Zpět

Nenávidět lidi je jako spálit si vlastní dům

Text 18.5.2024

Po atentátu na premiéra Roberta Fica se šíří mezi lidmi na Slovensku – ale i u nás – strach. Bojí se eskalace násilí. Nejen vůči politikům, ale také mezi obyčejnými lidmi. Obavy jsou to oprávněné. Prolitá krev má totiž tu nepříjemnou vlastnost, že si jako nenasytná bestie žádá další porce. Násilí má při jisté intenzitě navíc tendenci přeskakovat z jedné země do druhé. Co s tím? Jak zabránit propadu do spirály násilí?

Zastavte sa bratia…

Tisíciletími osvědčené zábrany proti eskalaci násilí jsou čtyři: Zastavení, uklidnění, zamyšlení, obrácení. V tomto pořadí je nutné je využít. Vývoj posledních let mnoha lidem připomíná sprint. Událostí se valí takovým tempem, že je obtížné je alespoň sledovat, natož o nich promýšlet. Z nemyšlení ale pochází zvyk dělat ukvapené závěry, rozhodovat se emočně, jen podle nahodilých pocitů. Zvyk plodící většinu lidského utrpení. Nemyšlení je nejlepší branou pro všechna zla, od sebestřednosti k nenávisti, od nenávisti k nesčetným formám násilí. Postřehnout hranici přechodu od pouhé sebestřednosti k nenávisti se prakticky nikdo neobtěžuje, protože ji nepovažuje za důležitou. Hranice přechodu od nenávisti k násilí je však nepřehlédnutelná.

Tato hranice je přesně tím místem, kde je nutné zastavit se v emočním letu, uklidnit se, a zamyslet. Bez těchto tří úkonů není možné se obrátit a vydat jinou cestou. Nejzřetelnějším varovným znamením, že se už pohybujeme na této hranici, je krev prolitá z nenávisti. Jakmile začne téct krev, je vážně hodně zle. Z jedné kapky je rázem louže, z louže potok, pak řeka… Stačí se podívat do historie. Dávné i nedávné. Kdo má oči a není slepý, ten vidí, a ví, o čem je řeč.

Ztráta inteligence

Po zastavení je nezbytné se uklidnit. Schází-li uklidnění, pak není možné smysluplně myslet. A bez myšlení, jen pod vládou emocí, nelze správně vyřešit vůbec nic, zvláště když je ve hře něco tak destruktivního, jako je nenávist.

Lidé od pradávna nenávidí mnoho věcí, ale největší porce nenávisti si rozdělují sami mezi sebou. Čas od času prostě přijdou o rozum, z inteligentních bytostí se stanou loutky, vláčené nenávistnými emocemi. Jak to napsal Karel Čapek: „Lidstvo si občas dovolí propadnout pustotě nenávisti, jako by si na sebe muselo uplést bič, počítá vždycky jen s ranami, které rozdá, ale ne už s těmi, které utrží. Krátkozrakost vášní je, myslím, ztráta inteligence.“

Dochází k tomu přesto, že mnohá staletí jsou moudrými lidmi opakovány nespočetné apely na rozum. „Nenávist k ostatním ničí tvou vlastní duši,“ je psáno už v Talmudu. „Lidé se nenávidí pro své zápory, místo aby se milovali pro své klady,“ povzdechl si kdysi starověký řecký filozof Hekatón. V buddhismu se mluví od dob jeho zakladatele, Siddhárthy Gautama Buddhy, o třech nejhorších jedech duše, neboli třech kořenech všeho lidského utrpení: o nevědomosti, nenávisti a chtivosti. Důrazná varování najdeme ve všech kulturách: „Nenávidět lidi je jako spálit si vlastní dům, abyste se zbavili krys,“ upozorňoval americký pastor Harry Emerson Fosdick. „Čím menší je srdce, tím více nenávisti přechovává,“ konstatoval výstižně slavný Victor Hugo. „Není větší ctnosti než trpělivost, stejně jako není horší nectnost než nenávist,“ prohlásil 14. dalajláma. „Nenávist kalí zrak, a tím znemožňuje hledat pravdu,“ napsal jeho přítel, dramatik a náš první porevoluční prezident Václav Havel.

Pravda v myšlení hraje úhelnou roli. Zastavení a uklidnění musí být následováno uvažováním, což nemá smysl, pokud není cílem přemýšlení k nalezení pravdy. Zde je nicméně skryt nejčastější kámen úrazu, neboť každý účastník nenávistných sporů má přece pravdu (tu jedinou správnou) a nehodlá se jí vzdát. Což je ovšem opak moudrosti Tomáše Akvinského: „V přijetí nebo zamítnutí domněnek a názorů jiných nesmíme se nechat vést láskou nebo nenávistí, ale pravdou.“

Jednoduše řečeno: Bez klidného přemýšlení, hledajícím pravdu, nelze vymyslet žádné správné řešení. Intelekt tedy můžeme zapojit až tehdy, když se zastavíme, uklidníme a zamyslíme. Ne nad tím, jak zvítězit nad „těmi hnusnými oponenty“, jak je ponížit, zdeptat nebo zlikvidovat, ale nad situací, jaká skutečně je, co všechno hrozí a jak se tomu rozumně vyhnout.

Temnota nevyžene temnotu

Pokud to dokážeme, pak se opravdu můžeme obrátit zády k pekelné trajektorii násilí a vydat se jinou cestou. V čem reálně spočívá ono obrácení, ona jiná cesta, bylo už také mnohokrát popsáno: „Temnota nemůže vyhnat temnotu, to dokáže jen světlo. Nenávist nemůže vyhnat nenávist, to dokáže jen láska,“ hlásal Martin Luther King, americký duchovní a držitel Nobelovy ceny za mír. „Budoucnost patří těm, kdo milují, nikoli těm, kdo nenávidí,“ přitakal by mu papež Pius XII, podobně jako Buddha: „Nikdy nebude na světě nenávist vymýcena nenávistí, nenávist vymýtí láska,“ nebo jeho téměř současník řecký lyrik Anakreón: „Nenávist oplácejte láskou, nikoliv pomstou.“ Proč je to pro každého jednotlivce tak důležité, krásně shrnul básník, filozof a dramatik Friedrich Schiller: „Když něco nenávidím, ochuzuji se o něco. Když miluji, jsem bohatší o to, co miluji.“

Ano, až tak je to jednoduché. Učit se mít rád lidi, zbavovat se nenávisti, to je ta jiná cesta než ta, po které jdeme nyní. Jistě, je to jednoduché, ale není to snadné. Zvyk nenávidět je železná košile. Stoupat vzhůru cestou zbavování se nenávisti, závisti, žárlivosti, drápat se vzhůru cestou sebekultivace, je těžší než fyzický výstup na strmou, skalnatou horu. Naopak pád do nenávisti je snadný, vždyť stačí aby člověk proti svým emocím nedělal nic.

Žijeme v časech zlomových, to ví už asi každý. Nyní se rozhoduje, zda se budeme ubírat víceméně normální cestou, možná místy hrbolatou, ale nekrvavou a schůdnou bez větších havárií. Nebo cestou sílící nenávisti, násilí, zmaru, rostoucího utrpení a katastrof.

Na každém člověku záleží

Co můžeme udělat abychom se vyhnuli cestě po spirále nenávisti? Dva úkony mohou změnit doslova všechno: Jednak každý sám v sobě – na sobě – zapracovat na zbavování se nenávisti. Člověk nemusí hned milovat lidi, až se budou hory zelenat a sluneční záře nás zahalí i v noci. Ostatně ti, kdo to o sobě dnes tvrdí, jsou až příliš často více nenávistní než ostatní. Jen svou nenávist maskují nejzákeřnějším, nejpokrytečtějším způsobem. Obrovským pokrokem v eliminaci nenávisti by byla už obyčejná tolerance. Tedy přestat konečně o toleranci jen mluvit, kázat, případně brát za její „šíření“ dotace, a prostě začít normálně tolerovat. Každý sám za sebe a v sobě. Přitom mít na paměti pravidlo, že nejvíce potřebují sami v sobě kultivovat tolerantnost ti, kdo jsou pevně přesvědčeni, že to vůbec nepotřebují, protože oni přece tolerantní už dávno jsou. Vždyť o toleranci dokonce přednáší… Ovšem nafoukaná kázání o toleranci, dštěná na hlavy „špatné, netolerantní společnosti“ nebo „zlých, netolerantních jednotlivců“ ještě nikdy nic nezlepšila. Vždy neomylně všechno jen zhoršila. Zásadní proměnu může způsobit jen poctivé úsilí o vlastní sebekultivaci v tolerantnějšího člověka. Jestliže to ve své duši uskuteční dost lidí, sníží se nenávist viditelně, možná i na minimum. Schopen je toho každý člověk, pokud má dobrou vůli.

Druhým důležitým úkonem je přestat šířit strach. Což je práce především pro politiky, média a profesionální strašiče v řadách aktivistů. S tím veřejnost jako taková mnoho nesvede – kromě toho, že šiřitele strachu nebude volit, číst, sledovat a poslouchat. Společenská obroda musí vždy začít od hlavy. Tedy od lidí na veřejnosti nejznámějších. Na prvním místě je nezbytné radikálně snížit strach existenční, strach ze zatažení do války a jiné katastrofy, strach z bídy, drahoty, strach z šikany úřadů a státu, strach z omezení nebo znemožnění uplatnit sebe a své postoje ve společnosti, tedy strach z likvidace svobodné diskuse. Tyto strachy jsou nyní největší a všeprostupující. Musíme je zmírnit hlavně proto, že strach patří k nejvýkonnějším hnacím motorům nenávisti.

Dnes je ve společnosti strachu už příliš mnoho. Nikoli jen na Slovensku a u nás, ale v celé Evropě. Celý Západ je prolezlý strachem. Strachem z něčeho, strachem o něco, zejména o sebe, strachem z agresivních, násilnických lidí. Jakkoli je mnoho takových druhů strachu přirozených, a nikdy je nepůjde vyzmizíkovat zcela, můžeme si být stoprocentně jisti, že prostřednictvím nenávisti žádný strach nikdy nezvládneme. A nejen to, proměníme se navíc do toho, čeho se nejvíc bojíme, jak popisuje psycholog Ralph Smart: „Tolik z nás na planetě žije ve strachu; strach plodí celou škálu dalších negativních emocí, jako jsou pocit viny, nenávist, úzkost, stres, panika a vztek. Ty potom narůstají až do nezvladatelné úrovně a my se zasekneme. Stáváme se poté sami tím, z čeho máme největší strach…“
Nedopusťme prosím, abychom se proměnili v to, čeho se nejvíce bojíme. Otevřelo by se peklo. Nikdo nemá tak bujnou fantazii, aby si dokázal přestavit, co by to pro celou společnost znamenalo.

Všechny příspěvky s Ladislav Henek

Diskuze:

 1. Panu Henkovi se povedl další skvělý článek, přesto mám několik poznámek.
  Nenávist je dnes často používané slovo, většinou jako křivé obvinění lidí, kteří mají jiný názor, s něčím nesouhlasí nebo se jim něco nelíbí. Myslím, že je důležité nepřehánět a reagovat přiměřeně. Což pan Cintula podle všeho neudělal, i když měl k zastavení a přemýšlení dost času.

  „můžeme si být stoprocentně jisti, že prostřednictvím nenávisti žádný strach nikdy nezvládneme.“
  To není pravda. Nenávist dokáže dokonce potlačit strach z vlastní smrti, či doživotního vězení.
  Věřící to mají o dost jednodušší, jednak mají návod a navíc k tomu život, který žijí je jen jedna epizoda, mají nadějí, že pak to bude lepší. Nevěřící jsou v podstatně jiné pozici. Když jim někdo zkazí tento život, nic už jim nezbývá než právě nenávist. Je dobré, snažit se jednat tak, abyste ji v lidech nevzbuzovali. Nenávist je touha ukřivděných po spravedlnosti. Obrat někoho o všechno co má a pak mu vyčítat, že vás nenávidí je pokrytectví, které ji jen zvýší. V našich médiích licoměrně nenávist odsoudili, ale zároveň byl atentát na pana Fica použit k jejímu zvýšení, nikdo naší vlády ani médií se za předchozí nenávistné výroky neomluvil, naopak atentátník byl okamžitě spojen s Ruskem, i když provolával slávu Ukrajině a snažil se zabít pana Fica, kterého označovali za pro ruského. V duchu hesla moudřejší ustoupí, odbory odvolaly svou demonstraci. Ovšem kdo ustupuje, většinou nakonec prohraje. Moudřejší ustupují a tak nám vládnou nenávistní blbci, kteří hlasitě obviňují všechny kolem sebe.
  Podle mne důležité zvolit přiměřenou reakci. Ústupky a počáteční neodporování panu Hitlerovi očividně nepomohly, možná mu Židé neprokazovali dostatečnou lásku, ovšem násilní to vyřešilo. Není to ojedinělý případ, podobně to podle všeho bylo například v Kambodži s Rudými Khmery. Ovšem, jak by vypadal svět bez té násilné reakce se můžeme jen dohadovat. Ty proklamace o lásce jsou velice pěkné, jen jsem zvědav, kdy se paní Kociánová začne drápat se vzhůru cestou sebekultivace a pocítí lásku k Palestincům, nebo migrantům:)

  1. Moudré, ale přiliš shovívavé k autorovi.

   Já vim, že to myslí dobře, ale situace spíš připomíná vtip, jak chlapovi, na kterého štěká pes, říká druhý chlap: „Pes který štěká, nekouše“. A on na to: „Nojo, já to vím, ale teď ještě jde o to, jestli to ví i ten pes“.

   1. Takže dávat hraběcí rady, když ten pes vrčí a cení zuby …. no, nevím, kdo se jimi bude řídit.

    1. O to právě jde. Kdo ustoupí první. Pan Henek sice z Bible necitoval, ale to co napsal je typická křesťanská pozice. Křesťanství je extrémně rovnostářské. Všichni jsou hříšníci, nezáleží na velikosti hříchu, ani počtu a hříchem je už samo zrození. Tím, že se nehledá viník a nemáte se bránit, ale milovat, odpadají všechny dohady o vině, nebo kdo ustoupí jako první.
     Někdy to funguje, pan Gándhí to zmáknul dobře, i když myslím nebyl křesťan. Ale nic podle mne nefunguje universálně, vždy jde o to odhadnout protivníka a použít proti němu správnou taktiku.
     Pan Fiala se už nechal slyšet, že oni žádnou nenávist nevyvolávají, prý je vždy ochoten s každým mluvit.
     Já bohužel, nemám moc dar někoho přesvědčit slovy, logické argumenty a přesvědčování moc nefungují, i když bych si to moc přál, naproti tomu použití násilí přesvědčilo protistranu vždy velice rychle.
     Stát se s lidmi domlouvat také moc nechce, buď policistu poslechnete, nebo si to zkusí vynutit.

     1. Je rozdíl, a zásadní, mezi křesťanstvím a židokřesťanstvím, které je pouze falešná naruby obrácená nápodoba křesťanství a pozná se vždy podle uctívání bible (sepsané židovskými spisovateli).

      „Křesťanská morálka“ Západu je tudíž chtonické požidovštění Západu se všemi důsledky, které z toho plynou jak pro „vyvolené“ tak pro „góje“. Došlo to až k hyperparazitickému všepožírajícímu lichevnímu finančnímu systému fiat-peněz se složeným úrokem, to je jeden ze základních nástrojů moci parazitické globální „elity“.

      Pojmy jako „judeo-křesťanská západní civilizace“ jsou běžné v mejnstrýmu, čili to co jsem napsal, není žádný „antisemitismus“.

     2. Nejsem si jistý, na čem jiném, než na Novém zákoně by jste chtěl křesťanství postavit. I Ježíš byl žid. Ježíš sám nic nenapsal, ani se nedochoval žádný záznam, jde jen o vzpomínky svědků, které se trochu liší. Naše Bible vychází z řeckého překladu staletí po těch událostech a ani Starý zákon není totožný s Talmudem, nebo dochovanými židovskými texty. Myslím, že to Řekové v překladu trochu pozměnili, nebo se to stalo během století která překladu předcházela.

     3. Na čem? No na tom, co židové použili, přepsali, zmanipulovali a obrátili světonázorově vzhůru nohama. Z původních východních lidských nauk židové vyrobili chtonickou falešnou nápodobu v podobě náboženského kultu uctívajícího spodní sílu.

      Obdobné je to s židoislámem. Původní islám, sufi, se zachoval, ale původní křesťanství (Kataři) bylo již před 1000 roky krvavě vykynoženo římským papežem.

      Ježíš je literární postava vyrobená jako úplně přesná kopie z mýtů jako Mitra, třeba, ale jejich snad dvacet, nachlup stejných. Fyzicky možná nějaký Judejec Ježíš (Judejec, nikoliv Žid) existoval, ale ta kristovská židokřesťanská mytologie je opsaná, to bylo mnohokrát dokázáno.

     4. Papež je představitelem jen jednoho směru křesťanství, i když nejznámější, tak se nedá pokládat za hlavu všech křesťanů.
      Můžete klidně začít budovat svou církev založenou na svých názorech, nebo směsce stávajících učení. Nevím o jakých východních lidských naukách mluvíte, nejsem si jistý, jestli je to totožné, s tím, co se považuje za východní náboženství jako budhismus.
      Názorů jak křesťanství vzniklo je spousta, na to abych to rozsoudil nemám vědomosti.

 2. „Nikdo nemá tak bujnou fantazii, aby si dokázal přestavit, co by to pro celou společnost znamenalo“

  Ale má. Naše TV stanice nám post-civilizační katastrofické filmy předkládají několikrát tydně, asi abychom si zvykli. Můžeme si dokonce vybrat, kdo tu katastrofu způsobil. Ale vždycky ten svět nakonec nějaký chrabrý Američan zachrání.

  Jen nějak zapomněli na film „Den poté“, který ukazoval, jak bychom všichni OPRAVDU skončili, kdyby obě strany odpálily ty balistické rakety s megatunovými hlavicemi. Na nás by stačila jedna se sedmi hlavicemi: Praha, Plzeň, Ústí, Čáslav, Pardubice, Ostrava, Brno.

 3. „Zastavit, stát“ může zavelet jen diktátor, vůdce. Pokud o zastaveni zacne mluvit filosof, tak ho dav ušlape. Tedy v tom lepším připadě – spís dopadne jako doktor Galén v Bílé nemoci.

  1. A je smrtelným omylem myslet si, že těmi „soudruhy“ byli komunisti. Ta „speciální sorta“ lidí se ke komunistům jen vetřela, protože se dostali k moci. Stejná sorta (příčí se mi říci lidí) to vede i dnes, jen si říkají „liberální demokrati“.

 4. Rozumím i chápu všechny zúčastněné, ale to je úplně jedno, protože To… Co se má stát se stejně stane a nezmění to ani Hlava ani ❤️ a Bůh už vůbec ne… Vše je nevyhnutelné a čím víc se snažíte, tím více se blížíte ke konci…
  A kdo řekl, že konec je lepší než začátek… Vše se točí dokola i když to není vidět…
  A proto se to děje, rychleji či pomaleji…
  Odpovědět je… Víte kam zmizeli všechny dávné civilizace???
  Že neeee….. Teď a Tady se to děje…………
  Začátek nebo Konec
  Konec nebo začátek…
  Vsechno jedno jest…
  Tak jen žijme a nechme žít, to je jediné proč to jsme…

 5. Půlstránkový monolog na jednoduché téma, kdyby jsi autor otevřel Bibli tak vše co hodiny psal tam v pár slovech najde! Za mě je to o prioritách pokud nemáte na prvním místě Boha vlastně nemáte žádné priority . Nadčasový popis doby ve které žijeme je list Římanům 1/18-32 Nadčasový popis všeho co dnes prožíváme v míře vrchovaté! Modleme se za pana Fica, on je první obětí současného bludu temnoty. A modleme se i za sebe , my budeme tou poslední! Budeme hynout hladem, nemocemi a válkami. To bude náš trest za to jak a koho volíme do svého čela!

  1. Kdo nemá na prvním místě Boha, nemá žádné priority?? Ach, ta vlastní povýšenost ve ‚Všehomoucího‘ věřících lidí mě vždycky zaráží, jen je smutné, že jelikož stavíte Boha a Bibli na první místo, chybí vám cit, empatie a hlavně tolerance vůči odlišným názorům a ‚vírám‘. K tomu, abyste si utvořili názor na jiného člověka, vám stačí vědět, jestli věří v (toho správného) Boha.

 6. No ryba smrdí od hlavy a dokud povedou Západ války a surovinchtiví zadarmo psychopati a sociopati pro které jsou prachy víc než lidský život,tak si bohužel musí lidstvo projít,,očistcem“.A že k tomu je,,našlápnuto“o tom není pochyb,stačí málo,moc málo a jsme všichni v pr-eli.Stačí se podívat na současný systém,kdy Čína vyrobí produkt např.za 100ku a tady se to prodá za 5OO téměř bez práce,to je systém degenerace a všelijakých předpisů,které mají na triku velké banky a korporace,aby se tady nic nevyplatilo vyrobit,no a lidi na dávkách ti budou,,poslouchat“jinak je nechají chcípnout hlady.

Napsat komentář