Zpět

Vlastní realita se zdá být závažnější než konspirační teorie chemtrails

Text 13.7.2023

Zastánci konspirační teorie chemtrails věří, že na obloze v rámci tajného programu létají desítky letadel, které do ovzduší záměrně vypouští nebezpečné chemikálie. Co kdybych vám řekl, že nejde o desítky či stovky letadel, ale že jich je na obloze denně kolem sta tisíc? Letecké stopy z komerční či vojenské dopravy totiž obsahují zplodiny plné škodlivých nanočástic, které vznikají při spalování paliva a jeho různých syntetických přísad. Ty nejen škodí našemu zdraví, ale ovlivňují počasí a klima. Což jsou bohužel tvrdá fakta. A jelikož se jedná o systémovou záležitost, a ne o možné spiknutí, čelíme mnohem závažnějšímu problému.

Výzkumy renomovaných institucí, například z univerzity MIT v Bostonu, americké NASA nebo z Vysoké technické školy ETH v Curychu potvrzují, že kromě vodní páry a oxidu uhličitého emitují letadla nebezpečné oxidy síry, dusíku, saze a uhlíkový prach. A jak uvádí dokument ETH, zplodiny sazí obsahují mimo jiné také nebezpečné nanočástice kovů, jakými jsou například baryum, chrom či hliník.

O jaké množství se jedná? David Keith, profesor z Harvardu a asi nejvýznamnější odborník na klimatické inženýrství nedávno uvedl, že každé komerční letadlo emituje do ovzduší v průměru asi 100 gramů oxidů síry za minutu. A podle britského BBC je množství vypouštěných zplodin prakticky identické emisím oxidu uhličitého. Když si uvědomíme, že se ve světě spotřebuje denně kolem 350 milionů litrů leteckého paliva (a množství pravděpodobně bude vyšší kvůli obtížné inspekci a kontrole armád), ztuhne nám úsměv na tváři. Pro zajímavost Spojené státy spotřebují polovinu z výše uvedeného celkového objemu.

Ve Velké Británii a dalších západních zemích je navíc stále povoleno používat v malých letadlech i olovnaté palivo. Například ve Spojených státech se v letadlech s pístovými motory ročně spotřebují stovky milionů galonů benzínu s obsahem tetraethylolova. To má za následek únik přibližně půl miliónů kilogramů olova do životního prostředí. Malá letadla jsou tedy ve Spojených státech zodpovědná za dvě třetiny znečištění olovem. V tomto kontextu je důležité zmínit, že jen jedno procento světové populace způsobuje polovinu leteckých emisí. A ty nejbohatší právě využívají především malá letadla.

Oficiální místa si problém s leteckými zplodinami určitě uvědomují. Jejich znečištění se v minulosti přece mnohokrát řešilo! V roce 1958 si například zástupci turistického města Palm Springs v Kalifornii stěžovali na americké letectvo, že vytváří nesnesitelný šedý závoj na obloze, který stíní slunečnímu svitu. Začátkem sedmdesátých let americké státy Illinois a New Jersey dokonce zažalovaly letecké společnosti právě kvůli znečištění ovzduší. Bohužel všechny tyto a další snahy vyšly naprázdno. A to nejen kvůli silnému lobbingu úzkých obchodních zájmů.

Přejít na takzvaná biopaliva totiž není vůbec jednoduché. V roce 2018 byly biosložky součástí asi čtyř miliard litrů leteckých paliv. To je však zanedbatelné procento vzhledem k jejich roční globální spotřebě. Nedávno vědci z britské Královské společnosti zjistili, že pro splnění cíle „nulových emisí“ oxidu uhličitého z létání by Velká Británie musela věnovat na produkci různých biosložek polovinu své zemědělské půdy. Podle Rady pro výzkum a inovaci v letectví ACARE by se do roku 2040 podíl biosložek v leteckém palivu měl zvýšit až na čtyřicet procent. Je zde však další obrovský háček.

Biopaliva sice redukují oxid uhličitý či oxidy dusíku, ale asi se neobejdou bez přidání různých surfaktantů, nebezpečných nanočástic hliníku či uhlíkových nanotrubic. Zdraví škodlivých zplodin se tedy nezbavíme. Nanočástice jsou na základě mnoha studií schopné proniknout do našich orgánů a dokonce poškodit či přeprogramovat naše DNA.

Je také důležité zdůraznit, že zplodiny z letadel přispívají k formování vysokých cirrových mraků a mohou mít zásadní vliv nejen na počasí (mimochodem počasí ovlivňujeme již přes půl století), ale také na klima. To potvrdily studie, které se realizovaly po teroristickém útoku 11. září 2001 a po výbuchu islandské sopky Eyjafjallajökull v roce 2010. Obě události totiž paralyzovaly na nějakou dobu leteckou dopravu a vědci během výzkumů zaznamenali zásadní změny v teplotách a ve struktuře mraků.

Například cirrové mraky, které se zformovaly ze stopy jednoho výzkumného letadla, zůstaly na obloze až 18 hodin a při jejich maximu dosáhly rozlohy přes 50 000 km².

Vědci byli nuceni přiznat, že letecká doprava ovlivňuje klima, a je zodpovědná za takzvané „náhodné“ klimatické inženýrství. To například sdělil i přední americký vědec z Národního úřadu pro oceán a atmosféru NOAA, Chuck Long.

Harvardský profesor David Keith o možnostech záměrného geo-inženýrství pomocí strategie Řízení solární radiace (anglická zkratka SRM) uvedl, že „zhruba sto letadel, které by ročně vypouštěly do nižší stratosféry méně než 2 milióny tun oxidů síry, by ochladily planetu o jeden stupeň Celsia.“ Dlouhodobý dopad geo-inženýrství na klima je však nejistý a jeho další rizika jsou obrovská, včetně vlivu na zdraví, nepředvídatelnému počasí a poškození ozónové díry. To například potvrdila studie dalšího známého geo-inženýra, amerického profesora a klimatologa Alana Robocka.

Vyvstává tedy otázka, jak moc ovlivnila doposud letecká doprava zdraví člověka a naši planetu? Vždyť jen během posledních několika dekád množství emisí třeba právě oxidů síry z letecké dopravy musí být v desítkách miliónů tun!

Nebezpečné zplodiny z komerčních a vojenských letadel jsou lehce prokazatelné. Než se tedy začne aplikovat geo-inženýrství v celosvětovém měřítku, a vlády, EU, či OSN jsou tomu čím dál více nakloněny, měli bychom pečlivě prozkoumat jejich vliv na zdraví člověka, přírodu a klima. Konspirační teorie chemtrails se zdá být ve srovnání s tímto problémem jen slabým odvárkem.

Všechny příspěvky s Radovan Dluhý-Smith

Diskuze:

 1. Běžný dopravní letoun (rychlost letu 600 km/h) emituje za minutu letu ca. 100-150 kg oxidu uhličitého a ca. 20 kg oxidů dusíku. Pak emise oxidu siřičitého (ca. 100 g/h), jak ji utor článku zmiňuje, je pouhým promile emisí dvou hlavních „kyselých“ plynů. Drtivá většina leteckých petrolejů (kerosinů) je však speciálně odsřiřována (hydrogenční desulfurací na technologické minimum), takže skutečné emise SO2 do ovzduší mohou být i nižší.
  Ostatně, oxid siřičitý ani nenáleží k plynům, které by fatálně ovlivňovaly kvalitu ovzduší, neboť plyn je z atmosféry vymýván a zemský povrch padá ve formě (kyselých) srážek. Příznivě může působit i tím, že podněcuje kondenzaci vodních par do blahodárné oblačnosti. Jen pro odlehčení – je povoleným přípravkem pro konzervaci vína (obecně používané síření, 200 mg SO2 / litr vína, které je nápojem!).
  To daleko škodlivější mohou být „kondenzační“ přísady přípravků „chem-trails“ na bázi barya apod., které jsou pro organismy skutečně škodlivé.

 2. Citace článku:
  „Biopaliva sice redukují oxid uhličitý či oxidy dusíku, ale asi se neobejdou bez přidání různých surfaktantů, nebezpečných nanočástic hliníku či uhlíkových nanotrubic.“
  Jak to vlastně je? Ponechme stranou tvrzení, že „redukují oxid uhličitý“, ale jak je to s oxidy dusíku? Ty vznikají ve spalovacích motorech vždy, když je v hořící směsi více kyslíku než je nutné pro vyhoření paliva. A to je v leteckých motorech vždy. Kyslík je vysoce reaktivní prvek. Samozřejmě nejochotněji reaguje s palivem. Ale když ho všechno spotřebuje, tak se slučuje s čím se dá, tedy hlavně s dusíkem, s nímž vytváří oxidy různých stupňů, všechny škodlivé.

  1. Nebezpečné oxidy dusíku vznikají především v přeplňovaných spalovacích motorech, ve kterých dosahováno vyšších (než tradičních) teplot hoření.
   U klasických zážehových (benzinových) motorů tento úkaz není až tak hrozivý …

 3. Jedna z VÍCE nesrovnalostí v článku:
  „Malá letadla jsou tedy ve Spojených státech zodpovědná za dvě třetiny znečištění olovem. V tomto kontextu je důležité zmínit, že jen jedno procento světové populace způsobuje polovinu leteckých emisí. A ty nejbohatší právě využívají především malá letadla.“
  Realita: Znečištění olovem se týká pouze pístových motorů, a to ještě jen některých (dnes asi už jen velmi vzácně).
  Ti boháči používají téměř výhradně letadla resp. letadélka s motory turbínovými, tedy turbovrtulovými (turboprop), turboventilátorovými (turbofan) nebo proudovými (turbojet).

 4. Doporučuju oprášit angličtinu.Takto pouze poukazujete na to,že nejspíše šíříte lži a to by bylo ostudné.

  Vaše „necitace“:
  David Keith, profesor z Harvardu a asi nejvýznamnější odborník na klimatické inženýrství nedávno uvedl, že každé komerční letadlo emituje do ovzduší v průměru asi 100 gramů oxidů síry za minutu.

  Původní text:
  David Keith, one of the world’s leading experts on solar geoengineering, says that the amount of material in question—less than 10 grams of sulfur per flight—doesn’t represent any real environmental danger; a commercial flight can emit about 100 grams per minute, he points out.

  Překlad původního textu.
  David Keith, jeden z předních světových odborníků na solární geoinženýrství, říká, že množství dotyčného materiálu – méně než 10 gramů síry za let – nepředstavuje žádné skutečné nebezpečí pro životní prostředí; komerční let může vypustit asi 100 gramů za minutu, zdůrazňuje.

  Nějak se hodilo vypustit slovíčko „can“ v tomto případě „může“?!
  Úplně mi to zničilo celý článek, a to se mi původně líbil…škoda.
  Nenálepkujete se jako dezinf…nebo jste? 🙂

  1. Milý Jeníku, všimněte si, že jsem nepoužil uvozovky. Tzn. profesora David Keith jsem necitoval doslova. Nicméně můj překlad….že každé komerční letadlo emituje do ovzduší v průměru asi 100 gramů oxidů síry za minutu … podle mého názoru NEZMĚNIL SMYSL JEHO VÝROKU „komerční let může vypustit asi 100 gramů za minutu.“

 5. no, to je asi taky pěkný svinstvo, ale nemohu článek dál sdílet, neboť na začátku je pitomost a lež!!§>>Rozhodně to není konspirační teorie ten chemtrails , ale krutej fakt! Tímto je článek znehodnocen a mě tím autor uráží! Mám oči vím co vidím (i když nevidím složení-bohužel, to jsem odkázán , kdo udělá rozbor)….

  Jinými slovy, autore, hned první větou jsi to posral!§

  1. Obavám se, ze autor má pravdu. Tato myšlenka mě drží uz pár let. Letadla vypoustějicí čistě chemikálie mozná létají, ale někdo by je musel platit. Zato přidavat nějaké svinstvo do leteckého paliva je v podstatě zadarmo, zaplatí to pasažéři. Potvrdilo se mi to o covidové karanténě, kdy ustala i letecká doprava a ejhle ovzduší bylo jak v mém dětství, čisté a takřka „voňavé“.

  2. pane Václave, chápu Vaše rozhořčení….Nicméně, když jsem téma „chemtrails“ začal před mnoha lety zkoumat, zjistil jsem, že existuje spoustu dalších souvislostí…Pokud máte zájem zjistit jaké, doporučuji podívat se na některá má videa a přednášky, třeba tuto Co se to děje na obloze?
   Pod videem je i samotná prezentace ke stažení se spousty zajímavými zdroji…https://www.youtube.com/watch?v=qKFfS0S5b1A&t=593s

 6. Zajímalo by mě jestli se tato tvrzení v praxi projevila během doby lockdownů , kdy – jak všichni víme – byla omezená letecká doprava (aspoň ta civilní). Projevilo se to nějak?

   1. Ano, také jsem si toho všiml. Počasí se toho roku relativně rychle srovnalo na standard, který jsem si pamatoval z dětství (a to už je pěkná řádka let). Kamarád mi tehdy tvrdil, že mi to jen tak připadá, ale já to viděl jinak. Navíc vidět zase čisté nebe bez těch „pozůstatků“ po letadlech bylo nádherné…

 7. Hlavně to vypouštění přebytečného paliva viz. přistávání amerického bojového letadla u Prahy.

Napsat komentář