Zpět

Volební iluze a islandské poučení

Text 29.1.20246 min Přehrát

Všechno, co potřebuje volič vědět o volbách, je řečeno v okřídleném bonmotu: „Kdyby volby mohly něco změnit, zakázali by je.“ Myslí se tím, že vnímání voleb, coby svátku demokracie, je naivní. Rovněž se ale tímto bonmotem konstatuje odolnost systému vůči riziku, že lid zvolí jeho destrukci.

Jde o úhel pohledu. Kdo věří ve schopnost občanů odpovědně volit, co je pro ně dobré, přeje si svobodné, regulérní volby bez ohledu na to, kdo v nich zvítězí, neboť vítězem je přece demokracie. Kdo naopak soudí, že obyčejní lidé nejsou schopni kompetentní volby, má bezbřehou demokracii za neodpovědný hazard. Tak či tak jsou volby v režimu demokracie zastupitelské pravidelně zdrojem zklamání. Příčinou deziluze jsou nereálná očekávání.

Volič dává politikovi hlas ve víře, že ho tento bude zastupovat. Že bude mít na paměti, k čemu se zavázal, co slíbil – a podle toho bude konat. V praxi ovšem politik svůj mandát vnímá jako bianco podepsaný šek, aby činil, co uzná za vhodné. Politici se necítí vázáni předvolební smlouvou s voliči, ale ani programovým prohlášením vlády. Dělají si, co chtějí, s vágním odkazem na aktuální realitu.

Vážnost voleb snižuje opakovaná zkušenost, že politikům nelze věřit. Demokratická procedura negarantuje vítězství demokracie. Atmosféra voleb není slavnostní, nýbrž konfrontační. Nevolí se z kandidátů, kteří sice mají různé recepty, jak věci veřejné řešit, ale společný zájem je vyřešit ku prospěchu občanů. Volí se mezi politickými klany, soupeřícími o volební kořist.

Průvodním jevem negativní volby, kdy je dovoleno vše, co ublíží nepříteli, je volební manipulace. Výsledek voleb je ovlivňován politickým marketingem, angažovanými médii, ústavními právníky, kteří přizpůsobují pravidla volby ve prospěch svých favoritů, a také lobbisty zastupujícími bohaté a vlivné sponzory. Z pohledu držitelů reálné, tedy ekonomické moci, jsou volby investicí do politiků, kteří jim přihrají veřejné zakázky, ohnou pro ně na míru zákony, anebo se budou, když bude třeba, dívat jinam. Drsně řečeno, ve volbách jde o peníze, o které politici za úplatu pomohou byznysmenům občany oškubat.

Když dnes politici vládní koalice chtějí uzákonit korespondenční volbu, činí tak v naději, že se udrží u moci, nikoli ve víře, že tím prospějí demokracii. Podobně opozice korespondenční volbu nekritizuje kvůli neústavnosti, ale z obavy, že na korespondenční volbě vydělá konkurence. Určitě nepřihlížíme zápasu o demokracii, anebo o svobodné, regulérní volby, ve kterých se prosadí vůle lidu. Pokus o skutečnou demokracii vypadá zcela jinak.

Ideálu, kdy si lidé vládnou sami ke svému prospěchu, se před deseti lety nejvíce přiblížil Island. Poté, co na podzim 2008 zkrachovaly tři největší islandské banky, se občané vzbouřili proti politikům a institucím zastupitelské demokracie, které krizi zavinily. Islandská revoluce ukázala životaschopnost přímé demokracie. Lidový odpor proti mocenské elitě vygeneroval po vítězných volbách nový parlament. Ten ustavil demokratické instituce, které po celonárodní diskusi vypracovaly návrh nové ústavy. Demokratizační hnutí na Islandu trvalo pět let. Politikům, rybářským oligarchům, bankéřům, korporátním médiím a justici se ho nakonec podařilo sabotovat a zastavit. Islandská revoluce je nicméně poučením pro všechny, kdo se příště rozhodnou nastolit skutečnou demokracii, tedy vládu lidí, nikoli politiků.

Protestní hnutí, které docílilo během pěti měsíců pád nenáviděné vlády, inicioval na Islandu jediný člověk, populární hudebník. Občané si uvědomili, že nestačí vyměnit politiky, změnit že je třeba politický systém, počínaje ústavou. Ukázalo se, že připravit systémové politické změny chce svůj čas, ale provedení těchto změn musí být bleskové. Občanští aktivisté doplatili na to, že neměli žádný mimoústavní plán, jak realizovat změnu. Pouze mimoústavními prostředky lze zabránit sabotáži za strany politiků a justice. Občané chtěli vytvořit novou ústavu bez diskreditovaných politiků, ale pak ji těm politiků předložili ke schválení. K tomu pochopitelně nedošlo. Sociální demokraté a zelení využili protestů k volebnímu vítězství, aniž by pak cíle protestujících splnili.

Poučením z Islandu je, že s establishmentem není možný kompromis. Od vrchnosti se lze dočkat pouze zrady. Marek Pavka, který k výročí islandské revoluce sepsal výtečnou analýzu, tuto ukončil univerzálním sdělením: „Pokud chcete dělat revoluci, musíte ji provést revolučním způsobem, tedy navzdory establishmentovým politikům, proti nim a bez nich. Kapři si rybník nevypustí.“

K tomu už jenom poznámka, že volbou kaprů se volí stále stejný rybník.

Všechny příspěvky s Ivan Hoffman

Diskuze:

 1. A není ten problém opačný? Není problém právě v tom, že místo politiků volíme nějaké slaměné panáky, kteří dobře vypadají na fotkách v novinách a opakují nikoho neurážející floskule? Není největším problémem současnosti právě nedefinovatelná „občanská společnost“, která je v principu bojem všech proti všem (a zejména prohnilých proti prohnilým)? Místo toho, abychom se drželi jasně vymezených politických stran, které mají konkrétní program a u nichž umíme předpokládat, co udělají, pokud tu moc získají? Jako to bylo celkem ještě nedávno?

  Podíváme-li se zpětně, jestli jsme sklidili, co jsme ve volbách zaseli, tak za mě ano! Pětikoalice, která je nyní u moci, přece neměla žádný politický program. Pouze „vykopeme Babiše…“ („…abychom byli ještě horší než on“ (což se zdálo být nemožné, ale jsou věci mezi nebem a peklem)).

  Vylepšeme zastupitelskou demokracii jen trestním právem, ale PO skončení mandátu, aby to nebylo zneužitelné při výkonu státní moci: jestliže premiér prokazatelně (a důkazů je hromada) občany ujišťoval, že něco neudělá, a udělal to, co na to §209 Trestního zákona? „Kdo sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede někoho v omyl, využije něčího omylu nebo zamlčí podstatné skutečnosti, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.“
  Není na čase, když už se může trestného činu u nás dopustit i kus papíru (právnická osoba de facto totiž není nic jiného), aby i politici po skončení svého mandátu byli trestně odpovědní za své činy? Jasně, 2 roky by pro pana profesora bylo málo, to by z toho vyvázl velmi lacino, ale alespoň ten zákaz činnosti…

  Volme skutečné politiky s konkrétními postoji a známými názory a ne občanskou společnost reprezentovanou dobře vypadajícími slaměnými panáky. A trvejme na trestněprávní odpovědnosti politiků po skončení jejich mandátu. Ne za to, že něco udělali (viz. svinstvo Parkanová, Svoboda), ale za to, že voliče podvedli.
  To se totiž v zastupitelské demokracii nesmí odpouštět, to je totiž její princip.

  P.S. Předpokládám, že se v nejbližších 100 letech nenajde nikdo, kdo by volil ODS, KDU-ČSL, TOP09, Piráty a STAN.

  1. Nejdůležitější jsou volby do sněmovny z kterých vychází vláda, ty jsou vyhrazeny pouze pro větší politické strany, žádný slaměný panák zastupující občanskou společnost tam kandidovat nemůže.

   ODS a TOP 09 se chovají přesně stejně jako za minulých vlád. Zkuste si vzpomenout na vládu pana Nečase.

 2. Srdečně zdravím, pane Hoffmane, děkuji za tento váš dnešní lidsky výstižný komentář. Vaše zamyšlení jsou pro mě vždy zdrojem dobré nálady. Dnes jsem se prousmála několika zastávkami metra. Až to lidem připadalo divné.. A mám celý den dobrou náladu🙂 . Chybí mi v těchto letech od Covidu více či méně tolik potrebý nadhled a lehkost bytí. Naivní pohled pravdolaskaře , který neumí dobře posoudit realitu, se mi často vkládá do mé základní optiky . Proto vidím vždy to lepší v lidech a daných situacích. V mnohém s vámi musím souhlasit. Ta trefená shrnutí by mi chyběla, jsem ráda, že jste zpět v plné sile. Děkuji za vás úhel pohledu na společnost a humor, se kterým ho s námi sdílíte. Jana

 3. Zajímavý, až odvážný 🙂 příspěvek, prošel jsem i diskuzi a jsem dost pesimista. Je totiž podle mého názoru dost jedno, jestli máme zastupitelskou, nebo přímou demokracii, jestli nám „vládne“ tato vlastizrádná vláda, nebo jiná, protože ve skutečnosti záleží na ekonomickém systému. Vládne ten, kdo tu vše vlastní. A z větší části tu vše vlastní korporáty, tedy pár nejbohatších rodin světa a lokálně Česka. Hra na demokracii je jen jakási zástěna mezi námi a jimi. Oni tahají za provázky marionety politiků a hrají ovečkám divadlo, ovečky si naivně myslí, že jsou to ony, kdo má moc, přitom volí pouze marionety, ne loutkáře. Už tím, že těchto pár nebohatších rodin zcela ovládá mainstreamová média, rozhoduje o tom, co si ovečky myslí a koho budou volit. Tedy nic jako demokracie už dávno nefunguje a fungovat nemůže. (A mimochodem, historicky jsou tyto vládnoucí rodiny – rody z velké části židovské. To je realita, to není nic proti nikomu, ale vím, že toto rádio není řekněme ve vztahu k sionismu neutrální.)

  Ale ne, že bych si myslel, že si ovečky dokážou dobře vládnout samy, vždy je někdo musí vést, ony si o to říkají. Důležité je pouze to, jaké „ovčáci“ mají motivy a jaké mají s ovcemi záměry. Poslední dobou se bohužel zdá, že jim nestačí naše vlna a že se jim zdá, že spásáme příliš velkou část louky. Takže nás nahání do menší ohrady a část i na jatka..

  1. Kdysi jsem navrhoval jako jednu z ještě nevyzkoušených cest, aby volební hlas měl sílu podle IQ. Nejspíše by to mnoho nevyřešilo. A pak mě napadalo z nějak ‚prověřených‘ dobrovolníků losovat (jako je to tuším s přísedícími u některých anglosaských(?) soudů?). Ale to vše může fungovat jen v seskupení lidí ochotných k debatě, vzájemnému respektu. Asi ještě existují, ale jakoby ubývali? Ostatně, jak asi funguje občanská výchova na školách všech stupňů?

   1. Ano, už pár let po roce 89 bylo zjevné, že by bylo výhodnější losovat politiky z telefonního seznamu, protože by to nepochybně znamenalo nižší zastoupení sociopatů a zlodějů v politice. Ale stále to neřeší problém jejich motivace „konat pro blaho lidu“, ba právě naopak, my bychom na ně stále neměli žádný vliv, kdežto mafie s igelitkami peněz a komprem ano.
    Vlastně nevidím naději na záchranu „demokracie“. Docela uspokojivě to fungovalo v bipolárním světě, kdy si dva systémy musely konkurovat a „předcházet“ si ovečky. Teď už nemusí, už je zajímá pouze jak ovečky ovládnout a spoutat, nemáme kam utéct, ani v co systém změnit.

 4. Komentár sa vyhýba PODSTATNÝM faktom :
  – väčšina voličov sú faktickí dementi, ktorí nechápu fungovanie štátu.

  – väčšina voličov NECHCE SPRAVODLIVOSŤ, ale chce peniaze iných ľudí, ktorí im politici vezmú, a dajú mne !

  – Nakoľko voliči absolutne nevolia SPRAVODLIVOSŤ, ale iba výhody PRE SEBA – tak väčšina dá hlas za NAJVäČŠIE sľuby.

  – Nakoľko akákoľvek KONTROLA politikov je Z PRINCÍPU nemožná, tak politici nemajú dôvod riadiť spravodlivo a plniť sľuby.

  – väčšina voličov si nedokáže zapamätať ani jedno volebné obdobie – ako ich politici podvádzajú

  – väčšina voličov je v psychickom strachu riadiť si sám SVOJ život bez politikov.
  ===========
  Ak ktokoľvek verí, že „demokracia“ bude dobre fungovať aj pri horeuvedených FAKTOCH, tak je tiež dement a škoda čokoľvek diskutovať.
  DEMOKRACIA NEMôŽE SPRAVODLIVO FUNGOVAŤ !!!
  Pan Hoffman je totálny naivka, ne-ochotný vnímať REALITU aká JE.

  1. nikdo nemuze vedet co si volic skutecne preje, zastupitelska demokracie je fraska protoze volic nemuze hlasovat o konkretnich problemech a k volbe dostane na vybranou pouze mezi snadno zkorumpovatelnymi sasky. Prima demokracie funguje, prinejmensim zde ve Svycarsku, protoze jakmile volic odhlasuje blbost, coz se deje nezridka,pociti pozdeji nasledky a pouci se. Je to casto beh na dlouhou trat ale pouze tak se volic nauci hlasovat zodpovedne. Da se predpokladat ze pri zavedeni prime demokracie v CR by si volic nejprve parkrat natloukl nos, nez by na to prisel, tradice zde samozrejme hraje podstatnou roli. Island ma pouze polovicatou primou demokracii, hlasovani neni pro parlament zavazne, nicmene strany ktere odmitnou vysledek hlasovani respektovat muzou pri pristich volbach vyletet z parlamentu, zaruceno to ovsem neni.

 5. Je to skvěle napsaná obžaloba zastupitelské demokracie a politiků. Problém je, že výsledky revolucí nebývají dobré. U přímé demokracie zůstává stejný problém. Ke správnému rozhodnutí potřebují lidé informace. Ty dostávají z médií, které jim dodají jen takové aby volili předem vybraného politika, nebo v přímé demokracii vybrané řešení. Příkladem může být nadšená podpora Ukrajiny, nebo Izraele, před tím okupace Afganistánu.
  Klíčové je, jak dát lidem objektivní informace o světě kolem nás. Vzhledem k rozmáhající se cenzuře, jdeme opačným směrem. V mém blogu jsem musel v článku vymazat slovo „černoši“. Bylo mi řečeno, že je to rasismus. Na druhou stranu, mírná cenzura nutí vyjádřit se nepřímo, oklikou, což je podstata umění:)

  1. „Ke správnému rozhodnutí potřebují lidé informace. Ty dostávají z médií, které jim dodají jen takové aby volili předem vybraného politika, nebo v přímé demokracii vybrané řešení.“

   – Väčšina tzv. ľudí ODMIETA pravdivé informácie – pokiaľ tieto odporujú tým sračkám, ktoré už ľudia majú v hlavách. Absolutne dokonalý príklad – odmietanie FAKTOV o „vakcínach“ všetkými napichancami.
   Horevyššie som obširnejšie napísal- prečo dnešní „ľudia“ nie sú schopní kočírovať si svoju demokraciu. Dnešní „ľudia“ sú typickí zombí. Riadení diaľkovo cez TV.

   1. Nemáte pravdu. Vakcíny lidé odmítli, už loni.
    Naprostá většina se nechala oklamat první rok, kdy bylo minimum informací a ve všech médiích tvrdili, že jsou účinné a bezpečné. Během dalšího roku pochopili, že byli oklamáni a vakcíny jsou neúčinné a nebezpečné. Loni se nechalo proti covidu očkovat u nás asi sto tisíc lidí, tedy 1% obyvatel.

  2. Lide dobre chapou, co se deje. V Kanade protestanti vyhrali soud, ktery rozhodl, ze opatreni Troudeau byla nelegalni.
   Porusene dodatky:
   „freedom of thought, belief, opinion and expression.“ + „… right to be secure against unreasonable search or seizure.“

   Co me ale vazne, vazne desi, ze on se citi byt nevinen a sam neodstoupil. A lide, co za tim stoji (korporace), take.

   Ja myslim, ze lide dobre chapou co se deje. Temer nikdo z komercnich medii informace neprijima.
   1. Vlastizrady vladnich zastupitelu; klamani obcanu; korupce (s WHO, SEF a dalsi nadnar. spolky.) 2. Omnipotence vlad. zastupitelu (napr. vydavani nelegalnich direktiv; neodpovidani na otazky). Diktatura.
   3. Probiha zde organizovany presun Tretiho sveta do nasich domovu (statu), ke kteremu si 3 roky nevyjadril zadny politik na svete (mlceni), krome Republikanu, co pouze kritizuji co se deje (neprinasi zadne info), a WEF – ktere jako
   jedine rika, co dela – ze k nam stehuje Treti Svet, ale to se v mediich nedozvite – maji svuj program verejne pristupny na webu. Snazi se, aby vse probehlo hladce.

  3. V mem drivejsim zamestnani byl cernoch, ktereho jsem poprosila, jestli by neco zanesl ‚tamhle tem dvoum cernym holkam‘ (byly tam jedine ‚takove‘ siroko daleko). On se na me kratce koukl (neveril, ze je v tom nejaky umysl a v mziku vedel, co predpokladal) – ze o nic nejde. Usmal se na me, a ty veci jim odnesl.

   Kdyz Vam nekdo zakazuje pouzivat slova, tak je to porusovani svobody slova. Tecka. Zadne ‚napsat jinymi slovy neexistuje – musite tak pokroutit sve vlastni mysleni a projev (i ja s tim casto bojuji).

   Slova mohou byt pouzita i k nelegalnimu jednani (od toho je tu Trestni zakon a soudy – sepsane a vydane v netotalitni demokraticke spolecnosti jmenem republika.

   Republika (z latinského res publica, věc veřejná) je forma vlády, ve které je země považována za veřejnou záležitost, nikoliv vlastnictví vládce. -w.

   Tim vladcem se ustanovilo a jiz vladne SEF.
   Nekdo rad pravici, jiny levici. Ale nikdo, jednoho Pana, ktery se rozhodl jednat ve svete za nas za vsechny. Aneb, k volbam uz nemusite! Vetsina politiku si z vlady udelala zamek a budou si hrat, dokud to pujde. Coz je dost nebezpevne v dobe, kdy Rusko je na tahu a Z. se zase pokousi dokonat svou misi dobyti celeho Izraele a Jeruzalema.

  1. Stavkou? V Nemecku stavkuji/demonstruji farmari, Kanadane se take ozvali, v Irsku obcane vybranych mest stavkuji jiz cele tydny (ne-li mesice). V mediich se to nedozvite, a internet je zcela zcenzurovan. Na krku nosi transparenty jako „not my government“. Chtelo by to, aby si volici sepsali co od vlady chteji a ocekavaji a verejne to cetli a omyvali na Vaclavaku a ve
   vsech mestech CR – Chceme demokracii. Chceme demokracii, ktera se ridi vuli lidu*, posloucha a spravuje jeho zajmy – ne zajmy EU, WHO a dalsich, jezto jsou totality na vzestupu.
   *Lidu jednotlivych statu, ne globo lidu – coz je nechtena a neprijimana idea korporaci a levicaku. CR neni Cina nebo Afrika!

   1. „Chceme demokracii, ktera se ridi vuli lidu*,“
    – fajn, ….. lenže KTORÉHO lidu ?
    Polovica lidu platí šialené dane vláde, a  tá druhá polovica „lidu“ berie daňové úľavy, dotácie, socDáfky, podpory, prídavky, ………….
    Výsledky volieb ukázali, ako ľudia pekne milujú politikov.
    Politici im zakývali cez TV, a ovčania už bežali sa registrovať na NAPICHANIE.

    1. Pane Ktosilný, uvádíte, že demokracie nemůže spravedlivě fungovat. Mám otázky: dá se s tím něco dělat? jaké jiné možnosti vidíte? existuje dle vás systém, který může spravedlivě fungovat? nebo naděje již umřela? Děkuji za odpověď.

Napsat komentář