Zpět

Maxmilián Kašparů

Teolog, psychiatr, pedagog, filosof

Maxmilián Kašparů

24 rozhovorů
15 textů

(nar. 1950)
Nebo také Jaroslav Maxmilián Kašparů. Jako spisovatel je znám také pod autorským jménem Max Kašparů. Jméno Maxmilián mu bylo uděleno v roce 1984 při tajném vstupu do sekulárního řádu želivských premonstrátů. Řeckokatolický kněz, psychiatr, pedagog, premonstrátský terciář, autor duchovní literatury a esperantista. Zapsán do České knihy rekordů jako držitel největšího počtu vysokoškolských titulů.

Příspěvky autora