrabet a prodavat maso vyrostle v laboratori. A vsichni horem padem sklonuji jmeno… Bill Gates… a logo na pultu z ktereho mluvi guverner napodobuje ironicky symbol WEF a rika ‚safe our beef‘.
  Pridala se take Alabama!

  Zdroj: Russell Brand – youtube

  1. Horsi je ze na Ukrajine, urednice Ministerstva pro digitalni transformaci* (zalozil Zelenskyj) informuje Microsoft, ze je nyni dano zakonem, ze neakceptovat digitalni ID (Diia – vytvorena s pomoci usa), je nelegalni. A je toho vice … podpora v nezamestnanosti (covid davky) byla dana jen tem, co prokazali dvojite naockovani.
   *jak z Orwella

   Zdroj: Vypoved ukrajinske urednice Gulsanny Mamediievy: (cast rozhovoru (‚ohlaseni‘) je prepsana pod videem v odkazu)

   https://wwps.microsoft.com/episodes/ukraine-digital-government

   btw. USA (deep state) pri WEF se daly slyset, ze se tesi, jak zavedou podobne/stejne ID – USAID (U. S. Agency for International Development). A je toho vic … (zdroj RB).

    1. Jiz pred rokem si tato slecna dala praci a popsala vse, co jsem si dohledala sama na internetu tento tyden – vsechno info mam z oficialnich stranek svetovych organizaci (pripadne i z Redacted a Russell Brand).
     (cely rozhovor je v anglictine)

     Whitney Webb
     (Stavi jen na vsude dostupnych faktech a info z oficialnich stranek organizaci.)

     The New Ukraine:

     https://rokfin.com/post/134788

 3. “ jak bez pomoci finančníků, a bez zapojení různých západních a amerických průmyslníků, by Lenin, Trockij, nevyhráli bolševickou revoluci, “

  Samozrejme, zadna revoluce to nebyla, byl to predchudce Majdanu.
  Trockij vyrazil z New Yorku 27.3.1917 s bandou obrezanych kumpanu na norske lodi Kristianiafjord do Petrohradu s dareckem 20 milionu $ ve zlate (tehdy poradny balik) od zidovske banky Kuhn& Loeb (Jacob Shiff), predtim dostali jeste patricne povely na pozemku Rockefellerovy Standard Oil v New Jesrsey. Pri zastavce lode v Halifaxu ho kanadske urady zatkli protoze vedeli ze to je gauner, ovsem po intervenci nejvyssich mist v USA mu bylo dovoleno odjet. Lenin pak vyrazil 9.4.1917 z nemeckeho pohranici v diplomatickem vagonu s 32 dalsimi obrezanci a darkem zida Maxe Warburga, ktery byl bankerem a zaroven sefem nemecke spionaze ve vysi 6 milionu $ ktery pak vyplatila Nye Banka ve Stockholmu.
  Ravolucionari byli tedy snadno koupeni, o to spis ze po zalozeni Rude armady byly 2 tretiny vojaku madarsti a nemecti prebehlici a dustojnicky sbor byli zidi.O tom pise i legionar Rudolf Medek ve svych knihach. Podle mne na tom ze bolsevici to nakonec vojensky zvladli (a ze si Cesi uzili 41 let bolsevistanu )mel podstatnou vinu Tomas Masaryk, zakazal legiim pomoci belogvardejcum ,Csl. Legie byly tehdy nejlepe oraganizovany a vyzbrojeny vojensky utvar v Rusku.Masaryk byl dlouha leta vydrzovan zidovskymi bankeri a vedel ze jde o zidovsky puc. Rusove byli stejne tak obetmi jako pozdeji my.
  Zde jeste dalsi ukazka motivu podpory ruske revoluce.Existuje spousta dalsich dukazu o co vlastne slo.

  https://www.texemarrs.com/082010/baku_oil_fields.htm

 4. A NWO světová zdravotnická organizace na léčeni lidstva je skutečnosti korporace firma temnoty ,jen Resident Evil filmy tak Umbrella corporation . Tak farmaceutická společnost jen v jiném světě na planetě, to WHO je patři Chaos Tejmonajtu všeho stvořitel všeho zlého a temného a hrůz a hnusů a další ! A  vyrábí všechny biologické zbraně a  eboly nemoci která na planetě zemi Ganě civilizaci civilisté chytily křipka či ebola či kašel a  kožních nemocí a rakovina není nemoc jen narušení dna genetiky člověka a  jedí maso či vajíčka. A všechny druha nemocí z laboratoře genetiků bio teropristé temnoty ! Obrovský masový vrazí a zvrhlíci a maniaci obludy monstra a bestie bez srdce a rozumu nechutný zrůdy a fanatici a  masochisty a další. Despace a Kabala. Napojený umělou inteligenci temnou a Sijonisti. A nemocnice je pod WHO celo světové malých městech a velkých městech. Všech světový zemích. A lekárny také. A i zubaři také. 5G a 6G a 7G a 8G atd. Je technologie je led zářiče umí ovládat lidské tělo a  monitorovat mysl mozek robotický zmyz mikroskopický úrovně jako krevní bunky malé. A vidět filmu G-I.Joe 1 a 2 film nano roboti. A v očkování covid 19 v nemocnicích. a Mutageny vypnou dna šroubovice. A do odpaliště 3D kde nic nefnovat.

 5. Velmi pěkný rozhovor, začíná mi připadat, že se pomalu ale jistě začínáme chytat správné linky. Cítí ještě někdo to ožití a trošku i prolomení cenzury, které teď nastává u našich žurnalistů? 🫡📻📰

  1. Nepíše se kolik lidí bylo v posledním měsíci obviněno a u kolika zahájila policie vyšetřování. To neznamená, že je to nula.
   Je také těžké tu jejich bývalou pozici držet. Podporu Palestinců dává najevo drtivá většina světa, dokonce i USA dávají najevo nelibost s jejich počínáním v Gaze.
   Ukrajina prohrává.

 6. Znám Česko i USA a nemyslím, že máme podobný systém. V USA je základem ústava, zákony se jí přizpůsobují. U nás je Ústava a Listina základních práv zákony libovolně omezována.
  V USA je široká ochrana běžných lidí, Česko je postaveno na vykořisťování běžných lidí. Myslím, že nám Západ úmyslně pomohl vybudovat systém, ve kterém chybí ta nepříjemná omezení, kterým jejich firmy doma čelí.

  „Procento smrtnosti na chřipku je 0,1 procenta lidí starších šedesáti let. U covidu to bylo 0,01 až 0,001 procenta.“
  „procento smrtnosti na chřipku je nějakých 0,1 procenta, a on v tomto výzkumu zjistil, že u lidí mladších než 60 let byla smrtnost na covid 0,01, 0,001 procenta“

  Nevím, jestli alespoň některá z těch čísel jsou správná, zemřel mi na to známý kterému bylo 50 let, běhal 10 km. Je čistá demagogie uvádět jen část s nižšími čísly, o tom protikladu nemluvě, chyby se stanou, pokud to není chyba, tak nechápu to rozdělení na věkové kategorie. Záleží i na rozšíření, kolik lidí onemocní. Pokud onemocní tolik lidí, že zahltí nemocnice, je to problém. Dalo by se to spíš porovnat s epidemií Španělské chřipky, než se současným stavem.
  Respirační onemocnění jsou běžná, ovšem dlouhodobé následky po nich ne.
  Přirozená imunita má asi větší potíže s novým virem, než s těmi, na které je lidstvo zvyklé.
  U roušek hodně záleží na podmínkách testování.

  Pokud jde o vyvracení dezinformací, je to na úrovni demagog.cz.

  1. V USA se všechny 3 části moci kontrolují, u nás je soudní moc ovlivňována jen jmenováním, jinak je nezávislá. V USA o vině v těžších případech rozhodují běžní lidé, u nás jsem naopak četl, že bylo rozhodnuto zrušit lidovou část senátu. V USA jsou soudci a žalobci voleni, u nás jmenováni v případě soudců na doživotí. Demokracie v USA zdaleka není jen chodit k volbám, občané se podílejí i přímo ve výkonu moci, například každý občan má právo navrhovat zákony, v Evropském parlamentu, ani jeho poslanci.

   1. Obcane CR mohou navrhovat zakony a predlozit je poslanci v parlamentu. Tak nas to alespon ucili ve skole.
    Spis si myslim, ze Americane jsou vice prubojni kdyz jde o boj za svobodu.

    Nyni se odhaluje, jak je zkorumpovana CIA, DIA, … ze udrzuji valku na Ukrajine, jejich propojeni s Hunter Binen, a google zde take hraje roli. (myslim, ze zminili i Sorose).

    btw.: Florida podle vseho prave zakazala umele maso Billa Gatese. Jdu si pocist (poslechnout), zdroj Russell Brand – youtube.

  2. “ V USA je základem ústava, zákony se jí přizpůsobují.“
   Kolikrat jste byl v USA na dovolene ze jste takovy znalec?
   S ustavou si tam korupcnici vytreli zadel uz v 30 letech a pomoci zkorumpovane justice si udelovali cim dal vice prav neomezene vladnout. To jste se asi docetl v nejake citance pro male deti.

   1. Děkuji za odkaz. Ty dva citáty se liší, v mezititulku se píše o lidech starších šedesáti let, v následném textu o lidech mladších 60 let, tipnul bych si, že v mezititulku je chyba.
    Netvrdím, že ta studie je dezinformace, ale studií bylo víc, vždy záleží na podmínkách. Problém vůbec je spolehlivě říct, kdo vůbec zemřel na covid. I vámi uváděná čísla se liší o jeden řád. Vzhledem k těm číslům to vypadá, že mám na známé smůlu, nemám desetitisíce známých, jiný můj známý, kterému bylo něco přes 50 to přežil, i když byl řadu týdnů v komatu na ventilaci a také nijak tlustý, nebo nemocný. Vím, že se běžně uvádělo, že nebezpečí hrozí hlavně lidem nad 60.
    O té demagogii jsem napsal, že jste uvedl jen část čísel, která se vám pro vaše tvrzení hodila. Také jak jsem napsal, byly i jiné důvody k opatřením, než smrtnost lidí pod 60.
    Vy uvádíte tu lepší část čísel a pomíjíte ta ošklivá. Můj dojem z rozhovoru by bez jiných informací byl, že chřipka byla daleko větším nebezpečím, než covid. S tím nemohu souhlasit. Že ta opatření byla účinná, i když někdy přehnaná, svědčí velký růst, který nastal po dočasném poklesu a uvolnění těch opatření kolem Vánoc. Určitě bylo možné řešit to lépe, snažit se předejít zahlcení nemocnic a množství zemřelých.

    1. Udělal jsem chybu, že jsem dal do příspěvku dva odkazy. Možná proto můj příspěvek „čeká na schválení“. Kdyby se náhodou nedočkal:
     Z mých vrstevníků – spolužáků ze základní školy – jeden přesvědčivě zemřel „na Covid“ (byl v rizikové skupině, přesto si myslím, že pokud by se k léčbě přistupovalo jako ke standardní nemoci, tedy léčil by se dříve, než měl problémy s dýcháním, mohl dodnes žít) a jeden zemřel měsíc po očkování náhle na problémy se srdcem. Plus tedy, podivně, zemřel naočkovaný můj mladší bratranec.
     Dnes se již dá celkem s jistotou říct, že nesprávné reakce státních struktur na epidemii měla za následek více mrtvých, než Covid sám. Nejenom aplikací vysoce nebezpečné experimentální genetické šmakulády, ale také zanedbáním primární péče, dlouhodobým omezením přístupu lidí k léčbě jiných vážných nemocí, umělou izolací atp. Teď ještě uvidíme dlouhodobé následky té šmakulády, například vliv na porodnost.

     Vynikajícím zdrojem objektivních informací o Covidu je „Smíš“ blog. Dnes je už e celkem zřejmé, že Covid byl skutečně nebezpečný jen pro staré lidi.
     https://smis-lab.cz/2022/02/05/jaka-je-smrtnost-covid-19-ve-srovnani-se-sezonni-chripkou/?amp=1

     1. Váš graf ukazuje, že pro věkovou skupinu do 60 let byl v roce 2020 covid-19 asi 5x smrtelnější, než chřipka, zatímco dnes je situace vyrovnaná.
      V rozhovoru se uvádí, že pravděpodobně pro tu věkovou skupinu je chřipka minimálně 10 x smrtelnější, než covid před očkováním, což odpovídá roku 2020. V rozhovoru se tedy tvrdí pravý opak, než co se uvádí ve vašem odkazu.

     2. Já vím, co je tam napsáno. Jsou tam dva grafy 🙂

      Ta formulace v rozhovoru je poněkud divná. Tuším se tam srovnávají čísla celkové smrtnosti a smrtnosti seniorů, hrušky s jablky.
      Pro mě je na té situaci k zaznamenání využití a budování strachu ve společnosti globální vládnoucí chatrou a jeho zneužití k drastickým a nakonec v konečném důsledku absolutně kontraproduktivním výsledkům. Globální fašistické cvičení „civilní obrany“ na úkor životů lidí. Plus neskutečné napakování se na té genetické šmakuládě, falešně vydávané za očkování. Včetně doslova zločinného „očkování“ dětí.
      A to bych ještě mohl spekulovat o umělém a záměrném rozšíření viru.

     3. Když jste mi dal odkaz, tak je mi jasné, že víte, co tam je, i když to číslo je můj odhad z toho grafu:)
      Nepovažuji to, co tu píši za naši soukromou korespondenci, tak se snažím aby to vlákno dávalo smysl každému, kdo to čte, hlavně panu Dluhému-Smithovi a paní Kociánové, o jejichž výrocích jsem si dovolil pochybovat. Je to také potřebné pro porovnání s částí, kterou cituji níže z vašeho druhého odkazu, který je totožný s odkazem pana Dluhého,

      Je to celé dost zmatené, protože ten mezititulek neopravili.

     4. Rozumím.
      Já celkem nepochybuji, že Covid byl, než došlo k promoření, (laickým odhadem několikanásobně) nebezpečnější, než chřipka. Odpovídá tomu ta moje osobní zkušenost – neznám nikoho, kdo by umřel na chřipku. Na druhé straně, z obou odkazů vyplývá, že pro mladé a zdravé lidi, snad až do sedmdesáti(!) let, nebyl zdaleka tak nebezpečný, aby ospravedlnil ta drastická opatření, ke kterým docházelo. Jenomže to by si Gates a ta parta dalších grázlů nemohli udělat to globální cvičení a Fajzr a další zmetci by nemohli vydřít z lidí ty obrovské miliardy dolarů.
      A to mi přijde důležitější, než se babrat v nějakých pochybných čísličkách.

     5. Také neznám nikoho, kdo by zemřel na chřipku. Některá ta opatření byla jistě nesmyslná. U těch čísel v tom odkazu z kterého cituji, je také napsáno, že jejich údaje jsou nižší, než se v předcházejících studiích, proto jsem o nich pochyboval, i když to věkové rozpětí jsem málo kdy viděl, většinou jsem viděl rozdělení na desetiletí, nebo celkové. Ale je jak jsem psal výše, je spousta jiných důležitých důvodů pro ta opatření, hlavně zahlcení nemocnic. Ty respirátory byly nepříjemné, ale lidé, kteří pracují v prašném prostředí je běžně nosí 8 hodin denně.

     6. Roušky a respirátory jsou samozřejmě relativně podružný detail. Nicméně i ty nejspíše přispěly ke zhoršení zdraví (omezení dýchání, zlepšení podmínek pro germy na rouškách a vyústily v obecné snížení imunity a možná mají podíl i na situaci dnes, kdy nebývale řádí podivné nemoci, zda se mi. Ony ty roušky jsou dobré, když zamezují horším následkům, třeba na operačních sálech nebo proti vdechování škodlivin, ale u zdravých lidí mohou akorát škodit.
      Mě udivuje, jak se stále v podstatě zastáváte opatření státu, když přitom na jiném místě jste se vyjádřil, jak Vám celý život škodil.
      On ten Gates (a spol.) není hloupý člověk. Oni to „cvičení CO“ připravili dobře, nedalo se tomu za stávající situace moc dobře čelit. Vybičovali iracionální strach v lidech a to je nejsnaze zneužitelná síla. Nemuselo dojít k žádnému přehlcování nemocnic, kdyby se nezrušila primární péče a lidé se adekvátně a ihned léčili, všemi dostupnými prostředky. A že to šlo! Byli lidé – například pan profesor Beran – kteří to celou dobu říkali a dnes vidíme, že měli absolutně pravdu. Jenomže to bych se opakoval – nemohl by se na tom napakovat Fajzr a ti další zmetci.
      Čtu teď knihu mladého RFK – Real Anthoni Fauci – a to jsou strašné kriminální věci, co tam píše o těchto nenažraných sviních.

     7. Ne vše, co stát dělá je špatné. Spíš menšina. Ale ta vadí a zrovna mne to dost postihlo. A můj postoj k státním opatřením za covidu je podobný. Část byla rozumná, část ne. Myslím, že ten problém byl reálný, ten virus byl mnoho let šlechtěný v laboratoři aby byl nebezpečnější a nakažlivější, než normální chřipka. Před lidskou blbostí nás pravděpodobně zachránilo, že virus sám poznal, co je pro něj lepší a prokázal tak větší moudrost, než lidé.
      U těch roušek tam máte jasný protimluv, na operačním sále je nosí zdraví aby chránili někoho jiného, přesně jako v tom vládním sloganu. Rouška nezamezí úplně přenosu viru, ale část zachytí a dostanete tak do sebe méně virů, imunitní systém je tak může snáze zlikvidovat. I když onemocníte, průběh by měl být mírnější. Tyhle drobnosti jsou důležité, ale studie se zaměřují na to, jestli zabrání šíření, ne na úmrtí, nebo kolik skončilo na ventilaci. Problémy s rouškami byla jejich cena a dostupnost. Je materiál na jedno použití, tak se používá v nemocnicích a pro naprostou většinu lidí to bylo finančně neúnosné. Navíc vládní nařízení to ještě zhoršila tím, jak lidi nutila nosit je všude.
      Vaše výhrady jsou pravdivé a nutit lidi aby je používali i v přírodě byla naprostá pakárna. Daleko důležitější bylo jak ji lidé nosí. To, že vláda ignorovala lidi, jako profesor Beran, nebo pan Šinkora je dáno tím, že volíme blbce. Blbec z podstaty dělá mnoho chybných rozhodnutí a málo kdy vybere to nejlepší z možných.
      Nikdy jsem neměl černobílé vidění světa, vždy jsou nějaká pro a proti:)

     8. Komentář se mi umístil níže.
      Ještě bych dodal, že to není jenom tím, že (si) volíme blbce. Hlavní příčinou je nenažranost a touha po moci globální oligarchie.

     1. Dnes jsem jednoznačně toho názoru, že prakticky všechno, co náš stát dělá, je špatně. Buzerace, šikana, ohlupování, debilizace a vymývání mozků dětí, nepřátelská propaganda, okrádání, zaprodávání, rozvrat soudržné homogenní společnosti, válečné štvaní, příprava nevratného zničení.
      Obecně nejsem nepřítel státu, ale v současnosti bych těžko našel příklad, kdy tento stát dělá něco dobře.

      Žádný protimluv. Na operačním sále je předmětem ochrany vysoce oslabená a v tu chvíli vysoce zranitelná osoba. Za Covidu se „navzájem chránili“ zdraví lidé (před něčím, co má prostupnost cigaretového kouře).

   2. “ If we assume half of the global non-elderly population infected without the benefit of vaccination or other beneficial interventions, this corresponds to 2.3–2.6 million deaths in people 0–69 years old, including 16–49 thousand deaths of people 0–29 years old. These absolute numbers of fatalities are overall probably modestly higher than seasonal flu fatalities over three typical pre-pandemic years (Ioannidis, 2022) when the entire 0–69 year old population is considered“

    Ve vašem odkazu se píše, že celková úmrtí na covid pro skupinu do 69 let jsou pravděpodobně vyšší, než na chřipku, údaje o tom, že smrtnost na chřipku pro věkovou kategorii do 60 let je minimálně 10 x vyšší, než na covid jsem tam nenašel.

 7. Bohužel nastala doba kdy peníze a zisk jsou pro některé zrůdy víc než lidi a jejich život.Farma firmy vyrábí léky tak aby vás držely nemocné,protože akcionáři chtějí stále víc a víc,na Ukrajině umírají tisíce lidí pro zisk několika zrůd v USA a na Západě,prostě obyčejní lidé jsou jen obtížný hmyz.

 8. Ano.
  Demokracii nemáme. Globální obchodní zájmy se propojily s politikou a tato symbióza vytvořila globalistickou oligarchii jejímž provozním systémem je korporátní fašismus. Upřesnil bych, že to se děje zejména v centru říše zla – v SSA. Na periferii není ani žádný významný byznys (pokud náhodou něco přece vyraší, je to okamžitě koupeno), ani žádná vlastní politika. Jen koloniální správa.
  Ale jeden důležitý aspekt, bez kterého by ta konstrukce vůbec nemohla fungovat, panu Dluhému-Smithovi chybí – tajné služby. Jedině všudypřítomná chapadla největšího a nejmocnějšího světového zla – CIA – tomu jinak stochastickému chaosu dává podobu, řád, disciplínu, směr a cíl. Bez toho by se nikdy ten pytel blech nemohl takto zorganizovat. Konkurenční party jak v byznysu, tak v politice, by neměly zájem a schopnosti se integrovat do tak obtížně a nepřehledně (bez tajných služeb) řiditelných struktur. Vždycky je bližší košile, než kabát. A nutnou podmínkou je ještě ovládnutí a integrace masových sdělovacích prostředků, soudních a ozbrojených struktur. To by také bez neviditelného tmelu tajných agentů nešlo.

 9. V diskusii – a nielen tejto – extremne CHÝBAJÚ otázky o vplyve ovčanov na všetok ten horor, ktorý prichádza.
  Je nemožné, a nevhodné ignorovať vplyv miliard oviec na vývoj sveta. Tato tzv. demokracia síce stojí za howno, ale voľby ešte stále sa konajú. Tí grázli dostávajú moc do rúk z rúk ovčanov.
  Vlastne v diskusii nie sú ani slová o tom, ako ovce reagujú na vývoj v štáte, vo svete. To už nestoja ovce diskutérom ani za zamyslenie ???????

  1. jeste stale jsi nepochopil, ze nehraje zadnou roli koho ovcan voli, veskere partaje NATO statu jsou infiltrovany trojskymi koni obrezane mafie. Jediny rozdil je mezi nimi u toho co blekotaji pred volbami, po volbach prevezmou vsechny bez vyjimky dosavadni agendu.

   1. stale jsi nepochopil, ze aj samotné strany vytvárajú ovčania, a KAŹDÝ človek má právo založiť stranu, aj kandidovať. Ak sa v 10 milionovom štáte nenájde ANI jediný čestný a múdry kandidát, tak plne platia moje slová.
    Ak sú v tisíckach kandidátov a v stovkách strán JEDINE gauneri, tak tiež plne platia moje slová.

    1. RE. Ktosilny
     zrejme netusis jak to funguje, muzes zalozit stovku stran a dokud nektera z nich nenaroste tak aby se dostala do parlamentu, muzes tam mit spoustu charakternich lidi nebudete mit zadny problem ale ani vliv. Jakmile se strana rozroste, naleze ti tam spoustu obrezanych vsi ktere disponuji financnimi prostredky a postupne si vedeni koupi, tak to funguje ve vsech statech NATO. Pochop ze vsechno se odviji od zkorumpovaneho monetarniho systemu. Uz stary prdola Rotschild kdysi rekl
     “ dejte mi kontrolu nad peneznim systemem a nezajima mne kdo bude ve vlade“ Tak to take 1913 udelali, v poloprazdnem kongresu pred Vanocema podplacena parta odhlasovala FED Act a blbec Wilson (podle toho vola pak pojmenovali v Praze nadrazi), kteremu financovali volebni kampan, to pak podepsal, pozdeji priznal ze zruinoval USA. Dokud budou mit staty nekrytou menu, vytrou si s kazdou partaji prdel, presstituty uz maji davnou skoupene,kazdy je zkorumpovatelny, kdyz vyrabis „penize“ z ridkeho prdu, nehraje cena zadnou roli.

    2. dodatek, mrkni jak to vysumelo s SPD jakmile prisli do parlamentu, zacal Pitomio blekotat o zavedeni svatku holocaustu, mas snad nejake pochyby za koho kope?

  2. @KtosiIny a hickory
   Myslim, ze mate oba pravdu!
   Vybojovali jsme si republiku, dustojnost, svobodu a pravo rozhodovat o svem zivote (nasich zivotech v demokratickem statu lidu; nas zivot nelezi v moci kralu, lordu, cisaru a samozvanych vudcu, ktere nikdo nechce (=kriminalnici); a ta revoluce lidu pokracuje; ikdyz ne vzdy se dokazeme zbourit uchvatitelum, jak ukazuji napr. dejiny ‚uzemi‘ Ceska). Uz za nas nerozhoduji Cisari, Kralove a samozvani vudci. Jiz nejsme otroci. (Mame pravo nesouhlasit a zatim nas za to nasi vlastni lide jeste nezaviraji jako napr, Kanade, Rusku a Cine).
   Spis jde o to, ze stejne jako Rim, muze padnout USA a Evropa kvuli hedonismu a neochote se vzeprit Nove Vire = … ktera prameni v mistech, ktere zminuje hickory; kvuli temnote zlocincu co drancuji lidi, planetu a svobodu slova. – kdo bude ten Harry Potter? Jiste ne banker, ktery chce byt stale prvnim a poslednim Kralem na svete (stejne jako jejich bratrske viry K a I). Radeji snad zacit zakladat ty nove male strany, ktere verim se na nicem neshodnou, krome Jednoho! – (Spolecenstvo prstenu) – shodit temnoty Zeleneho (zid.) Mordoru z hnizd v US deep state a WEF, ktere se pekne pripojuji k Rusku a Cine pod jednim Okem… a dig. menou.
   Jen se obavam, ze tu krev na vzdor/vzpouru meli galove, vikingove, sasove… ted se jich snazi gauneri zbavit. Lide z Hawaie se take zacinaji bourit proti Gatesovi, Oprah, Zuckerberg kteri se snazi dle mistnich porusovat jejich prava tykajici se vlastneni pudy – zdroj videa: Peter Santenello (youtube).

 10. „Kořeny korporátního fašismu, který tady globálně máme, jsou v ……“ ignorancii a ľahostajnosti ovčanov.
  Pokiaľ vláda tri roky drží ovčanov v domácom väzení, pokiaľ uvažuje o ich – zo zákona – násilnom napichaní mRNA jedom , a ovčania z polovice mlčia, a z polovice prikyvujú , tak je cesta k fašizmu otvorená. A politici ochotne po nej pokračujú, pretože to je najpohodlnejšia cesta ku zbohatnutiu, ku trvalemu vládnutiu,

  Fašizmus vytvárajú politici – ale iba zo súhlasom ovčanov im funguje.
  Teraz už fašizmus nie je „narodný socializmus“ , teraz fašizmus prerástol na globálny socializmus. Zosilnel.

 11. definice korporatniho fasismu je dana pokud byznys chrape s politiky v jedne posteli, to je dnes situace vetsiny statu. Nevim na co potrebuji studii nejake proflaknute US UNI abych to vedel. Faktem je ze potentati diky systemu fiat money vyrabi „penize“ z ridkeho prdu a kupuji si tim cele parlamenty a vlady a pisi si sami navrhy zakonu.Pan Dlouhy zrejme nepochopil motivy, ktere vedly politicke tajtrliky k rozjeti covid saskarny, ty jsou stejne jako u klima komedie. Totiz, prohnily bankovni system nejen na Zapade ale i v Cine a Japonsku byl uz pred covidem na stanici intenzivni pece, jednoduse pred bankrotem. Zbankrotele banky potrebovaly zoufale doplnit colateral (jistiny) na bezbrehe emise dluhopisu a i kdyz neopravnene, jsou statni dluhopisy financni branzi povazovany za colateral (rating AAA nebo trochu mene, coz je saskarna) Z toho duvodu bylo potreba prinutit vladni tajtrliky k „zachranne“ akci a emitovat dalsi biliony $ novych statnich dluhopisu. Veskere obezivo ostatne vznika poskytnutim kreditu a v okamziku kdy rust dluhu stagnuje nebo klesa prichazi kolaps teto financni pyramidy, nic jineho to totiz neni.
  Takze vypotili kolem 15 bilionu $ nominal noveho sajrajtu a bilance bank mohou na nejake mesice opet predstirat ze dluhy jsou necim jisteny a kolaps tim o par mesicu pozdrzeli. Podobna motivace je za klima komedii.

Napsat komentář