Zpět

Sledujeme zhroucení zdravého rozumu

Text 28.6.2018

Nejsme dnešní. A už vůbec ne včerejší. Nejen my v malé české zemi, ale celý náš evropský kontinent hledí hrdě vpřed.

 

Blbneme do kvadrátu

A tento pohled vyžaduje všechno nové. Takže už nemáme otce a matku, ale rodiče číslo jedna a rodiče číslo dvě (ať se doma dohodnou, kdo ponese které číslo na dresu.) V londýnském metru už necestují dámy a pánové, ale bezpohlavní cestující.

Nechodíme už dávno do práce, ale do procesu. Lékaři do léčebně preventivního, učitelé do výchovně vzdělávacího, eventuálně edukačního. Dělníci chodí do procesu výrobního a zemědělci do chovatelsky pěstebního.

Učitel je edukátor nebo mentor a jeho žák je edukant. Klíčová pracovnice v domově důchodců nemá nic společného se zámečnickým řemeslem. Lékař, který své pacienty dříve rehabilitoval, je dneska vertikalizuje a horizontalizuje. A pro pojišťovny se stal doktor nositelem zdravotnického výkonu. No, a zbytek národa nese hrdý titul manažer nebo operátor. Moje babička by řekla, že blbneme do kvadrátu. Moderně řečeno… do druhé mocniny.

Nová, výše uvedená nomenklatura budí spíše úsměvy, protože jde jenom o hru se slovíčky. Není co sledovat (monitorovat), snad ani řešit, jen si na ty novoty zvyknout.

Monitorováním proti násilí

Bez úsměvu to ovšem začíná být v situacích, kdy ve společnosti rostou skupiny jedinců, kterým je to celé, výše uvedené, úplně lhostejné. Oni si sami určují svoji identitu, sami si definují svoje pojmenování, a hlavně trvají na jeho obsahu.

Říkají si fotbaloví fanoušci. Nikoli vandalové, násilníci nebo primitivové. Mohli by se totiž cítit dotčeni na svých nezadatelných lidských právech a stěžovat si pro urážku. Ministerstvo vnitra má ovšem řešení. Problémy s nimi monitoruje a v budoucnu přijme účinná opatření.

Říkají si cestující. Ničí vagóny, napadají revizory a průvodčí, obtěžují a znečišťují. Nikdo z dopravního personálu nezasahuje. Bojí se. Co kdyby tím narušil jejich občanské svobody. Ministerstvo dopravy má ovšem řešení. Problémy monitoruje a v budoucnu přijme účinná opatření.

Univerzální řešení: přijmeme účinná opatření

Říkají si žáci. Jsou drzí, cyničtí, hulvátští, krutí. Nesmí se napomenout. Mohlo by se to dotknout jejich integrity, dětských práv, a především jejich rodičů. Ministerstvo školství má ovšem řešení. Problémy monitoruje a přijme v budoucnu účinná opatření.

Říkají si pacienti. Jsou nekritičtí, svévolní, dotěrní, drzí, napadají slovně i fyzicky zdravotní sestry i lékaře. Jejich usměrnění nepatří ovšem do kompetence zdravotníka. Mohlo by to působit jejich nerovnoměrný vztah. Ministerstvo zdravotnictví má ovšem řešení. Problémy monitoruje a v budoucnu přijme účinná opatření.

Říkají si sjednocení Evropané. Vozí k nám odpad, drogy, AIDS, násilí, surovost. Nesmí se omezovat. Mohli by se cítit dotčení na svých nezadatelných demokratických svobodách. Ministerstva všech rezortů mají ovšem řešení. Problémy monitorují a v budoucnu přijmou účinná opatření.

Ministerstvo pro odvahu

Jak to tak monitoruji já, přijal bych účinné opatření už dnes a vytvořil novou, sloučenou instituci. Ministerstvo pro odvahu, užívání zdravého rozumu a likvidaci politické servility.

Všechny příspěvky s Maxmilián Kašparů
Loading comments...