Zpět

Sledujeme zhroucení zdravého rozumu

Text 28.6.2018

Nejsme dnešní. A už vůbec ne včerejší. Nejen my v malé české zemi, ale celý náš evropský kontinent hledí hrdě vpřed.

 

Blbneme do kvadrátu

A tento pohled vyžaduje všechno nové. Takže už nemáme otce a matku, ale rodiče číslo jedna a rodiče číslo dvě (ať se doma dohodnou, kdo ponese které číslo na dresu.) V londýnském metru už necestují dámy a pánové, ale bezpohlavní cestující.

Nechodíme už dávno do práce, ale do procesu. Lékaři do léčebně preventivního, učitelé do výchovně vzdělávacího, eventuálně edukačního. Dělníci chodí do procesu výrobního a zemědělci do chovatelsky pěstebního.

Učitel je edukátor nebo mentor a jeho žák je edukant. Klíčová pracovnice v domově důchodců nemá nic společného se zámečnickým řemeslem. Lékař, který své pacienty dříve rehabilitoval, je dneska vertikalizuje a horizontalizuje. A pro pojišťovny se stal doktor nositelem zdravotnického výkonu. No, a zbytek národa nese hrdý titul manažer nebo operátor. Moje babička by řekla, že blbneme do kvadrátu. Moderně řečeno… do druhé mocniny.

Nová, výše uvedená nomenklatura budí spíše úsměvy, protože jde jenom o hru se slovíčky. Není co sledovat (monitorovat), snad ani řešit, jen si na ty novoty zvyknout.

Monitorováním proti násilí

Bez úsměvu to ovšem začíná být v situacích, kdy ve společnosti rostou skupiny jedinců, kterým je to celé, výše uvedené, úplně lhostejné. Oni si sami určují svoji identitu, sami si definují svoje pojmenování, a hlavně trvají na jeho obsahu.

Říkají si fotbaloví fanoušci. Nikoli vandalové, násilníci nebo primitivové. Mohli by se totiž cítit dotčeni na svých nezadatelných lidských právech a stěžovat si pro urážku. Ministerstvo vnitra má ovšem řešení. Problémy s nimi monitoruje a v budoucnu přijme účinná opatření.

Říkají si cestující. Ničí vagóny, napadají revizory a průvodčí, obtěžují a znečišťují. Nikdo z dopravního personálu nezasahuje. Bojí se. Co kdyby tím narušil jejich občanské svobody. Ministerstvo dopravy má ovšem řešení. Problémy monitoruje a v budoucnu přijme účinná opatření.

Univerzální řešení: přijmeme účinná opatření

Říkají si žáci. Jsou drzí, cyničtí, hulvátští, krutí. Nesmí se napomenout. Mohlo by se to dotknout jejich integrity, dětských práv, a především jejich rodičů. Ministerstvo školství má ovšem řešení. Problémy monitoruje a přijme v budoucnu účinná opatření.

Říkají si pacienti. Jsou nekritičtí, svévolní, dotěrní, drzí, napadají slovně i fyzicky zdravotní sestry i lékaře. Jejich usměrnění nepatří ovšem do kompetence zdravotníka. Mohlo by to působit jejich nerovnoměrný vztah. Ministerstvo zdravotnictví má ovšem řešení. Problémy monitoruje a v budoucnu přijme účinná opatření.

Říkají si sjednocení Evropané. Vozí k nám odpad, drogy, AIDS, násilí, surovost. Nesmí se omezovat. Mohli by se cítit dotčení na svých nezadatelných demokratických svobodách. Ministerstva všech rezortů mají ovšem řešení. Problémy monitorují a v budoucnu přijmou účinná opatření.

Ministerstvo pro odvahu

Jak to tak monitoruji já, přijal bych účinné opatření už dnes a vytvořil novou, sloučenou instituci. Ministerstvo pro odvahu, užívání zdravého rozumu a likvidaci politické servility.

Všechny příspěvky s Maxmilián Kašparů

Diskuze:

  1. Jestli to není také tím, že nám může poroučet kdejaká nána s kvalifikací podlahové kosmetičky. (Platí i v mužské verzi)

  2. Vážený pane profesore. Jako konstatování faktu musím Váš příspěvek hodnotit jako trefný. Tedy s výhradou “ i z mého úhlu pohledu“. S Vámi nastíněným východiskem se, jako s řešením, smířit nemohu. Sice jsem toho neprožil tolik, ale minimálně o jednu zkušenost již bohatší jsem. Ještě nikdy instituce s rozmělněnou odpovědností nebyla řešením jakéhokoli problému, jen jej s administrovala (monitoroval a provedla pokus o návrh, který z toho či onoho důvodu nebyl uveden do praxe, případně ho praxe ukázala jako neživotaschopný).
    Prosím začněme každý sám u sebe a to skutky. Najděme sami v sobě větší míru odvahy, více zdravého rozumu, snižme vlastní míru servility. Podporujme v tomtéž své okolí. Pokut tohle nebudeme ochotni udělat, budeme i v budoucnu jen pasivně monitorovat a k účinným opatřením se nedobereme.

  3. Vážený pane profesore, buď toto Svobodné Univerzum přetiskuje vaše články bez vašeho vědomí a měl byste jim to zatrhnout, zneužívají vás. Nebo jste se k tomuto divnému spolku dal dobrovolně a v tomto případě byste měl navštívit psychiatra. Hrozí nebezpečí, že se stanete duchovním Léčitelské církve.

  4. Řečeno přesně! Tak jsem se rozhodl sdílet tento názor na Twitter, bohužel a nevím čím to je, ale ono to jaksi nejde. Nevím zda je tedy chyba v mém mobilu, anebo twitter zablokoval sdílení. Pokud jde o druhou možnost, tak tedy nevím, kde to žijeme. Možná to někdo monitoruje, má řešení a už přijmul opatření.

  5. krásné, já bych se přimlouval ke zrušení zbytečné nomenkjlatury a k tomu, aby si lidé uvědomili, že 21. století nemusí být tím posledním, ve kterém si civilizace řeže větev, na které sedí. Já osobně jsem z toho na větvi a vážně nevím, přestože stav bedlivě monitoruji, jaká účinná opatření zavést.

  6. Ještě jsem nečetla ani neslyšela, tak pravdivá slova. Výstižné popsání dnešního světa.

Napsat komentář