Zpět
Benjamin Kuras Díl 1/3

Musíme snášet, že nás označují za bílou, vykořisťující rasu, a že nás budou vyhazovat z práce a cenzurovat?

Text 31.8.202126 min Přehrát

Dokážete si představit, že malé zcela nevinné děti jsou rasisté? Tedy ne všechna dítka, ale některá. A že rasistické smýšlení mají dokonce už i kojenci? Také ne všichni, ale někteří konkrétní ano. Víte, že prý vůbec nezáleží na vašem charakteru, myšlení, poznání, čistotě vašich úmyslů, na tom, zda se snažíte hledat pravdu, spravedlnost, krásu a další hodnoty, ale především na tom, s jakou barvou kůže se narodíte? Odpověděli byste, že jste se o starou rasistickou propagandu nikdy nezajímali, a zajímat nechcete? Pokud byste takto odpověděli, měli byste pravdu v tom, že tato témata jsou opravdu odporná, ale mýlili byste se, kdybyste je zařadili ke staré nacistické ideologické veteši.
Přesně taková tvrzení v Americe nyní považují ultralevicové skupinky za velmi moderní, a diskutuje se tam o nich zcela veřejně. Někteří levicoví extrémisté tam veřejně tvrdí, že bílé děti jsou prý už od svých tří měsíců rasistické. A další veřejně hlásají, že bílé děti jsou už od narození charakterově vadné. Nevím, zda si to uvědomili, ale s velkou slávou a energií propagují úplně to stejné, co nacisté. Rázem není důležité, jaké máte kvality, cíle, vlastnosti, schopnosti, jak vyspělým jste člověkem, podle nových rasistických ideologů záleží jen na jediném, na tom, s jakou barvou kůže se narodíte. A pokud patříte k bílé rase, jak oni říkají, tak prostě přijdete na svět se špatnými vlastnostmi, protože ty nevyplývají z vašeho charakteru a myšlení, ale z vaší rasy. Je neuvěřitelné, jak se tato ultralevicová ideologie k nerozeznání podobala nacistické, a ve světle tohoto zjištění je velmi pochopitelné, jak se snaží likvidovat svobodu, zejména pak svobodu slova. O tom všem, a mnohém jiném, si nyní budeme povídat s Benjaminem Kurasem, kolegou novinářem, spisovatelem, dramatikem, překladatelem a publicistou, který žil dlouhá léta v Londýně. Je autorem řady knih, například Češi na vlásku, Jak zabít civilizaci, Soumrak bílého muže, Pohřbívání svobody, a i těch nejnovějších, jako Malá paměť, Deník zamilovaného viruse, nebo Sex nás všechny přežije.

Martina: Benjamine, ty jsi slyšel můj úvod, kdy hovořím o novém rasismu, který řádí v Americe a který je zcela nekompromisní, a až strašidelně podobný rasismu nacistickému. Veřejně hlásají hesla, jako třeba: „Ve vzduchu je bělošský jed.“ Co na to říkáš?

Benjamin Kuras: Trošku bych to upravil. Nejsou to, jak jsi říkala, levicoví extrémisté. Už nejsou ani tak extrémisté, ale spíše mainstream americké Demokratické strany, třeba Harrisová. Biden to ještě takto úplně neříká. Oni dokonce tvrdí, že každý republikán je dnes rasista, a že kdo volí republikány, je dokonce terorista. Takže je to opravdu velice podobné.

Já jsem to jednou komentoval tak, že to, na co Gottwald potřeboval dva roky, dokázala v Americe Demokratická strana za týden, včetně cenzury všech možných sdělovacích prostředků, i internetových, a samozřejmě hlavních deníků jako New York Times a Washington Post. Naštěstí ještě existuje pár takových, jako je New York Post, který je ještě nezávislý. Na tom je zajímavé, že tyto dva deníky, kterým se donedávna říkalo, že jsou sionistické, jsou dnes antisemitské, až se tomu nedá věřit, a že antisemitismus je dnes součástí nenávisti k bílé rase, protože oni se rozhodli, že řídí svět, tak je přiřadí k bílému rasistickému muži. A Izrael je potom pro ně projevem bílého rasismu, třebaže více než polovina Izraelců je nahnědlá, a někteří z nich jsou černí.

Když se začalo rozjíždět Black Lives Matter, tak si člověk říkal: Dobře, v Americe se až do 60. let minulého století hlavně na jihu s černochy opravdu zacházelo dost nespravedlivě, takže mají možná právo se nějakým způsobem politicky kompenzovat. Ale to se změnilo v tom smyslu, že když se dívám na záběry jejich demonstrací, loupení, pálení automobilů, tak člověk najednou v těch maskách vidí prosvítat bílé tváře. Takže Black Lives Matter jsou většinou běloši, kteří se rozhodli, že této critical race theory zneužijí k převratu sociálního a společenského systému.

A to už pak zachází do toho, čemu dnes říkáme „neomarxismus“, který se od marxismu liší jenom tím, že nechce nastavit vládu proletariátu, ale rozděluje společnost na dvě trvale bojující sekce, složky, kdy jedna je vykořisťující, a druhá vykořisťovaná. Takže si nyní, místo proletariátu, který už kapitalismem vykořisťován není, protože měl odbory, které mu vybojovaly určité pozice, museli vymyslet, že to bude rasa. A absurditou je, že dnes jsou v Americe diskriminováni nejen běloši, ale i Asiaté, kteří jsou nejúspěšnějšími členy americké společnosti. V Británii je to také tak. A také Indové, Číňané, méně už Pákistánci a Bangladéšané. To není rasou, nýbrž nastavením mysli.

A člověk neví, kde to skončí, kde to bude mít konec. Do jaké míry musíme všichni, kteří patříme k vykořisťující, nebo automaticky rasistické rase, snášet, že nás začnou ne jenom vyhazovat z práce, a cenzurovat, ale zavírat do nějakých převýchovných táborů. Pozor, to už je v Británii, kde se dělají kurzy pro administrativní pracovníky z vládních institucí, a ministryně vnitra, která je původem Indka, nyní zjistila, že nejde o zjišťování předsudků, nýbrž že to je levicová indoktrinace, takže to chce postupně zakázat.

Mnozí z policistů a velitelů policie, které chce Black Lives Matter definancovat, jsou velmi úspěšní černošští důstojníci

Martina: Benjamine, do Evropy dorazíme za chvíli, ale ještě chviličku bych chtěla zůstat v Americe. To, co jsi mi teď řekl, znamená, že rasismus jako takový je v tomto případě prostředkem ke společenské změně?

Benjamin Kuras: Samozřejmě.

Martina: A že za tím ani nestojí Afroameričané?

Benjamin Kuras: Nestojí za tím všichni Afroameričané. Je pozoruhodné, že když si člověk vezme úspěšné Afroameričany, mluvím o takových hercích jako je Denzel Washington, nebo Morgan Freeman, tak ti se v tomto problému vůbec neangažují, protože nejsou nikým perzekuovaní, jsou velice úspěšní. Ale na toto nikdo nepoukazuje.

Je absurdní třeba u Floyda, který možná podlehl, možná ne, nějakému rasistickému policejnímu zákroku, ale dělat z něho hrdinu a stavět mu sochu o váze 350 kg, je absurdní, když tam není třeba socha Martina Luthera Kinga. Nebo se zapomíná na úspěšné černochy, jako byli v konzervativních vládách Colin Powell, nebo Condoleezza Rice. Takže pozor. A já trvám na tom, že to opravdu dělají levicoví běloši, a ne černoši, levicoví černoši toho samozřejmě využívají.

Martina: A někteří se od toho naopak distancují.

Benjamin Kuras: Někteří se distancují. Ale hlavně ti opravdu neúspěšní budou mnohem více trpět, protože se nastavuje systém, v němž jsou černoši automaticky pokládáni za podřadné děti, o které se musí někdo starat, které se o sebe nedokáží postarat, a tím se jim odebírá motivace k úspěchu, kterou by měli, kdyby tato rasová teorie nebyla takto prosazována, a mohli si brát za příklad úspěšné černochy, jichž mimochodem není málo. A důležité také bylo, že mnozí z policistů, velitelů policie, které chtějí definancovat, jsou velmi úspěšní černošští důstojníci.

To, co se děje v USA, je vzpoura neúspěšných proti úspěšným podněcovaná neomarxisty

Martina: Benjamine, to, co teď popisuješ, včetně stavění sochy, a celkové situace a atmosféry, by vypovídalo o nějaké masové hypnóze. A to by mě zajímalo. Řekni mi, ptám se na to už řady lidí, a nikdo mi neodpověděl tak, abych to chápala, nebo aby mě informačně uspokojil, proč na tuto vlnu nasedli politici? Kdyby to byli jen dva, deset politiků, řekněme ne příliš bystrých, tak to se samozřejmě dá pochopit, může se to stát, ale ultralevice má dnes obrovské slovo i mezi špičkami Demokratické strany ve Spojených státech, jak jsi sám zmínil. Řekni mi proč, jak to vzniklo? Jak si to vysvětluješ?

Benjamin Kuras: Je to dlouhodobá indoktrinace, už od 60. let, která začala na univerzitách. Tato levicová propaganda, nebo indoktrinace, vycházela z toho, že celá společnost se skládá z vykořisťovatelů a vykořisťovaných, a tak to je, podle této nemarxistické teorie, všude, a tak se to musí podle toho řešit. Čili Amerika je úspěšná, a kdo je úspěšný, je vykořisťovatelem. A kdo je neúspěšný, je vykořisťován. Toto je boj, v podstatě vzpoura neúspěšných proti úspěšným. Neúspěšným se snadno vysvětlí, že to není jejich vina, že se nemusí o nic snažit a že to za ně ti úspěšní vyřeší, nebo je o něco obereme a oloupíme, protože nás automaticky vykořisťovali, jinak by nebyli tak úspěšní.

To je samozřejmě stará marxistická ekonomická teorie. A ta teď běží na plné pecky třeba i v návrzích, pod něž se dnes podepisuje i papež, aby se zavedl základní plat pro každého, bez ohledu na to, zda pracuje, nebo ne.

Martina: Nepodmíněný příjem.

Benjamin Kuras: Nepodmíněný příjem. Ten byl vidět i během covidu, kdy lidé, kteří jsou na volné noze, nebo živnostníci, kteří nemohli mít výdělek, dostávali od vlády tu a tam nějakou almužničku 25, nebo 15 tisíc, nebo kolik to OSVČ dávali, což bylo jakési cigaretné, ani ne, spíše na vodné a stočné. Ale to, že se s tím přišlo jak s možným řešením celé ekonomiky, ne jenom kapitalistické, ale světové, by mělo být každému nápadné, protože to vypadá na ideologickou revoluci, nebo na evoluční ideologii, u které zatím nevíme, jakým způsobem se na nás uplatní. Ale vypadá to, že přijde shora, od nejbohatších, na nichž je vidět, jak se zvětšuje rozdíl mezi malým procentem těch, kteří nahrabali hodně, a velkým procentem těch, kteří chudnou, hlavně střední třída, která ztrácí svobodu podnikání.

Martina: Benjamine, když hovoříš o konfliktu mezi úspěšnými, neúspěšnými, tak to je historický jev, na který můžeme v historii mnohokrát bezpečně navázat, a stál na počátku nejedné revoluce. Ale přeci jenom mi přijde, že v Americe to má trošku jiné kulisy, protože přeci není možné, aby se napříč politickým spektrem, jak se s oblibou říká, dali politici oklamat vějičkou, zástěrkou těchto nových rasistů, kteří tvrdí, že bílé děti už se rodí s vadou charakteru. Každé malé dítě dokáže přece rozeznat, že takto boj proti rasismu nevypadá, ale tam to prochází.

Benjamin Kuras: Je to obrovská lež. Když se třeba v Londýně dívám, když jdu kolem nějaké školy, tak v některých čtvrtích v prvních třídách už vidíte více barevných než bílých, a to někdy i třeba 90 procent barevných, a 10 procent bílých, a tato děcka si spolu normálně hrají. Není tam žádný rasismus, ten se v nich teprve musí nějakým způsobem vycvičit, vytrénovat právě nějakou teorií. A tak tomu bylo vždy, ať už to byl bílý rasismus proti černým, nebo dnešní černý rasismus vůči bílým, který, jak říkám, je opět uměle vyvoláván levicovými bělochy.

Martina: To jsi mnohokrát popisoval už před lety, před 15 lety.

Benjamin Kuras: Dnes je to 20, skoro 30 let.

Komunismus a nacismus jsou dvě strany téže mince. Obojí je extrémní levice, jedna třídní, a druhá rasová.

Martina: Možná že jsem z ranných článků nečetla všechno. Ale pověz mi, překvapilo tě něco na tom, jak to teď v Americe vypadá, nebo jsi to čekal?

Benjamin Kuras: Čekal jsem, že se něco takového stane. Napsal jsem o tom před půl rokem třídílnou esej pod názvem: Může socialismus vítězit ve Spojených státech? Vyšlo to na pokračování ve třech částech, a poslední část vyšla týden před tím, než Biden údajně vyhrál volby. A dnes se v některých obvodech zjišťuje, že tam bylo třeba 10 tisíc mrtvých duší, za které někdo hlasoval, a podobně.

Martina: Nedalo jim to.

Benjamin Kuras: Mimochodem na to existuje krásný anglický vtip, jak se potkají dva kamarádi, a jeden říká: „Člověče, já jsem si vždy tvého tatínka tak vážil. Ale on mě hrozně zklamal. Představ si, že volil demokraty.“ A druhý na to říká: „Jak jsem ho tak znal, tak by je volil, i kdyby byl naživu.“ Takže tento fór tam běží. Možná se ještě během tohoto čtyřletého období zjistí, že tam byla podvody, možná se to ještě zvrátí…

Martina: Jestli k tomu bude vůle.

Benjamin Kuras: Jestli k tomu bude vůle. A jestli ještě bude koho volit, jestli se dá Republikánská strana dohromady. Zatím to nějak nadějně nevypadá, uvidíme v doplňovačkách guvernérů v roce 2022. Do té doby možná levicová Demokratická strana napáchá takové škody, že se normální americký lid, který nyní po milionech přichází o práci, probudí. Možná nezvolí Trumpa, ale nějakého trumpistu, jak to navrhovala Candace Owens, což je konzervativní černá novinářka a moderátorka, která navrhovala, aby se zavedl trumpismus bez Trumpa, protože Trump měl dobré nápady, akorát měl trochu manýry, které spoustě lidem vadily, takže by tam bylo potřeba dát někoho, kdo myslí jako Trump, ale chová se jako demokrat.

Martina: Přijatelněji. Ty jsi tady zmiňoval, že se tyto myšlenky rodí už od 60. let, a podhoubí toho vznikalo na vysokých školách. Myslím, že si všichni pamatujeme, jak se někteří studenti a profesoři amerických univerzit hroutili po volebním úspěchu Donalda Trumpa, a mluvili o nástupu nacistu. Vím, že třeba v Berkeley museli zasahovat psychologové, podpůrné lékařské skupinky. A teď je pravděpodobné, že právě tito studenti a profesoři jsou těmi, kdo hlásají ryzí nacistické doktríny.

Benjamin Kuras: Ano, obrácené vzhůru nohama.

Martina: Dokážeš vysvětlit, že někdo má smýšlení, že se nesmí ubližovat žádné skupině obyvatelstva, ale přitom to sám dělá?

Benjamin Kuras: To dokazuje, že komunismus a nacismus jsou dvě strany téže mince, a že to není levice a pravice, nýbrž že obojí je extrémní levice, s tím rozdílem… Vlastně s žádným rozdílem, jeden byl třídní, a druhý rasový, v tom byl jediný rozdíl.

Doufal jsem, že dnešní černý rasismus vůči bílým přijde až po konci mého života. Ale jde to rychleji.

Martina: A mimo jiné to obojí byla levice. To, že se podařilo vytvořit zdání, že nacisté byli pravice, je velký omyl, a řekla bych, že velký PR úspěch.

Benjamin Kuras: Je to PR úspěch komunistů, kteří z nacismu udělali pravicovou ideologii. Vždyť si říkali „socialisté“.

Martina: Národní socialisté.

Benjamin Kuras: Rozdíl byl v tom, že první socialismus byl národní, a druhý je mezinárodní.

Martina: Jak se tedy dnes cítíš, když jsi o tom psal, jak jsi říkal, už před 30 lety, a dnes se to možná v nějaké modifikované podobě děje? Jaký z toho máš vjem, protože sice můžeme říkat: „Já jsem to říkal,“ ale k ničemu to nevede.

Benjamin Kuras: Stalo se to rychleji, než jsem čekal. Doufal jsem, že to vydrží do konce mého života. Ještě ho nechci skončit, moc mi nechybělo, ale vydržel jsem. Zajímavé je, že teď už nejsem sám, nebo přesně řečeno, převzala to generace mladších, kteří jdou do větších detailů, jako třeba Marian Kechlibar, nebo Petr Žantovský, kteří to sledují podrobněji než já. Říkal jsem si, že je na čase, aby to převzala mladší generace. Pěkné je, že to převzal Institut Václava Klause, kde si otevřeně všímají současné sebedestrukce. Já jsem tomu říkal „pomalá sebevražda západní civilizace“, oni tomu říkají „sebedestrukce“, ale je to v podstatě totéž.

A těší mě a baví, že už se nikdo nezmiňuje o tom, že já jsem byl první, kdo na to tady upozorňoval. Ale to mi nevadí, protože dneska už to převzal třeba i Babiš, který vnímá nebezpečí nadnárodního systému, jako je EU, na které sice na jedné straně vydělává, ale na druhé by se jí radši nechtěl podrobit, protože by ho tady nikdo nezvolil. Vnímá už i nebezpečí masové migrace, na které jsem také upozorňoval už před 20 lety, a u které jsem cítil, že dosáhne takových počtů, kdy to bude nezvladatelné, jako je tomu dnes třeba ve Francii.

Je dobré, že existuje někdo jako Orbán, který drží střední Evropu, řekněme, uzavřenou, nebo bezpečně zavřenou, pro blaho vlastního národa, který ho zvolil, a platí daně. Takže je to pro mě jakési zadostiučinění, že na to konečně přicházejí lidé, kteří ještě před nějakými 10 lety byli na opačné straně, protože to nevnímali, a nadávali mi do xenofobů. A dnes bych jim já vynadal do xenofobů ještě větších, než jsem já, jako že xenofob nejsem.

Všechny příspěvky s Benjamin Kuras

Diskuze:

 1. „… A tak tu máme už dokonce i Hitlera vykreslovaného jako autentického levičáka …“.
  A čím by měl být jiným, než autentickým levičákem? Nadřazenost kolektivních práv proti individuálním, centrální řízení ekonomiky, kult dělníka a rolníka, cechovní uspořádání průmyslu, výborové uspořádání společnosti… to vše jsou přeci typické stavební kameny levicového vidění světa! A jaké jsou ty pravicové? Vůdcovský princip? A ten levice nezná (Marx, Lenin, Stalin, Gottwald…)? Moc pravicových prvků v Dolfiho „díle“ opravdu nenajademe. Ostatně proto ho duce neměl rád, protože ten se celý život snažil (samozřejmě marně) najít rovnováhu mezi pravicovým a levicovým viděním světa (nevzdělance poznáte podle toho, že Mussoliniho označuje také za pravičáka, nebo dokonce za pravicového extremistu, což je už opravdu extrémní nevzdělanec!). Soukromé vlastnictví výrobních prostředků? To sice bylo, ale výroba byla centrálně řízená na základě centrálního plánu a podřízena byla zájmům Říše (tak se tehdy říkalo EU) a nikoli spotřebitelů. Takže blbost, to zásadně odporuje jakémukoli pravičáctví. Ať jsem četl Hitlerovo dílo jakkoli, prakticky nic pravicového jsem tam nenašel, a klišé, že rasismus je pravicový naráží na skutečnost, že nejvíc otroků vlastnili vždy demokraté. To jsou ale u Vás asi také ryzí pravičáci, že…

 2. Richarde, po knize jsem neměla čas pátrat, přidala jsem si ji na seznam knih do knihovny, kupovat si ji nebudu (málo místa atd.). Stejně tak čarodějnické procesy v protestantských zemích, ale dohledám si to.
  Nižší výskyt krásných žen v anglosaských zemí ve spojitosti s čarodějnickými procesy je zajímavá, asi na tom něco bude. Zbavovalo se takto i konkurence, bohatých žen, případně mužů, dál závist, někdo se bál čarodějnice, když viděl, že pracuje s bylinami, rozumí si se zvířaty. V dnenší době se těmto lidem buď dávají Bludné balvany nebo se jim pošklebují, hranice je zatím daleko.

  Husova myšlenka o zkažených kněžích a neplatnosti jejich úkonů měla něco do sebe, upozornoval na vychýlení řádu. To, že by to odnesli nevinní je věc další a chápu, proč to neprošlo, zároveň se tak leccos přikrylo…
  Obávám se, že k přikrývání nyní dochází víc než dost a různí aktivisté hlásají své pravdy a tím podkopávají větev původní civilizaci. Bohužel.

 3. Tragédií bohatého západu jsou univerzity a zbožštění vzdělání. Ano, v dobách kdy bylo skutečných vzdělanců pár procent bylo vzdělání zárukou příjmu i společenského postavení. Úspěšní rodiče, kteří chtěli „to nejlepší“ pro své děti včetně těch pitomých tlačili na vznik „užvaněných pseudooborů“ které „vystuduje“ každý. A ti studovaní blbci si nedokáží uvědomit, jak je berou na hůl jejich vypečení „profesoři“, kteří je za velké peníze nenaučili nic užitečného. Ke škodě společnosti mají tito lidé ferman a s tím se ucházejí o místa ve státní správě nebo opět na univerzitě, kolo se točí dál. Přírodní vědy, které vydobyly západu postavení na špici dnes studují převážně asiaté…

 4. Jano, právě jsem dokoukal na ten vámi doporučený film, The Divine Order, nebo-li Božský řád či Ženou z boží vůle.. Výrazně jsem si opravil názor na Švýcary a budu o tom filmu ještě přemýšlet 😀
  Jestlipak jste si vy už přečetla toho R.A.Heinleina? a našla si něco o čarodějnických procesech v protestantských zemích?

 5. Co se týče našeho Mistra Jana, on byl opravdu kacíř. Například hlásal, že náboženské úkony provedené hříšným duchovním jsou neplatné. To by v praxi znamenalo, že by velká část počestně provdaných žen byly pouhé děvky a jejich děti, zplozené v loži manželském, sprostí parchanti. Například..
  Podobných zhůvěřilostí vymyslel Mistr Jan mnohem více, a dokonce krále Václava IV přemlouval k upalování svých odpůrců. S trochou škodolibosti by se dalo říci, že okusil vlastní medicíny.
  Upalování byl tehdy oblíbený způsob popravy, stejně tak, jako právo útrpné bylo, řekněme, standardní kriminalistickou vyšetřovací metodou.. Doporučuji seriál Dobrodružství kriminalistiky..
  Tedy: římský král Zikmund Lucemburský pracně dokopal do Kostnice preláty z celé Evropy hlavně proto, aby ukončil papežské schizma, kdy byl jeden papež v Avignonu, druhý v Římě a třetí snad v Pise..
  A zatvrzelý kacíř Hus tento koncil ohrozil, málem se ta banda církevních hodnostářů rozutekla, mnozí z nich jen čekali na první vhodnou příležitost.
  Tak byl Mistr Jan po právu zbaven kněžského svěcení a předán světské spravedlnosti, která, k jeho velké smůle, měla ausgerecht na kacířství paragraf honorovaný upálením.
  Dnes by Mistr Jan odjel do Prahy a třeba na Hlavním nádraží prodával párky, protože dnes už (prozatím ještě stále) v našich krajích není kacířství trestným činem.
  Pravda, naši progresivističtí „přátelé“ se ho snaží opět dostat do trestního zákoníku, ale to už je, jak říkával Barbar Conan, úplně jiný příběh, a ten se nám právě snaží převyprávět paní Kociánová a pan Kuras..

 6. Ve Španělsku zase čarodějnické procesy fungovaly jako genocida, byl to boj proti moci tamnějších grandů, likvidovali jim poddané. Ale o tom mnoho nevím, v tomhle opravdu mohla katolická inkvizice prsty docela dobře mít, také tam po Reconquistě bylo hodně „zakuklených“ židů a muslimů, viz film Goyovy přízraky.

 7. Velké Losiny, ano, Mistr Boblig z Edelstadtu (dnes se to město jmenuje Zlaté Hory) byl zkrátka takový barokní soudce Berka. Je to skoro v Německých zemích, k protestantům co by kamenem dohodil. Po Třicetileté válce jsme byli jako národ geneticky zdecimováni a byli jsme pod německým vlivem, pomaličku jsme obnovovali svůj genofond..
  Ale i tak se nám čarodějnické procesy vyhnuly, na rozdíl od protestantských zemí. Mám svou teorii, že čarodějnické procesy byly spiknutím ošklivých žen a úchylných mužů. Ošklivky se zbavily „nekalé“ konkurence a bohatí úchylové si v místní šatlavě užili. A aby to na ně ta nebožačka nemohla naprášit, tak ji upálili, utopili, oběsili.. Dodnes jsou v anglosaském světě velmi ošklivé ženy, mimochodem..

 8. Richarde, dekuji, na knihu se podivam. Ve Svycarsku se ta mentalita tahne v podstaze do ted. Rada skol nema jidelnu, deti chodi o pauze na jidlo domu, nektere zeny doted v domacnosti.
  Ze by z toho svata inkvizice tak vyklouzla? To vypravejte ve Velkych Losinach… a Jan Hus ma taky prima zazitky, primo z prvni ruky. ikdyz to byl kacir, ne carodej. Ano, Svycari jsou hlavne protestanti. Lepsi nejsou, ikdyz si to mysli, kdyz jsem jsem se prihlafovala k pobytu, tak po vyplneni kolonky nabozenstvi – ateista na mne koukali, jak na Martana… zazila jsem ze lzou a kradou a smilni stejne jako my v CR, ale vazne prozivaji, ze byl neko narozen mimo manzelstvi- v roce 98, v Curychu, ne kanton v horach, v zpadle visce. V rodine, co do kostela zasla 2x rocne.

 9. Na privilegium být blbý jako štoudev není třeba ani studovat, milý Emanuelku. Pozdravuj plukovníka Koudelku z místní expozitury CIA, nebo odkud píšeš své hloupé kydy.

 10. Milá paní Jano, Volební právo a Branná povinnost spolu souvisí minimálně od dob Římské republiky a řeckých městských států.
  K lepšímu pochopení nabízím knihu R.A.Heinleina Hvězdná pěchota. Ne tu Holywoodskou sračku, co podle ní natočili, ale knihu, tedy původní zdroj.
  Na vámi nabízený film se rád podívám, děkuji za tip.
  Švýcaři jsou protestanti, pokud vím, tak tam, v Kalvínových dobách mívali i uliční výbory, které navštěvovaly mladé rodiny, a učili je správně žít.
  Mimochodem, čarodějnice se upalovaly především v protestantských zemích, mimo jurisdikci Katolické církve, a přesto příslovečnou psí hlavu hrdě nosí Sanctum Officium, tedy inkvizice.. To jsou ale paradoxy, co?

 11. Pro Karla (20:37, 2.9.) – individualismus vs. společné hodnoty, ano, to je jeden z problémů. Já spíš mluvím o tom, že rozpadem národního státu se v krizi vystavíme velkému působení cizích zájmů (ať už jsou řízeny 1% ultra-bohatých individiulaistů nebo prosazovány zmanipulovanou novou mladou progressivní levicí). Trocha konzervatismu (o kterém hovoří článek, že bílý křesťan rovná se v usa skoro „dědičnému rasistovi“) je míněna v tom ohledu, že nyní je toho přerozdělování až příliš mnoho, čímž se stírá rozdíl mezi úspěšným bankéřem, obchodníkem či výrobcem, a tím neúspěšným (který ale získá dotace z veřejných peněz, protože je „příliš velký aby zkrachoval“). Tedy cítím zde velkou manipulaci, účelově podporovanou „nadnárodní“ levici mladých, ohromný vliv velkých firem na diskusi ve společnosti (vypínání těch, co mají „nekorektní názory“ i bez rohodbutí soudu, sociální sítě je umlčí, firmy je propustí ze zaměstnání, banky jim odmítnou vést účet, viz poslední případ M. Flynna, atd.). Je zde ohromná míra manipulace, přerozdělování, trocha poctivého konzervatismu by neškodila (nechme zkrachovat ty, co své firmy či banky řídí špatně). Jenže vlády států jsou ve vleku těchto nadnárodních zakázek, a ty nyní prosakují do propagandy idejí – zelený svět, práva všem, klima uprchlík, atd., ale realitou je, že tyto politiky jen ničí národní státy a posilují nadnárodní firmy, co tu novou levici platí. Je to šidítko, národní stát (i se všemi nevýhodami) by dokázal zařídit větší odpovědnost a spravedlivost, než tyto global struktury. Nová levice jsou pro ně jen nástroj rozbíjení vlivu národních vlád, podporují ji jen dočasně.

 12. Richarde, s tím volebním právem a brannou povinností si nejsem moc jistá. V Československu získaly volební právo ženy v roce 1918. Ve Švýcarsku to bylo spíš ovlivněno konzervatisvem a nastavením mužů obecně. To, že tam žena potřebovala do 70 let písemný souhlas manžela, že smí pracovat, neměla bankovní účet, to s brannou povinností asi nesouvisí, že? Docela zajímavě na to upozorňuje např film Ženou z boží vůle.

  To co předvádí současná sociální demokracie je celkem posun od původních představ.

 13. Karle, ta civilizovaná levice, o které hovoříte, ta vzniknula v hluboké minulosti, za Císaře Pána. Tehdy byla levice skutečně kultivovaná a prospěšná.
  Všeobecné volební právo je především lícem všeobecné brané povinnosti, proto také i v do morku kostí demokratickém Švýcarsku měli až do 70-tých let minulého století volební právo jen muži a ženy se nad tím příliš nepozastavovaly.
  Mimochodem, můj tak trochu dědeček, otčím mého otce byl zakládající člen KSČ, na čele měl trojúhelníkový důlek, otisk botky pažby četnické karabiny, památku to na obranu Lidového domu. V roce 1948 chtěl z KSČ vystoupit s tím, že za toto přece nebojovali, že to je porušení Košického vládního programu, ale soudruzi trockisté z politbyra mu vysvětlili, že zrovna on, zakládající člen, by měl raději držet hubu a v klidu platit důchodcovské známky.
  Ano, tradiční levice skutečně zkultivovala pracovní podmínky a z dělnictva udělala střední třídu. Prakticky každý dnes má životní standard vyšší, než měla před sto lety šlechta a bohaté měšťanstvo, to je, kromě všeobecného technologického pokroku, zásluhou i Sociální demokracie, o které hovoříte.
  Dnešní Sociální demokracie opustila lidi práce a stará se jen o blahobyt příživníků všeho druhu. Proč?
  Stejně jako vysoké školství a další oblasti našeho života se stala obětí nepřátelského převzetí lidmi, kteří to se západní civilizací vůbec, ale opravdu vůbec nemyslí dobře.

 14. TO Richard:
  Už se mi dnes nechtělo reagovat. Ale když čtu Tvůj vstup, tak jsem si nemohl nevzpomenout na některé pasáže „Mein Kampf“. Hitler vlastně hlavně psal pro střední třídy, především pro frustráty z této třídy, kteří byli ponížení následky Versailleské smlouvy resp. reparacemi, které zničily německou ekonomiku a život a sny střední třídy. Nejen o tyto frustráty se Adolf opřel při své cestě do Reichstagu.

  No a ty Tvé difamační brožůrkové kydy o levici, to snad nemá ani smysl komentovat. To mi taky připomělo, toho co bránil oligarchii, vyvolenou rasu a národ, a v holínkách frustrátu pochodoval po tělech nejen členů levice.

  PS.
  Diky levici, civilizované levici (dějiny sociálně demokratických stran) jedinci jako Ty nebo já mají volební právo, přístup ke vzdělání, …

 15. To Pavel
  Úvodem souhlasím s tím, že je nutno si ujasnit pojmy, což na druhou stranu není zas tak jednoduché. Zvlášť v dnešní době zvýšenoho usilí o cílené babylonské matení pojmů, historie, ….
  Mě to přijde, že vlastně Vaším lékem je vyhnání nadnárodní oligarchie domací oligarchii (vlasteneckou atd.).
  Pokud tomu rozumím správně.
  Jenže v praxi vidíme, jak fungují domací finanční elity ta tzv. česká cesta.
  Exekuce, které se vymýkají civilizované společnosti, solární tunel, spekulace s bydlením, podivná justice ….. Nejsem si jistý, že to je to lepší řešení oproti green dealu, vnucené migraci, ….
  Oligarchie si s námi hraje, je na ní, zda jí ovládaní politici povolí migraci nebo naopak. Většina politiků už svou moc prodala oligarchii, protože jinak mají mizivou šanci na zvolení. A oligarchie vlastní rovněž média, která migraci podporují nebo naopak v určitém bodě zase haní..
  No divadlo.
  Prostě klasické Divide et impera pro lid, který se rve o vhodně nastavená témata. Protože, co kdyby náhodou lid chtěl větší podil na moci nebo na statcích?
  Když píši o levici, mám možná na mysli aspekt větší kolektivní odpovědnosti (vůči společnosti, svému okolí,…), které by měla být v protiváze proti destruktivně uchopené individualistické ideologii. Bezuzdné svobodě predátorů.

 16. Karle a Emanuelku..
  1) Karle, KDM si platí lidé, kteří ho poslouchají.
  2) Kdo platí Britské listy nevím, a je mi to jedno, protože je nečtu.

  Emanuelku, Ben Kuras i paní Martina Kociánová jsou lidé s dobrým vzděláním v jiném oboru, než je žurnalistika. To jim dává přesah a schopnost rozumět tomu, o čem píší.
  Paní Kociánová je například vystudovaná historička, věděl jsi o tom?

  Pro všechny ostatní – Zdá se vám nelogické spojení levici znásilňujících progresivistů s velkokapitálem vlastněných médií?
  Pokud použijete klasickou právnickou otázku Cui bono, v čí prospěch, bude vám existence této zdánlivě nelogické mesaliance snadno pochopitelná.
  Levičáci i velkokapitál potřebují beztvarou a poslušnou masu proletariátu, Velkokapitál proto, aby na ně pracovali, Levičáci zase pro opodstatnění vlastní existence, tedy, aby měli koho chránit.
  Není pro levičáky a velkokapitál nic odpornějšího než střední třída, která nepotřebuje chránit a je schopná konkurovat, tedy, nedovolit vzniku monopolu.
  Jak řekl feudální aristokrat, kníže Šternberk v Černých baronech komunistickému politrukovi:
  Buržoazie je přeci náš společný nepřítel..

 17. Ano, je nám přes padesát let, ale stále ještě umíme rozebrat a složit SA-58 a i bodákovou zteč jsme se naučili, ta se osvědčila britským SAS, když jim došly patrony, a arabové z toho byli v šoku tak, že Velkou Británii dokonce žalovali 😀

 18. Vďaka za rozhovor. Tí, čo ešte zažili časy jediného správneho názoru, doby jednotnej kandidátky NF, majú dnes cca 50 a viac rokov. Určite si v zamatové eufórii nepomysleli, že sa to niekedy, tobôž ešte za ich života, vráti. A ono to tu je. Teda u nás ešte nie tak, ako v USA, UK… ai.

 19. Pro Karel (19:55).

  Reagoval jsem na příspěvek přede mnou. Osobně nebojuji proti levici (klasické), protože ta měla svůj původ v době průmyslové revoluce a dělnických stran (proletariátu). NSDAP také vznikla z DS, to jen například, byla to taková doba. Dnes je situace, jak sám říkáte, jinde. Nadnárodní firmy jsou často mocnější než státy, patří do nich banky, zbrojní firmy, farmaceutické koncerny, firmy vyvíjející roboty, sociální sítě, atd. Svět je prostě jiný a klasická levice – s cílem „nevykořisťujte pracující“ – se dnes posunuje k občanskému platu, životu mimo národní stát, který (ten život mimo nár. stát) ale v krizi nefunguje. Problémem je, že tito mladí „nadnárodní levičáci“ žádnou krizi nezažili, tudíž nechápou konzervativce, kteří radí držet národní státy a přibírat do něj jen ty cizince, co umí pracovat a ctít naše hodnoty. To celé komplikuje EU, která je zjevně pod vlivem stejných firem a za nimi stojících lidí v pozadí. Euro nefunguje, války zavádějí chaos, ale máme věřit v tištění peněz a šíření demokracie. Prostě tady jsou problémy, kde tradiční levice min. století, kdy byl více méně stabilní růst států, nemůže obstát, protože už není co přerozdělovat a přecejen příklad rozpadu Sovět svazu zničil iluzi, že lze žít v rovnostářské společnosti pod vládou socialistických despotů. EU vlastně dnes tuto štafetu přebrala, ale už dnes je vidno, že to opět nefunguje, viz půjčka Itálii přes 200mld euro, aby nevystupovala z eurozóny. Je to stejný socialistický svaz, jen skrytě pod vládou firem, které jediné na krachu národních států vydělají. Trocha poctivého konzervatismu tak nyní chybí podle mě víc, než ta klasická levice min. století. A nová levice jsou opět jen užiteční hlupáci, rozbíjejí, co je jednou jako jediná základna může zachránit, svůj stát, jsou manipulováni. Za peníze těch nejbohatších spousta ziskovek i vysokých škol koná bohulibé skutky a hučí do mladých (proti „starým“), tyto bohulibé skutky ale neberou v úvahu, že nelze spasit svět tím, že pomyslně rozdáme svou zemi. Média novou levici také podporují, tak se nedivte, že v článku toto někdo kritizuje. Spíš je asi třeba si ujasnit pojmy. Dnes se má mnoho lidí velmi dobře a nechají se koupit, stará garda holt cítí krizi, o tom je článek.

 20. Strašné kydy nepříliš vtipného starého pána a nepříliš inteligentní a vzdělané moderátorky. Tahle jinak docela milá dáma by se měla držet šamanů a bylinek, jak se vrhne na politiku, je to dost trága.

 21. To Pavel:
  Nepíšete nic převratně nového. Tyto informace jsou dohledatelné již hezkou řádku let.
  Německé tajné služby podpořily hlavně bolševiky, nikoliv menševiky, kteří byli daleko civilizovanější. Jak píšete, car byl části mezinárodních anglosaských elit nenáviděný a Němci chtěli lepší pozici ve válce. No nějak se to vymklo. Hitler zase dostal podporu od kapitálu, především VB a USA, aby zničil antikomunismus a oslabil pozici Ruska, ale i Německa.
  Dnes si zase Google, Amazon a jiní platí nejen svoje „levičáky“, ale i média, neziskovky, sponzorují university ….. a nějak nám poslední léta nápadně roste společenský chaos.
  Jestli ono nebude levnější si platit a vydržovat tyto skupiny, než např. platit výrazně vyšší daně, které by ji mohla naordinovat silná tradiční levice? Zvednout min. mzdy, omezit daňové ráje, respektovat nenáviděné zákoníky práce?
  Dnes jsou korporace už podstatně silnější než většina států. Státy, které formálně uznávají demokracií se stávají pro tyto skupiny přítěží.
  Komu skutečně vyhovuje rozpad a chaos ve společnosti? Nejsou ti vaši „levičáci“ pouze účelový a dočasný nástroj v boji proti tradiční levici, která by mohla trochu omezit vaše sponzory?
  Jestli on ten boj proti „levičákům“ nebude podstatně pohodlnější a navíc vítaný, dokonce sponzorované ze strany oligarchie (národní či mezinárodní) v obavě před silnou tradiční levici?
  Mě by třeba taky zajímalo, kdo skutečně stojí finančně za KDM nebo Britskými listy.

 22. Tohle je holt problém. Mainstreamové „pravdy“ jsou k smíchu, bohužel jsem k smíchu i „pravdy“ alternativní.

 23. Pane Kurasi, Martino, popisujete vrchol hnusu, že? Vinen na základě barvy pleti… šokuje mne, jak se s tím svezli asiati… asi proto, že jsou většinou pracovití.
  Špatně se to čte a ještě hůř poslouchá, fuj, fakt mne mrzí kam se svět posunul a kolik nadšených aktivistů to pojalo za své. Část za peníze, část tomu věří, nejhorší je, že destrukce jede jak namazanej stroj a ti co zděšeně volají, že se vlak řítí do zdi budou vyskakovat asi za jízdy.

 24. Už jde asi do tuhého, oligarchie začíná pociťovat obavy o zachování nastoleného řádu, jenž jí umožňuje hromadit bohatství snad nejdynamičtěji v celé historii. A tak zintenzivňuje kampaň matení jazyka, ohlupování a převracení významů slov. A tak tu máme už dokonce i Hitlera vykreslovaného jako autentického levičáka, nesmiřitelného bojovníka za zájmy pracujících proti tzv. elitám. Co na tom, že jeho vstup do dějin přinesl pracujícím jen dřinu a utrpení, zatímco „elitám“, které jej „kupodivu“ od počátku podporovaly, další bohatnutí. Co na tom, že totéž znamená pro pracující politika eko, gendero a lidskoprávních nasíračů. Prostě jsou to levičáci a basta! Je to tak, protože to tak má být.
  Hezky se to na těchto stránkách začíná zahušťovat, levice kam se jen podívám. Ve všem a za vším. Všímám si, že Kupředu do minulosti nemívá problémy s financováním. I Britské listy, přes odklon mnoha čtenářů po přehození výhybky, se utěšeně rozvíjejí. Zatímco převážně amatérsky dělané zdroje, navzdory publikování mnohdy dobře podložených a velmi nekonformních až revoluční témat, každý měsíc bojují o sesbírání aspoň pár tisícovek na provoz serveru. Stabilita existence je patrná výhradně za těmi, za nimiž stojí, zpravidla mnohem méně patrný, klíčový donátor. Plebs si to své, bohužel a ke své škodě, uživit nedokáže. Jo, cesty Páně jsou nevyzpytatelné a cesty peněz rozhodně ne přímočaré. Bez nás to prý nepůjde. Je to tak. Nikdy, v celých dějinách to nešlo. Jsem však přesvědčen, že ty penízky si nakonec vždy najdou cestu do správných kapes i bez mého aktivního přičinění.

  Nedávno probíhala na Haló novinách debata o tom, kdo je a kdo není levičák. Také se tam šermovalo vším možným(imigranti, LGBT…) co prý přísluší k levici a prosazuje to pravice a naopak. Nadnesl jsem tam následující svůj názor:
  Levičák jsem já. A jsem jím z toho titulu, že mým zájmem a snahou je distribuce plodů práce mezi ty, kteří se jí účastní, účastnili nebo budou účastnit na primární úrovni. Žádná migrace menšiny, LGBT, ekologie, sluníčkářství a jiná, mnohdy účelová společenská témata, s tím nemají nic společného. To je věcí úsudku každého jednotlivce a jeho charakteru, ať je na kterékoli větvi hospodářské distribuce. V žádném ohledu to neurčuje kdo je levičák a kdo pravičák. O produkty jde ve všem lidském konání, umožňují přežití a určují kvalitu života. Ideologie, „morální apely“ a další demagogie slouží „jen“ jako prostředek k získání výhodných pozic v distribuci a jejich udržení. Tak prosté to je, ale většina lidí jsou blbci, nadšeně se mlátící po hlavách v zájmu někoho jiného, ohánějíce se přitom indoktrinovanými ideologickými bláboly.

 25. Anonyme – odpoveď: …“levice“ je různá. Ale nejvíc utkvěli třeba bolševici, kteří získali podporu mocných (ano, neznáte historii, od financí až po voj. pomoc gen.Gravese, Trocký byl propuštěn z vězení v Kanadě a měl pas přímo od US prezidenta, Lenin byl dopraven vlakem do Švédska, Ford v Rusku stavěl 1. pětiletku i GAZ, plukovník House odrazoval evropany od snahy bolševiky zlikvidovat, atd.), protože sloužili jako pěst, co měla ztrestat carské Rusko, aby šlo vykrást, sloužili rozvrácení země. Tuto „internacionální levici“ (Trockisty) vypráskal Stalin, což byl národní despota. Něco podobného se děje i dnes – tito „taky levičáci“ (co vše myslí dobře, chtějí dát práva a peníze všem, i mimo národní státy, mají rádi mnoho pohlaví, nepracující massmigranty) jsou opět protěžováni nadnárodními pracháči, aby rozbili národní státy. Stejný scénář, stejné výsledky, akorát ta propaganda v USA jede dnes na mnohem vyšší obrátky (proto bílý křesťan = radikál a dědičný terorista). Kdo toto v základu nechápe, tak prostě nestudoval historii 🙂 . Akorát dnes nerozbíjejí carské Rusko, ale USA a Evropu, hlavně tu západní. Prakticky mizí diskuse, takže mladí už dnes nemají šanci poznat, že jsou manipulovaní – až přijde na krizi, teprve pak zjistí, kdo vlastně z toho všeho jako jediný profituje – dobré úmysly jsou často cestou do pekel, pokud vám radí někdo s balíkem prachů a touhou po moci .-) .

 26. Dle mého názoru tento článek jenom dokazuje, kam lze klesnout v mediálních manipulacích. Jádro je skryto v detailech, i když tady ty detaily křičí. Myslím si, že něco tak odporného a zavádějícího jsem už dlouho nečetl. Omlouvám se za neučesanou formu, nejsem filozof ani historik, ani tomu nechci dávat hodně času.
  Ano, vůbec nepochybují, že se najdou extrémisté, kteří tvrdí to, co je v článku uvedeno. Ale otázkou, je proč tyto extrémní jedinci jsou spojování k levici. Historicky se levice zabývala a zabývá v našem kulturním prostoru něčím jiným, a to emancipací nižších vrstev, důrazem na kolektivní odpovědnost, sociální spravedlnost atd. Poslední roky médií se šíří útoky i pomocí těchto „levicových“ extremistů, kteří mají úplně jiné cíle, než tradiční levice. Tito jedinci za pomocí médií dosahují naprosto něčeho jiného, a to diskreditaci levice. A jsem přesvědčen, že o to jde v první řadě.
  Je zvláštní, že tyto destruktivní skupiny dostávají tolik prostorů v médiích, které řídí, vlastní a platí kapitál. Dle mého názoru je cíl jednoznačný, naprostou marginalizaci tradiční levice. A nutno říci, že v posledních letech se jim, nejen u nás, daří perfektně. Levicové strany jsou pomalu mimo vlády nebo už i mimo parlamenty ve velké části evropských zemích, ale nejen mediální mainstream neustále šíří strach z levice a „levice“ pomalu 24 hodin denně.
  Lidé, kteří v minulosti volili tradiční levicové strany ve velké většině byly odvedeny do stájí různých pravicových, populistický stran. Je to slušný majstrštyk. Na druhou stranu nutno přiznat, že podíl na moci vedl k degeneraci levice, a tak svým způsobem není divu, že volič odkráčel jinam.
  A tak společnost neřeší historicky dané konflikty, které vyplývají z nerovnoměrně rozdělovaného bohatství, kdy se majetek koncentrují do čím dál užší skupiny nejbohatších, kdy dříve úspěšná civilizovaná levice používala různé např. daňové instrumenty vůči nejsilnějším, bojovala za lepší pracovní podmínky zaměstnanců, volební právo, dostupnost zdravotní péče, přístup ke vzdělání atd..
  Kupodivu poslední léta se najednou objevila jiná „levice“ a začala řešit „rasistické vykořisťování“, útlak „42 pohlaví“ apod., kupodivu se silnou mediální podporou. A nějak náhodou platit mají spíše ti dole. A tato „levice“ prosáklá podivnými figurkami a neznámými penězi, dělá vše pro to, aby svoje voliče spolehlivě odehnala. No nemůže si toto finanční kapitál přát?
  Jsme tak vystrašeni zástupnými tématy, že při volbách to jdeme hodit v podstatě už jenom nějaké variantě pravice.

  Vrchol je tvrzení, že nacisti jsou levice. To už považuji za brutální prasárnu. Složitou skutečnost takhle účelově přetočit? Vrcholná argumentace je, že si říkali socialisti.
  Takže KLDR je demokratický stát, protože si říkají demokrati? To, že NSDAP šla na ruku korporacím, byla financována zahraničním kapitálem, měla hodně spojenců v aristokracií, velkoburžoazií i maloburžoazií, v krajní pravici, + darwinistický kult vyvolených atd. je jasným znakem jejich levicovosti. Likvidace odborů, SOCDEM, komunistů atd. jenom dokazuje její levicové zaměření.
  Myslím si, že Orwell by se mohl učit u těchto novodobých bojovníků za svobodu.

 27. Patnáct či pětadvacet tisíce není v Česku žádné cigaretné, za to tady maká polovina národa. Nejspíš jsou to ti neúspěšní, co závidí úspěšným, že?

 28. Tyvole, Beníku, dnes už neexistují vykořisťovatelé a vykořisťovaní? Odbory to dávno utnuly? Tyvole, ty si taky dobře cintáš na kravatu. 🙂

 29. Zkuste se rozepsat, co přesně na tomto článku – rozhovoru – považujete za dezinformační. Jinak to bude znít jen jako prázdná nálepka „potrefené husy“.

Napsat komentář