Zpět

Chvála totality

Text 24.7.20235 min Přehrát

V novele Pád rozvinul Albert Camus myšlenku, ke které se od svých osmnácti let, kdy jsem onen monolog, existencialistovu chválu totality, četl poprvé, vracím dodnes. Camus ústy svého upovídaného vypravěče říká: „Teprve když jsem opovržený, štvaný, utlačovaný, mohu plně osvědčit, co ve mně je, mohu mít radost z toho, že jsem, mohu být přirozený. Proto tedy, drahý příteli, jsem svobodu nejprve jásavě pozdravil, a pak jsem se potají rozhodl, že ji musím bezodkladně, komukoli odevzdat… Ovšem, nejsem naivní a velmi dobře si uvědomuji, že otroctví nebude zavedeno hned zítra. Bude to jedno z dobrodiní budoucnosti, toť vše. Do té doby se musím vypořádat s přítomností a hledat aspoň prozatímní řešení.“

Možná si Camus povšiml, že mechanicky přejímaný předpoklad, že svobodné prostředí člověka pozitivně formuje, kultivuje a umravňuje, nemá oporu v realitě. Svoboda se v praxi nejčastěji spikne s leností, pohodlností, povrchností či svévolí. Je demotivující. Je demoralizující. Naproti tomu totalita je příležitostí a výzvou, neboť je terénem, kterým se putuje k jasné hvězdě na obzoru, hvězdě jménem svoboda.

U nás se dobou nesvobody chápe předlistopadový byrokratický socializmus. Je to doba, kterou se dnes straší děti, ale také období, kdy podle řady pamětníků byl svět ještě v pořádku. Pro nás, kteří jsme tehdy byli za exoty, neboť nám stále něco vadilo na režimu, se kterým byla naprostá většina lidí za jedno anebo smířena, byl reálný socializmus subjektivní totalitou, skvělým pódiem pro disentní pozitivní devianty.

Obraz normalizace, jak jej z odstupu malují vítězní kapitalisté, je poplatný potřebě vyvinit se ze spoluúčasti na tom, co skončilo v propadlišti dějin. Realita nebyla tak dramatická, jak ji dodateční bojovníci s již poraženým komunismem líčí. Aby se člověk dostal s režimem do křížku, musel problémům vykročit vstříc, musel si zájem režimu vykoledovat, něčím se musel stát pro Státní bezpečnost zajímavým. I příběh, kterým chci ilustrovat nadčasovou platnost chvály totality, jak ji popsal Albert Camus, by se nestal, kdyby si ho jeho aktéři nezasloužili.

Když v roce 1988 skončil ve vězení Ivan Polanský za to, co napsal v samizdatu, vzniklo na jeho podporu prohlášení, ve kterém 92 českých a slovenských vydavatelů samizdatů vyzvalo režim, aby buďto Polanského propustili na svobodu, anebo aby zavřeli i nás, protože děláme to, co on. Když jsme tenkrát doručili podpisy Jirkovi Gruntorádovi, nepomýšleli jsme na to, že by se 12. říjen, kdy byla výzva zveřejněna, měl jednou stát Dnem samizdatu. Místo toho, abychom si hlídali své utajení, jsme se tehdy všichni udali kvůli principu. Člověk těžko porazí režim, ale vždy může porazit svůj strach. Odměnou mu je pak svoboda, za kterou ovšem vděčí totalitě, sdílené jeho rozumnými spoluobčany, co si v žádném režimu nepálí masochisticky prsty.

Camus není sám, kdo konstatuje, že pouze pod vnějším tlakem se vyjevuje, kdo je kdo a kdo za co stojí. Ví se, že krev mučedníků je semenem křesťanů, a bez větru že se ani list na stromě nepohne. Když se tedy nyní zvedá vítr, a do našich končin se rychle vrací totalita, můžeme se možná těšit i na to dobrodiní budoucnosti, které zmiňuje Albert Camus, tedy otroctví. Uvidíme, kdo se chopí šance „plně osvědčit, co v něm je“, kdo jsa „opovržený, štvaný, utlačovaný pocítí radost z toho, že je, že může být přirozený“.

Každá totalita přináší své specifické výzvy, jiné šance, jiné naděje. Je to tím, že každá totalita je založena na jiných hrozbách. Někdy v rouše beránčím přichází vlk. Dnes je to blbec. Srážka s ním bude bolet. Proto není divu, že je tolik lidí s panujícím režimem a jeho přisluhovači za jedno, anebo jsou s ním smířeni. Postavit se vládnoucí blbosti je jako nechat se přejet rychlíkem. Ale jak říká Camus, díky za tu šanci ukázat, co v nás je, být za frajery, které nějaký rychlík řízený hlupáky a pitomci nevyleká.

Všechny příspěvky s Ivan Hoffman

Diskuze:

   1. Víte jaký je význam slova „lhát“? Znamená to říkat VĚDOMĚ nepravdu. Pan Hoffman nelže. On má jen trochu jiný názor než vy.

    1. S definicí souhlasím. Lživá je poslední věta citátu.

     „U nás se dobou nesvobody chápe předlistopadový byrokratický socializmus. Je to doba, kterou se dnes straší děti, ale také období, kdy podle řady pamětníků byl svět ještě v pořádku. Pro nás, kteří jsme tehdy byli za exoty, neboť nám stále něco vadilo na režimu, se kterým byla naprostá většina lidí za jedno anebo smířena, byl reálný socializmus subjektivní totalitou, skvělým pódiem pro disentní pozitivní devianty.
     Obraz normalizace, jak jej z odstupu malují vítězní kapitalisté, je poplatný potřebě vyvinit se ze spoluúčasti na tom, co skončilo v propadlišti dějin. Realita nebyla tak dramatická, jak ji dodateční bojovníci s již poraženým komunismem líčí. Aby se člověk dostal s režimem do křížku, musel problémům vykročit vstříc, musel si zájem režimu vykoledovat, něčím se musel stát pro Státní bezpečnost zajímavým.“

     Myslím, že jsem to rozepsal dost podrobně níže. Pan Hoffman tu dobu zažil, ty věci byly všeobecně známy. Do problémů jste se dostali, i pokud jste úzkostlivě dodržovali všechny platné zákony. Různě postižených byly statisíce. Můžeme diskutovat, jestli hraní písniček, či vystoupení z politické strany, či odmítnutí vstoupit do mládežnické organizace, neochota lhát, nebo koupit si v cestovce zájezd, znamená vykročit problémům vstříc jinde, než v nesvobodné totalitě.
     Ale neplatí to když jako důvod nepřijetí ke studiu byly uváděny aktivity rodičů. Pokud nesouhlasíte, tak mi zkuste vysvětlit, jak si to dítě samo zavinilo. Šlo o jeden z hlavních nástrojů normalizace o kterém věděl doslova každý, kdyby o tom lidé nevěděli, tak by nefungoval.

     1. Pane, já tu dobu také velice dobře pamatuji. 🙂 a připadá mi tragikomické, když mě o ní poučují mladí lidé. Doba socialismu procházela těch čtyřicet let pozvolnými, leč významnými změnami. Srovnávat například padesátá leta s šedesátými by bylo absurdní. Dobu politických poprav a dobu čtvrtečních front na nové knihy.
      Ovšem připravovaná budoucnost bude pravděpodobně významně černější. Já se obávám, že budou naplněny tužby vládců Zeměkoule. Počet lidí bude redukován, jejich život bude na úrovni otroků. (Lidé, kteří neví, zda jsou muži, či ženy se nemohou množit…) Vždyť se s tím mocní ani netají. Vždyť nám to otevřeně sdělují. Nebudete NIC vlastnit a budete šťastni. (Schwab) Budete jíst kytičky a hmyz (už ho jíme!!! Povoleno směrnicí EU) Samozřejmě jich, vyvolených se to netýká. Předpokládám, že i ten trest smrti bude obnoven. Naši občané tomu nevěnují pozornost a když, tak tomu nevěří a smějí se tomu. Možná se dočkáme i eutanazie. Nedobrovolné. Už se objevují hlasy, že penzisté žijí příliš dlouho. (Piráti.) Kéž se mýlím. Navíc hrát si na pánaboha se nevyplácí. (Vlastně i to křesťanství mizí ze světové scény…) a nebo nás spláchne jaderná válka. Nezahyneme všichni. Majitelé Země mají nepochybně dokonalé kryty, ve kterých se dají přežít roky. Tenhle „výkvět“ tahle „elita“ tu třeba založí nové lidstvo. Dobře, že v tom už nebudu žít. Ale co ti naši potomci?

 1. To, že pan Camus vložil ta slova do úst postavy v jedné z jeho knih, neznamená, že by šlo o jeho názor. Ačkoliv byl levičák, nepodporoval Sovětský svaz, právě kvůli totalitním praktikám.

  To, čemu se dnes říká totáč se v průběhu vlády komunismu dost měnilo. K lepšímu. Od trestů smrti k zaražené kariéře. Za Normalizaci se většinou považuje období od naší okupace do konce sedmdesátých let. Konec 80. let, o kterém píše pan Hoffman byl daleko mírnější, každý rok lidé získávali nová práva o kterých se jim mohlo předtím jen zdát.
  „Aby se člověk dostal s režimem do křížku, musel problémům vykročit vstříc, musel si zájem režimu vykoledovat, něčím se musel stát pro Státní bezpečnost zajímavým.“
  Pan Hoffman se tím postavil za dřívější tvrzení paní Konečné.
  V době normalizace, tedy období kolem roku 1970, vykročení problémům vstříc, znamenalo například odmítnutí schválit bratrskou pomoc sovětských vojsk a jejich dočasný pobyt na našem území, jak se tehdy říkalo naší okupaci. Konkrétně to znamenalo okamžitou ztrátu vedoucí funkce, často rovnou vyhazov a posudek který vás předurčoval k manuální práci, což vzhledem k chybějící kvalifikaci znamenalo nějakou pomocnou práci za minimální mzdu jako známé válení sudů pana Havla. Pro ženy většinou uklízení, nebo mytí nádobí. Později režim prověřoval poslušnost odsuzováním některých hudebníků, Charty 77, žádostí o umístění sovětských raket… Ale stačilo jen mít v rodině emigranty a děti měli potíže dostat se na školu a rodiče v kariéře. Manuálně pracující měli víc volnosti, ale ani oni nebyli úplně chráněni.
  O získání devizového příslibu, nutného k cestě do západních zemí, si mohli takoví lidé nechat jen snít, bez ohledu na to jak velké částky jim ze Západu chodili. Dalo se to obejít koupením zájezdu, ovšem všechny účastníky prověřovala STB a ty, kteří se jí nezdáli nechala sbalit kufry, odjet na letiště a zatkla je teprve až si vyzvedli letenku a nemohli tedy zájezd stornovat. Stát si tak mohl nechat většinu ceny zájezdu. S oblibou zadrželi jednoho člena rodiny a ostatní nechali aby si užili dovolenou. Taková svatební cesta, kdy novomanžela vyvedli z letiště v okovech a novomanželka si mohla vybrat jestli nechá zájezd propadnout, nebo bude pokračovat sama byl jistě nezapomenutelný zážitek:)
  To bylo běžné až do roku 88. Abyste si vykoledovali zájem režimu, rozhodně jste nemuseli podepisovat chartu.¨
  Nemožnost vyjádřit se přímo, byla živnou půdou pro umění.
  Číst 1984 v tom roku, byl docela jiný zážitek, než koupit si ji v 90. letech v krámě.
  Nedostatek přímých zkušeností jak to vlastně na západ od nás chodí, vedl k většině chyb při změně režimu začátkem devadesátých let.

  Je to jistě skvělý pocit, pokud dokážete porazit svůj strach ale mám dost pochyby o pocitu svobody vězně s mnohaletým trestem, i když nemám s vězením osobní zkušenost, ani z vyprávění známých. Ty lidi, o kterých vím to změnilo.
  Stejně tak mám pochyby, že by svoboda znamenala lenost a pohodlnost demoralizovala a demotivovala.

  My u nás bezbřehou svobodu nechceme, na to máme moc stádní chování. Vadí nám, když je někdo jiný. Stačí si vzpomenout na rozruch kolem šátku na hlavě mladé holky, která chtěla být zdravotní sestrou. Nebo pronásledování mániček v 70. letech, nebo ještě před tím židů.

  1. Pan Hoffman si spletl minulost s přítomností.
   Aby se dnes člověk dostal s režimem do křížku, musí problémům vykročit vstříc, musí si zájem režimu vykoledovat, něčím se musel stát pro pana Stříže stát zajímavým. Problémy totiž mají jen lidé, kteří sami zveřejní názor, který je v rozporu s názorem vlády.
   Naproti tomu za normalizace, lidé své názory běžně nezveřejňovali, prostředky k tomu sloužící bylo zakázáno vlastnit. Ovšem lidé se dostávali do problémů, i když proti režimu nijak nevystupovali. Často kvůli tomu, že odmítli připojit svůj podpis pod deklaraci kterou v jejich jménu komunisté napsali a s kterou nesouhlasili, a i když proti tomu aktivně nevystupovali, nechtěli lhát, nebo někomu ublížit. Komunisté vyžadovali souhlas a spoluúčast.
   Nebo chtěli prostě na dovolenou. Jen velmi malá část postižených lidí se aktivně snažila režim změnit.
   Dnes si vás nikdo nepředvolává a nechce po vás abyste odsoudili dezoláty a chcimíry.

 2. „Svoboda se v praxi nejčastěji spikne s leností, pohodlností, povrchností či svévolí. Je demotivující. Je demoralizující. Naproti tomu totalita je příležitostí a výzvou, “

  – je to oveľa zložitejšie. „Sloboda“ ani „totalita“ nie sú jednoduché , primitívne systémy. A reakcie ľudí závisia od mnohých INÝCH okolností.
  Obdobie CovidTeroru bolo v porovnaní s predošlým extrémnym terorom. VäČŠINA ovčanov však tento teror prijala ako záchranu svojich životov, neprotestovali, a dodnes sú spokojní.
  Naváľať na ovčanov teror, a posypať navrchu sladučkým demagogickým cukrom – a všetko to funguje celkom inak.

 3. Pane Hoffmane, s odvoláním na francouzského spisovatele Alberta Camuse máte samozřejmě pravdu. Nespravedlnost, útlak (fyzický i duševní), totalita, všechny její znaky a formy, vyvolávají odpor. Kritika politického uspořádání, režimu lži, násilí a nenávisti, rodí odpůrce (disidenty)) – následně i mučedníky. Jejich osud pak probouzí i ty pohodlné a smířlivé občany se stavem ve společnosti, vedou k vytvoření hnutí odporu, často i k lidovému povstání. Do jeho čela se pak postaví schopní mluvčí, vizionáři, nositel myšlenky odporu a naděje na změnu. „Kdo chce ale zapalovat, musí sám hořet“. (Je třeba aby se do čela hnutí postavili vůdci schopní, ne falešní, kterým jde hlavně o vlastní prospěch). 🙁 I česká minulost nám dokazuje, že to tak skutečně je. Nebýt ve středověku „totalitní“, autoritativní působení katolické římské církve – a následné mučednické smrti Mistra Jana Husa (1415),který je veřejně kritizoval, nevzniklo by u nás husitské hnutí – dnes některými historiky bohužel považované za devastační pro naši zemi). Je třeba ale nejprve hledat příčiny, a pak teprve důsledky… A dnes? Všechno má svůj vývoj a čas… Vyvolávání neklidu si u nás nikdy nepřeje, ale situace v zemi si to bohužel časem vyžádat. Díky, pane Hoffmane, za námět k zamýšlení.

  1. Pokiaľ príchod slobody závisí od príchodu totality, tak je v systéme čosi extremne závadné. Pokiaľ tieto väzby sú dané myslením ľudí, tak je ľudské myslenie extremne choré. A extremne choré myslenie má jediný dôsledok : ………… dosaďte si sami !

Napsat komentář